torsdag 7 maj 2015

Maivors sociala salong - en motkraft att hämta styrka i

Stockholm har och har haft många fantastiska socialarbetare. En av dem var Maivor Gustafsson som hade ett synnerligen humanistiskt sätt att se på och bedriva socialt arbete. Jag mötte henne några gångar när jag arbetade i socialdistriktet i södra Farsta och hon i norra Farsta, men kände henne inte. Däremot känner jag de som kände henne och arbetade med henne, och jag har hört deras berättelser.

För Maivor handlade det om att socialarbetare skulle vara mycket ute på fältet, att vara genuint intresserad av varje människa och att alltid inge hopp. Hon startade bland annat mötesplatserna Emma och Emil i Hökarängen. När Maivor anställde medarbetare var det viktigt att de var snälla, har det berättats för mig av de som arbetade med henne i Årsta stadsdelsförvaltning.

Maivors vänner håller hennes vision levande och har bildat Maivors sociala salong. Ikväll var jag med första gången och lyssnade till ett tänkvärt föredrag av kulturgeografen Erik Hansson från Uppsala universitet. Han föreläste om hur det påverkar oss som människor när vi möter medmänniskor som tigger, utifrån intervjuer av 30 stockholmare. Det ruckar vår bild av Sverige, att möta utblottade människor på gatan. Nu finns Europas fattigdom mitt bland oss, det har vi svårt att möta.

Högern fiskar dock i grumliga vatten när de vill förbjuda organiserat tiggeri, vilket forskare avvisar som diskriminerande och verkningslöst. Fattigdomen måste utrotas med välfärd, och det går inte fort i berörda länder. Under tiden ska vi vara anständiga i Sverige. Staden har också ökat anslagen till frivilligorganisationer och fördubblat sängplatserna, som akuta insatser. Härbärgen öppnar på sommaren. Kyrkor och ideella organisationer gör stora insatser. Men det är inte nog, det vet vi alla.

Även om värdigt boende erbjuds alla gäller det ingen lång tid. Min önskan är att det långsiktiga program som staden tar fram pekar på nya lösningar. Och som min arbetskamrat, som tog med mig till salongen, hade som motfråga: Varför ska fattiga i andra länder stå ut med vår rikedom när vi turistar i deras hemländer? Så fattigdomen på våra gator får bli en ständig påminnelse om att världen kommer att fortsätta att vara orättvis så länge vi inte gör något åt saken.

Läs mer här om Maivors salong.

Inga kommentarer: