lördag 27 oktober 2012

Imorgon tipspromenad Rågsveds Friområde!

Imorgon går jag tipspromenaden för naturreservat i Rågsveds friområde! Till stöd för insamlingen till naturinventeringen, som behöver för att visa hur värdefull naturen är. Vi behöver alla fakta för att övertyga om att det planerade bygget i friområdet måste stoppas. Kan du inte komma, sätt in pengar på plusgiro 30 67 40 – 2. Hittills är 17 000 kronor insamlade, det behövs 25 000 kronor. Med din hjälp är vi snart där!

Ta med barn och barnbarn, grannar och vänner imorgon. Det blir tipsfrågor för både barnen och de vuxna. Start och mål är på Byvägen vid beteshagarna. Startavgift 20 kr  för vuxna, 10 kr för barn och max 50 kr per familj. Det bjuds på blåbärsoppa och kardemummaskorpor. Mer information, klicka på länken. http://krapplagruppen.files.wordpress.com/2012/04/tipspromenad2.pdffredag 26 oktober 2012

Barns utsatthet bekämpas med generell politik


Barns berättelser om hur de varje dag känner sig utanför och i underläge finns att läsa i en ny rapport från Unicef. Barns utsatthet är ständigt aktuell i Enskede-Årsta-Vantör. Våra barn har mycket olika uppväxtvillkor om de bor i Rågsved eller på Enskedefältet. Barn på vår gård har inte alltid haft elström i lägenheten och bett att få komma hem till oss och se teve. Barn som leker i Rågdalens parklek går hungriga hela dagar berättar parkleksföräldrar. Orsaken stavas segregation.

Att barnfattigdomen ökar finns stöd för i de undersökningar som Rädda Barnen gör. Barnfattigdomen i Vantör var till exempel högre 2009 än 1991, medan barnfattigdomen i Enskede-Årsta hade minskat med hälften samma tid. Vårt stadsdelsområde glider isär. Det är något som vänsterpartiet tillsammans med socialdemokraterna ständigt påminner borgarna om i stadsdelsnämnden. I samband med varje budgetrapport som nämnden ska besluta om föreslår våra två partier att nämndens resurser ska användas för att utjämna barns levnadsvillkor, istället för att skicka tillbaka miljontals kronor till stadshuset. 

Alla vet att en bra skolgång är en viktig skyddsfaktor. Därför är det mycket oroande att den genomsnittliga meritpoängen i årskurs 9 i söderortskolorna till och med minskat med 5 poäng sedan 2010. Enligt en en rapport till utbildningsnämnden igår har visserligen resultaten på de nationella proven i årskurs 3 förbättrats men det är tveksamt om skolorna i Söderort och Järva om två år når effektmålen som sattes 2010. 

Jag ska inte säga att borgarna inte gör något alls, men det är för sent, för lite och fel strategi. För att minska stigmatiseringen krävs generell politik. Unga vill inte känna sig utpekade. Konkurrensutsättning och skolval löser inte segregationen, utan göder den. Utförsäljning av allmännyttan tränger ut fattiga barnfamiljer längre och längre ut från centrala delar av Stockholm. Segregationen byggs in i staden från alla håll.

Ok, det är bra att i år fick äntligen alla sökande skolungdomar i Rågsved och Hagsätra sommarjobb. Men alla unga i Dalen och Östberga fick inte jobb. Och igår på stadsdelsnämnden föreslog vänsterpartiet och socialdemokraterna att parkleken Stacken skulle få plus 5000 kr för att slippa ta ut avgifter för pysselmaterial och ponnyridning. Det avslogs. Det står helt klart att segregationen inte motarbetas med borgerlig politik. 

Med vänsterpartiets alternativa budget kan alla ungdomar i hela staden som söker få sommarjobb. Vänsterpartiet lägger också pengar på att alla gymnasieungdomar ska få SL-kort skoltid och fritid. Vi satsar mer än en halv miljard kronor på skolan. Det gör inget annat parti. Våra satsningar för att barnen och de unga ska slippa klumpen i bröstet när de ser vad andra har råd med betalar vi solidariskt med 45 öre mer i skatt jämfört med idag och 60 öre mer jämfört med borgarna som vill sänka skatten nästa år. 


torsdag 25 oktober 2012

V avstyrker detaljplanen för Årstafältet


Ikväll beslutar stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör om sitt yttrande över detaljplanen för stadsparken på Årstafältet. Vänsterpartiet avstyrker detaljplanen och vårt yttrande ser ut så här:
Den föreslagna detaljplanen innebär att Årstafältet görs om till en stadspark istället för att förädlas till en landskapspark enligt tidigare politiskt eniga beslut. I remissen kan man få intrycket att landskapsparken var tänkt att se ut som den gör idag, trots att stora delar aldrig blivit genomförda. Den planerade stadsparken måste därför jämföras med hur landskapsparken skulle kunna se ut när den är färdig, och inte i nuvarande skick.
Vi anser att en mindre stadspark är en försämring och vill hellre se en landskapspark som huvudsakligen gestaltas enligt de ursprungliga planerna. Med en landskapspark behåller vi det naturliga landskapet, värnar Göta landsväg och ger plats för aktiviteter som kräver större ytor, till exempel golf, rugby, fågelskådning och drakflygning vilket lockar besökare från hela staden.  De investeringar som redan har gjorts på Årstafältet ska inte kastas bort. Istället ska vi bygga vidare på det som är omtyckt och fungerar och lägga till förbättringar, till exempel att är behovet av föreningslokaler stort efter ombildningarna i Östberga.

Det dåvarande beslutet om en landskapspark var mycket viktigt för att säkerställa en hållbar grönstruktur i söderort när omgivande stadsdelar skulle förtätas och nya stadsdelar (till exempel Årstaberg, Årstadal och Hammarby sjöstad) utan större grönytor växte fram. Att kullkasta hela beslutet som togs efter en lång och folkligt förankrad demokratisk process är uppseendeväckande.  I framtiden behövs landskapsparken i utbyggd form dessutom ännu mer än idag, med tanke på alla nya bostadsprojekt i söderort.
Detaljplanen för Årstafältet måste ses i ett större sammanhang, där möjligheterna att bygga bostäder ska finnas med. Istället för utbyggnadsplanerna på en stor del av Årstafältet vill vi utreda bebyggelse i större skala på Martin Olsson-tomten samt Årsta partihallar som har fått ändrade logistikförhållanden och därmed kan mark frigöras för bebyggelse. Dessutom finns Västberga spårområde och Västberga industriområde som nästa område att utveckla. 

Kollektivtrafiken har sin givna plats i en helhetssyn på området. Förutsättningar måste skapas för bra kollektivtrafik i Östberga. Vi stödjer därför planeringen att dra tvärbanan mot Östberga och anser att förslaget från medborgare att anlägga en hållplats vid Tussmötemotet bör utredas. Det skulle gynna Stureby där ny bebyggelse planeras. På kort sikt krävs att snabbussar till Gullmarsplan och Årstaberg/ Liljeholmen sätts in och att den södra delen av Årstabergs pendeltågsstation öppnas, vilket ger gångavstånd för de som bor i Östberga.

onsdag 24 oktober 2012

Kooperativt samtal i Rågsved

Spelar kooperationen roll i Sverige idag? Ja, det tror jag. I alla fall att döma av kvällens samtal, modererat av Bengt Göransson, på Nya Rågsveds Folkets Hus. Framförallt i den unga generationen som vill starta företag inte för att berika sig men för att rädda världen och som ser att ensam inte är stark på arbetsmarknaden och därför går ihop i arbetskooperativ.

Varför sitta en onsdagskväll och diskutera kooperativ förresten? Jo, 2012 är kooperationens år enligt beslut i FN, och i Nya Rågsveds Folkets Hus firar vi alltid FN-dagen.

Självfallet är det mycket stor skillnad på "gamla" kooperativ som idag är affärsdrivande koncerner som KF och HSB som i Stockholm verkar på en fruktansvärt dyr bostadsmarknad där bara de som har kapital och höga inkomster kan köpa sig en bostadsrätt och på "nya" kooperativ inom media och kultur som Fria Tidningar, Turteatern eller som det rockband som bildat kooperativ.

Vad många som köper bostadsrätt i HSB inte vet är att de inte äger sin lägenhet utan en andel i föreningen och att de förutsätts göra en gemensam arbetsinsats. Och hur märker du som handlar mat att Konsumbutiken är ett kooperativ till skillnad från ICA? Ja, kanske på Änglamark och det ekologiska sortimenten, men det finns också på ICA numera. Vilka taxikunder vet förresten att Taxi Stockholm är ett kooperativ? I Sverige finns däremot ingen nationell kooperativ bank, som finns i många andra länder.

Det som jag tycker är sympatiskt med kooperativ till skillnad från andra företags är att vinsten inte är målet utan medlet. Och att samhällsansvar är en grundläggande princip. I kooperativ har varje medlem en röst medan aktieägare har fler röster ju fler aktier de äger. För att starta kooperativ behöver du inte äga många kronor, men för att starta ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kr i insats. En verkligt bra exempel på samhällsnyttig verksamhet är ju förresten Basta arbetskooperativ.

tisdag 23 oktober 2012

Nöjdheten med kulturlivet sjunker i Enskede-Årsta-VantörStaden gör medborgarundersökningar. Du kanske till och med är en av de 300 personer i Enskede-Årsta-Vantör som fått svara på frågor om allt från tillgänglighet och parkskötsel till kultur och idrott? På torsdag ska vi i stadsdelsnämnden iallafall diskutera resultatet från den senaste undersökningen.

Tråkigt nog är det bara 52 procent som svarat, så det ger inte oss i nämnden någon säker kunskap om vad våra boende tycker om stadsmiljön. Dessutom vet vi inte heller om folk är mer nöjda i Enskede än i Hagsätra med tömningen av papperskorgar eller mer missnöjd i Högdalen än i Årsta med kulturutbudet. 

När det gäller parkskötseln har V och S föreslagit att det ska vara flera uppföljningsmetoder än medborgarundersökningen för kvaliteten i skötseln av grönområden. Tyvärr fick vi inte majoriteten med oss. Får se om de kommer med något nytt i verksamhetsplanen!

Om vi trots svagheterna i undersökningen tittar på siffrorna är det lågt betyg bland annat för information om tömning av papperskorgar och val av förskola och äldreomsorg. Nöjdheten med kulturlivet sjunker från 84 % till 77% mellan 2010 och 2012. Inte omöjligt att kulturnämndens nedskurna anslag till Fria Teatern i Högdalen spelar in.

torsdag 18 oktober 2012

Godnattsaga om Kulturkrabaten

Det fanns en gång en duktig förskoleenhet i Årsta 1. Förskolorna där drevs av Staden. Sedan kom en blå majoritet till makten. Då bestämdes att avknoppning skulle bli tillåtet, som varit förbjudet då rödgröna styrde. Avknoppning var ett finare ord för att Staden skänkte bort förskolorna (som alla som bodde i Staden ägde) nästan gratis till chefen, som bara behövde betala växelpengar för begagnade möbler och leksaker.

Fast de rödgröna gastade allt vad de kunde om att det kunde sluta illa lyssnade inte de blåa. Det kristliga läxade upp det rödaste partiet i lokalblaskan när de dristade sig att avslöja för folket att avknoppning var lika med privatisering. Så fort det blev grönt ljus för avknoppning, som bytte namn till personalövertagande när avknoppningsordet blivit fult, blev förskolechefen dagisdirektör. Förskolorna fick ett finare namn, Kulturkrabaten AB.

Men då började eländet i förskolorna som varit så bra så bra. Nya gulliga namnet, var det bara lur? Plötsligt måste föräldrarna både måla i förskolan, skicka frukt med barnen och betala nya avgifter, för nu hade förskolan plötsligt dåligt med pengar. Föräldrarna ville att barnen skulle ha det bra men började undra, och ville men fick inte träffa chefen. Hade nog fullt upp med att köpa gård för 2 miljoner. Det blev tungt för personalen och många fröknar slutade.

Till slut förlorade Stora Staden tålamodet och började säga åt förskolan på skarpen att direktören inte fick göra hur som helst. Men ta ut 8,9 mnkr i vinst fick förskoledirektören iallafall göra. Att staden blev lite arg hjälpte inte. Föräldrarna fortsatte att klaga. Det gillade inte chefen. Föräldrarna började då bli riktigt ledsna, och undrade: Får det vara på det här viset? Så nu ska Staden som sålde förskolorna så billigt försöka igen, och ta reda på varför det blivit så fel och dåligt när det skulle bli så bra och fint.

Läs mer här om du inte tror mig ..

 

lördag 13 oktober 2012

Värderingarna som styr är det viktiga

Avslutade just ett långt samtal med en sjuksköterska som arbetat länge i Caremadriven äldreomsorg, och det handlade om hur girighetens värderingar styr en vinstdriven äldreomsorg. När omsorgspersonal inte får sätta de äldres behov främst skapas en outhärdlig arbetsmiljö baserad på piska och morot som samtidigt är de äldres boendemiljö. Att inte ha råd med julgransbelysning eller bara få köpa den billigaste limpan.

Sedan äldreskandalerna briserat i massmedia har det inte blivit bättre får jag veta av min sagesperson, metoderna har bara blivit mer förfinade. Personalen har blivit räddare. När personaltätheten ökar läggs samtidigt på mer arbetsuppgifter. Att Caremas "whistle-blowerfunktion" ännu inte fått ett enda klagomål från medarbetare, vilket DN skriver om idag, verkar inte i ljuset av detta inte helt oväntat.

Skillnaden mellan kommunal och vinstdriven äldreomsorg är just att Carema och Attendo drivs av en affärsidé om att tjäna så mycket pengar som möjligt medan kommunen har ett uppdrag att ta hand om gamla på allra bästa sätt. Denna grundläggande skillnad i värderingar är det viktiga. Kommunal äldreomsorg har högre personaltäthet än privat driven. Skillnaden beror på vinstintresset. Vanvård kan förekomma i all äldreomsorg, men kan upptäckas och motverkas snabbare när den drivs med offentlig insyn.

Med vänsterpartiets förslag om en välfärd fri från kommers finns gott om utrymme för många fler icke vinstdrivande och icke-vinstsyftande aktörer än kommunen att driva äldreomsorg med äldres bästa för ögonen. En sådan politik har gott stöd hos folket. Låt oss se till att den kan bli verklighet i valet 2014!

tisdag 9 oktober 2012

Instängdhet istället för valfrihet

Idag simmade jag i Högdalshallen första gången sedan Actic tog över driften. Det var ovanligt tomt i bassängen, jämfört med när jag simmade under våren. Om det var tillfälligt eller en trend vet jag inte. Eftersom jag har årskort inköpt på Högdalshallen till och med februari 2013 går jag nog och simmar fler gånger, trots att jag verkligen ogillar att simhallen inte längre drivs av kommunen. Men om det blir nytt kort för mig nästa år är högst osäkert.

Förutom det allmänt dåliga med att konkurrensutsätta simhallar var det extra dåligt att göra det i Högdalens Centrum, som behöver fler besökare, inte färre. De som köpt sitt simkort i någon av de simhallar som staden fortfarande driver har nu färre simhallar att besöka, då kortet inte längre gäller på Högdalshallen. För de lär inte betala extra för bad i Högdalen. Valfriheten har minskat. Och kanske besöken i centrum.

Och vi som bor i Vantör som köper årskort i Högdalshallen kommer att vara hänvisade till bara en simhall, då nya kort inte gäller i stadens övriga simhallar. Skulle vi jobba i en annan del av staden kan vi inte passa på att simma i anslutning till jobbet under vardagarna och välja Högdalshallen på helgerna. Eller någon annan variant. Valfriheten har minskat. Och kanske flera väljer bort Högdalshallen fast vi bor i Vantör.

Kontentan är att istället för valfrihet får vi instängdhet. Värst drabbar det oss som bor i Vantör. Vi ska hålla till godo med Högdalen och inte ränna runt och simma i andra simhallar. Även om det inte är många som gör så kan det betyda mycket för de personerna. Tankarna går osökt till borgarnas förslag om nystartszoner, som går ut på att arbetslösa ska jobba i samma område som de bor i. Instängdhet där också.
måndag 8 oktober 2012

Fira FN-dagen i Rågsved!

Vill slå ett slag för firandet av FN-dagen i Nya Rågsveds Folkets Hus den 24 oktober.

Temat är Kooperation och det uppmärksammar vi med seminarium, föreläsning, information, studiebesök och paneldebatt med tidigare kulturministern Bengt Göransson som moderator. Som vanligt kommer Snösätraskolan och sjunger fredssånger i samband med invigningen.

Sist men inte minst, vi kommer att ha ett kooperativt kafé under eftermiddagen och kvällen. Väl mött!

söndag 7 oktober 2012

Tänkvärt om utvecklingen i Vantör

Tänkvärt inlägg om vad som händer i Vantör. Om skateparken, friområdet, cyklopen och hur man kan se på utvecklingen, vilka krafter som står bakom, vilka intressen som främjas. Killdominansen och de välbärgades synlighet i skateparken, makthavarnas arrogans inför Rågsvedsbornas kamp för friområdet, att det byggs för att annat folk ska flytta in snarare än för oss som bor här.

"Bakom kodord som integration, levande förorter och stadsutveckling döljer sig enbart ett omättbart behov av exploatering och kontroll." - ett citat från inlägget på bloggen som man verkligen kan känna igen sig i. Integrationsargumentet har använts av moderaterna för att motivera exploateringen av Rågsveds friområde, trots att koloniområdena som man delvis fortfarande vill bygga bort och definitivt försämra närmiljön för är utmärkta arenor för integration. Vi alla som bor i Rågsved vet också att ett villaområde i friområdet kommer att bli en stängd enklav, att naturområden som varit till för alla plötsligt blir privata.

När det gäller Högdalens skatepark håller jag med om blogginlägget men hoppas verkligen att Vantörs barn och unga och dessutom många tjejer kommer att kunna hitta till skateparken, nu då det finns så nära där vi bor. Självfallet får parken inte bli reservat för välbärgades barn, som körs med bil till parken. På invigningen frågade jag vad Sthlm Sub Surfers gör för att tjejer ska skejta och fick höra att det var aktiviteter på gång. Nu är det upp till skolor och fritidsgårdar i Vantör att uppmuntra våra flickor och pojkar att använda parken.

Och visst behöver vi mer fokus på aktiviteter och mötesplatser för tjejer och kvinnor i Rågved! Det kom också fram när Vänsterpartiet Vantör bjöd på kvinnofika i Rågdalens parklek för ett par veckor sedan. Mammorna i Rågsved saknar en mötesplats för kvinnor, så det måste vi ta fasta på. Fortsättning följer!tisdag 2 oktober 2012

Brått att inventera naturvärden i Rågsveds friområde - markanvisningstävling utlyst!

Fick just veta av Kräpplagruppen att Stockholms stad utlyser en markanvisningstävling för 50 radhus och 5 stadsvillor i Rågsveds friområde! Tävlingen gäller delar av det område som programmet för Sambandet Högdalen Farsta pekade ut.

Bråtegränd/Snösätragränd är inte med i tävlingen, inte heller den planerade byggnationen längs Byvägen som ligger nedanför Bäverdammsgränd.

Det är obegripligt att staden går vidare utan att först göra en inventering av naturvärdena! Är man verkligen så desperat att man inte kan ha ordentligt på fötterna? Ingen förklaring ges till urvalet. Har alliansen tagit till sig av kritiken, eller finns en dold strategi att ta byggandet i etapper, i hopp om att protesterna ska tystna?

Nu är viktigt att alla vi som värnar friområdet stödjer Kräpplagruppens insamling så att en naturvärdesinventering kan göras så snabbt som möjligt, för att få svart på vitt om vilka rödlistade arter som finns i friområdet! Så att vi får ännu mer fakta för att bevara området!

Hur kan du hjälpa till? Sätt in ditt bidrag på plusgiro 30 67 40-2

Läs mer om markanvisningstävlingen här:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/Mark-inom-kommungransen/Markanvisningstavlingar/