tisdag 28 oktober 2008

Ett ljus i höstmörkret

När novembermörkret faller på vill många kura inomhus, men jag vill ändå göra reklam för Stockholmsdagen i ABF-huset den 8 november. Jag tror att det blir en toppendag som värmer inombords. I år är temat nämligen hur vi vill bygga vår stad för barn - i förskola, skola, utemiljö - och konsekvenser när vi bygger fel - trist utemiljö, barnfattigdom, ungdomsvåld och tonårsflickor som inte törs gå ut på kvällarna. Massor av intressanta föreläsningar och debatter - ta med barnen till kreativa barnverkstan hela dagen lång! Häng med, häng på ... låset! (Vi börjar 10 och slutar 16)

söndag 26 oktober 2008

Löftesbrott om ungdomsmottagningar

Ni som läser min blogg undrar säkert hur det gick med beslutet om ungdomsmottagningarnas framtid i Rågsved och Dalen? Jag har haft fullt upp med FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus men också behövt samla mig lite för att skriva om vad som hände. Det blir lite långt men det här är också en långvarig historia, som tyvärr får ett tråkigt och faktiskt ganska oförståeligt slut.

I torsdags röstade således kd, m och fp i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd igenom sitt förslag att "samlokalisera den huvudsakliga verksamheten vid Vantörs, Enskede och Skarpnäcks ungdomsmottagningar till en gemensam lokal vid Gullmarsplan" och att förvaltningen snarast ska "återkomma till nämnden med en redovisning av hur en filialverksamhet i Rågsvedsområdet ska anordnas, såväl gällande lokalisering, bemanning och regelbundna öppettider." På enklare svenska betyder det att ungdomsmottagningarna i Rågved, Dalen och Kärrtorp läggs ner och ersätts med en mottagning vid Gullmarsplan, med filial i Rågsved - som vi i beslutande stund varken vet var den ska ligga, hur många som ska jobba där och hur ofta den ska vara öppen.

Beslutet om "samlokalisering" ska jämföras med ett pressmeddelande 1 juni 2007 "Ungdomsmottagningarna i Rågsved och Dalen blir kvar" från dåvarande nämndordföranden, Henrik G Ehrenberg, kd: "Vi vill vara extra tydliga både mot vår egen personal, ungdomarna och landstinget om att stadsdelen vill ha kvar våra två mottagningar ... Vi har en tillräckligt stor stadsdel och tillräckligt många ungdomar för att kunna hålla oss med två ungdomsmottagning-ar". I pressmeddelandet citeras Marie Ljungberg-Schött, m politiskt ansvarig på landstinget - "Hon är lika tydlig som vi. Ungdomsmottagningen i Rågsved ska vara kvar".

Av löftet om bevarade ungdomsmottagningar i Rågsved och Dalen bidde i bästa fall en halv tumme ... Rågsved får någon form av lättvariant på ungdomsmottagning och Dalen blir helt utan. Detta grava löftesbrott bekymrade inte alls majoriteten i stadsdelsnämnden när vi debatterade frågan. Istället kritiserades oppositionens flygblad för att vara felaktigt och för att skrämma upp människor - i själva verket är det majoritetens politik som är felaktig och skrämmande.

Faktum är att man klubbar igenom nedläggningarna och centraliseringen precis som vi skriver i flygbladet. Arbetet med hedersrelaterat liv på Rågsveds ungdomsmottagning läggs ner helt när mottagningen upphör. Vilket arbete som ska bedrivas i den tänkta filialen eller vid Gullmarsplan vet vi inte men vi vet att det inte kan bli likvärdigt med ett arbete som bedrivs vid en fullvärdig ungdomsmottagning. Självfallet blir tillgängligheten i timmar mindre med en filial än med en egen ungdomsmottagning. Varför lägga ned något som fungerar för att ersätta med något okänt?

Självfallet blir också tillgängligheten mindre för undomar i Vantör och Dalen när de måste åka tunnelbana till Gullmarsplan istället för att kunna gå till en mottagning i närområdet. Risken finns att det blir färre besök och ökad ohälsa enligt den erfarna personalens kunskap.

När även ungdomsmottagningarna centraliseras förstärks det redan minskade samarbetet mellan skolorna och socialtjänsten, som blivit en följd av både det fria skolvalet och centraliseringen av skolorna och våra två tidigare stadsdelsnämnder i Enskede-Årsta respektive Vantör. Närheten går förlorad med denna centralistiska högerpolitik.

Om det är så att man nu plötsligt kan få fram en filial i Rågsved som uppfyller tillgänglighetskrav för funktionsnedsatta personer - när centraliseringen av ungdomsmottagningarna snart är ett faktum - men inte har kunnat få fram en ny lokal eller tillgänglighetsanpassat den befintliga ungdomsmottagningen i Rågsved på flera år, ja då måste vän av ordning undra om det inte har gått prestige från någon part att till varje pris lägga ned ungdomsmottagningen i Rågsved!fredag 24 oktober 2008

Vänsterpartiet Vantör var där!

Vänsterpartiet Vantör hade förstås bokbord idag på FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus, där vi bland annat spred partiets färska rapport om Förbättrat flyktingmottagande. Det gäller att använda alla tillfällen att gå emot den främlingsfientlighet som finns och som skyller allt ont på flyktingar och invandrare. Vi har råd att utveckla välfärden för alla som bor i Sverige och vi är skyldiga att följa internationella konventioner om flyktingars rättigheter.


Kontakter knöts i Rågsved


Asylkommitténs Anita Dorazio informerade engagerat om flyktingpolitiken och dess stora brister som avslutande punkt under seminariet i Rågsveds Folkets Hus. Anita gav en flyktinghistorisk tillbakablick och gav sin syn på varför FN:s konventioner om förföljda människors rätt till en fristad bara är vackra ord idag. Kontakter knöts och förhoppningsvis kan dagens seminarium leda till ett ökat engagemang för flyktingar, asylsökande och papperslösa i vårt område.

Seger för Sturebyskolans föräldraforum

Äntligen en glad nyhet i kommalpolitikens Stockholm. Hela stadsbyggnadsnämnden röstade enligt dagens DN för förslaget från vänsterpartiets Maria Hannäs om att avslå byggandet av bostäder på ett sällsynt illa valt ställe - en parkeringsplats mellan Sturebyskolan och en välbesökt fotbollsplan.

Byggnationen skulle ha avskiljt skolgården från fotbollsplanen, vilket föräldrarna och eleverna har varit emot, med stöd från vänsterpartiet lokalt, i stadsdelsnämnden och centralt.

Nu ska exploateringskontoret hitta en ny plats för de 35 ungdomslägenheterna, för de behövs förstås. Men barns rätt till en bra skol- och fritidsmiljö ska inte ställas mot behovet av bostäder!

torsdag 23 oktober 2008

Ett delat Sverige

"Inte sedan SCB började med sina mätningar 1975 har inkomstskillnaderna varit större. Inkomsten har ökat i samtliga inkomstskikt men ökningen är betydligt större i de övre inkomstskikten.

Den tiondel av befolkningen med lägst inkomster ökade sina inkomster med 27 procent mellan 1995 och 2007. Det kan jämföras med en ökning med 60 procent för den tiondel av befolkningen med högst inkomster.

Värdet fördubblades på inkomsterna för de personer som ingår i den grupp på en procent som har de högsta inkomsterna. En tänkbar förklaring till detta är att kapitalinkomsterna har ökat kraftigt.

Aldrig tidigare har kapitalinkomsterna varit större än vad de var 2007. Kapitalinkomster i allmänhet och kapitalvinster i synnerhet är mycket ojämnt fördelade. Dessutom är de starkt koncentrerade till toppen av inkomstfördelningen, vilket späder på inkomstspridningen." Källa SCB

Vi möts på Palmfeldtsvägen 19 C

Imorse på linje 19 från Rågsved la jag ett flygblad på den lediga platsen bredvid mig. En kvinna steg på och såg flygbladet, frågade mig om jag sett! Javisst, jag sitter i stadsdelsnämnden. Kvinnan frågade spontant varför ungdomarna ska in till Gullmarsplan där det finns droger och bråk. Hennes barn var stora, men hon blev så arg att hon skulle komma ikväll och protestera sa hon innan hon steg av tåget!

Den välklädde yngre mannen som kom efter henne reagerade helt annorlunda. Han tittade inte ens på flygbladet utan slängde ner det på golvet. Kanske hade han inga barn, kanske visste han inte vad en ungdomsmottagning är, kanske läste han inte sånt som oppositionspartierna skriver ...


onsdag 22 oktober 2008

Vad är rättvisa för en 4-åring?

Jag är jättestolt över att Monica och Mia från förskolan Tusenskönan i Rågsved ska hålla ett seminarium om en demokratisk förskola på Stockholmsdagen som Vänsterpartiet ordnar i ABF-huset den 8 november .

Så här skriver seminarieledarna själva:

Att arbeta med inflytande, jämställdhet och demokrati med 3-6-åringar "Vi kan rösta eller ola!" Vad är rättvisa för en 4-åring?

Hur kan man inom förskolan arbeta med inflytande, jämställdhet och demokrati? På förskolan Tusenskönan i Rågsved arbetar pedagogerna aktivt med att synliggöra barnen och deras inflytande inför sig själva och andra. Alla har en röst av lika värde. Pedagogerna ger barnen möjlighet till att lyssna och argumentera och lär dem hantera demokratiska verktyg som till exempel att rösta. Hur arbetar vi vuxna med att utmana våra egna föreställningar om manligt och kvinnligt, oss som förebilder och hur arbetar vi med jämställdhet i barngruppen? Barnen gör ju "inte" som vi säger – de gör som vi gör.

Hälsningar
Monica och Mia

Välkommen till förorten III

Vill du göra något meningsfullt den 24 oktober i Rågsved? Kom då och lyssna på hur Asylkommitten arbetar för att hjälpa asylsökande och hur flyktingmottagningen i Rågsved arbetar med introduktion av flyktingar som har fått uppehållstillstånd!

Varför: FN-dagen
Datum: 24 oktober
Tid: klockan 11 till 15
Plats: Rågsveds Folkets Hus
Förtäring: Sopplunch samt kaffe med kaka

Du som vill läsa hela programmet är välkommen att gå in på www.ragsvedfh.se

söndag 19 oktober 2008

Välkommen till förorten II

Nu kommer utlovad information om 24 oktober i Rågsved. Då sjunger Snösätraskolans elever fredssånger och Snösätraskolans och Rågsvedsskolans personal berättar om sitt arbete med flyktingelever.

Varför: FN-dagen
Datum: 24 oktober
Tid: klockan 11 till 15
Plats: Rågsveds Folkets Hus
Förtäring: Sopplunch samt kaffe med kaka

Du som vill läsa om flera spännande punkter på programmet är välkommen att titta in på bloggen kommande dagar!

Knacka dörr i Rågsved ger mersmak!

För några timmar sen var vi tre vänsterpartister från Vantör som knackade dörr i ett höghusområde, och det gav verkligen mersmak men också tankar om vilka skilda världar människor lever i. Många öppnade inte dörren fast de var hemma, andra kanske inte hörde signalen för dörrklockan var trasig och andra åter öppnade stora famnen fast de inte kände oss!

Ämnet för dagen var att vi ville höra vad folk tycker bör förbättras i Rågsved och söderort. Jag hann bara gå till två familjer, och det beror på att jag blev inbjuden att stiga in till båda! Och folk var pratsjuka...

Vänsterkillen från Iran tyckte att det viktigaste var att förbättra de ekonomiska villkoren, hyrorna i allmännyttiga Stockholmshem var alldeles för höga och hyresvärden struntade helt i att underhålla lägenheterna. Han skickade med mig supergott iranskt godis, som han just fått av sin kusin på besök från Iran. Dessutom ansåg han att det var viktigt att alla tre oppositionspartier samarbetar, apropå den senaste veckans rödgröna röra ...

Familjen från Bagdad hade just bakat kaka som vi bjöds på. Rara pojkar tolkade för mamma, som förstod men hade svårt att tala svenska. Hon frågade efter bibliotek i Rågsved och jag berättade om biblioteket i Folkets Hus. En pojke frågade om replokaler och jag tipsade om Studio 124 och fritidsgården. Det enda som inte var så bra var den trånga lägenheten, men familjen hoppades få större lägenhet i området, för i Rågsved ville de bo kvar.

Rågsved är bättre än sitt rykte, det är helt klart! Fast det visste jag ju redan, som har bott här över 20år ...

lördag 18 oktober 2008

Händer i Rågsved!


Kolla anslagstavlorna, 24 Okt i Rågsveds Folkets Hus, Intressant om Flyktingarbete på FN-dagen!

Fråga om Bråtegränd!


23 okt 18 Sdn-möte - Kom och fråga och säg vad du tycker om industriområdet på Bråtegränd/Snösätragränd. Ska det vara kvar, mitt i naturområdet eller ska staden följa tidigare beslut och säga upp avtalen?
Själv tycker jag förstås att avtalen ska sägas upp, det passar inte med tung trafik på de slingrande skogsvägarna i vårt fina Rågsveds friområde, kolonister, cyklister, vänsterpartister, miljöpartister och centerpartister och alla andra partister och icke-partister riskerar ju livet när lastfordonen susar förbi ...

torsdag 16 oktober 2008

Välkommen till förorten

Tänkte slå ett slag för ett intressant program i Rågsved nästa fredag. Då berättar personal från förskolan Tusenskönan om hur små barn lär sig inflytande och demokratiska verktyg. Många av barnen har föräldrar som kommer från länder utan demokratiska traditioner.

Varför: FN-dagen
Datum: 24 oktober
Tid: klockan 11 till 15
Plats: Rågsveds Folkets Hus

Du som vill läsa om andra spännande punkter på programmet är välkommen att titta in på bloggen kommande dagar!

Icke godkänt!

Målet om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad är en stolt och viktig paroll som partierna varit överens om i snart tio år. 100 mnkr per år har avsatts för att göra staden tillgänglig och demokratisk.

Pengarna räcker dock inte. Det finns stora behov för att göra stadens egna fastigheter tillgängliga, stadens skolor och inte minst stadsdelsnämndernas lokaler för öppna möten. Även den som hör dåligt eller inte alls, den som går dåligt eller inte alls har rätt att göra sin demokratiska röst hörd!

I budgetdebatten idag var det tyvärr väldigt tyst om tillgängligheten. Sanningen är att det borgerliga styret har begravt både frågan om kriterier för att mäta om staden når målet och frågan om en central samordning av tillgänglighetsarbetet i en byrålåda i det moderatstyrda stadsledningskontoret.

Maria Hannäs (v) gav med rätta den borgerliga politiken klart underbetyg. Kommunstyrelsens handikappråd får i princip upprepa samma kritik de hade på årets borgerliga budget även på nästa års upplaga!

Vänsterpartiet tar tillgängligheten på större allvar och har 10 mnkr mer än borgarna i fastighetsnämndens investeringsbudget och 50 mnkr i vår Rättvise- och demokratimiljard för ökad tillgänglighet ur barn- kvinno- och demokratiperspektiv. Vi har också 1 mnkr för att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt ansvar för en central samordning av tillgänglighetsarbetet.

Konstigt egentligen att högerstyret inte vill samordna tillgänglighetsarbetet då de vill centralisera så mycket annat ... Synd bara att det är två år innan vi kan komma till makten, och börja genomföra vår politik!

onsdag 15 oktober 2008

Första spiken i kistan

Idag beslutade sjukvårdsstyrelsen om "Förändrad lokalisering av ungdomsmottagningarna i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck stadsdelar". På vanlig svenska betyder det att ungdomsmottagningarna i Dalen, Kärrtorp och Rågsved läggs ned och ersätts med en mottagning vid Gullmarsplan.

Beskedet av bland annat Henrik G Ehrenberg, kristdemokraterna och Marie Ljungberg Schött, moderaterna i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd - "Vi har en tillräckligt stor stadsdel och tillräckligt många ungdomar för att kunna hålla oss med två ungdomsmottagningar ... det är otvetydigt att vi fortsatt ska ha två mottagningar" visade sig ha en högst begränsad giltighetstid...

Nu kommer beslut att fattas i samma fråga vid stadsdelsnämndernas möten den 23 oktober i Enskede-Årsta respektive den 5 november i Skarpnäck. Någon ändring är inte att vänta, däremot hoppas jag att allmänheten finns på plats och ställer de borgerliga partierna till svars för sitt löftesbrott.

söndag 12 oktober 2008

+a nyheter från Rågsveds friområde

Idag ska jag vara lite positiv och berätta att det kommit fina gröna bänkar att vila benen på längs Göta landsväg som ringlar sig fram genom underbart höstvackra Rågsveds friområde! Tyvärr fick jag ändå ringa Driftscentralen 08 651 00 00 under min söndagspromenad eftersom några av bänkarna redan blivit lite klottrade. Dessutom finns klotter kvar på muren och papperskorgarna. Än är det långt kvar tills borgarnas 24-timmarsgaranti är uppfylld i våra sydligaste utmarker...

lördag 11 oktober 2008

Funderingar om kvällen

Måste tipsa om en intressant artikel i SvD Kultur 2008-09-23. Staffan Kumlin skriver om valtolkningens svåra konst. Han tar som exempel att alliansen ligger illa till i opinionen trots att de uppfyller sina vallöften - ett fenomen som kommenteras i många media. Men enligt Kumlin är det inte alls konstigt.

Han menar att valtolkarna felaktigt ansett att jobbfrågan avgjorde valet. I själva verket var missnöjet med sjukvården, pensionerna, utbildningen och äldreomsorgen mycket viktigare. Orsaken till att valtolkarna tog så fel kan sökas i deras elitära profil, som vita stockholmare hemma i övre medelklassen har de ett socialt avstånd till majoriteten av befolkningen.

Alliansen gick till val på högerlöften men lanserade sig också som det nya arbetarpartiet. Eftersom de vallöften som infriats på löpande band är mer högerorienterade än vänsterretoriken reagerar enligt Kumlin de ovanligt vänsterorienterade svenska väljarna med att ta avstånd från alliansen.

Visst vet vi att folk är beredda att betala högre skatter för en bra välfärd och därför bör vänsterpartiet ha folket på sin sida i den frågan. Samtidigt belönas vi inte i opinionen för vår politik som värnar gemensam välfärd och högre skatter.

Om jag tillämpar Kumlins teorier ska det inte bero på Lars Ohlys låga förtroende i opinionen att vänsterpartiet har lågt väljarstöd, för svenska väljare brukar inte vara personfixerade när det gäller partiledare. Ett historiskt undantag är 1985 års Westerbergseffekt. Om inte Ohly är ett annat, måste förklaringen till våra låga siffror sökas någon annanstans.

Har vi kanske för elitprofilerade politiker, med för långt socialt avstånd till folket? Bor för många i innerstan och för få i våra så kallat utsatta förorter? Vänsterpartiets oppositionsborgarråd Ann-Margarethe Livh bor i Rinkeby och fick många personröster i valet. Hon har bott där i många år och självklart känner människor förtroende för en politiker som delar deras vardagsmiljö.

En annan vänsterpolitiker som haft stort lokalt stöd är Per Sundgren, som i näst senaste valet röstades fram till första plats till kommunfullmäktige trots att han stod nästan längst ner på listan. Han ville sluta i fullmäktige, men vi lokalt ville ha honom på listan för att vi visste att han drog röster. Per har också bott många år i Högdalen och folk härute har stort förtroende för honom. Han jobbade också vidare politiskt i stadsdelsnämnden i Vantör till och med 2006.

En tredje politiker som liksom Per inte är aktiv längre och faktiskt större än sitt parti, är Jonas Sjöstedt. I EU-parlamentsvalen drog Jonas uppåt 40-50 procent röster i norra Sverige. Själv från Skellefteå vet jag att folk röstade på Jonas trots att de inte var vänsterpartister. Ett fjärde exempel är Stig Henriksson i Fagersta, som fick mer än hälften av rösterna i kommunalvalen.

Min enkla fundering är att kanske personfaktorn är viktigare i kommunalvalet än i riksdagsvalet och att kvaliteten i vår gemensamt ägda verksamhet måste uppmärksammas betydligt mer i politiken. Det går inte att lura människor!

Kd sviker ungdomarna

2007-06-01
skrev stadsdelsnämndens ordförande Henrik G Ehrenberg (kd) på bloggen att ungdomsmottagningarna i Rågsved och Dalen skulle vara kvar. Ingen skulle behöva tveka om vad ansvariga politiker tyckte. Enligt HGE var det otvetydigt att vi fortsatt skulle ha två mottagningar i Enskede-Årsta-Vantör.

2008-10-09
kom handlingarna till stadsdelsnämndens sammanträde. Där finns ett ärende om att ungdomsmottagningarna i Rågsved, Dalen och Skarpnäck ska slås ihop till en stor mottagning vid Gullmarsplan! Självklart måste ett så kontroversiellt tjänstemannaförslag vara förankrat hos alliansen.

Drygt ett år har gått. Visserligen har kd bytt ordförande i nämnden men löftet om att mottagningarna skulle vara kvar kan ju inte vara en personfråga. För mig finns bara ett ord, om förslaget röstas igenom den 23 oktober - löftesbrott!

Att bygga broar

I helgen har det varit europeisk storstadskonferens i Årsta Folkets Hus. Jag lyssnade intresserat på holländarna från socialistiska partiet SP, som framhöll lyssnande före docerande och vikten av att analysera problemen som driver folk i händerna på främlingsfientliga partier utan att för den skull hålla med om lösningarna.

SP:arna pratade om hur viktigt det är att folk inser att det faktiskt går att förändra även om man inte har formell makt eller om man är i opposition. Folk måste få känna hopp, annars går man under. I Rotterdam har man exempelvis lyckats stoppa rivningar av hus som skulle ge plats för lyxbyggen, men där folk faktiskt ville bo kvar. Jämförelser med Husby ligger nära!

Andra synpunkter från SP-arna var att tala så att folk förstår, vilket jag givetvis håller med om. Däremot är min fundering att den som behöver säga något sådant förmodligen själv tillhör den utbildade klassen, som har lärt sig de orden som är så speciella att annat folk inte känner igen sig när orden uttalas.

Inte heller SP har nått folk i de fattigaste stadsdelarna, trots att de arbetar med så utåtriktade och aktionsinriktade metoder. Det var befriande att höra hur ärliga dessa politiker var, de talade om att tålmodigt arbeta för att bygga broar snarare än att vidga klyftor, vilket är en mycket god utgångspunkt!

Monolog eller dialog - det är frågan

Cirkus Opposition fortsätter till högerns förtjusning. Nu ska Mona träffa Lasse och reda ut missförstånd. Det känns bra med stödet från fack och vänster-socialdemokrater. Jag är övertygad om att vi når bättre gehör för vänsterpolitik om vi talar med s och mp än om vi bara talar med oss själva. Men frågan är hur de olyckliga kongressnejen till strävan efter gemensam valplattform och rödgrön politik inför och efter valet bakbinder partiet i fortsatta samtal med s och mp?

torsdag 9 oktober 2008

Vad händer i Högdalen?

Jo, Vänsterpartiet Vantör trotsade småregn, mulet och depp efter gårdagens s-mp-chock och ställde upp bokbord i eftermiddags! Det blev ett bra tillfälle att informera om demonstrationen Rädda hyresrätten den 18 oktober med samling kl 13 vid Medborgarplatsen. Även rykande aktuell vänsterbudget för Stockholms stad med "Barnens lilla röda" - 101 förslag för att skapa ett Barnens Stockholm - fanns för de intresserade.


Dagen efter

Många tänker och tycker om den nya rosagröna förlovningen. Uppenbarligen har inte samarbetet förankrats i deras breda medlemslager. Själv sov jag dåligt i natt. Många fackliga gillar inte att den nya alliansen utesluter vänsterpartiet. Enligt en undersökning som refereras i Flamman nr 40 vill bara 5 procent av fackligt aktiva i 15 LO-distrikt ha en s-mp-regering medan 36 procent vill se en s-v-regering och 42 procent vill ha en s-regering.

I brev till v-medlemmar idag skriver Lars Ohly att partiet inte har ställt några ultimatum till s och mp utan varit beredd att diskutera allt som leder till en rättvis politik. Uppenbarligen har s och mp inte uppfattat eller velat uppfatta detta. Eller har de tolkat oss på ett annat sätt än vad vi menat, vilket betyder att vi inte har varit tydliga trots att vi själva tycker det. De som inte vill samarbeta med oss kan förstås använda minsta lilla tvetydighet mot oss. Det tråkiga är att vi får en högervridning av en stor del av oppositionspolitiken.

Kanske vinns vänsterröster på den nya s-mp-strategin, men om vi förlorar valet är det föga tröst. Det är ju verkligheten som måste förändras. Alla tre oppositionspartier behövs i en rödgrön rättvisepolitik. Det är en stor besvikelse att vi inte har kunnat övertyga s och mp om det. Det är ledsamt att v står så svaga i opinionen trots högervindarna och därför blivit allt mer ointressanta att samarbeta med. Det vill till att sova några fler nätter på den här saken.

onsdag 8 oktober 2008

Besvikelser och risker

Jag är besviken på mitt eget parti ... som en av mina styrelsekompisar i Vänsterpartiet Vantör mejlade: "Personligen förstod jag inte att just denna fråga var så viktig! Jag tycker att om budgetfrågan var så avgörande för att vi skulle ingå i en ev regering, borde partiledningen ha tagit bättre ansvar och fört en intern diskussion i partiet hur vi ska förhålla oss till detta; ex: "är det värt att missa tåget pga denna fråga?"

... och på s och mp centralt - som min styrelsekompis skrev: "Men, jag kan tänka mig att detta inte enbart tas emot positivt inom s, då min upplevelse är att många sossar hellre samarbetar med v än med mp. Risken nu, med två politiska block, är att v kanske inte kommer in i riksdagen (om tex folk taktikröstar på enbart något av blocken), då kanske det är större chans att sd når riksdagen än v?"

Bevara våra ungdomsmottagningar

Nu föreslår landstinget att slå samman ungdomsmottagningarna i Dalen, Rågsved och Skarpnäck till en mottagning vid Gullmarsplan. Det är en logisk följd av den centraliseringspolitik som det borgerliga styret för, utan hänsyn till följderna för ungdomar som är särskilt utsatta.

Att lägga ned tre lokala mottagningar innebär att servicen utarmas i våra stadsdelar. Många har inte råd med SL-kort eller har inte tid att åka tunnelbana fram och tillbaka en central ungdomsmottagning - de är hårt hållna hemma och väntas hem direkt efter skolan.

Landstingets ärende saknar analyser av konsekvenser för unga som lever i familjer med låga inkomster eller lever ett hedersrelaterat liv. Inte heller har ungdomarna tillfrågats - det här är en typisk fråga där ungdomarna själva enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har rätt att få säga sin mening!

rådslag.nu

Jag vill bara upprepa vad jag bloggade om för några dagar sedan. Vi måste ha ett medlemsrådslag i vänsterpartiet snarast om hur vi går vidare, med hänsyn till vår allt mer isolerade position på riksdagsnivå. Dagens besked att s och mp inleder ett långsiktigt politiskt samarbete utan oss bedrövar mig lika mycket som våra låga opionionssiffror under högerstyret.

tisdag 7 oktober 2008

Facit efter 2 år med alliansen

Visst vet vi att allianspolitik ger till rika och gör fler fattiga, men nu har vi det svart på vitt. I en rapport från Vänsterpartiet finns fakta som riksdagens utredningstjänst räknat ut:

146 000 fler fattiga på två år
De 30 procent med lägst inkomst har inte ens fått 100 kronor mer i månaden sedan 2006
Barnfattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar fördubblas från 15 till 27 procent


Regeringens skattesänkningar är ett hån mot alla som har fått det sämre med allianspolitiken. Heder åt mitt parti som säger nej till dessa orättvisor. Jag kan inte glädjas åt sänkt skatt när jag vet att andra knappt har mat för dagen. Jag hoppas att andra också känner att biffen inte smakar när man vet att andra får knapra på knäcke. Låt oss förpassa skattesänkningarna till historien. Vi måste ha ett samhälle för alla.

Hjärtlös regelpolitik

Fick just veta av Håkan Jörnehed, vänsterpartistisk landstingspolitiker att två geriatriska avdelningar läggs ner på Dalens sjukhus, 50 till 100 tjänster skärs bort. Redan nu har 13 undersköterskor fått sluta sina arbeten i hemsjukvården, både i Ringens och Högdalens vårdcentral.

I ett interpellationssvar har Pia Lidvall (kd) svarat väldigt byråkratiskt på Håkans frågor om nedskärningarna, som vore hon inte politiskt ansvarig. Allt är "regelbokens" fel, allt ska bli bättre nästa år då ersättningstaken justeras upp. Men det är i år, just nu som nedskärningarna görs!

Man kan inte tro att det är en kristdemokrat som ansvarar för äldrefrågorna i landstinget, det borde minst vara en dubbelmoderat med tanke på de hjärtlösa nedskärningarna för de äldre och oförmågan att handla här och nu.

måndag 6 oktober 2008

The American way

Nu stoppar borgarna tillfälligt utförsäljningen av allmännyttan med hänvisning till finanskrisen, inte en dag för tidigt. När vänsterpartiet i fullmäktige häromveckan tog upp stadens samarbete med bolag som lånar ut pengar till folk som inte godkänns av bankerna när de vill köpa hyresrätten blev finansborgarrådet upprört. Frågan skulle inte få ställas i princip. Som om det inte skulle vara samarbete, när bolagen bjuds in till utförsäljningsmöten i förorten! Mönstret känns igen ...

söndag 5 oktober 2008

Klokt om integration

Oj vilka fynd jag gjort under dagens pappersrensning. I SKTF-tidningen nr 14/2008 läser jag om Jolin Boldt som skrivit "Från Svarthålsbyn till Möllevången - kommunerna och integrationen". Jolin säger att "Om du bor på en ort där det bara finns en bankomat och ett Willys och du måste åka någon annanstans för att gå på bio eller teater, är det svårt att känns sig hemma."

Precis så tänker jag om Rågsved där jag bor sedan ett 25-tal år. Kultur är viktigt för hemkänslan. Jag känner mig hemma eftersom barnen växt upp här. Jag har lärt känna många Rågvedsbor i föreningslivet, som möts i Rågsveds Folkets Hus och i Rågsveds Samhällsförening. Rågsvedsdagen en lördag i maj månad är ett uttryck för föreningarnas viktiga arbete med att skapa hemkänsla. Jag glömmer aldrig glädjen härute när vårt förra rödgröna styre ordnade kulturfestival på Älvsjöbadet. Förväntan i luften på buss 143, när folk åkte till festplatsen. När det ordnas något roligt i området skapas stolthet och en känsla av tillhörighet.

De som styr nu tyckte det vara fel att vi satsade pengar på en kulturfestival. De drog in anslaget till Ung utan Pung så fort de kom till makten. Kulturskolan höjde avgifterna så att ännu färre barn här ute har råd att vara med. Men nu ska de satsa på Rågsved i likhet med Järvalyftet, som Järvaborna protesterade emot så framgångsrikt så att man fick stopp på husrivningar och lyxrenovering.

Här finns härlig natur runt knuten. Men det räcker inte. Området har låg status och många flyttar så fort de kan. Genom åren har apoteket lagt ner, Konsum lagt ner, fotoaffären lagt ner, medborgarkontoret lagt ner, barnavårdscentralen flyttat. Länge var vi utan bankomat, sedan en rånare kört sönder den som fanns.

Jolin skriver att det viktigaste för att lyckas med integration är en permanent verksamhet som drivs långsiktigt. Hon skriver att kultur är viktigt och hyllar Botkyrka som satsat på kulturen. Hon skriver om politisk medvetenhet och prioriteringar på ledningsnivå och framhåller Södertälje.

Det är väl att hoppas för mycket att borgarna läser Jolins bok. Hon har helt rätt, vad som krävs är en större kommunal ordinarie budget, vilket inte är möjligt med en borgerlig skattesänkarpolitik. Som rymmer investeringar i den bandyhall som Rågsvedsborna länge arbetade för under Ytterstadssatsningen. Som rymmer ett bibliotek, kanske med internationell profil. Som rymmer ekonomiskt stöd för att visa kvalitetsfilmer på Rågsveds Folkets Hus. Som skapar demokratiska strukturer som inbjuder till delaktighet och inflytande.

Kort sagt behöver vi en annan politik om integrationen ska lyckas - både ett byte från höger till vänster och ett byte från projektänkande till långsiktighet.

Utlys rådslag i vänsterpartiet

I dessa dagar finns mycket att blogga om: Varje dag nya försämringar av välfärden. Varje dag nya rapporter om hur den borgerliga politiken slår mot de svagaste i samhället.

Det jag vill läsa står däremot inte i tidningarna: Varje dag nya framsteg i samarbetet på nationell nivå mellan s v och mp. Varje dag nya rapporter om hur ett rödgrönt regeringsalternativ växer fram inför nästa val. Så att människor kan få hopp om förändring.

Den som tror att det kan bli ett hållbart regeringsalternativ med bara två av tre oppositionspartier tar fel. Det är inte heller radikalt att säga att om s och mp inte vill ha oss kan vi stå utanför. Då sviker vi många väljare som vill att vi ska vara med och ge politiken en vänsterprofil.

Självklart måste vi arbeta för en plats i en ny regering, om vi ska påverka politiken i praktiken. Vi får givetvis förhandla utifrån vår styrkeposition efter valet, och det bådar tyvärr inte gott om vi ser till dagens situation. Det enda hoppet som jag har är att vi har ett mycket bra kommunalpolitiskt arbete.

Jag vill absolut inte att vänsterpartister ska bli socialdemokrater, om nu någon tror det. Däremot vill jag att vi ska arbeta seriöst för att hitta vägar till ett progressivt program för en solidarisk regeringspolitik. Många socialdemokrater på gräsrotsnivå vill också se en mer vänsterinriktad politik.

Vänsterpartiet märks inte i den nationella debatten. Tyvärr är vi ett parti med allt lägre självförtroende. Vi har en svag ledning som alltid verkar hamna på efterkälken. Vi förmår inte sätta dagordningen i oppositionspolitiken, trots det stora missnöjet med högerpolitiken.

Nu krävs att partiets ledning tar kraftag - rådslag ute i våra föreningar krävs.

Personaltätheten sjunker i borgarnas äldreomsorg

Det är bra att rensa i pappershögarna. Dels för att få kontroll och dels för att påminnas om viktiga saker att göra, läsa, tala med andra om eller fundera över.

För några dar sen bloggade jag om låg personaltäthet i äldreomsorgen. När jag jämför årets siffror med uppgifter i ett tidigare svar på en skrivelse från oppositionen i stadsdelsnämnden ser jag att personaltätheten dessutom har sjunkit kraftigt sedan förra året!

Äldreguidens siffror för åren 2007 och 2008 visar en personaltäthet som sjunkit från 2,1 till 1,5 i Enskede-Årsta-Vantör och från 2,8 till 1,7 i staden totalt - allt mätt på en skala från 1 till 5, där 5 är bäst. Det är faktiskt värre än jag trodde!

Här ser vi svart på vitt vad borgarnas besparingar innebär. 50 färre platser i vård- och omsorgboenden och färre händer i äldreomsorgen! MAO är det inte konstigt att äldreomsorgen går med överskott numera!

lördag 4 oktober 2008

Omänsklig sjukvårdspolitik

Vårdval leder till avsked av personal kan vi läsa i dagens DN. Borgarna i landstinget har satt ett tak för hur mycket hemsjukvården får kosta. På Rosenlunds vårdcentral på Södermalm leder det till en halvering av hembesöken och att alla undersköterskor får sluta till årsskiftet.

Här ser vi tydligt hur politik kan göra skillnad i människors liv. Med en borgerlig sjukvårdspolitik byggd på marknadens principer kan många hemsjukvårdspatienter inte bo kvar i sitt hem. Med en vänsterpolitik hade vi haft kvar ett system som bygger på människors behov.

fredag 3 oktober 2008

Trist å va Vänsterpartist

Ny uppgörelse i riksdagen mellan s och mp om utbildningspolitik! Beskeden haglar om uppgörelser på riksnivå där v inte får vara med. Det är inte kul för oss som jobbar bra ihop med s och mp på lokal nivå. Jag tror att väljarna vill ha ett rödgrönt regeringsalternativ, men tiden rinner ifrån vänsterpartiet centralt. Mitt intryck är att partiledningen hanterat läget dåligt. Jag hör till dem som på kongressen ville ha en gemensam valplattform, med utrymme att driva profilfrågor utanför plattformen. Nu är vi på efterkälken oavsett om vi accepterar budgettak eller inte. Vi är inte med och formulerar satsningarna utan får på sin höjd hängavtal!

Barnens lilla röda

Kolla in min nya länk "Barnens lilla röda". Rösta på det du tycker är viktigast för att skapa barnens Stockholm. Det är vi i vänsterpartiet som har sammanställt 101 förslag ur vår alternativbudget för Stockholms stad. Tanken är att om var och en av kommunfullmäktiges ledamöter jobbar politiskt för var sin punkt så skulle vi få en stad för barnen - vilket också är en stad som är bra för oss alla.