lördag 23 oktober 2010

Ett tillgängligt Vantör!

Måndag 25 oktober klockan 18-20 inbjuder Rågsveds Folkets Hus alla boende till en viktig debatt/frågestund med tillgänglighet som tema. Representanter från lokala handikapprådet och stadsdelsnämnden deltar.

Kvällen inleds med att Fria Teatern spelar en scen ur sin nya pjäs "Svårast är det för dom värdelösa". Hela pjäsen kan ses på teaterns scen i Högdalen.

Vi hoppas att många Vantörsbor kommer och diskuterar tillgänglighet, det handlar ju om rätten att kunna leva ett liv som andra i samhället oavsett funktionsnedsättning.

Hur ser det ut i våra skolor? Hur ser det ut i simhallen, på biblioteken och i bostadshusen? Får alla skolelever det stöd som de har rätt till? Kan en astmatiker vara i Folkets Hus?

Rågsveds Folkets Hus ska bli mer tillgängligt. Vi har gått igenom granskningar för att få reda på vad vi behöver göra förutom hörselslingor och ramper. Tillgänglighet handlar ju också om doftkänslighet, allergier och annat.

Debatten och en utbildning om FN-konventionen om rättigheter för pesoner med funktionsnedsättningar som ordnas tidigare på dagen är ett led i den årliga traditionen på Rågsveds Folkets Hus att uppmärksamma FN-dagen (som alltid infaller den 24 oktober, men som vi firar på måndag denna gång).

Inga kommentarer: