tisdag 30 augusti 2011

Lokalt kretslopp på G i Årsta!

Kul att läsa i Mittisöderort om bytesrummet i Årsta, där gamla prylar kan få nya ägare, en början till ett lokalt kretslopp i stadsdelen. Det liknar tankarna som Vänsterpartiet Vantör har i vårt 25-punktsprogram som vi tog fram inför valet.

Under rubriken "Satsa på miljö och fritid" har vi fem punkter, bland annat "Starta bytesmarknader för återbruk av prylar och möbler och ”ta-tillvara-verkstäder” som arbetsmarknadsåtgärder"

Med bytesrum kan vi uppnå många fördelar. På ett enkelt sätt bli av med grejer som man ledsnat på. Kanske hitta något man behöver, och spara pengar. Göra andra glada. Spara på resurserna. Göra något kreativt av prylarna. Öka grannsämjan.

I tidningsartikeln är Svenska Bostäder positiva till hyresgästernas initiativ, och det tycker jag att vi alla ska ta till oss. Hör efter intresset bland grannar och lägg förslag på nästa möte med hyresgästföreningen eller i bostadsrättsföreningen!

Fortsättning följer om pumpstationen

Ser att Mittisöderort skrivit om pumpstationen som Huddinge kommun vill lägga på Stockholms stads marker i Rågsveds friområde. I artikeln uttalar sig Huddinges projektledare, och bekräftar att ingen miljökonsekvensbeskrivning är gjord. Hans uppfattning är att stationen inte ger någon påverkan på omgivningen

Vi var överens i stadsdelsnämnden att vi inte kunde uttala oss i sakfrågan om pumpstationen, eftersom Huddinge kommuns underlag var så magert och saknade konsekvensbeskrivningar. Ingen har i princip något mot stationen. Skulle miljökonsekvenserna vara stora, är det en helt annan sak. Utgår från att vi får tillbaka ärendet till stadsdelsnämnden, med ordentliga miljöfakta på bordet!

måndag 29 augusti 2011

Kultur- och demokratidag i Årsta 4 september

På söndag är det Kultur- och demokratidag på Årsta Torg. Det är Årsta Folkets Hus som arrangerar. Väl värt ett besök!

Programmet bjuder på Konstnärer på torget kl 11-15, dragspelskonsert med Accordion kl 11.30, tal av Anita Jonsson, ordförande i Folkets Hus- föreningen kl 12.15, barnteater Kloss (arrangerat av stadsdelsförvaltningen) kl 13, politisk utfrågning kl 13 där bland annat undertecknad är med, Linedance kl 14 och Zumba-dans kl 15!

Bio blir det också, kl 15 barnbio Var inte rädd för långa farbrorn och kl 19 The King´s speech.

Hoppas vi ses på Årsta Torg på söndag!

lördag 27 augusti 2011

Mer action i Högdalen!

Före sommaren lämnade oppositionen i stadsdelsnämnden på vänsterpartiets initiativ in en skrivelse om vikten av satsningar i Högdalen. Nu i torsdags fick vi svar. Eftersom vi inte var nöjda med svaret och beslutet av den borgerliga majoriteten lämnade vi en reservation:

"Det är viktigt att stadsdelsnämnden är mycket aktiv i utvecklingen av Högdalens centrum, eftersom den lokala kunskapen och förankringen är avgörande för ett bra resultat. Vi menar därför att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för angelägna satsningar och föreslå kommunstyrelsen att genomföra satsningarna. Det räcker inte med de svar som förvaltningen ger i tjänsteutlåtandet utan nämnden måste ha en mer pådrivande roll.

Vi välkomnar därför programarbetet för Högdalens centrum, och ser fram emot ett brett samråd där boende i Vantör kan delta aktivt och där deras åsikter väger tungt. Flera forum för samråd behövs för att nå olika grupper. Redan nu vet vi att det behövs fler bostäder, både för unga och äldre. Sambandet med Rågsved behöver stärkas. Vi behöver mer kultur och idrott och bredare utbud av service än idag. Bättre möjlighet till samlingslokaler vill vi också se.

Däremot är vi djupt kritiska mot att stadsbyggnadsnämndens beslut om programöversynen har dröjt tre år efter att stadsdelsnämnden tillstyrkte översynen. Värdefull tid har förlorats och den negativa utvecklingen har tyvärr accelererat. Det är tydligt att vårt lokala perspektiv om betydelsen av ett programarbete inte har prioriterats på centralt håll.

Nedläggningen av förvaltningskontoret var startskottet för utarmningen i Högdalen. Färre arbetsplatser och sämre kundunderlag i kombination med att delar av centrum såldes till Boultbee ledde till svårigheter för företagen och sämre utbud för konsumenterna. Våra teatergrupper slåss för sin överlevnad. Trots överenskommelse om att skateparken skulle ha fyra discipliner blir det ingen Pool för avancerade åkare eller separat Street-del som är den dominerade disciplinen. Inte heller longboardbanan blir av. Även om det är bra att skateparken nu byggs är frågan om det blir det ”lyft” som sätter Vantör på kartan.

Medborgarna har känt sig överkörda. Istället för att ge upp har många glädjande nog protesterat och engagerat sig på olika sätt - i Fria Teaterns Vänner till försvar för Fria teatern, i Kulturkampanjen som bygger upp sitt nedbrunna kulturhus och i Stockholm Suburban Surfers som är drivande i förverkligandet av skateparken. Boende har även ifrågasatt konkurrensutsättningen av Högdalsbadet, som är uppskattat med kommunen som utförare.

För att vända den negativa utvecklingen i Högdalen krävs nu att staden tar till vara alla goda krafter och att nämnder och styrelser samverkar och inte fattar beslut som går stick i stäv med övergripande mål och visioner. Så är det inte idag. Det är viktigt att stadsdelsnämnden talar om detta för kommunstyrelsen och att nämnden driver på utvecklingsarbetet."

Heder åt Umeåpolitiker som tar en avgiftsfri skola på allvar

Tänk att något så positivt som att politiker tar på allvar att grundskolan ska vara avgiftsfri kan beskrivas så negativt, exempelvis i Aftonbladet men också i annan press.

Visst är det så att de flesta föräldrar har råd att skicka med barnen matsäck på idrottsdagen eller betala en avgift för skidutflykten, men alla föräldrar har inte råd. De som har försörjningsstöd har inte marginaler för extra utgifter. Eller de som hankar sig fram på låg sjukpenning,låg a-kassa eller låg lön.

Det är barn som drabbas när skolan tar ut avgifter eller föräldrar förutsätts packa matsäck. Barn som aldrig kan välja skidutflykt på idrottsdagen. Barn som inte får med sig matsäck för att det inte finns något att skicka med.

Matsäck kan ersättas med att skolmatsalen faktiskt ersätter lunchen med matpaket den dagen utflykten ska göras. Då får alla barn samma mat, ingen behöver skämmas för en mager matlåda eller låtsas att man inte är hungrig.

Föräldrar som är upprörda över att de inte längre får betala skidutflykten till sina barn i skolan kan bidra till alla barn får åka på skidutflykt genom att visa att de gärna betalar mera skatt och gärna vill att den skatten satsas på skolan.

Heder åt vänsterpartiet i Umeå som vågar ta alla barns parti!

fredag 26 augusti 2011

Det våras för vänsterpartiet

Vänsterpartiet åter under fyraprocentsspärren enligt DN/Synovate. De bottennoteringar som vi haft i flera mätningar speglar väljarnas förväntningar. Den trenden ska vi bryta, det känns betydligt mer troligt idag när vi har inlett en öppen process kring partiledarvalet i januari 2012.

När vi först hamnade under strecket i opinionen var jag pessimistisk över möjligheten att komma ur den nedåtgående spiralen. Men idag jag är optimistisk. Som jag tolkar den debatt som kommit igång efter Lars Ohlys besked att han inte ställer upp för omval, finns möjlighet till att vända varje sten som Flamman skrev efter valet.

Självfallet innebär det förutom val av ny partiledare, helst två, att vi måste förbättra organisationen, kommunikationen och politiken. Principen om dubbelt ledarskap bör genomsyra hela partiet, liksom medlemsomröstningar i viktiga frågor. Vi ska aldrig vara rädda för att fråga medlemmarna!

Partistyrelsens protokoll måste öppnas för medlemmarna, bortsett från beslut i personalfrågor. Det handlar om trovärdighet. Vi kräver öppenhet i parlamentariska frågor, detsamma ska vi kräva av oss själva. Jag vill också se mer av medlemsrådslag och synligare ledamöter i partistyrelsen.

Jag är övertygad om att alla nya medlemmar som strömmat till vänsterpartiet kommer att göra skillnad. Det rör om strukturerna att nya människor kommer in i organisationen, ställer nya frågor, kommer med nya förslag och inte nöjer sig med de gamla vanliga svaren.


onsdag 24 augusti 2011

Pumpstation i friområdet

Huddinge kommun vill placera en pumpstation i Rågsveds friområde, i Stockholms stad. Om det ska vi yttra oss i stadsdelsnämnden. Det är bara det att Huddinge har varit väldigt snål med uppgifter om var de vill ha den eventuella pumpstationen, hur stor den är och hur mycket mark som skulle gå åt.

I princip har jag inget emot en pumpstation i Stockholm, om det inte går att hitta en lämplig plats i Högmora/Huddinge. Men hur ska vi veta att det är bra? Vi har inte fått någon konsekvensbeskrivning. Huddinge kommun måste komma med ett bättre beslutsunderlag innan nämnden kan yttra sig i sakfrågan.

I remissen finns även ett förslag att stänga Snösätravägen för biltrafik mellan Stockholm och Huddinge. Det skulle minska trafiken i friområdet och ge säkrare promenad- och cykelväg. Idag trafikeras vägen också av tung trafik till och från arbetsområdet, vilket både är farligt och bullrigt.

När arbetsområdet läggs ner vill jag att marken återgår till naturen och att friområdet blir naturreservat/del av en Ekopark Syd. I det perspektivet är en avstängning av Snösätravägen för bilar från Huddinge bra, bara vi har en väl underhållen gång- och cykelväg. Men för att angöra Perssons Betong och koloniområdena behöver Snösätravägen vara öppen för nyttotrafik på Stockholmssidan.

tisdag 23 augusti 2011

(V)i kan (V)i vill (V)i törs - Jonas Sjöstedt i Rågsved

Ikväll var Jonas Sjöstedt inbjuden till medlemsmöte med Vänsterpartiet i Vantör, Enskede och Årsta. Det var inte hans första besök i Rågsved, redan som 14-åring hade han varit här och lyssnat på Grisen skriker! Och nu rätt många år senare kom han hit som en av våra fyra partiledarkandidater.

Jonas vill förvalta arvet efter CH Hermansson, genom att använda marxismen som verktyg för analys av vår tid, vara öppen mot nya sociala rörelser, utforma en egen socialistisk politik och alltid försvara demokratin, oavsett övrigt samhällssystem. Den programförklaringen gillades!

Sen frågades det om allt mellan himmel och jord. Om kultur, offentlig sektors förnyelse, reformism, klimat, 6-timmarsdag, försvar, bostadssegregation, feminism, socialism i ett land, SD, ensamkommande flyktingbarn, dubbelt ledarskap, svårigheten att ta del av partistyrelsens protokoll, förankring av partistyrelsens beslut, partiskatt.

Jonas svarade bra, även om han inte har svar på allt! Där han inte visste kom förslag om hur vi kan jobba fram en bra politik. Och hans taktik för att sticka hål på SD:s falska "underdog"-roll var strålande! Vi fick också veta att Jonas ställer upp som kandidat utan förbehåll, gärna som en part i en dubbel ledning och som en partiledare.

Eminente mötesordföranden Per Sundgren kokande avslutningsvis ner debatten till vänsterpartiets uppgift att föra en politik för jämlikhet, minskade inkomstklyftor, minskad bostadssegregation, ökad jämställdhet och klimaträttvisa. Allt hänger ihop. Med Jonas ord, Vänsterpartiet ska ta sig plats i politiken, visa vad vi vill, våga vara annorlunda.

Stort engagemang för Bryggan Vantör

Engagemanget för Bryggan Vantör är stort! Ett bevis på det fick vi i stadsdelsnämnden häromdagen, då vi fick brev från Jens Hoffman, VD Dipart Entreprenad AB och Katarina Lidman, Ordförande vision.nu. Företaget och föreningen ifråga är djupt engagerade i Bryggans verksamhet såväl ideellt som ekonomiskt.

Tack och lov är den akuta krisen för Bryggan Vantör undanröjd. Återstår en bra långsiktigt trygg lösning.

Slår mig när jag läser socialförvaltningens Lägesrapport 2011 - Hemlöshet, att många dagverksamheter går stöd från socialförvaltningen, men Bryggan Vantör får det inte. Med tanke på att det är ungefär 100 besökare dagligen från hela Stockholm vore det väl vettigt att ge Bryggan Vantör stöd via socialförvaltningen, alternativt att öka missbruksbudgeten för Enskede-Årsta-Vantör och göra Bryggan Vantör till en stadsövergripande verksamhet.

Det finns många sätt att lösa ekonomin för Bryggan Vantör på ett långsiktigt sätt. 2012 måste bli året när vi slipper läsa i tidningen att verksamheten hotas.

måndag 22 augusti 2011

Årsta - hyresgäster göre sig inte besvär!

Alliansen pratar vackert om mångfald i boendeformer men den målsättningen verkar glömd när det kommer till Årsta. I ärende efter ärende som stadsdelsnämnden yttrar sig över har det föreslagits bostadsrätter eller en majoritet av bostadsrätter.

Andelen bostadsrätter i Årsta har skjutit i höjden medan andelen hyresrätter mer än halverats. Statistik från Utrednings- och statistikkontoret mellan 1990 och 2010 visar att andelen bostadsrätter ökat från 41,7 till 73,2 procent medan andelen allmännyttiga hyresrätter minskat från 29,4 till 13,2 procent och andelen övriga hyresrätter minskat från 28,9 till 13,6 procent.

Till och den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden har hållit med om att det även behöver byggas hyresrätter i Årsta, ändå fortsätter exploateringskontoret att föreslå markanvisningar till bostadsbolag som vill bygga bostadsrätter.

Nu på augustinämnden behandlar exploateringsnämnden till exempel ett förslag om en marknadsanvisning till Veidekke för bostadsändamål vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen i Årsta. Inte oväntat vill bolaget upplåta bostäder med bostadsrätt!

Att bostadsrätterna ökat dramatiskt beror också på utförsäljningen av allmännyttan. Det är en borgerlig bostadspolitik som skapar dessa områden, som utestänger människor som inte har kapital att köpa en bostad för. Valfriheten som är så omhuldad i andra sammanhang ska tydligen inte gälla i Årsta?

söndag 21 augusti 2011

Bygg på det som är bra i Rågsved

En ny USK-rapport om Rågsved på stadsdelsnämndens dagordning nästa torsdag visar att trivseln i området hos dem som svarat på enkäten är väldigt låg och att förankringen i Rågsved är mycket låg. Dåligt rykte och slitet centrum hör inte oväntat till det som upprör. Att det bästa med Rågsved är lägenheterna, kommunikationerna och närheten till grönområden är inte heller överraskande.

Rapporten kan inte användas för att generalisera för vad boende i Rågsved tycker om sitt område, men kan säkert bidra i arbetet med att öka trivseln och tryggheten.

För att öka stabiliteten i Rågsved räcker det inte med aktiviteter och sysselsättning, utan det krävs bestående satsningar som upprustat centrum, skolor i toppklass och konstgräs på Rågsveds bollplan. Vi måste också utveckla det som Rågsvedsborna gillar, till exempel allmännyttan, förlänga tunnelbanan till Älvsjö, stoppa byggplanerna på koloniområdena och göra friområdet till Ekopark syd.

För att skapa trygghet räcker det inte med polis. Anonymitet och rädsla måste mötas genom att arbeta för att stärka banden mellan boende och bygga vidare på arenor som finns för möten mellan människor. Vi kan också inspireras av det goda exempel som föreningen Musketörerna är och koloniområdenas integrerande funktion.

fredag 19 augusti 2011

Boka in FN-dagen i Rågsved

Har ikväll betat av punkt 1 på min fritidspolitiska att-göra-lista för helgen:

Minnesanteckningar klara från första planeringsmötet på Rågsveds Folkets Hus om FN-dagen. Temat är skog, vilket är högaktuellt med tanke på de ogenomtänkta och starkt kritiserade planerna att exploatera koloniområdena och arbetsområdet Snösätragränd.

En massiv bebyggelse skulle försvåra möjligheterna att göra friområdet till naturreservat och Ekopark syd, förutom att kolonisternas oas och livsverk skulle omintetgöras. Att bygga villor i den heliga integrationens namn när man samtidigt vräker koloniföreningar som i sina verksamheter praktiserar integration är så dumt att det inte finns ord för agerandet.

Än är inte programmet för FN-dagen klart men förhoppningsvis blir det en debatt om skogens och friområdets betydelse för både oss boende och naturen. Vi vill också engagera barnen i området på olika sätt. Förhoppningsvis bidrar vårt arrangemang till att ytterligare öka opinionen mot exploateringen i Snösätra.

Så håll ögonen öppna när programmet kommer ut och boka den 24 oktober redan nu!

onsdag 17 augusti 2011

Om Bryggan: Tänk efter före - moderaterna!

Nu är Bryggan Vantör säkrad! Så snabbt blev jag bönhörd efter mitt blogginlägg! Skämt åsido, det var inte min påverkan som avgjorde, utan att moderaterna förstås förstod att de sjabblat.

Bra att pengarna tagits fram, bra att socialborgarrådet ska jobba för en långsiktig lösning. Men dåligt dåligt att hon inte tänkte efter före. Att dra in så stor del av anslaget till en hemlöshetsverksamhet utan att ha en aning om hur man kunde lösa situationen lokalt.

Enligt moderaternas pressmeddelande har staden centralt tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör (och Östermalm för deras Bryggan-verksamhet) "tillsammans" beslutat att avsätta 1,6 mnkr.

Min enkla fråga är hur mycket Enskede-Årsta-Vantör bidrar med och ur vilken kassa! Jag har för övrigt redan frågat förvaltningen hur missbruksvården lokalt ska kunna bidra till att finansiera Bryggan, när vi redan drar över på grund av externa vårdplaceringar.

Fortsättning följer. Vi har öppet nämndmöte imorgon och beslutar om månadsrapporten nästa torsdag.

Ta fram slantarna - Rädda Bryggan!

Bryggan i Vantör betyder faktiskt skillnaden mellan liv och död för människor. Nu hotas verksamheten för hemlösa eftersom moderaterna i stadshuset inte vill fortsätta att ge tillräckligt med pengar.

Convictus sökte 1,7 mnkr och fick 900 000 kr. Nu säger socialborgarrådet att stadsdelsnämnden bör finansiera Bryggan. Det kan jag i princip hålla med om. Bryggan ska inte behöva vara beroende av att söka medel varje år från stadshuset.

Men om stadsdsdelsnämnden ska ansvara måste missbruksvården lokalt få mer pengar från stadshuset i ordinarie budget. Det räcker inte med nuvarande tilldelning, redan ligger missbruksvården back i Enskede-Årsta-Vantör.

Alla tycker att Bryggan behövs. Socialborgarrådet pratar om olika alternativ för att lösa finansieringen. Moderaterna i stadsdelsnämnden vet inte var pengarna ska tas ifrån.

Jag säger, vad är problemet? Moderaterna styr staden, staden är stenrik, de slantar som fattas kan tas fram i år ur centrala medelsreserven och för nästa år genom att utöka missbruksbudgeten!

tisdag 16 augusti 2011

Nytt kulturhus i Högdalen!

Hemma i Rågsved, Vantör efter semester i Skellefteå är det roligt att se att det rör sig i Vantör. Nya Cyklopen har börjat byggas, en stor eloge till alla eldsjälar i den ideella föreningen Kulturkampanjen som orkar komma igen efter mordbranden på första Cyklopenhuset vid Högdalstopparna. Hörde förresten att Thåström varit med och invigt. Nu när jag fått cykelpunkan lagad ska jag snarast möjligt cykla förbi och ser hur långt bygget har kommit. Dagens ungdom som engagerar sig så här är beundransvärd!

Äntligen cykling!

Fick min punktering på bakhjulet till min gamla rosa Crescent lagad idag i den trevliga cykelaffären i Gamla stan, och kunde cykla hem efter jobbet. Eller rättare sagt till mötet i Hagsätra med styrelsen för Vänsterpartiet Vantör!

Nu hoppas jag på många cykelturer innan höststormarna sätter stopp, utan krossat glas på cykelbanorna. Före sommaren hade jag tre punkteringar nära i tid. Eftersom det är långa avstånd i Stockholm är det träligt att dra cykeln till närmsta reparatör ...

måndag 15 augusti 2011

Höstens första stadsdelsnämnd!

På torsdag är det dags igen. Höstens första stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör. Öppet möte för allmänheten. Kom och gör din röst hörd, det är viktigt för demokratin!

På dagordningen allt från ekonomisk månadsrapport med fortsatta underskott inom ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar till nya detaljplaner, remissvar, svar på oppositionens skrivelser och förstås, inte oväntat, fortsatta privatiseringar.

Ärendena ska läggas ut på Insyn för att allmänheten ska kunna ta del av dem och kunna komma på öppna mötet och ställa frågor, veckan innan beslutande nämnd. Tyvärr läggs ärendena många gånger ut ganska sent, jag brukar kolla på Insyn när det är något som jag vill skicka vidare för att få synpunkter. Det blir till att fortsätta att tjata!

söndag 14 augusti 2011

Skriv på för Rågsveds friområde!

Lördag 13 augusti var det Öppen Trädgård i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening och det kunde jag inte missa. Fast jag nyss kommit hem från semestern och hade en ostädad lägenhet, en tvättkorg överfull med smutstvätt och en tjock bunt nämndhandlingar som pockade på uppmärksamhet.

Som vanligt blev det en stund med gott hembakt fika, inköp av koloniodlade grönsaker och intressanta pratstunder om koloniområdenas och stadsodlingens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. För flera kolonister är odlingslotten deras allt.

Kräpplagruppen höll också en bronsåldersvandring och besökare kom i jämna strömmar. Givetvis diskuterades den eventuella bebyggelsen i Rågsveds friområde, som innebär att de öppna koloniområdena ersätts med ett privatiserat bostadsområde. Vanligt folk boendes i Rågsved och Vantör får ge plats åt de som har råd att köpa miljonvillor i sjönära läge.

Samrådet i höst, kanske i oktober, visar om de borgerliga makthavarna har lyssnat på Vantörsborna. Fortfarande finns möjlighet att skriva på namnlistorna för att bevara området. Håll dig informerad till exempel via Facebookgruppen Gör Rågsveds Friområde till Ekopark Syd.

Att bygga bort koloniområdena är att bygga bort en del av Rågsveds själ. Krossa människors livverk. Göra Rågsved gråare. Öka klyftorna mellan människor. Det får inte ske. Läggs förslag om bebyggelse på kolonilotterna och Bråtegränd måste vi gå kvinna och man ur huse och protestera!

onsdag 10 augusti 2011

1+1=3 i vänsterpartiet

Så kom beskedet. Fick förhandstips via sms från partikompis om att något var på G. Lars Ohly ställer inte upp för omval. Väntat och välkommet. På tiden skulle jag säga om jag ville gnälla.

Nu finns tre villiga till partiledaruppdraget. Jonas Sjöstedt tror jag mest på, radikal och kunnig med mjuk framtoning som uppskattas av väljare. Inte minst visar rösterna i EU-parlamentsvalen och senaste riksdagsvalet detta.

Här i Skellefteå där jag är på sommaren röstar många vänner och bekanta på Jonas, "vanligt folk". Jag tror att med Jonas som partiledare skulle vänsterpartiet bli intressant för fler jobbare och fler klimat-/miljövänner.

Allra helst vill jag ha ett kompetensmässigt förstärkt, dubbelt ledarskap, en kvinna och en man, Jonas Sjöstedt och varför inte Ulla Andersson? Jag tror att de skulle komplettera varandra bra sakpolitiskt.

Jag håller inte med de som menar att ett traditionellt ledarskap med en ledare är tydligare än dubbelt ledarskap (kallas också delat ledarskap). Otydlighet sitter inte i antalet utan i budskapet som förs fram.

Vänsterpartiet måste våga utmana gamla strukturer, tron på en enda stark ledare, våga ett moderniserat ledarskap. Faktiskt gör det också det lättare för småbarnsföräldrar att kunna ta ett tungt uppdrag.

måndag 8 augusti 2011

Bevare mig för Annie Lööf

Snart klar med sjätte semesterboken, Ann Heberleins, Det var inte mitt fel, om konsten att ta ansvar, där hon bland annat beskriver den etiska egoismen och Ayn Rand, som även lär ska Annie Lööfs favoritförfattare.

Enligt Heberlein har Ayn Rand "... formulerat principen om egenintresse, som innebär att människans högsta moraliska mål är att se till sin egen lycka. Enligt den etiska egoismen har vi endast en plikt, nämligen att bevara våra egna intressen och göra det som är bäst för oss själva."

Den etiska egoismen passar som hand i handske med det krassa marknadstänkandet som präglar Sverige som centern är med och styr, där vars och ens förment fria val ska göra folket lyckligt. Solidaritet, ajöss med det. De som väljer fel eller inte alls har haft chansen, so what?

lördag 6 augusti 2011

Även en grå lördag har sin charm

En gråmulen lördag har det varit idag i Sjöbosand.

Som upplagt för att städa upp glasfiber och sågspån i uthuset, ordna målarpystarna och rensa bort penslar som gjort sitt, sortera sopor som ska till återvinningen, tömma extrafrysen, plocka de sista jordgubbarna...

Och bada bastu förstås. Väntar bara på att värmen ska bli tillräckligt hög!

torsdag 4 augusti 2011

Positiva vindar i Vänsterpartiet

Idag har även Hans Linde kommit ut som partiledarkandidat inom Vänsterpartiet. Vi har nu tre öppet kandiderande män och en öppet kandiderande kvinna till kongressen 2012.

Det är något positivt som händer i Vänsterpartiet. Plötsligt är det inte fult att kandidera till partiledare, trots att den sittande partiledaren vill fortsätta. Delat ledarskap diskuteras också och det är bra.

Jag ser fram emot en spännande höst där kandidaterna berättar om sina visioner och hur deras ledarskap kan göra skillnad. Redan den 23 augusti har vi en kandidat, Jonas Sjöstedt, på besök i Rågsved. Alla partimedlemmar i Vantör, Årsta och Enskede är välkomna till mötet!

onsdag 3 augusti 2011

Resan till Skellefteå

Önskar att mamma levt idag. Då hade hon varit 98 år, svindlande tanke!

Framförallt tänker jag på när hon efter andra världskriget reste från Helsingfors till Skellefteå med sin väninna och kom att bosätta sig här, men inser att jag inte vet hur hon reste.

Var det tåg eller båt eller buss? Tyvärr kan jag inte längre få svar, men säkert ta reda på vad som stod till buds 1949 eller om det var 1948 som hon kom till Sverige. Inte ens exakta årtalet vet jag, skam till sägandes.

Häromdagen kom flyget igång mellan Skellefteå och Helsingfors via Karleby/Jajobsstad. Nu ska förutsättningarna för färja mellan Skellefteå och Karleby utredas. Det var dessa nyheter som triggade igång tankarna på mamma och hur hennes Skellefteresa gick till.

När vi var barn reste vi om somrarna till mammas barndomsby Muijala, utanför Lohja (Lojo) några mil väster om Helsingfors. Innan jag föddes och vi hade bil tror jag mamma och pappa åkte tåg. När jag var barn bilade vi via Haparanda och genom Finlands kust och inland. När färjan från Skellefteå till Jakobsstad och Vasa kom igång genade vi över havet.

Tänker att mamma skulle gilla att kommunikationerna mellan hennes gamla och nya hemland förbättras, mellan hennes nya och gamla hemstad. Min kusin från Helsingfors gillar också de nya resmöjligheterna, för att komma i sommar fick hon flyga via Stockholm. Förra gången hon var här fick hon åka tåg till Vasa, färja till Umeå och bil till Skellefteå.

Eftersom vi har sommarstugan precis bredvid flygfältet är det förstås bekvämt att flyga och roligt att flygförbindelserna utökas. Samtidigt är det bakvänt att det ska vara betydligt billigare och bekvämare att flyga, jämfört med klimatsmartare tåg och båt. Detta måste ändras.

När Norrbotniabanan blir verklighet, vilket jag utgår från blir beslutat så snart vi får en rödgrön regering, kommer jag säkert många gånger att välja tåget hit istället för flyget. Med färja över viken blir tåg från Helsingfors till Skellefteå ett klimatvänligt resalternativ.

tisdag 2 augusti 2011

Misslyckad jämlikhetspolitik

Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen skriver idag på DN-Debatt att "Svensk integrationspolitik har varit ett misslyckande" och anför bland annat att det finns skolor i invandrartäta områden där 70 procent av eleverna saknar fullständiga slutbetyg och bostadsområden där cirka 70 procent är arbetslösa.

Det är katastrof att så många unga och så många kvinnor är arbetslösa. Att skolresultat och arbetslöshet är strukturellt fördelad och att folk som är nya i Sverige har det svårare är inte oväntat i våra segregerade bostadsområden. Hade vi haft en bostadspolitik som gynnade socioekonomiskt blandade områden hade läget säkert varit bättre. Hade vi haft en skolpolitik som gynnade en bra allmän skolgång för alla likaså.

Så jag tycker att talet om misslyckad integration döljer en misslyckad svensk bostadspolitik, en misslyckad svensk skolpolitik, en misslyckad svensk arbetsmarknadspolitik. Det syns tydligast i bostadsområden som har 70 procent arbetslösa och i skolor där 70 procent saknar fullständiga slutbetyg. Den statistik som generaldirektören med rätta är upprörd över.

Men i det högerstyrda kungariket Sverige är det mer korrekt att prata om misslyckad intregrationspolitik än misslyckad jämlikhetspolitik.