lördag 30 maj 2009

Hästkastanjen blommar i Rågsved!
Mitt i naturen
EU-kampanj i Högdalen

Hemma efter en varm härlig lördag i Högdalen där vi krängde EU-tidningar och EU-broschyrer så det stod härliga till. Folk var glada och jag fick många intressanta pratstunder med Högdalsbor, allt från utbytesstudenten på KTH från Kenya till killen som jobbade på en firma som sålde miljövänliga reningsverk till biltvättar.

Jag hade en häftig dispyt med en kille som ansåg att man skulle bojkotta EU-valet om man var EU-kritisk, och det håller jag absolut inte med om. Jag hade också en trevlig pratstund med en Gustav (m) som sitter i stadsdelsnämnden och vi var överens om vikten av att inte Sverigedemokraterna kommer in i EU-parlamentet.

Jag menar att det behövs kritiskt vänsterfolk i EU-parlamentet, vår Eva-Britt Svensson gör ett kanonbra jobb där. Och dessutom skänker hon bort stora summor av sitt arvode till kvinnojourer och miljöorganisationer, där de gör stor nytta.

Trycklåset och Kopieramen

Eftersom markanvisningarna som exploateringsnämnden beslutar om inte kommer till stadsdelsnämndens beslutssammanträden på remiss sedan borgarna tog över styret i staden tänkte jag försöka sprida information på bloggen så att mina bloggläsare är uppdaterade:

Aktuella ärenden:

I kvarteret Trycklåset vid Rågsvedsvägen i Rågsved vill Peab bygga 55 bostadsrätter i ett lamellhus. Området är planlagt som parkmark och idag finns där en öppen förskola och en kiosk. Parkeringen kommer i huvudsak att läggas i garage under de nya husen. Buller, markföroreningar och dagvatten behöver utredas vidare. Området ligger i den känsliga Magelungens avrinningsområde. Frågan om grönkompensation, tillgängligheten och påverkanpå barn föreslås utredas vidare. Första inflyttning kan bli 2013.

I kvarteret Kopieramen i Bandhagen vid Trollesundsvägen vill Peab bygga 50 radhus och kedjehus med äganderätt. Området är planlagt för skoländamål men är obebyggt. Bara 3,5 procent av husen i Bandhagen är småhus. I närheten planeras småhus med Järntorget som byggherre. Det lokala rekreationsvärdet och Bandhagens kulturhistoriska värden ska utredas. Området är ett viktigt parkstråk men påverkat av buller. Grönkompensation görs genom förbättringar av kvarvarande grönmark. Området är ett lekområde för barn. Staden får bedöma hur barnen använder skogen i det fortsatta arbetet. Inflyttning kan bli 2013.

Du som läser detta och har synpunkter - hör av dig till mig. Själv tycker jag att det verkar rätt ok att bygga i båda dessa områden. Lite tveksam är jag till att bygga småhus, eftersom det är mycket sämre ur miljösynvinkel och ger mycket färre nya bostäder.

Makt över marken

Som stadsdelsnämndspolitiker får vi numera handlingar per e-post om förslag till nya markanvisningar i Enskede-Årsta-Vantör som exploateringsnämden ska besluta om. Vi kan kontakta våra partikamrater i den centrala nämnden och framföra våra lokala synpunkter. Bra så men bättre var det när dessa ärenden kom upp för yttrande på stadsdelsnämndens bord. Tyvärr har det nuvarande borgerliga styret minskat den lokala demokratin på denna punkt!

5 plus om stadsdelsnämnden får tillbaka yttranderätten över markanvisningar:
1. Lokala synpunkter får högre tyngd genom att en stadsdelsnämnd yttrar sig
2. Invånarna får större chans att skaffa sig information och påverka tidigt i beslutsprocessen genom att följa stadsdelsnämndens dagordningar och gå till öppna sammanträden
3. Vi stadsdelspolitiker får tidigt ta del av invånarnas synpunkter - i en så stor stadsdel som Enskede-Årsta-Vantör kan man inte ha lokalkännedeom om alla delar i området
4. De beslut som fattas i centrala nämnder är bättre beredda eftersom fler synpunkter har kunnat föras fram och fått påverka ställningstagandet
5. Om hänsyn tas till viktiga synpunkter från folk i området minskar risken för tidsödande överklagningar av planärenden och vi får fram nödvändiga bostäder snabbare.

Makten över markanvisningar och den lokala demokratin är en av många viktiga frågor som vänsterpartiet måste ta strid för i kommande valrörelse!

Högdalen fyller jämnt!


Och Eu-kampanjen är i full gång!

onsdag 20 maj 2009

Äntligen öppnar ungdomsmottagningens filial i Rågsved

Fick just veta att ungdomsmottagningens filial i Rågsved kommer att öppna den 1 juni kl 13.00. Det kommer att vara öppet två gånger i veckan.

torsdag 14 maj 2009

Nytt träd vid studenthusen i Rågsved!


Nu fattas bara att fasaderna fixas...

Om svar anhålles II

Idag lägger Ann-Margarethe Livh en skrivelse i exploateringsnämnden om Leleångshus AB och ber förvaltningen utreda hur bolaget har genomfört sina byggnationer i Rågsved och tar ställning till om bolaget har följt de beslut som gäller. Ser med spänning fram emot svaret!

Om svar anhålles

Idag lägger Maria Hannäs och Anders Nordenskiöld en skrivelse i stadsbyggnadsnämnden om Leleångshus AB och ber förvaltningen utreda hur bolaget har byggt husen vid Bjursätragatan i Rågsved och bolaget har följt de beslut som gäller. Ser med spänning fram emot svaret!

Cirkus på Bandängen!onsdag 13 maj 2009

En kväll i nämndens tecken

Kom just hem från stadsdelsnämnden, efter ett intensivt möte där en tålmodig åhörare satt med under större delen av sammanträdet. Det var en representant för öppna förskolorna, som ska tävla om kvalitetsutmärkelsen tillsammans med fältgruppen, enheten för förebyggande verksamhet i äldreomsorgen samt Snösätra förskolor, som tävlar för andra gången. Hela nämnden är stolta över dessa verksamheter och önskar naturligtvis lycka till.

Vad nytt annars från sammanträdet? Jo, vi fick veta att ungdomsmottagningens filial i Rågsved ska öppna före sommaren, inte en dag för tidigt enligt oppositionens åsikt. Förvaltningens förslag att kvinnoverksamheten ska vara kvar under året klubbades till vår glädje liksom till vår sorg att det godkändes att 5 OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete) inte tillsätts på grund av ekonomiska orsaker.

Oppositionen försökte övertyga majoriteten om att söka pengar från staden för att öka antalet feriejobb för ungdomar, men det fick vi nej på. Hoppas ändå att man kollar med stadshuset, om Järvafältet får extrapengar till sommarjobb borde också Söderort få.

Vi fick också nej på att förvaltningen ska kontakta försäkringskassan för att be dem förbättra rutinerna. Nu får inte sjukskrivna information att pågående sjukersättning upphör och tvingas söka ekonomiskt bistånd eftersom de inte hinner få en ny prövning innan ersättningen upphör.
Tyvärr för kvinnor och barn har nämndens borgerliga majoritet misslyckats med att implementera stadens nya kvinnofridsprogram, vilket visar sig i kritik från länsstyrelsen. Nu har ett kvinnofridsteam startat och det kan bli bra, även om resurserna kanske inte räcker till.

I god lokalpolitisk anda kompromissade vi om remissvar om nytt arrendeavtal för koloniträgårdar och fritidsträdgårdar. Från 5 års avtalstid som stadsledningskontoret föreslår till åtminstone tio år som stadsdelsförvaltningen skriver till politisk enighet om 15 års avtalstid! Det ska hela nämnden ha äran av. Kolonirörelsen vill ha 25 år och det vill ju vi i grunden också, men eftersom vi inte har majoritet är 15 år ändå tre gånger bättre än 5 år.

En trevlig kväll

Ikväll var jag på en liten buffé med volontärer från Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus, vi utvärderade arbetet, ungdomarna som deltog fick mycket beröm, det kom fram bra tips om vad vi kan göra bättre nästa jul och vi hade mycket trevligt! Musketörerna som deltog på Gemensam Jul fick också tillfälle att presentera sin verksamhet för de övriga volontärerna, och det var uppskattat. Själv fick jag höra några sanningens ord om hur jag flängt runt på julaftonen så att svetten lackade ...

lördag 9 maj 2009

Vänsterpartiet på Rågsvedagen

Idag har det varit Rågsvedsdagen, först regn och blåst men ju mer eftermiddag ju soligare och härligare väder. Som vanligt var det en verklig folkfest, med barnen i centrum och föreningslivet som arrangör.

Vi i Vänsterpartiet Vantör satsade lite mer än vanligt på barnen, både basketbollstävling med bollar som vinster, barnfrågesport med godis som vinster, fotografering av bästa V-tecknet och röda ballonger i parti och minut. Alla barnen visste att böcker lånar man gratis på biblioteket i Högdalen och det tycker jag var härligt! Nästan alla visste att rektorerna på Snösätraskolan och Rågsvedskolan heter Annika och Bengt. Det som var svårast att gissa var priset på en påse geléhallon på Ica!

Ungarna var underbara, men ballongerna var lite väl populära ... (heliumgas kan göra att man pratar riktigt roligt ...) så vi fick stänga ballongbutiken när pressen blev för hård! Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stadshuset var också och jobbade hårt vid bokbord och ballongblåseri.

Vi fick många svar på vilka politiska frågor som besökarna på Rågsvedsdagen tycker är viktigast. Ser fram emot att sammanställa den enkäten och berätta om på min blogg!
Lelångshus igen

Var in och kollade på lille rolfs blogg, en annan Rågsvedsbo som upprörs över hur Lelångshus bygger i Rågsved, länkar till hans blogg där han ger en detaljerad bild av eländet ...

Detaljbild av skandalhusen
Livh inspekterar skandalhus

Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd för vänsterpartiet inspekterar studenthusen i Rågsved, vars betonggrå fasader upprör så många Rågsvedsbor. Det är Lelångshus AB som trots att det snart har gått ett år efter inflyttning inte har färdigställt och målat fasaderna.
Husen ser fuktskadade ut på flera ställen, isoleringsmaterialet sticker ut och hyresgästerna har inte fått nedsatt hyra trots att de krävt det. Vi som bor i Rågsved är oftast positiva till nya bostäder eftersom vi vet att det är bostadsbrist och många som behöver en lägenhet. Däremot får inte byggbolagen bygga hur som helst, de nya husen måste förutom fler bostäder även tillföra estetiska kvaliteter till området.
En Rågsvedsbo som jag träffade idag på Rågsvedsdagen gick så långt att han ansåg att husen borde rivas. Jag har kontaktat Maria Hannäs som sitter för V i stadsbyggnadsnämnden och bett henne ta upp detta ärende i nämnden. Ann-Margarethe som sitter för V i exploateringsnämnden har också lovat agera. Lelångshus AB borde inte få bygga mer om de bär sig åt på detta sätt!


torsdag 7 maj 2009

Kvinnor kan!

Seger! Kvinnoverksamheten kvar under 2009, förvaltningen ska sälja platser till andra stadsdelar står att läsa i tertialrapporten som vi fick på vårt bord på kvällens öppna möte med stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör.

I verksamhetsplanen stod att Kvinnoverksamheten skulle avvecklas och att förvaltningen skulle söka en annan utförare. Då detta inte har lyckats blir verksamheten kvar i kommunal regi under året. Vad som händer sen vet vi inte.

Jag är helt säker på att Kvinnoverksamheten behövs och att det finns många kvinnor och mammor som behöver den, för sin egen och sina barns skull. Jag håller tummarna för att många fler kvinnor ska kunna få hjälp genom verksamhetens duktiga behandlare oavsett var i staden de bor.

Kvällen vikt för lokal demokrati

Stadsdelsnämndsmötet närmar sig i Enskede-Årsta-Vantör. Först dragning från förvaltningsledningen och våra frågor. På det kommer öppen frågestund för allmänheten, där stadsbyggnadskontoret och informerar. Då brukar lokaldemokratin vara som mest livlig...

Annars har vi mängder av viktiga ärenden på föredragningslistan. Bland annat förvaltningens svar på länsstyrelsens beska kritik mot kvinnofridsarbetet i stadsdelen. Vi hade detta på känn i oppositionen och la en skrivelse med en begäran om redovisning i frågan.

Fortsatt kamp för seniorbostäder i Högdalen

Vänsterpartiets förslag om seniorboende i Högdalen behandlades i MICASA:s (kommunens bolag för äldreomsorgsfastigheter m.m.) styrelse 5 maj. Förvaltningen säger i sitt svar att bolaget inte planerar för något seniorboende i Högdalen, utan istället hänvisar man till Bygelns seniorboende i Rågsved. I svaret säger VD också att om bostadsbolagen planerar för utbyggnad i Högdalenområdet så kan MICASA samverka och utreda om det går att spränga in senior-/trygghetsbostäder i beståndet. Sådan bevakning sysslar man med i alla delar av staden.

Vår representant i MICASA:s styrelse, Britta Ring, la ett särskilt yttrande till protokollet. Hon framhåller behovet av seniorbostäder i Högdalens centrum med tanke på att många äldre bor i trevåningshus utan hiss, där de har bott sedan husen byggdes. Britta föreslår därför att MICASA får i uppdrag att bevaka frågan om seniorboende i Högdalens centrum.

Välkommen till Rågsvedsdagen


tisdag 5 maj 2009

Heja Snösätraskolan!

Läser SvD idag om Snösätraskolans fina skolbibliotek. De inköpta böckerna speglar elevernas behov och eleverna gillar att det är nära till biblioteket, "att man kan då dit jättesnabbt".
Kul, och värt att berätta att det är de för borgarna så förhatliga stadsdelsförnyelsepengarna som har bekostat den urpsrungliga upprustningen av skolbiblioteken i Vantör.

Och att det var den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden i Vantör som på initiativ av dåvarande ledamoten Per Sundgren (v) beslutade om upprustningen på den gamla goda tiden grundskolorna tillhörde stadsdelen. Och med skolornas goda minne drevi vi på om vikten av god bemanning på skolbiblioteken, det räcker inte med böcker och lokaler och mysfåtöljer!

Alltså varken Björklunds eller Edholms förtjänst att barnen i Rågsved har ett fint skolbibliotek som hjälper dem att bilda sig för livet...

söndag 3 maj 2009

Två flickor!


Var i Vantör står Gunnel Friebergs staty?

Hur öka integrationen i Örby?

Vid busshållplatsen Flensvägen börjar en promenadstig genom Örbystråket, där det planeras viss bebyggelse. En lokal aktionsgrupp har bildats mot planerna. Efter att ha varit på plats kan jag se både för- och nackdelar med planerad bebyggelse. Aktionsgruppen har mejlat lokala och centrala politiker och frågat vad vi tycker. Jag har inte svarat än, eftersom jag vill fundera och samråda med andra v-politiker, men jag utvecklar några av mina tankar i detta blogginlägg.

Det måste sägas att borgarna tagit bort mycket av remisserna till stadsdelsnämnderna i mark- och planärenden, vilket minskar inflytandet såväl för boende som för stadsdelspolitiker. När ett planärende är på remiss till stadsdelsnämnden ges insyn för allmänheten och vi lokalpolitiker kan få ta del av de boendes synpunkter i ett tidigt skede. Så är det alltför sällan idag.

Örbystråket är ett fint skogsområde och det är inte svårt att förstå att kringboende vill ha det kvar. Samtidigt behövs fler bostäder i Stockholm. Behoven måste vägas mot varandra. De byggplaner som finns här är kedjehus och flerfamiljshus med bostadsrätter. Örby är mycket glest bebyggt med villor, vilket inte är miljövänligt och motverkar integration. Vänsterpartiet vill därför se mer blandad bebyggelse i Örby, allmännyttan har till exempel inga hus i stadsdelen.

I första hand bör staden bygga på redan hårdgjord mark, och Vänsterpartiet ville därför bygga bostäder på Bromma flygfält. Vi hade kunnat få en helt ny stadsdel med väldigt många bostäder. Detta satte borgarna stopp för genom att förlänga avtalet för flygplatsen med 30 år! Istället vill man gå ifrån demokratiska beslut om att skapa en landskapspark på Årstafältet och bygga bostäder där, på söderorts sista gärde. Mot detta rasar med rätta många söderortsbor.

Mot byggnation på delar av Örbystråket talar att det har byggts och planeras att byggas många bostäder i Söderort, jämfört med Västerort. Vi kan inte bara bygga bostäder, vi måste också ha en bra boendemiljö. Mot talar att det är få grönområden i Örby. För talar att det behövs mycket bostäder. Den planerade bebyggelsen omfattar faktiskt bara en mindre del av grönområdet. För talar också att vi aldrig kan få blandad bebyggelse i Örby om det inte byggs flerfamiljshus, helst allmännytta. När ärendet var i exploateringsnämnden 2007-06-14 ville v och s ha återremiss, för att få underlag som innebär att marken stannar i stadens ägo. Det röstades ned.

Ett alternativ för att få ett mindre segregerat Örby och bevara hela Örbystråket kan vara att staden succesivt köper in villatomter när de är till försäljning och bygger flerfamiljshus där. Jag vet dock inte hur mycket det skulle kosta och frågan är om det går att uppnå politisk majoritet för detta? Skulle tro att aktionsgrupper skulle bildas även mot detta ...

Masthugget Moskva Madrid

Är nu 178 sidor in i berättelsen om Bengt och Greta i intervjuboken Masthugget Moskva Madrid som Jonas Sjöstedt skrivit. Vill inte släppa boken. Jag har läst i ett sträck så fort jag kommit åt. En rörande, ömsint, informativ, intressant, spännande berättelse om solidaritet, kamp och kamratskap. Den borde ha en given plats i skolans undervisning om svensk och europeisk historia. Läs den!

Mina första Gullvivor!


Hos vänner på Ekerö.

lördag 2 maj 2009

Om detta tiger DN

När 15 vänsterpartister från Vantör demonstrerar tillsammans med 11 985 andra stockholmare mot högerregeringens orättvisor och för en bättre värld, då tiger DN! Det kallas osynliggörande och är en klassisk härskarteknik av män mot kvinnor...
Jag har precis mejlat DN och klagat och hotat att säga upp prenumerationen om de inte bättrar sig. Gör detsamma du som inte vill fortsätta att fördummas genom att läsa DN:s vinklade nyhetsmaterial. Säg ifrån, vi konsumenter har makt, pengar talar (tyvärr)!