lördag 2 oktober 2010

Eftervalsdebatt i Vantör

Hur ska solidariska lösningar få ökat förtroende i Vantör? Hur ska människor få ökat hopp om en rättvis framtid? Den frågan vill jag ställa mig och inbjuder alla i Vantör att komma med förslag.

Min utgångspunkt är Aron Etzler i Flamman:
"Partier blir framgångsrika om de kan identifiera samhällsproblem, ställa rätt diagnos, rikta kritik mot de motståndare som är ansvariga, formulera sina lösningar, organisera människor för att bilda opinion, kommunicera dem med medborgarna, försvara dem mot motståndare."

Så, vad har vi för samhällsproblem i Vantör? Några förslag
- arbetslöshet, hemlöshet, vanmakt, svaga centrum, otrygghet, skolor väljs bort, flickor och pojkar har olika villkor

Så, vad ställer vi för diagnos? Några förslag
- bostadssegregation, diskriminering, marknadskrafterna, patriarkalt, en politik saknas för att hela staden ska vara bra att bo i, vänstern för osynlig

Så, vad kritiserar vi ansvariga för? Några förslag
- omvänd Robin Hood-politik där pengar flyttas från förortsskolor, nedlagd lokal demokrati, ohämmad privatisering, ett Vänsterparti som behöver nytt ledarskap

Så, vad är min lösning för Vantör? Några grundläggande förslag
- Minska bostadssegregationen, avkontorisera stan genom att flytta ut arbetsplatser
- Omfördela från de som har till de som inte har, flytta ut makten från stadshuset
- Klimaträttvisa Vantör, gör Rågsveds friområde och Högdalstopparna till naturreservat, skapa Ekopark syd
- Hela världens Vantör, vi är en internationell befolkning med viktiga erfarenheter, vår punkhistorik, våra kulturarbetare, vi är stolta för det!
- Vänsterföreningen ska synas i Vantör varje dag fram till nästa val, genom våra medlemmar, på torgen, insändarsidan i Mitti, på föräldramöten, arbetsplatser, i studiecirklar, på debatter, bloggar, i parkleken, i samtal med grannen, på bibblan, i kyrkan - överallt!!!

Inga kommentarer: