söndag 31 oktober 2010

Fatta icke detta integrationsfientliga beslut i integrationens namn

28 november var det exploateringsnämnd och då behandlades "Utredning av stråket Högdalen-Farsta samt tidig markreservation för utredning av småhus inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Snösätra, Rågsved till NCC Boende AB. Utredningsbeslut."

Bakom den krångliga rubriken ligger ett förslag att offra två viktiga koloniområden i Snösätra för att bygga villor, i klimatkrisens tider när det är flerfamiljshus vi måste bygga, där vi ska bygga, för att så många som möjligt ska få bostad med så lite negativa effekter på miljön som möjligt.

Om beslutet skulle resultera i en kommande markanvisning, och byggandet bli verklighet, innebär det också att man fattar ett integrationsfientligt beslut i integrationens namn (under rubriken blandat boende). Man fattar ett klassmässigt beslut, de som kan får köpa sig en bostad i sjönära läge medan Vantörsbor med mindre pengar förlorar sina kära kolonier och sina vackra utflyktsmål.

Tyvärr hörsammande ingen borgerlig politiker inbjudan från Snösätra Södra koloniområdesförening om en visning av området eller inbjudan från S i Rågsved till informationsmöte samma kväll. Endast oppositionen var intresserade att delta, vilket väl visar vilka intressen som främjas av villabebyggelse och vilka som är förlorare.

Vänsterpartiets Ann-Margarethe Livh och Clara Lindblom ville självklart avslå ärendet i exploateringsnämnden, med starkt stöd bland Vantörsborna, med föjande motivering:

"Vi vill göra Rågsveds friområde och Högdalstopparna till naturreservat och skydda och utveckla denna gröna kil, inte exploatera den. Vänsterpartiet är därför helt emot att bygga bostäder på föreslagen plats.

Området har bevarandevärda våtmarker som är viktiga för dagvattenrening som även kan fylla en pedagogisk funktion för att tydliggöra kretsloppet i naturen, t ex genom en naturskola. Vi vill tillgängligöra området för de som bor i närområdet och inte privatisera och stänga av genom villatomter.

Koloniträdgårdsföreningarna har funnits länge i området, vissa lotter är över 20 år gamla. De flesta kolonister kommer från närområdet, bor i lägenhet och har genom kolonilotten fått möjlighet att odla och vistas i naturen. Vi vill att fler stockholmare ska få möjlighet att ha kolonilott eller odlingslott, inte färre.

Bostadsbristen i Stockholm löses inte med småhus eller villor och de värden som försvinner om marken exploateras går inte att återskapa.

Kontoret anser att en byggnation av småhus främjar integrationen i området men vi anser att koloniträdgårdarna är en viktig del i den sociala integrationen i stadsdelen. I arbetet med koloniträdgårdarna möts människor med olika ursprung och bakgrund.

Vi arbetar för att boende i Rågsved-Högdalen ska få bättre tillgänglighet till omgivande natur. Bebyggs koloniträdgårdarna får boende i området istället sämre tillgång till Rågsveds friområde och Magelungen."


Trots vårt och övriga oppositionens motförslag har NCC nu fått sin markreservation. Dock finns mycket som vi boende kan göra tills ärendet kommer tillbaka för beslut om markanvisning. Ett beslut som vi tillsammans kan visa är Stockholmsfientligt.

Alla som vill vara med och driva opinion för bevarandet av våra koloniområden och för Rågsveds friområde till naturreservat är varmt välkomna till Rågsveds Folkets Hus den 9 november kl 18.30. Datumet bestämdes på ett tidigare öppet möte som S i Rågsved inbjöd till, och där oroliga kolonister, miljövänner och Vantörsbor som uppskattar naturen i friområdet, inklusive kolonierna, samlades.

Tankar om vintertid

Nu är det vintertid igen, om någon timme om vi ska vara formella. Vintertid i klocktid men inte ännu i väderlek. Ovanligt mild väderlek idag faktiskt. Känns som extradagar som vi får till skänks, innan den riktiga vintertiden bryter in. När det snöar och är kallt. När pendeltågen trasslar och trängseln på cykelbanorna är ett minne blott. När barnen lyckligt åker pulka och gör snögubbar med en morot till näsa. Eller har det fallit i glömska. Hoppas på en vit vinter så att jag kan undersöka hur det är med den saken.

fredag 29 oktober 2010

Grattis Årstafältet 10 år!

Har just varit utanför Stadshuset och ätit prinsesstårta för att fira att landskapsparken Årstafältet firar 10 år! Den 29 oktober var det 10 år sedan beslutet togs om att spara Årstafältet grönt genom att göra en landskapspark.

Den 30 oktober år 2000 var det röda och blåa blocket överens om en landskapspark, bevara fornminnesmärkta Göta landsväg, anlägga koloniträdgårdar, en dagvattendamm samt att Årsta golf och rugbyplanen skulle vara kvar.

Årstafältet är en oas för människor och en viktig plats för djur. Låt oss bevara Söderorts sista gärde, våra barnbarn kommer att tacka oss. Det finns fortfarande växter, fåglar och andra djur på fältet som påminner om kulturhistorien.

Tyvärr har borgarna backat från det eniga beslutet om landskapspark och vill hårdexploatera fältet. Det kommer att bli så dyrt att bygga att varken ungdomar eller hemlösa kan göra sig besvär. Årstafältet blir reservat för välbärgade, omringat av andra stadsdelar som alltmer domineras av bostadsrätter och villor.

PS De som bjöd på tårtan var nätverket Årstafältet DS

torsdag 28 oktober 2010

Kreativ bokföring kallas det visst

Nu blir jag misstänksam igen.

På sidan 90 i det borgerliga budgetförslaget för Stockholms stad läser jag om att exploateringsnämnden ska fortsätta att i samarbete med idrottsnämnden leda arbetet med "... Högdalen som fritids- och rekreationsområde..."

Hhhhhmm, Högdalstopparna ska det ju vara, Högdalen är ju en hel stadsdel, medan Högdalstopparna är tre fd. tippar mellan Högdalen och Fagersjö och Hökarängen som sedan länge är tänkt som natur- och rekreationsområde.

När jag läser vidare står att arbetet (med fritids- och rekreationsområdet samt en fordonsgasstation) ska "ske med hänsyn till Högdalens industriområde och de etableringar som AB Storstockholms Lokaltrafik har i området."

Hhhhmm, är det så som jag misstänkt, att borgarna inte tänker förverkliga Högdalstopparna som natur- och rekreationsområde utan snarare prioritera industriområdet med SITA:s anläggning som sprider sopor i naturen.

Min föraningar om död mans hand över natur- och rekreationsområdet väcktes när Madeleine Sjöstedt flyttade skateparken från topparna till triangeln. Nu smygs en språklig förändring in, när får vi veta vad den egentligen står för?

Och ifall en liten språklig står för en stor faktisk förändring är det ett demokratiskt problem att det inte skrivs i klartext. För hur ska annars de Farsta- och Vantörbor som var med och tog fram planerna för natur- och rekreationsområdet veta varför deras förslag aldrig genomfördes?

onsdag 27 oktober 2010

Friskt tänkt om vänstern

Rekommenderar "Tio punkter för ett bättre V" , en intelligent analys av Jonas Wikström och ett viktigt bidrag i diskussionen när vi ska "vända på varje sten" i vår utvärdering av varför det inte går bättre för vänsterpartiet.

tisdag 26 oktober 2010

Skämt och skämt

Låter som ett skämt att i budgetförslaget för Stockholms stad direkt efter tillkännagivandet om indragning av tjänstledighet vid privatisering läsa att "Stockholms arbetsgivarvarumärke" ska börja mätas som en indikator på hur man sköter sig ... men då är det förstås bara de som får jobba kvar som tillfrågas!

Ingen betänketid inför privatisering

Fyndat denna anti-personalbefrämjande åtgärd i förslag till budget för Stockholms stad 2011:

"Rätten till sex månaders tjänstledighet för att följa med till entreprenör i samband med verksamhetövergång upphör i verksamhetsövergångar som sker efter den 1 januari 2011."

Nu är det bara att bestämma sig direkt, privat eller kommunalt (med risk för övertalighet eftersom det snart inte finns något kommunalt kvar).

För övrigt kom jag att tänka på de anställda som var nära att få guldklocka men som blev privata, och ramlade ur guldklockekvalificeringen. Är det så Stockholms stad ska belöna trotjänare, som tvingas gå över i privat tjänst?

Tvångstankar om förortsbor

Kan inte låta bli ...

"Ett viktigt medel för att skapa en mer integrerad stad är att öka människors möjlighet att äga sin bostad, exempelvis genom friköp av kommunala hyresrätter, vilket är särskilt positivt i de områden där de kommunala bostadsbolagen dominerar."

citat ur finansborgarrådets förslag till budget för Stockholms stad 2010

Min fråga är hur i hela världen blir jag mer integrerad om jag köper en allmännyttig hyresrätt i Rågsved och drar på mig stora lån?? Eller kanske frågan är felställd. Kanske det handlar om vem man ska integrera sig med? För med lån ökar förstås integrationen med bankerna, finansvärlden, om det var det man tänkte på?

På något sätt menas att en förändring krävs, för jag som har jobb kan inte vara nöjd med att bo i en hyresfyra, år ut och år in. Jag måste väl vilja göra "bostadskarriär" (det ordet som jag undviker att använda) om jag ska vilja bo kvar i Rågsved, om jag inte måste?

Nej, jag är ingen slav i Rågsved som måste köpa mig fri! Däremot tycker jag det verkar som om borgarna lider av tvångstankar om oss förortsbor. Finns det någon behandling mot sånt, månntro?

I slutänden handlar det om att borgarna inte tycker att våra områden är vidare bra och något att vara stolt över. Vår befolkning måste förändras för att bli bra, det måste byggas villor på koloniområden. Och de som blir kvar av det gamla gardet ska åtminstone inte ha nöjet av en koloni i sjönära läge!

måndag 25 oktober 2010

Det som inte räknas

Att läsa borgarnas förslag till budget för Stockholms stad uppfattar jag som ett antal sedelärande historier, oss förortsbor och - kors i taket - sig själva till varnagel ...

Några exempel:

"Alla stockholmare ska kunna känna stolthet över var de bor och hur de lever. Utvecklingen av ytterstaden är väsentlig för Stockholms framtid.I delar av ytterstaden som idag domineras av kommunala hyresrätter ska vi fortsätta att arbeta för mer blandade boendeformer."

Uppenbarligen klarar inte Rågsvedsborna provet. Vi är inte tillräckligt stolta över vårt område, och därför ska borgarna i sin godhet berika oss med villabebyggelse. Att de Rågsvedsbor som nu har odlingslotter där villorna ska byggas är stolta över sina odlingar räknas inte. För de är fel sorts befolkning. Istället ska vi ha in villaägare som är stolta över sina hus och tomter. Då blir det ett bra område. Att Rågsvedsborna måste vräkas från sina odlingslotter för att villorna ska få plats är priset som vi får betala för att få en stoltare befolkning. Att kolonisterna är människor från världens alla länder räknas inte heller, trots att deras föreningar är bra exempel på integration. Nej, det blir en bättre sorts integration om vi får in villaägare. Att de säkert inte kommer från världens alla länder räknas inte.

"Samtidigt ska slitna bostadsområden och centrumanläggningar genom upprustning och nybyggnad bidra till att förstärka attraktiviteten i alla delar av staden."

Frågan är hur många centrumanläggningar som staden har kvar rådighet över, när man sålt hela Centrumkompaniet? Och Boultbee som köpte är ju inte lätta att tas med. Hur ska borgarna få dem att sätta allmänintresset före egenintresset? Nej, det här måste vara tecken på att borgarna är ångerfulla. Förlåt oss förortsbor, nu ska vi bygga lite nya centrum till er, som bot och gottgörelse, för att vi förstörde de gamla! Och dumma Boultbee, de kan gärna få lite tvättäkta kommunal konkurrens! (de gillar väl de röda förortsborna, tänker man, kanske den röda färgen bleknar när de ser hur snälla vi är...)

"Lokalisering av kommunala förvaltningar kan vara ett sätt att skapa fler arbetsplatser i ytterstaden."

Även här uppstår frågan om ånger och bot. Skadan var stor, för vem var det som la ner förvaltningskontoren och hundratals arbetsplatser i Rinkeby, Högdalen, Årsta med flera stadsdelar? Vem var det som såg till att lunchställen och andra småföretagare fick drastiskt minskat kundunderlag och i flera fall hotades av konkurs? Ville man så gärna spara pengar på sammanslagning av förvaltningar, för att klara sänkt skatt, att man kallt offrade några förorter där folk ändå inte röstade blått? Besinnade man sig inte förrän man kom på att de dynamiska effekterna blev väl hårda? Och nu är det snart jul, då kan man komma med hårda klappar och hoppas att det andra är glömt.

Tillgänglighetsprojektet!


Utbildning i Rågsveds Folkets Hus med anledning av FN-dagen

Jesper Odelberg


Uppträder på Rågsveds Folkets Hus, på vårt seminarium om tillgänglighet maa FN-dagen.

söndag 24 oktober 2010

Vår berättelse måste handla om jämlikhet

Kräftgången fortsätter för vänsterpartiet. I Novus nya undersökning får vi bara 4,4 procent jämfört med 5,6 procent i valet. Detta stärker uppfattningen att vi måste göra något radikalt för att kunna bli en politisk kraft att räkna med igen. Ett stort ansvar ligger på den Framtidskommission som partistyrelsen har tillsatt. På bloggen kan alla göra inlägg. Det är oerhört viktigt att många medlemmar engagerar sig i denna fråga.

Jag tror att vänstern ska skapa sin ”berättelse”, som det så vackert heter nuförtiden, om vad som är viktigt i snar framtid och inte om hundra år. Vår berättelse bör handla om ökad jämlikhet istället för ökade skillnader i levnadsvillkor, om att vi människor är beroende av varandra för en bra framtid för alla istället för egoism som på sikt skapar otrygghet för alla, om att klimatkrisen kräver solidariska lösningar istället för kortsiktigt tänkande.

lördag 23 oktober 2010

Ett tillgängligt Vantör!

Måndag 25 oktober klockan 18-20 inbjuder Rågsveds Folkets Hus alla boende till en viktig debatt/frågestund med tillgänglighet som tema. Representanter från lokala handikapprådet och stadsdelsnämnden deltar.

Kvällen inleds med att Fria Teatern spelar en scen ur sin nya pjäs "Svårast är det för dom värdelösa". Hela pjäsen kan ses på teaterns scen i Högdalen.

Vi hoppas att många Vantörsbor kommer och diskuterar tillgänglighet, det handlar ju om rätten att kunna leva ett liv som andra i samhället oavsett funktionsnedsättning.

Hur ser det ut i våra skolor? Hur ser det ut i simhallen, på biblioteken och i bostadshusen? Får alla skolelever det stöd som de har rätt till? Kan en astmatiker vara i Folkets Hus?

Rågsveds Folkets Hus ska bli mer tillgängligt. Vi har gått igenom granskningar för att få reda på vad vi behöver göra förutom hörselslingor och ramper. Tillgänglighet handlar ju också om doftkänslighet, allergier och annat.

Debatten och en utbildning om FN-konventionen om rättigheter för pesoner med funktionsnedsättningar som ordnas tidigare på dagen är ett led i den årliga traditionen på Rågsveds Folkets Hus att uppmärksamma FN-dagen (som alltid infaller den 24 oktober, men som vi firar på måndag denna gång).

fredag 22 oktober 2010

Hört i Hagsätra

Härligt att vara ute och möta folk på gatan igen, efter två timmar i Hagsätra med flygblad och kaffe mot rasism känner jag mig upplivad. Heidi hade kokat kaffe och vi bjöd på havreflarn med pepparkakssmak.

Visst var folk stressade fredagseftermiddag som det var, men många tog emot flygbladet "Håll ihop mot rasismen". Någon menade att valet är ju över, någon att de var inte 18! Andra helt på och upprörda över beskjutningarna i Malmö.

Det värmde gott när en kvinna kom tillbaka och sa att det var bra att vi var där. Tjejerna som inte hade rösträtt, och inte trodde att vi ville prata med dem, visade sig ha dåliga erfarenheter av hur vuxna bemötte dem när de sa ifrån.

SD fick mest röster i Hagsätra om man jämför hela Vantör, det var ett av skälen att vi var just där idag. Men det var skönt att höra tjejerna berätta att de inte hade upplevt några rasistiska tongångar bland ungdomarna i stadsdelen.

Och som sagt, Heidi och jag kommer tillbaka, det är vi överens om.

Kaffe mot rasismen


Hagsätra, fredag

torsdag 21 oktober 2010

Aldrig aldrig aldrig - aldrig ger vi upp

Ikväll la den borgerliga majoriteten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ned den kommunala hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra för andra gången. Förra gången blev det så fel i samband med avknoppning till underpris att Regeringsrätten nu beslutat att upphäva beslutet. Ikväll tyckte vi att borgarna borde vara klokare och lyssna på oppositionen, anförd av Jonas Eklund, MP, blivande jurist som överklagat avknoppningen och fått rätt i Regeringsrätten.

Vi ville nämligen avslå avvecklingen av hemtjänsten - för att invånarna ska få kommunal hemtjänst om de vill - men också för att staden inte ska göra sig av med en fördel i förhandlingarna med Vantörs hemtjänst, som köpte Rågsveds och Hagsätra hemtjänst. Kommunen måste försöka få rättelse med anledning av sitt felaktiga beslut. Nu har borgarna förstört möjligheten att uppfylla kommunallagen, att få tillbaka stockholmarnas förlorade egendom. Som tur går även kvällens beslut att överklaga ...

onsdag 20 oktober 2010

En höjdare till park

Vi ska bygga många lägenheter men bygga smart. Vi ska bygga på gråa betongområden och inte på gröna naturområden. Det finns många parkeringsplatser som tar upp stora ytor, och som kan bebyggas med hus som har p-platser på bottenplanet. Det finns ett helt flygfält i Bromma som kan ge oss en hel stadsdel med nya hus.

Därför ska inte Sturebyhöjden (och andra viktiga grönområden) bebyggas, som föreslås i ett ärende i stadsbyggnadsnämnden imorgon. Naturskyddsföreningen har inventerat Sturebyhöjden och avstyrker:

"Både floran och faunan kommer påverkas negativt av byggnationen och såväl vanliga som ovanliga arter riskerar att minska eller försvinna från denna del av Skogsparken. Den rödlistade relikbockens livsmiljö kommer att försvinna från platsen vilket är allvarligt, hänsyn ska tas till de arter som är hotade eller nära hotade. Det är viktigt att framhålla att den stora artrikedom som finns i sydöstra delen av skogsparken ökar artrikedomen i hela skogsparken varför en byggnation troligen får effekter på hela skogsparkens djurliv. Sammantaget så får byggnationen konsekvenser i hela skogsparken även om ytan huset tar upp bara är en del av skogsparken."

Nästan 400 enskilda undertecknare, sakägare och andra boende i närområdet värnar om parken och liksom stadsdelsnämnden och Hyresgästföreningen Sydost föreslår att det planerade bygget ska flyttas. Nu är det upp till borgerliga politiker att visa att man värnar även befintliga parker, och inte bara ska plantera nya träd!

Folk i Rågsved rasar!


Stor uppslutning på möte i Rågsveds friområde om byggplanerna på koloniområdet.

tisdag 19 oktober 2010

Inget stöd för utförsäljning

Att sälja ut allmännyttan - det som borgarna med förskönande ordval kallar friköp - är inget trängande behov för "vanliga boende". Det kan man läsa ut av resultaten från boendedialogerna i Hökarängen, Rågsved, Farsta Strand och Bredäng, där bättre centrum, trygghet, städning och barn- och ungdomsfrågor var viktigast.

Ingenstans i resultatsammanställningarna framgår att det skulle vara viktigt att köpa sin hyresrätt. Tvärtom är de boende ganska nöjda med sina bostäder. Om borgarna tar de som svarat på allvar ska man ändra sin politik och stoppa utförsäljningarna, och istället satsa på att utveckla förorterna enligt de boendes egna förslag.

söndag 17 oktober 2010

Jag blir så arg

Idag var jag nere och pratade jag med kolonister vid Snösätra Norra och Snösätra Södra koloniträdgårdsföreningar. Deras odlingslotter är hotade, eftersom borgarna vill utreda möjligheten att bygga villor här och på Bråtegränd, det miljöförstörda arbetsområde som fick sitt avtal förlängt för något år sedan.

De flesta kolonisterna bor i flerfamiljshusen i Rågsved och i Vantör, några har haft sina lotter länge, det finns flera duktiga odlare. Här är det odlare av alla nationaliteter som samsas, det kallas integration i andra sammanhang.

Nu har båda föreningarna fullt, och kö vid Snösätra Norra. Vid Snösätra Södra har man otillåtna byggnader, växthus och småstugor, något som vi också diskuterar. Reglerna ska hållas förstås, men kanske en översyn vore befogad.

Men viktigast just nu är att våra två koloniområden som betyder så mycket för odlarna får vara kvar, de är ett omistligt inslag i friområdet, till glädje också för oss andra som promenerar härute. Höstfärgerna och stillheten idag var bedövande.

Jag blir så arg, för kolonisterna lär knappast vara de som har råd att köpa de fina villorna som är tänkta att byggas på markerna. Från att området har varit en möjlighet för småfolket att odla och en mark tillgänglig för alla, vill man privatisera, tomterna blir villaägarnas och ingen allmänning längre.

Det är inte att göra Rågsved mer attraktivt att sälja ut de finaste områdena till villabebyggelse och köra bort Rågsvedsbor och andra som har kolonier. Det är ett övergrepp på vår förort och ett ingrepp i kulturlandskapet som förskräcker. Att bygga villor är miljövansinne, det är miljövänliga hyresrätter som vi behöver

Tack och lov lyckades vänsterpartiet få förslaget om exploatering bordlagt i exploateringsnämnden, och nu till veckan har Snösätra Södra bjudit in politikerna till en visning. Så att de vet vad de beslutar om. Jag utgår från att alla partier kommer, av respekt för kolonisterna om inte annat.

Dessutom har socialdemokraterna bjudit in till möte på kvällen i Rågsveds Folkets Hus, jag tänker gå. Hoppas det blir knökfullt med Vantörsbor. Det handlar om hela vårt friområde, det som skulle ha blivit naturreservat, om vi rödgröna vunnit kommunvalet.

lördag 16 oktober 2010

V-Vantörs valrörelse i siffror

En valledares sifferexercis

1 valstuga i Högdalen där 26 personer bemannade 52 valstugepass
112 röda nejlikor delades ut dagen före valet

Deltagande och delvis medarrangörer vid 3 stora valarrangemang
Rödgröna dagen på Bandängen, Familjefest i Rågdalen (Unga Örnar inbjöd), Hela Rågsved Röster (Rågsveds Folkets Hus arrangerade)

8 vallokaler där 22 personer delade ut valsedlar

Totalt var 1/3 av medlemmarna aktiva i valrörelsen samt flera sympatisörer
God hjälp av vänsterpartiets pensionärsklubb, Ung Vänster söder om söder samt flera medlemmar i V-Årsta

I 11 av 26 valdistrikt hade vi högre röstandel än 2006 (ej helt jämförbart)
I 18 av 26 valdistrikt hade vi högre röstandel än för V i staden totalt

22 nya medlemmar och 25 som sökt medlemsskap
72 medlemmar totalt vilket är en 40-procentig ökning sedan sista juli

Summa summarum: vi förlorade valet men gjorde en härlig lokal valrörelse och vann många nya medlemmar, och tillsammans SKA VI VINNA NÄSTA VAL !!!

9 av 9 bor i rika stadsdelar

8-0 eller 8-1 är ställningen mellan borgarråd som bor i innerstan respektive i förort, beroende på om man räknar KD:s biträdande borgarråd eller inte (och den förorten är inte Hässelby Gård eller Skärholmen utan Enskede).

8-0 eller 9-0 är ställningen mellan borgarråd som bor i rika respektive fattiga stadsdelar, beroende på om man räknar KD:s biträdande borgarråd eller inte.

Den strukturella obalansen i det styrande skiftet i Stockholms stadshus visar hur delad vår stad är, och visar tydligt att den som bor i fattig förort göre sig inte besvär, åtminstone inte om man vill bli borgerligt borgarråd!

fredag 15 oktober 2010

Bio i Rågsved!

Varför åka in till stan när man kan se bio i Rågsved?

Till exempel tisdagen den 26 oktober klockan 15.00, då visar FILMKLUBBEN I RÅGSVED filmen ÄNGLAVAKT i Rågsvedssalen, i Rågsveds Folkets Hus. Nästan gratis - bara 50 kronor med kaffe och dopp!

Arrangerar gör Rågsveds Folkets Hus, PRO Rågsved-Hagsätra samt ABF Stockholm.

torsdag 14 oktober 2010

Återuppstånden hemtjänst i Rågsved och Hagsätra

Ikväll på stadsdelsnämndens bord fick vi ett "dukat" ärende med förslag om avveckling av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra från den 1 april 2008. Beslut i repris kan man säga, på nästa stadsdelsnämnd är det tänkt.

Förra gången borgarna fattade samma beslut var 20 december 2007 då man i samma veva sålde hemtjänsten till priset av de begagnade inventarierna - ett beslut som Regeringsrätten nu upphävt på grund av att det strider mot lagen.

Så nu har vi kommunal hemtjänst igen, kul! Tyvärr varar det inte så länge eftersom borgarna vill att vi lägger ner hemtjänsten igen, retroaktivt. Tänker att det är ett beslut som är mycket underligt att fatta.

För det var väl valfrihet och inte privata monopol som man ville åstadkomma? Och vilka logiska kullerbyttor måste man inte göra för att avveckla något som finns, åtminstone på papperet, från en tidpunkt tre år tillbaka i tiden?

I själva verket vill man sudda bort ett olagligt beslut, glömma att hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra återuppstått, om än bara för några veckor. Hade vi haft en maskin som vevat tiden tillbaka, ja då hade det varit en annan femma.

Sanningen är att vi kan ha haft kvar kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra om borgarna satt marknadspris. Nu ska förvaltningen återkomma senare om rättelse i övrigt till följd av det olagliga beslutet.

På rak svenska; staden ska fråga ägarna om de frivilligt vill betala mera. Isåfall blir det knappast upp till marknadsvärde. Det är inte bara så att borgarna fattar dåliga beslut, de kan inte ens göra affärer.

Sent ska syndaren vakna

Upphandlingen av Rågsveds och Hagsätra fritidsgårdar skjuts upp. Detta framgår i månadsrapporten för september som vi gick igenom på kvällens stadsdelsnämnd.Istället för att fatta beslut på nästa nämndsammanträde kommer det att tas upp när budgeten för 2011 beslutas. Antar att det blir i januari när verksamhetsplanen tas.

Motiveringen är att man inte vet hur omfattande utvecklingsarbetet i Rågsved blir, där fritidsgårdarna är en viktig del. Tacka sjutton för det, med privat drivna gårdar låses förutsättningar fast i långa avtal. Sent uppvaknande kan jag tycka, när mer än en tredjedel av stadens verksamhet konkurrensutsatts.!

söndag 3 oktober 2010

Fridfull hemväg


Tänk att kunna cykla på Göta landsväg, och se lammen beta, när man handlat på Coop Extra och ska hem till Rågsved.

lördag 2 oktober 2010

Fjärde oktober


Bästa sättet att fira födelsedagen på.

Eftervalsdebatt i Vantör

Hur ska solidariska lösningar få ökat förtroende i Vantör? Hur ska människor få ökat hopp om en rättvis framtid? Den frågan vill jag ställa mig och inbjuder alla i Vantör att komma med förslag.

Min utgångspunkt är Aron Etzler i Flamman:
"Partier blir framgångsrika om de kan identifiera samhällsproblem, ställa rätt diagnos, rikta kritik mot de motståndare som är ansvariga, formulera sina lösningar, organisera människor för att bilda opinion, kommunicera dem med medborgarna, försvara dem mot motståndare."

Så, vad har vi för samhällsproblem i Vantör? Några förslag
- arbetslöshet, hemlöshet, vanmakt, svaga centrum, otrygghet, skolor väljs bort, flickor och pojkar har olika villkor

Så, vad ställer vi för diagnos? Några förslag
- bostadssegregation, diskriminering, marknadskrafterna, patriarkalt, en politik saknas för att hela staden ska vara bra att bo i, vänstern för osynlig

Så, vad kritiserar vi ansvariga för? Några förslag
- omvänd Robin Hood-politik där pengar flyttas från förortsskolor, nedlagd lokal demokrati, ohämmad privatisering, ett Vänsterparti som behöver nytt ledarskap

Så, vad är min lösning för Vantör? Några grundläggande förslag
- Minska bostadssegregationen, avkontorisera stan genom att flytta ut arbetsplatser
- Omfördela från de som har till de som inte har, flytta ut makten från stadshuset
- Klimaträttvisa Vantör, gör Rågsveds friområde och Högdalstopparna till naturreservat, skapa Ekopark syd
- Hela världens Vantör, vi är en internationell befolkning med viktiga erfarenheter, vår punkhistorik, våra kulturarbetare, vi är stolta för det!
- Vänsterföreningen ska synas i Vantör varje dag fram till nästa val, genom våra medlemmar, på torgen, insändarsidan i Mitti, på föräldramöten, arbetsplatser, i studiecirklar, på debatter, bloggar, i parkleken, i samtal med grannen, på bibblan, i kyrkan - överallt!!!

Ställ dem till svars och ge oss pengarna tillbaka!

Både DN och SvD skriver idag om att Stockholms stads avknoppningar var olagliga och att det specifika beslutet att knoppa av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra ska upphävas. En olycka för väljarna och demokratin att regeringsrättens beslut om det borgerliga styrets misshushållning med stockholmarnas egendom inte kom före valet!

Jag har mycket svårt att tro att stockholmarna tycker att det är rätt att stadens högerpolitiker bryter mot lagen och ger bort vår gemensamma egendom till privatpersoner som fyller sina bankkonton med pengar som skulle gå till äldreomsorgen och förskolan!

Vi fick rätt till slut, vi rödgröna i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör som givetvis från första början gick emot nedläggningen av Rågsveds och Hagsätra hemtjänst och utförsäljningen till Vantörs hemtjänst AB till ett uppenbart underpris.

Tack och lov har vi en blivande jurist i oppositionen, ledamoten Jonas Eklund (MP), som överklagade och nu har fått det olagliga beslutet upphävt. Men ska det vara så, att huvudstadens borgerliga majoritet kan fatta beslut som alla rättsliga instanser betecknar som olagligt, utan att ens stadens egna jurister sätter stopp? Eller har de fått munkavle, isåfall är det illa ställt med öppenheten på stadens arbetsplatser!

När kammarrättens dom kom la vice ordförande Magnus Dannqvist m.fl. (s) och undertecknad ledamot Rosa Lundmark (v) den 13 maj 2009 följande uttalande i stadsdelsnämnden:

”Vi anser att kammarrätten har kommit till en korrekt och ganska självklar slutsats. Ändå välkomnar vi att kammarrättens dom nu överklagas av majoriteten, så att Regeringsrätten får tillfälle att fastslå i en prejudicerande dom att inget politiskt styre får förfoga så lättsinnigt över stockholmarnas gemensamma egendom som den borgerliga majoriteten har gjort i Stockholm.”

Och är det riktigt klokt att det ska ta nästan tre år att få svart på vitt att borgarnas avknoppningsprogram är olagligt? Avknoppningar som av dåvarande ordföranden i stadsdelsnämnden Henrik G Ehrenberg i en replik i Mitt i Söderort till undertecknad och Jenny Norberg (båda vänsterpartister i stadsdelsnämnden) inte ens ansågs vara privatiseringar!

Hur okunnig får man vara eller hur mycket dimridåer får man sprida utan att ta ansvar? Varför ska en småtjuv dömas hårt men högt betalda politiker som av helt ideologiska skäl handskas ovarsamt med stockholmarnas egendom komma undan?

Jonas Eklund påtalar i DN att avknoppningarna handlar om hundratals miljoner kronor som försvunnit och i SvD att det är borgarnas ansvar att "försöka föra tillbaka de värden av skattebetalarnas egendom som man olagligt skänkt bort." Jag delar helt Jonas uppfattning och välkomnar en eventuell polisanmälan av avknoppningarna för att få en straffrättslig prövning av ansvaret.

fredag 1 oktober 2010

Att se längre än näsan räcker

Man ser inte skogen för alla träd heter det. Varje enskilt beslut att lägga på entreprenad eller sälja kommunal verksamhet kanske inte uppfattas som alarmerande. Kanske tror en eller annan att det till och med blir bättre med privat drift.

Men lägger man hela puzzlet blir bilden en annan. Jag anser att det är viktigt att vid varje tilldelningsbeslut i kommunen påminna borgarna om att deras politik successivt leder mot allt mindre insyn från allmänhetens och nämndens sida och till allt större osäkerhet för de anställda.

För det är ju så att varken meddelarfrihet eller offentlighetsprincip gäller för privat driven verksamhet som finansieras med skatter, till skillnad från när samma verksamhet drivs av kommunen. Där kommunen har öppenhet kan aktiebolag hänvisa till företagshemligheter. Det blir svårare för anställda att slå larm om missförhållanden och svårare för allmänheten att få insyn i privat driven verksamhet.

Inte heller är personalen garanterade goda arbetsvillkor, eftersom staden varken kräver kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingen eller att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Privata företag har ofta fler deltider och tillfälligt anställda, vilket kan minska yrkesområdenas attraktivitet.

Det finns heller inget tak för hur mycket vinst ett privat företag kan ta ut ur en kommunalt finansierad verksamhet, och möjligheten att ingripa mot försämrad kvalitet och missförhållanden är begränsade till det som kan bevisas vara avtalsbrott.

Kommunens kunskap om verksamhet som finansieras med skattepengar minskar när allt färre enheter drivs i kommunens regi. Med minskad kunskap får kommunen svårare att styra samhällsplaneringen, som allt mer tas över av marknaden. Med införandet av LOV bestämmer företagen själv var de ska etablera sig. Sedan länge har det också varit känt att samverkan försvåras när kommunen ska komma överens med många utförare.

När den sista puzzelbiten är lagd, allt sålt, har vi slängt ut barnet med badvattnet, dvs kommunen har sålt ut sina möjligheter till en demokratiskt styrd samhällsplanering. På sikt är det den allvarligaste konsekvensen av privatiseringen. För vad är valfriheten att välja skola värd om det inte finns en lokal skola den dag mitt barn eller barnbarn ska välja?