lördag 30 maj 2015

Rågsveds barn hittar till biblioteket

Rågsveds barn läser böcker och går på bibliotek. Den tvärsäkra slutsatsen drar jag efter att ha läst svaren på Vänsterpartiets enkät på Rågsvedsdagen. Vi fick in 39 svar, där de allra flesta besvarats av barnen själva. I några fall av föräldrar till små barn eller mormor och i några fall syskon. Det gjorde mig särskilt glad att alla svarade att de brukar gå till biblioteket. Högdalen var populärast med 29 svar, och därefter Snösätraskolans bibliotek 7 svar och Hagsätra bibliotek 6 svar. Övriga barn gick till bibliotek i Örby, Huddinge centrum, Rågsvedsskolan, Skärholmen och Medborgarplatsen.

Pippi Långstrump, Lasse och Majas detektivbyrå och Dagbok för alla mina fans var det flera som hade som bokfavorit. Andra allt från Nicke nyfiken, Babar, Alfons Åberg och Nils Karlsson Pyssling till Röda spår, Tredje tecknet, Svarta Madam och Den gula väskan. En bredd som imponerade. Filmfavoriter var allt från Astrid Lindgrens klassiker till Disney och äventyr. Populärast inte oväntat just nu var Frost /Frozen följt av Pippi Långstrump och Sune-filmerna. Det märks att barn ser många olika filmer idag, ibland så många att de inte kommer ihåg vad filmen handlade om. Apropå film hade också Råggywood - vi ska bli rappare premiär idag på Nya Rågsveds Folkets Hus.

Sista enkätfrågan var om barnen kände till Berättarministeriet som nyligen öppnat i Hagsätra. En dryg fjärdedel svarade ja och flera hade redan varit där med skolan. För de som svarade nej kunde vi berätta om skrivarverkstäderna, och hoppas att vi inspirerade  barnen att gå dit. Spännande verksamheter i Vantör ska vi tala högt om! Alla barn ska kunna vara stolta över sitt område. Som tack för att barnen lät oss få inblick i sina favoriter och biblioteksvanor fick de välja var sin bok. Flera var förvånade över att det inte kostade något. En flicka kom tillbaka och frågade om det var ett lån eller att hon verkligen fick boken. Så tack bästa Susanna Brolin med flera som skänkte barnböckerna!

Att vända sig till barn är en tradition för Vänsterpartiet Vantör. När vi firar Valborg på Perssons Betong i Rågsveds friområde och Rågsvedsdagen på torget kan vi med böcker och leksaker som de egna barnen vuxit ifrån ge andra barn en uppskattad gåva som tack för att de delat sina tankar med oss. Vi tar barn på allvar och lyssnar på vad de har att säga. Det gör också skillnad för vår politik.

söndag 10 maj 2015

Det våras för hus för teater och kultur i Högdalen

Stockholms äldsta fria teatergrupp. Fria teatern, som haft scen i Högdalen sedan 1979 är nu tänkt att få en samlande roll för det breda kultur- och föreningslivet i Högdalen med omnejd. För att uppnå det föreslår kulturförvaltningen efter en skrivelse från den rödgrönrosa majoriteten att kulturnämnden den 20 maj ska besluta att tillföra 700 000 mnkr 2015 och 2016 till Fria teatern. Lokalerna används redan idag för politiska caféer, möten och samtalskvällar, men kan användas mycket mera.

Vi som bor i Vantör vet att kulturen redan idag spänner över ett stort fält från Kulturkampanjens Cyklopen till Vantörs Konstförening, från kulturskolan till dockteater i Picknickteatern (som sorgligt nog upphör när teatern lägger ner), från bibliotek i Högdalen, Hagsätra och Örby till Nya Rågsveds Folkets Hus med gratis barnteater för förskolor, konstutställningar, föreningsverksamhet och egen verksamhet som Gemensam Jul och FN-dagen. Och idag finns också Berättarministeriet i Hagsätra.

Nu ser jag fram emot den plan som Fria Teatern ska lämna in senast den sista augusti för hur stödet ska användas för att nå målet om ett (ännu) bredare kulturutbud i lokalerna och med flera samarbetspartners. Jag hoppas på kreativ samverkan mellan alla våra kultur- och föreningsaktörer i Vantör och att scenen snart kommer att fyllas med täta föreställningar för både barn och vuxna. Vi ses väl snart i den mysiga teaterfoajén?


Skön kväll i Rågsved

Hemma efter en trygghetsvandring runt Rågsved och Hagsätra med Sven och Rosie från hyresgästföreningen. 

Det märks att en varmare årstid är på väg. En hel del unga är ute, spelar fotboll på Rågsveds bollplan och basket i Rågdalens parklek. När Rågsveds bollplan får konstgräs och parkour lär det bli ännu mer liv och rörelse. 

Fortfarande folkliv i Rågsveds centrum, där frukthandeln pågår fram emot tio på kvällen. Lyser i folkets hus, så där pågår också verksamhet. Som det ska vara.

Så det blev en skön kvällspromenad i trevligt sällskap. Och så här långt är kvällen fridsam. Som de flesta kvällar. Hoppas att vi blir flera nästa gång!

torsdag 7 maj 2015

Maivors sociala salong - en motkraft att hämta styrka i

Stockholm har och har haft många fantastiska socialarbetare. En av dem var Maivor Gustafsson som hade ett synnerligen humanistiskt sätt att se på och bedriva socialt arbete. Jag mötte henne några gångar när jag arbetade i socialdistriktet i södra Farsta och hon i norra Farsta, men kände henne inte. Däremot känner jag de som kände henne och arbetade med henne, och jag har hört deras berättelser.

För Maivor handlade det om att socialarbetare skulle vara mycket ute på fältet, att vara genuint intresserad av varje människa och att alltid inge hopp. Hon startade bland annat mötesplatserna Emma och Emil i Hökarängen. När Maivor anställde medarbetare var det viktigt att de var snälla, har det berättats för mig av de som arbetade med henne i Årsta stadsdelsförvaltning.

Maivors vänner håller hennes vision levande och har bildat Maivors sociala salong. Ikväll var jag med första gången och lyssnade till ett tänkvärt föredrag av kulturgeografen Erik Hansson från Uppsala universitet. Han föreläste om hur det påverkar oss som människor när vi möter medmänniskor som tigger, utifrån intervjuer av 30 stockholmare. Det ruckar vår bild av Sverige, att möta utblottade människor på gatan. Nu finns Europas fattigdom mitt bland oss, det har vi svårt att möta.

Högern fiskar dock i grumliga vatten när de vill förbjuda organiserat tiggeri, vilket forskare avvisar som diskriminerande och verkningslöst. Fattigdomen måste utrotas med välfärd, och det går inte fort i berörda länder. Under tiden ska vi vara anständiga i Sverige. Staden har också ökat anslagen till frivilligorganisationer och fördubblat sängplatserna, som akuta insatser. Härbärgen öppnar på sommaren. Kyrkor och ideella organisationer gör stora insatser. Men det är inte nog, det vet vi alla.

Även om värdigt boende erbjuds alla gäller det ingen lång tid. Min önskan är att det långsiktiga program som staden tar fram pekar på nya lösningar. Och som min arbetskamrat, som tog med mig till salongen, hade som motfråga: Varför ska fattiga i andra länder stå ut med vår rikedom när vi turistar i deras hemländer? Så fattigdomen på våra gator får bli en ständig påminnelse om att världen kommer att fortsätta att vara orättvis så länge vi inte gör något åt saken.

Läs mer här om Maivors salong.

söndag 3 maj 2015

Endast den bästa äldreomsorgen är god nog åt folket

En äldreforskare jag följt sedan magisterutbildningen i socialt arbete är Marta Szebehely, vars doktorsavhandling om hemtjänst ingick i en av kurserna. Senare skrev hon ett kapitel i SNS-antologin om Konkurrensens konsekvenser. Där avslöjades en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrensen i välfärden. Alliansens mantra om kvalitet och valfrihet, inte minst i Stockholms stad, fick sig en grundstöt som heter duga.

Szebehely gör nu en intressant utblick i "Jämlikhet och individanpassning - ett realistiskt ideal för den svenska äldreomsorgen" i Socialvetenskaplig tidskrift, tema äldreomsorg, nr 3-4 2014. Hon menar att individuellt anpassad omsorg är förutsättning för generell äldreomsorg. Men det har blivit svårare för personalen att både främja jämlika levnadsvillkor och anpassa till individens behov.

En viktig faktor i en generell eller universell välfärd är att samma slags tjänster används av alla sociala grupper. Det krävs att mer välbeställda äldre eller deras anhöriga håller ett öga på kvaliteten. Men för att de ska vilja använda samma tjänster måste kvaliteten var bra. Marta Szebehely hänvisar till Gustav Möllers "Endast det bästa är gott nog åt folket" i sitt resonemang.

Då resurserna minskat till äldreomsorgen fast vi har en åldrande befolkning har det blivit svårare att få hemtjänst och äldreboende. Hemtjänsten har blivit tidspressad och det har blivit svårare att ge individanpassad omsorg. Detaljstyrning och kontroll har ökat. Det mätbara får företräde framför annat som kan vara viktigare.  Jämfört med långvården har det dock blivit lättare att ge individanpassad vård på äldreboendena. Men även där har bemanningen inte hängt med ökade behov.

Det här har lett till att anhörigomsorgen är större än den som samhället ansvarar för. Anhöriga har gått in, främst kvinnor och inom mindre resursstarka grupper. De mer välbeställda köper istället Rut-tjänster  som tillsammans med tilläggstjänster i privata hemtjänstföretag har berett vägen för ett A- och B-lag. 

En viktig poäng i Marta Szebehelys artikel är att personalens anställningsvillkor också bör ingå i äldreomsorgens jämlikhetsambitioner. Personalen ska inte betala med sina egna kroppar för otillräcklig budget och organisation. Arbetsskador, sjukskrivning och förtidspension är oproportionerligt höga i äldreomsorgen. Pensionen blir också lägre pga för tidiga pensioneringar och ofrivilliga deltider.

Slutklämmen är en viss tillförsikt inför de nya statliga satsningarna på ökad bemanning i äldreomsorgen och utredningen om styrning efter New Public management samt att nya mål ska formuleras för äldreomsorgen utifrån "jämlikhet, trygghet, delaktighet och inflytande". Att snarare grunda politiken på omsorgsforskning än på marknadsinfluerade teorier är ett framsteg. Vi jobbar på för att det ska bli verkstad också!
lördag 2 maj 2015

Bästa Musketörerna!

Jag måste dela med mig av det fantastiska arbete som den ideella föreningen Musketörerna i Rågsved gör, med sina 414 medlemmar och sex hedersmedlemmar. Det är de hemlösa själva, och de som har en beroendeproblematik som driver föreningen och får stöd i att förändra sina livsvillkor.

Enligt verksamhetsberättelsen 2014 guidades 31 kvinnor och 39 män under 3 840 guidetillfällen till olika myndigheter för att få sina rättigheter tillgodosedda. Totalt blev det 5 981 insatser/telefonsamtal, i genomsnitt 16 insatser/samtal varje dag under 2014. Musketörerna har också förebyggt vräkning för 12 personer och förhandlat om hyresskulder. Ytterligare 15 personer fick tak över huvudet genom föreningen. Detta är guld värt för varje berörd person.

Föreningen har också arbetat fram en grundutbildning i guidning, och deltar i konferenser och seminarier om hemlöshet, sorgebearbetning, bemötande, socialtjänsten etc. Musketörerna är även duktiga på att vara med på festivaler och andra utåtriktade arrangemang där budskapet kan nå flera. Senast träffade jag dem på valborg på Perssons Betong i Rågsved, där Musketörerna alltid är med.

Under 2014 var det så många som 3 937 personer som besökte Musketörerna i den trevliga lokalen på Stövargatan, och jag förstår intresset och behovet. Musketörerna är värda allt stöd och ännu mera från våra myndigheter, då de gör en ovärderlig insats för att människor ska komma på fötter.

Alla kan bli stödmedlemmar genom att sätta in 100 kr på bankgiro 246-7371 och skriva namn och e-postadress på talongen.


fredag 1 maj 2015

Vilken glädje - Östra Älvsjöskogen blir också naturreservat!

Vilken glad nyhet jag nyss fick höra av miljöborgarrådet Katarina Luhr på SVT lokalnyheter. Hela Älvsjöskogen ska bli naturreservat, dvs, även den östra mer skyddsvärda delen av skogen som alliansen helt ville utesluta. Det lönar sig att kämpa för en god sak! Aldrig aldrig aldrig ger vi upp. Jag vet många som är lyckliga idag i Hagsätra-Ormkärr!

Med alliansen fortsatt vid makten i stadshuset skulle Vantör varken få naturreservat i östra Älvsjöskogen eller i Rågsveds friområde. Med rödgrönrosa majoritet får båda områdena skydd som naturreservat, även om vi ännu inte sett hur gränserna kommer att dras för Rågsveds friområde. I friområdet vill vi lokalt ersätta alla byggplaner inklusive Perssons Betong med att bygga hyreslägenheter längs Rågsveds allé - ett lokalt mycket uppskattat förslag.

När vi vann valet 2014 kunde vi i den tillträdande majoriteten i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör lämna ett remissvar om gränserna för naturreservatet, vilket hade förnekats under alliansstyret då endast Älvsjö stadsdelsnämnd fick yttra sig. Ett synnerligen bakvänt sätt att bedriva demokrati som osynliggör den nämnd som är "förfördelad". Men det säger också mycket om alliansens politik.

Här på min blogg har jag skrivit om östra Älvsjöskogen vid upprepade tillfällen.

http://rosabloggar.blogspot.se/2011/06/hagsatras-oas-alvsjoskogen.html
http://rosabloggar.blogspot.se/2011/06/naturreservat-i-sikte.html
http://rosabloggar.blogspot.se/2014/02/var-star-alliansens-lokalpolitiker-i.html
http://rosabloggar.blogspot.se/2014/02/hela-alvsjoskogen-till-naturreservat.html
http://rosabloggar.blogspot.se/2014/05/bara-halva-alvsjoskogen-blir.html
http://rosabloggar.blogspot.se/2014/05/vansterpartiets-reservation-om.html
http://rosabloggar.blogspot.se/2014/11/hela-alvsjoskogen-naturreservat-om-vi.html
http://rosabloggar.blogspot.se/2014/11/utoka-granserna-for-alvsjoskogen-och.html

Vänsterpartiet Vantör hade också med hela Älvsjöskogen till naturreservat i vårt 25-punktsprogram:
http://rosabloggar.blogspot.se/2014/09/ett-gronare-och-rodare-vantor.html

Jag hoppas att du som läser det här också blir glad, och kom gärna med oss i Vänsterpartiet Vantör och hjälp till att driva opinion för våra viktiga lokala frågor. Med ett rödgröntrosa styre i stadshuset har vi gott hopp om att under mandatperioden kunna pricka av en efter en av våra 25 prioriterade frågor. Men det går inte av sig själv, vi behöver fortsätta att lyfta fram våra behov och få flera Vantörsbor att engagera sig i arbetet för ett grönare och rödare Vantör!