torsdag 21 oktober 2010

Aldrig aldrig aldrig - aldrig ger vi upp

Ikväll la den borgerliga majoriteten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ned den kommunala hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra för andra gången. Förra gången blev det så fel i samband med avknoppning till underpris att Regeringsrätten nu beslutat att upphäva beslutet. Ikväll tyckte vi att borgarna borde vara klokare och lyssna på oppositionen, anförd av Jonas Eklund, MP, blivande jurist som överklagat avknoppningen och fått rätt i Regeringsrätten.

Vi ville nämligen avslå avvecklingen av hemtjänsten - för att invånarna ska få kommunal hemtjänst om de vill - men också för att staden inte ska göra sig av med en fördel i förhandlingarna med Vantörs hemtjänst, som köpte Rågsveds och Hagsätra hemtjänst. Kommunen måste försöka få rättelse med anledning av sitt felaktiga beslut. Nu har borgarna förstört möjligheten att uppfylla kommunallagen, att få tillbaka stockholmarnas förlorade egendom. Som tur går även kvällens beslut att överklaga ...

Inga kommentarer: