torsdag 28 oktober 2010

Kreativ bokföring kallas det visst

Nu blir jag misstänksam igen.

På sidan 90 i det borgerliga budgetförslaget för Stockholms stad läser jag om att exploateringsnämnden ska fortsätta att i samarbete med idrottsnämnden leda arbetet med "... Högdalen som fritids- och rekreationsområde..."

Hhhhhmm, Högdalstopparna ska det ju vara, Högdalen är ju en hel stadsdel, medan Högdalstopparna är tre fd. tippar mellan Högdalen och Fagersjö och Hökarängen som sedan länge är tänkt som natur- och rekreationsområde.

När jag läser vidare står att arbetet (med fritids- och rekreationsområdet samt en fordonsgasstation) ska "ske med hänsyn till Högdalens industriområde och de etableringar som AB Storstockholms Lokaltrafik har i området."

Hhhhmm, är det så som jag misstänkt, att borgarna inte tänker förverkliga Högdalstopparna som natur- och rekreationsområde utan snarare prioritera industriområdet med SITA:s anläggning som sprider sopor i naturen.

Min föraningar om död mans hand över natur- och rekreationsområdet väcktes när Madeleine Sjöstedt flyttade skateparken från topparna till triangeln. Nu smygs en språklig förändring in, när får vi veta vad den egentligen står för?

Och ifall en liten språklig står för en stor faktisk förändring är det ett demokratiskt problem att det inte skrivs i klartext. För hur ska annars de Farsta- och Vantörbor som var med och tog fram planerna för natur- och rekreationsområdet veta varför deras förslag aldrig genomfördes?

Inga kommentarer: