lördag 28 december 2013

Kåkstäderna i Stockholm kan inte tigas bort!

Vem blir inte djupt gripen som ser Aftonbladets film om EU-medborgaren Viorica Vaduva, 42 som bor i lägret i Högdalen för att om dagarna försöka tigga ihop pengar till medicin och uppehälle för barn och föräldrar hemma i Rumänien. För henne finns inget alternativ, sedan hon förlorade jobbet i finanskrisens Spanien där hon tidigare jobbade och kunde skicka hem pengar till familjen. Europas kris har blivit vår. Vi har ansvar som medmänniskor och för att motverka rasismen som kan komma i spåren av kåkstäderna.

Den egna regeringen sviker, EU sviker och Sverige sviker, som inte ens kan ställa toaletter och papperskorgar till förfogande. I artikeln uttalar sig Bienvenido Flores, ombud för den rumänska gruppen i Högdalen, och han är kritisk mot Stockholms stad: "Staden tar inte sitt ansvar. Jag har varit i kontakt med socialborgarrådet i Stockholm för att man ska erbjuda toaletter och papperskorgar. Men intresset är noll."

Vänsterpartiet har dock reagerat på misären i Högdalen och andra bosättningar i staden. I våras lade Ann-Margarethe Livh en skrivelse i kommunstyrelsen om att staden åtminstone borde anvisa värdiga uppställningsplatser för husvagnar, med tillgång till vatten och sanitära möjligheter. Inget svar har ännu givits. För bara några veckor sedan lade Clara Lindblom en skrivelse i exploateringsnämnden, i samma syfte, eftersom den nämnden ansvarar för marken. Kommer svar på första nämnden 2014? Och vad blir svaret?

torsdag 26 december 2013

Barnfattigdomen klyver Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantör har en barnfattigdom på 15,5 % år 2011, enligt Rädda Barnens årsrapport 2013. Mycket, men inte långt från snittet i Stockholms stad på 13,7 %. Verkar inte så illa, eller?

Nja, bakom siffrorna döljer sig stora inkomstskillnader. Rädda Barnens årsrapport 2013 visar att Vantör 2011 har 24,3 % barnfattigdom och Enskede-Årsta 8,5%, jämfört med hela områdets 15,5 %. De nedbrutna siffrorna visar att Vantörs höga barnfattigdom osynliggörs när statistiken för hela Enskede-Årsta-Vantör slås samman. Även Enskede-Årstas gynnsamma läge, några %-enheter från innerstadssiffrorna, försvinner i snittsiffran.

Från 1991 till 2011 har Enskede-Årsta minskat barnfattigdomen från 18,9 till 8,5 % medan Vantör bara minskat minimalt från 24,7 till 24,3 %. På 20 år har skillnaderna mellan Enskede-Årsta och Vantör ökat från 5,8 till 15,8 %-enheter. Det är större skillnad 2011 än 2005 (14,6 %-enheter) men mindre än 2010 (16,4%-enheter). Som Rädda Barnen skriver "Sedan 1990-talets början har inkomstskillnaderna ökat kraftigt mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna."

De allra rikaste barnfamiljerna i Sverige skulle 2011 kunna försörja nästan tre familjer till på sin inkomst, medianfamiljen hade mer än dubbelt så mycket pengar som barnfamiljer med lägsta godtagbara levnadsstandard medan de som hade det bäst bland de allra fattigaste nätt och jämnt fick ihop till det mest nödvändiga. Så ser verkligheten ut bakom snittsiffrorna i Enskede-Årsta-Vantör som inte verkar så farliga.

Rädda Barnen ska ha heder av att de fortsätter att redovisa statistiken även för de tidigare stadsdelsområdena, så att det blir möjligt att granska skillnaderna inom socioekonomiskt segregerade stadsdelsnämnder. Tyvärr är mycket av stadens och framförallt landstingets statistik inte nedbrutna, utan utgår från nuvarande stadsdelsnämndsindelning. Så döljs segregationen i ohälsa under snittets tjusigare yta.
10 gånger högre barnfattigdom i Rinkeby än i Bromma

Julen är barnens högtid. Så barn blir temat för annandagens bloggar, det blir i själva verket två. En om barnfattigdomen i stort och i Stockholm och en om läget i Enskede-Årsta-Vantör:

Jag dyker ner i Rädda Barnens Årsrapport 2013 för barnfattigdomens utveckling till och med år 2011. Rapporten mäter hur många barn som hamnar under en absolut fattigdomsgräns, till skillnad från EU:s fattigdomsdefinition som mäter relativ fattigdom, dvs hur stor andel som har lägre inkomst än 60 % av medianinkomsten och fångar därmed inkomstskillnader.

Det är skrämmande hur stora inkomstskillnader vi har fått i Sverige de senaste decennierna. Tänker att det ju är under mina egna barns uppväxttid. Relativ barnfattigdom och absolut barnfattigdom närmar sig nu varandra. År 1997 var den relativa barnfattigdomen drygt 7 % och den absoluta barnfattigdomen var 22,3 %. År 2011 hade den absoluta barnfattigdomen minskat till 12,1 % medan den relativa ökat till 13,5 %.

I Stockholm har barnfattigdomen minskat till 13,7 %. Även Botkyrka har minskat rejält till 16,5 %. Åren 1991 till 2011 har barnfattigdomen i Stockholm minskat från 21 till knappt 14 %. Även i Göteborg har barnfattigdomen minskat (något) samma period till 18 %, medan Malmö ökat stort till 32 %. Varför Stockholm minskat så mycket och Malmö ökat så mycket kan inte utläsas av Rädda Barnens rapport.

Inte oväntat har Bromma lägst barnfattigdom med 5,3 % bland Stockholms stadsdelar och Rinkeby högst med 51,6 % enligt den tidigare stadsdelsindelningen. Siffrorna går ner men skillnaderna är dramatiska. Dock har barnfattigdomen åren 2000-2011 minskat mest i Rinkeby, Spånga-Tensta och Kista.

Hässelby-Vällingby bryter den minskande trenden bland de 14 nuvarande stadsdelsområdena i Stockholm med en ökning av barnfattigdomen på 2,4 %-enheter åren 2001 till 2011. Alla övriga stadsdelsområden har minskat samma tid. Ser vi bara på det senaste året är det bara Älvsjö som har en ökning med minimala 0,1 %-enheter. Den största minskningen under 2011 har varit i Rinkeby-Kista, Farsta och Spånga-Tensta.

Trots minskningar i barnfattigdomen är skillnaderna ändå ofantligt stora. I jultid blir det extra synligt. En julafton i Bromma och i Rinkeby skiljer sig högst sannolikt exempelvis vad gäller julklappar, julmat och julresor. Inget extra jultillägg ges till barnfamiljer med försörjningsstöd, som det gjorde på 70-talet.

Frågan är vad Stockholms stad gör för att minska de stora skillnaderna i barnfattigdom? Motioner av bland annat Vänsterpartiet om kommunala handlingsplaner har inte bifallits, utan det borgerliga styret har tyckt att de gör nog. Stockholms stad nämns dock inte i Rädda Barnens skrift På dagordningen - reportage om kommunala insatser mot barnfattigdom, där särskilt engagerade kommuner lyfts fram. Så vi kan bättre!

måndag 23 december 2013

Gemensam Jul i Rågsved!

Välkommen att fira Gemensam Jul och äta ett gott julbord i Nya Rågsveds Folkets Hus imorgon julafton mellan 12.30 och 16. Fiskdamm för barnen, körsång och trevligt umgänge med nya och gamla Rågsvedsbor, och många andra som kommer från hela Söderort. Föreningslivet, stadsdelsförvaltningen, bostadsbolagen och Svenska Kyrkan med flera sponsrar. Allt arbete med julen är ideellt. Vi har många volontärer som är med och gör Gemensam Jul till en uppskattad julfest för oss alla. Vi ses!

lördag 21 december 2013

Alliansens katt- och råttalek med assistansen

Anhörigas insatser för närstående hyllas i många högtidliga politiska sammanhang. Anhöriga bär upp äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, oftast är det vi kvinnor, döttrar, mödrar och makor som tar ansvaret när samhället brister. Till men för det egna yrkeslivet, framtida pension, egen hälsa. Dessutom är det många gånger så att de som vårdas hellre vill ha professionell stöd och omsorg, om den gick att få. Så visst finns det mycket kvar att göra när det gäller jämställdheten i Sverige!

Ett aktuellt exempel skriver Metro om 20 december. Förvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör överklagar ett beslut av förvaltningsrätten, vilket kan leda till ännu tyngre ansvar för anhöriga till personer med svåra funktionsnedsättningar om kammarrätten ger staden rätt. Förvaltningen överklagar för att de behöver vägledning, medan motparten säger att praxis finns. Jag kan inte säga vem som har rätt om det. Men i grunden måste lagstiftningen vara tydlig med att anhöriga inte ska behöva ta ansvar som gör eget liv omöjligt.

Till saken hör att stöd och service till personer med funktionsnedsättningar dras med ett mångårigt underskott, där vår stadsdelsnämnd i oktober låg 5,5 mnkr över budget. Orsakerna är bland annat att fler personer söker bistånd och som det står i verksamhetsplanen 2014 "Försäkringskassans strama bedömningar". I verksamhetsplanen är bestämt att detta "ställer hårda krav på att hitta lösningar som är kostnadseffektiva". Vad de orden kan betyda för människor kan vi läsa om i Metro-artikeln.

Alliansens ovilja att höja skatten i staten och staden för att värna välfärden tvingar fram en ovärdig katt- och råtta lek. När statliga försäkringskassan skär ner blir det kommunerna som får ta konsekvenserna. När försäkringskassan och kommunerna skär ner blir det människor med funktionsnedsättningar som får bära bördan. Tjänstemännen i kommunerna tvingas att pröva alla möjliga otydligheter i lagstiftningen i hopp att hitta luckor som minskar underskottet. Enskilda omsorgstagare och anhöriga får ta smällen. Om detta har jag som vice ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd uttalat mig i ett pressmeddelande igår.

tisdag 17 december 2013

Många vill hjälpa hemlösa

Härligt att läsa att så många söderortsbor vill hjälpa de hemlösa med varma kläder. Samtidigt måste staden göra mera. Både fler bäddar på natthärbärgen och ordnade uppställningsplatser för husvagnar, med tillgång till el och vatten. Jag känner mig gråtfärdig när jag tänker på att i vårt stadsdelsområde bor ett 100-tal människor "... i skogen, under broar eller på andra undangömda platser. Dock inga barn." Ett aktivare arbete från staden i humanitär anda skulle också minska grogrunden för ökad rasism.

söndag 15 december 2013

En tigande allians i Enskede-Årsta-Vantör

Inte en åhörare när stadsdelsnämnden beslutade om verksamhetsplanen 2014 i Enskede-Årsta-Vantör.

Är det så ointressant att följa debatten om årets viktigaste ärende i stadsdelspolitiken att inte en enda av våra över 93 000 invånare tyckte det var lönt att komma? Tänker folk att det ändå är stadshuset som bestämmer, så det är inte lönt att komma. Har stadsdelsnämnden fått för stort geografiskt ansvarsområde så att det blivit för anonymt, vilket vänsterpartiet och socialdemokraterna i Enskede-Årsta-Vantör anser? Är detta förebud om vad som kommer att hända, om vi inte får ett rödgrönt styre i Stockholms stad i valet 2014?

Nu blev det inte ens en politisk debatt, de borgerliga ville inte. De hänvisade bara till sitt förslag, och ville gå till beslut. Från vår sida kändes det helt meningslöst att fortsätta att begära ordet. Det är i linje med den moderata strategin att tona ner skillnader mellan höger och vänster och göra politiken till en makt- och förtroendefråga som Aron Etzler skriver om i boken Reinfeldteffekten. Uppenbarligen ser alliansen stadsdelsnämnden som en  transportsträcka. Ett formellt klubbande av den egna politiken, visserligen denna gång något fördröjt av vänsterpartiets och socialdemokraternas envisande med att vilja berätta om vårt lokala alternativ, våra målsättningar och prioriteringar och hur de skiljer sig från alliansmajoritetens förslag. Miljöpartiet hade också eget förslag till beslut, dock utan lokala förslag vilket jag beklagar.

Beslutet om verksamhetsplanen och budgeten för 2014, vårt förslag kan läsas här, blev alltså ett antiklimax. Hade åtminstone en åhörare funnits på plats hade det nog blivit debatt. Hade sammanträdet sänts via webb-teve hade vår alternativa budget blivit ifrågasatt. Kanske hade våra frågor blivit besvarade, annat skulle se illa ut. En vet ju inte vilka som ser på... En direkt fråga från mig som inte besvarades var varför äldre i Rågsved och Hagsätra nekas att välja kommunal hemtjänst, efter avknoppningen av den kommunala hemtjänsten i de två stadsdelarna. En möjlighet som alla andra äldre i Enskede-Årsta-Vantör har. Vi har lagt förslag om att kommunal hemtjänst ska erbjudas från servicehuset eller hemtjänsten i Högdalen, en ny enhet behöver inte ens startas till en början, men alliansmajoriteten har tigande röstat ner våra förslag. År efter år.

Alliansen gick inte heller i försvar av nedskärningarna inom socialpsykiatrin, indragningen av en anställning på träfflokalen Flotten. Antagligen för att de inte hade några bra argument. Vänsterpartiet och socialdemokraterna protesterade kraftigt mot nedskärningarna och vi hade ett eget förslag att omdisponera bufferten för att slippa göra dessa nedskärningar på redan utsatta människor. Det är att ta ansvar. Inte heller försvarade alliansen sin privatiseringspolitik, som inte lett till vare sig bättre kvalitet eller lägre kostnader.

En annan viktig direkt fråga som inte besvarades på sammanträdet var socialdemokraternas välmotiverade fråga om varför alliansen i verksamhetsplanen inte hade skrivit in strategier om att alla verksamheter skulle motverka rasism, främlingsfientlighet och intolerans, vare sig det gäller härkomst, hudfärg, sexuell läggning eller andra diskrimineringsgrunder. Vårt förslag att lägga till sådana strategier röstades ner.

Inför valåret måste vi bli riktigt bra på att tvinga ut den lokala alliansen på banan för att prata politik, och konsekvenser av deras politik i våra stadsdelar. Kopplingen mellan hur folk har det i sina stadsdelar och stadsdelsnämndens politiska prioriteringar måste vara tydliga. Vi har mycket att göra för att förbättra den lokala demokratin, tryggheten och jämlikheten. Hjälps vi åt kommer det att gå vägen!

lördag 14 december 2013

Hellre kultursekreterare än tomtebloss

Bra skrivet i SvD Kultur idag av Ylva Lagercrantz Spindler om barnkulturen, som inte behöver "mer plockgodis" ....apropå det barnkulturår för 20 mnkr som Stockholms stad ska satsa på 2014. Inga fler "fuskbyggen" a la Barnkulturpalatset hoppas skribenten på. Det är bara att instämma. 

Hellre en solid kulturpolitisk grund, så att barnkulturen får bra förutsättningar att nå varje unge i våra förorter. Barnteatrar som Picknickteatern i Högdalen kämpar sedan många år hårt för sin överlevnad. Även Fria teatern som drabbats av kulturnämndens nedskärningar gör barn- och ungdomsteater.

En konkret förbättring vore att återinföra kultursekreterare som alliansen tog bort i sin iver att skära i "administrationen". Istället ska pressade lärare och förskolepersonal själva fixa teaterbesök och andra skapande kulturaktiviteter. Konsekvenserna är "en konstant nedgång av föreställningar till skolorna".

I torsdags när vi beslutade om verksamhetsplan och budget 2014 i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd lade vänsterpartiet och socialdemokraterna förslag om att inrätta en anställning som kultur- och föreningssekreterare. Ett första långsiktigt beslut för att stärka barns rätt att ta del av kultur.

tisdag 10 december 2013

Vi vill inte ombilda på Stövargatan!

Nu har ombildningskonsulterna fått spatt. Eller visar sitt rätta ansikte? Skickar brev hem till Familjebostäders hyresgäster i Högdalen och Rågsved om att boendeparadiset är nära. Bara en intresseanmälan ifrån, en bostadsrättsförening, en namnteckning, en köpstämma ifrån ...  Så gulligt av konsulterna, så omtänksamt, men så är det ju juletid snart...

Ja, konsulterna är så angelägna att de gör allt för hyresgästerna, bildar föreningen åt oss till på köpet. Inte ett ord om att konsulterna tjänar 10 000 kr per ombildad lägenhet, att värderingen av hyresfastigheten är summarisk, att affären kanske är lönsam i förorterna för en som säljer direkt men kan bli ekonomisk katastrof för de som bor kvar, att grannsämjan kan vändas till motsatsen.

Nä, det står inget om riskerna i brevet. Som tur är har vi en hyresgästförening som kan berätta om baksidan. Ikväll fick vi en både underhållande och obehaglig bild av hur totalt oskyddade vi är som hyresgäster, när någon vill dra igång en ombildningsprocess. Trots att kontrollen ökat finns oändligt många möjligheter för de som vill tjäna pengar på detta genom att tricksa med sanningen.

Bra var att vi var många på mötet som absolut inte vill ombilda. Frågor ställdes hur vi kan jobba på bästa sätt för att slippa. Absolut inte skriva på en fullmakt, som ger andra rätt att rösta ja till köp i ens egen frånvaro. Ordna egna möten. Argumentera och övertyga grannar. Rösta nej genom att inte gå på stämman. Eller rösta nej på stämman, om du blivit medlem för att få insyn. Den här striden vinner vi!

tisdag 3 december 2013

Misären i Högdalen

Det går för långsamt! Stan måste ordna riktiga uppställningsplatser för husvagnar och öppna fler akutboenden. Vi ska inte ha kåkstäder i en rik stad som Stockholm. Människor ska inte behöva bo så här. Vi måste kräva att EU agerar så att hemländerna inte lämnar sina medborgare i sticket. Diskrimineringen måste upphöra.

måndag 2 december 2013

Rågsveds friområde varken otryggt eller otillgängligt

Det räckte inte med 2 175 insamlade namnunderskrifter för Kräpplagruppens upprop om att bevara Rågsveds friområde från exploatering och skydda som naturreservat. I ivern att bygga radhuslängor rakt in i Hanvedenkilen och dra in biltrafik i naturen har byggherrarna i skön förening med exploateringskontoret sökt argument för sin sak genom att intervjua 100 Rågsvedsbor och 107 boende i Hagsätra, Högdalen och Bandhagen. Bara 25-40 åringar har intervjuats. Undrar varför vi andra inte är intressanta i denna marknadsundersökning? Undrar varför 207 personer väger tyngre än 2 175? Tycker vi fel?

Hur som helst punkterar denna lilla marknadsundersökning flera argument som motiverat exploateringen. Exempelvis att det är otryggt. Hela 47% av de intervjuade i Rågsved anser friområdet som mycket tryggt och 31 % som ganska tryggt. Bara 8% anser det ganska otryggt. Fler i omgivande stadsdelar (dock bara 22%) ser området som ganska/mycket otryggt, men alltså inte vi som bor här. Ett annat argument har varit att friområdet är otillgängligt. Det användes flitigt av moderater och folkpartister på nämndmöten när vi debatterade frågan. I denna fråga står alliansen tämligen ensamma. Bara 8% totalt upplever friområdet som inte särskilt tillgängligt, 9% i Rågsved och 7% i övriga Vantör. 

Inställningen till nybyggnation var att 33% i Rågsved och 37 % i övriga Vantör var mycket/ganska positiva, medan 46% i Rågsved och 30% i övriga Vantör var ganska/mycket negativa. Resten visste inte/varken för eller emot. Betydligt fler var således mot bebyggelse i Rågsved än för, något fler för bebyggelse i övriga Vantör än mot. Rågsvedsborna är även enligt denna undersökning mot bebyggelse. Totalt av de tillfrågade i Vantör var 38% mot bebyggelse och 36% för. Det beskrivs på stadens hemsida: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Sambandet-Hogdalen-Farsta/Snosatra/Undersokning/ 
och i tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen om friområdet som att det var dött lopp. Det tycker jag är förskönande omskrivning. 2-procentenheter är inte mycket men dock skillnad. Fördel friområdet även denna gång.
lördag 30 november 2013

Kontraproduktiv allianspolitik i Vantör

Läser i Enskede-Årsta-Vantörs förslag till verksamhetsplan 2014 under målet "Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv" för individ- och familjeomsorgen, att det "har blivit svårare att bli godkänd som hyresgäst då kraven för att bli godkänd har ökat". Ska kolla vad som menas. Om det är vad jag tror. För samtidigt som staden säljer hyreshus till privata fastighetsägare så innebär det att många presumtiva nya hyresgäster aldrig kommer få hyra lägenheter i dessa hus. Privata kräver en inkomst fyra gånger hyran för att godkänna hyresgästen. Kommunala nöjer sig med tre gånger hyran. Även det för mycket för många låginkomstagare, studenter med flera. Och dessutom gör ju omvandlingen till bostadsrätter att hyresrätter med rimliga hyror minskar totalt sett.

På nämnden i november fick vi dessutom läsa i rapporten om ej verkställda beslut att det blivit svårare att få försökslägenheter i Högdalen och Bandhagen, hyresvärdarna tycker det är för många redan. Även andra stadsdelsnämnder har försökslägenheter här i området. Utförsäljningen av allmännyttan har också minskat antalet tillgängliga kommunala hyresrätter. Och IKANO som fått köpa allmännyttan i Hagsätra och Snösätra. Därmed har ett stort antal försökslägenheter försvunnit från bostadsförmedlingen och förmedlas direkt av IKANO. Visst är det bra att det finns ett samarbete med Musketörerna, men samtidigt ökar ju inkomstkravet för att kunna ta över kontraktet.

Som jag tolkar det gör alliansens politik att det blir svårt eller omöjligt att uppnå alliansens eget mål för socialtjänsten. Iallafall om möjligheten att leva ett självständigt liv betyder att ha en egen bostad.

Spruckna drömmar i Rågsved

I natt jag drömde. Tänk om det som sägs om Rågsved blir verklighet.

Tänk om vi hade en kommunal förvaltning i Rågsved. Med många arbetsplatser. Bättre möjligheter för matställen och matbutiker att överleva och utöka. Kanske fler butiker. mer kultur. Fler som åker till Rågsved för att jobba. Inte bara ifrån. Fler upptäcker Rågsved. Vårt unika friområde. Fler som bor i Rågsved kan jobba i vår stadsdel. Fler i Vantör kan cykla till jobbet. Mer liv på dagarna. Mera än sovstad.

Tänk om öppna förskolan är kvar i Rågsved. Eller åtminstone tillbaka. Inte utlokaliserad i flera år till Högdalen i brist på bra lokaler. Tänk om SISAB kunde snabba på och göra klart lokalerna i Rågsvedsskolan. Tänk om öppna förskolan skulle ha byggts klar med rekordfart, för att Rågsved sägs vara prioriterad i Söderortsvisionen. Tänk så många fler småbarnsföräldrar som skulle upptäcka öppna förskolan. Ha ett bra ställe att gå till. Få kontakter. Så bra för barn och föräldrar.

Tänk om fritidshemmet Vallen byggts upp så fort som möjligt, när lokalen blev nedbränt. Så att barnen kan vara trygga med att deras skola är viktig även för de som bestämmer. Så att barnen varje dag slipper se de förkolnade resterna av Vallen. Slipper skada sig i bråten. Tänk om barnen och personalen på skolan redan kunde ha flyttat in i en ny fin lokal för Vallen och förskoleklasserna som var där.

Tänk om vi hade konstgräs på Rågsveds bollplan. Som många unga önskat. Som utlovats. Som alla säger sig vilja. Tänk om det i alliansens satsning på konstgräs 2014 funnits pengar över till Rågsved. Tänk om idrottsnämnden kommit ihåg att Rågsved skulle vara prioriterat. Kanske för mycket begärt.

Nä, det var visst  bara önskedrömmar. Att det som lovas av alliansen om att prioritera Rågsved inte stämmer gör mig arg. En ska inte narras. En som är stark ska vara snäll.

torsdag 21 november 2013

Bättre bygga närmare kv Färgfilmen än i kv Kopieramen

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 16 Område utmed Trollesundsvägen Bandhagen Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden godkänner i huvudsak redovisningen av programsamrådet och beslutar att samråd av detaljplan ska ske i enlighet med nedanstående: Bebyggelseförslaget i kv. Kopieramen behöver utgå, dels är det olämpligt att här ta i anspråk mark i den skyddsvärda skogen, dels är flera av remissvaren kritiska och inte minst Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Att exploatera marken för radhus är inte lämpligt. Om nämnden ändå väljer att bygga i kv. Kopieramen ska det ske i form av flerfamiljshus längs Trollesundsvägen så att intrånget i skogen minimeras. Ett annat alternativ är att istället för radhusen bygga längs Trollesundsvägen norrut närmare kv. Färgfilmen. De övriga kvarteren i programmet är möjliga att ta till detaljplan. Det behövs dock en total genomgång av hela området för att hitta kompensation för grusplanen. Det måste gå att hitta en plats i Vantör, hela området måste än en gång gås igenom. En placering på Sturebyskolans skolgård är inte en bra kompensation. Det räcker heller inte med flera Kulan-anläggningar. Det är av stor vikt att en gruppbostad kommer till stånd i kv. Färgfilmen. Vänsterpartiet uppskattar mycket det arbete som lagts ned på att intervjuer med förskolorna i området skett i programarbetet.

V-reservation Säterhöjden i Rågsved

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 9 Säterhöjden 1 Rågsved Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden beslutar att starta planarbete enligt följande Bostäder prövas längs Bjursätragatan (område 1) enligt förslaget, dock ska fasadmaterial och färgsättning harmoniera med befintlig bebyggelse. Intrånget i Rågsveds friområde ska begränsas så att studentbostäderna (område 2) i stället förläggs på den stora parkeringsplatsen, samt delvis längs gata där det trots ledningar i marken ändå kan vara möjligt. Fasader mot skogen bör vara i lämplig färg eller med träbeklädnad.

V:s reservation om Rågsveds friområde

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 16 Älvsjö 1:1 Rågsved Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta all planering och avslå förslaget om att inleda detaljplanearbete, samt anför följande Vänsterpartiet har länge arbetet för att Rågsveds friområde skall förbli den viktiga naturmiljö som det är idag, med stora ekologiska värden och som en rekreationsmiljö för befolkningen i intilliggande områden, Rågsved, Högdalen och Hagsätra i Stockholm. Området är den viktigaste av de två delarna av Hanvedskilen, det stora regionala sambandet. Denna del ska enligt Vänsterpartiet förbli ett fritt strövområde för människor och djur samt som spridningskorridor för växtlivet och inrättas som naturreservat för både den nuvarande befolkningen och kommande generationer. Skogsstyrelsens inventering visade att 80 % av skogen är nyckelbiotoper (högsta klassning) och att ytterligare 10 % av skogen har höga naturvärden. I hela Sverige är bara 1,5 % av skogen nyckelbiotoper. Inventeringen styrker att friområdet är ett unikt område. Alla de Rågsvedsbor som engagerat sig i frågan förordar istället en förtätning av befintlig bebyggelse inne i själva Rågsved. Miljöförvaltningen har haft en motion skriven av Maria Hannäs och Daniel Helldén på remiss och förvaltningen styrker att Rågsveds friområde har så höga natur- och rekreationsvärden att det uppfyller kvalitetskriterierna för att kunna skyddas som naturreservat. Friområdet är ett ekologiskt särskilt betydelsefullt kärnområde enligt mål 4.1 i stadens miljöprogram. Sådana områden bör som kärnområden skyddas enligt miljöbalken. Enligt mål 4.3 ska grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation, vilket friområdet bedöms vara, stärkas och utvecklas. Miljöförvaltningen betonade som sin slutsats att naturreservatet skulle få större kvaliteter om det planerade bostadsförslaget ”justerades så långt möjligt efter befintliga naturvärden och centrala promenadstråk i området” Planprocessen ska därför avbrytas och arbetet med reservatet inledas, vilket Vänsterpartiet även avsätter pengar för i 2014 års budgetförslag.

tisdag 19 november 2013

Enig nämnd i Enskede-Årsta-Vantör

Ikväll på stadsdelsnämnden var alla partier eniga om att staden bör undersöka om det finns bättre metoder än postenkäter för brukarundersökningar inom socialpsykiatrin. Det var ett uttalande som vänsterpartiet och socialdemokraterna hade lagt fram, som väckte de andra partiernas gillande.

Bakgrunden var ett ärende som vi hade uppe för beslut ikväll, där bara ungefär hälften svarat i brukarundersökningen för 2013. Med låga svarsfrekvenser blir det svårt att veta hur resultaten ska tolkas och vad som behöver förbättras. Det är också viktigt att använda metoder där brukarnas egen uppfattning kan komma fram i så hög grad som möjligt i brukarundersökningarna.

Vad kan väl ett särskilt uttalande på en stadsdelsnämnd betyda, kan en tänka. Förhoppningsvis har vi sått ett frö som kan leda till förändring. Om psykiskt sköra personer får lättare att göra sin röst hörd, så är det något mycket bra.

söndag 17 november 2013

Deltider norm i äldreomsorgens entreprenader


torsdag beslutar stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör om svaret på vänsterpartiets och socialdemokraternas skrivelse "Anställningsformer på våra äldreboenden" där vi frågat efter statistik om heltider, deltider, timanställningar med mera. Svaret är inte oväntat. Vinstdrivande entreprenader har betydligt färre heltidsanställda (43%) än våra kommunalt drivna äldreboenden (78%).  Det vet vi också från forskningen.

Det är tydligt att deltidsanställningar är en affärsidé inom entreprenaderna, förmodligen mycket lukrativt för företagen. Alla, jag säger alla entreprenader har fler deltider än heltider, medan det är tvärtom i kommunens regi. Högdalens vård- och omsorgsboende som drivs av Vardaga, fd Carema har exempelvis 247 deltider och 173 heltider, medan Stureby vård- och omsorgsboende har 48 deltider och 188 heltider. 

Om äldreomsorgens yrken ska uppgraderas, måste de förstås både lönesättas högre och utgå från att heltid är norm. En deltidsanställning kan passa enskilda anställda, men är inget att bygga en solid äldreomsorg på. Ingen kan i längden försörja sig på en deltid. Och vi kan inte ha en äldreomsorg som bygger på att de anställda inte ska kunna försörja sig själva.

Timanställningar är vanligare på vård- och omsorgsboende än servicehus,  klart vanligare på vård- och omsorgsboende på entreprenad. Årsta vård- och omsorgsboende har 72 % timanställda i relation till antal fast anställda, jämfört med 56 % på Stureby vård- och omsorgsboende. På servicehusen har kommunen däremot fler timanställningar (varav ett nyss gått tillbaka) än servicehuset på entreprenad. Vad det beror på vill vi få svar på och givetvis minska antal timanställningar på Rågsved servicehus och Enskede Nya servicehus.


fredag 15 november 2013

Arrogant politik mot Rågsveds friområde

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens borgerliga majoritet inklusive Centern som utropat sig som alliansens gröna röst om start-PM med omfattande radhusbebyggelse i hjärtat av Rågsveds friområde, byggplaner som skär in som en klumpeduns och klipper bryskt av en del av Hanvedenkilen. Läs om förslaget här.

Nu är tidigare löfte om att inte bygga på koloniområdena bortglömt. Södra koloniområdet flyttas frankt till idag förorenad mark längre bort på nuvarande arbetsområde. Vem vill odla där? Det som idag är tillgängligt koloniområde blir privatiserad mark. Friområdet snuttifieras och värdet förminskas.

Detta har blivit ett prestigeprojekt för alliansen. Bygga till varje pris. Flytta husen lite grann då det folkliga motståndet visat vansinnet att bygga i nyckelbiotoper. Kalla husen på Perssons Betong för miljöhus som fernissa över den naturförstörelse som alliansen ägnar sig åt. Glömma löften att inte bygga på kolonier.

Som tur har vi val inom mindre än ett år. Vinner vi valet kan vi slippa radhusen och skydda mot framtida exploatering genom naturreservat eller ekopark. För det är djupt provocerande att göra naturreservat i Årsta och Älvsjö, vilket också är bra, men inte i fattigare Rågsved som är mer skyddsvärt. Det är en klassfråga.
torsdag 14 november 2013

Värna Handelsvägen 186!

Den här staden måste tänka i stort och inte i stuprör. Inte ställa grupper mot varandra. Om det fick vi stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör en lektion ikväll. Hyresgäster hos Stockholmshem AB på Handelsvägen 186 protesterade mot att behöva flytta, då det exceptionellt tillgängliga huset ska byta ut karaktär.

Permanentboende som fått vanliga lägenheter i huset via medicinsk förtur och fått dyrbar bostadsanpassning ska flytta till andra fastigheter för att ge plats till ungdomsbostäder med tidsbegränsade kontrakt hos SHIS Bostäder. Ett antal andra permanentboende i insprängda lägenheter som varit handikappanpassade från början ska flytta inom huset, för att bereda plats för en efterlängtad gruppbostad.

Att huset på Handelsvägen är så tillgängligt och har så nära till tillgänglig service gör det lättare för personer med funktionsnedsättningar att klara vardag och arbetsliv. Det finns inga ersättningslägenheter som kan garantera denna vardagstrygghet, fick vi veta ikväll. En flytt gör människor beroende av bistånd som de inte behöver idag. Självbestämmandet minskar, vilket är i strid med ambitioner om att vara världens mest tillgängliga huvudstad. Dessutom tveksamt om det går att få ersättningslägenheter med så hyggliga hyror som på Handelsvägen 186, vilket är viktigt efter personer med funktionsnedsättningar generellt har låga inkomster.

Det verkar vara stort samhällsekonomiskt slöseri att göra om lägenheter i ett så tillgängligt hyreshus till ungdomsbostäder, istället för att göra det möjligt för fler rörelsehindrade att bo permanent i huset. Efterfrågan finns. Det är inte etiskt att ställa en grupp med funktionsnedsättningar mot en annan. Att personer med svåra funktionsnedsättningar tvingas flytta för att bereda plats för en gruppbostad är en dålig paniklösning. När vi i nämnden beslutade om gruppbostaden framgick inget om att nuvarande hyresgäster måste flytta.

Som jag ser det har förvaltning/nämnd och bolag/styrelse fått var sina hedervärda uppdrag från staden: Skaffa fram ungdomsbostäder! Skaffa fram gruppbostäder! I ivern att fullfölja har helhetssynen tappats bort. De som bor i huset har blivit överkörda. Ett föredömligt tillgängligt permanentboende tenderar att övergå till tillfälligt ungdomsboende. Känslan av inkludering för boende personer med funktionsnedsättningar förloras.

Nä staden. Nu får vi backa bandet. Och som min ersättare i stadsdelsnämnden Lars Sterneby sa, att vi har hamnat i den här dåliga situationen beror på att staden har byggt för lite hyreslägenheter!

tisdag 5 november 2013

Livligt företagarråd i Högdalens industriområde

En efterlängtad snygghetsvandring i Högdalens industriområde och ett mycket tydligt uttryckt önskemål om att staden måste lösa trafiksituationen i industriområdet var två konkreta resultat från eftermiddagens företagarråd i Enskede-Årsta-Vantör. Företagarna vill ha snyggt och städat, de vill också bidra själva. Eftersom det mest är gatumark i området och minimalt med parkmark är Trafikkontoret huvudansvarig aktör. En rundvandring i området med företagare, Trafikkontoret och stadsdelsförvaltning blir ett första steg. 

Trafikfrågan verkar mer svårlöst. Tung trafik kör alldeles för snabbt genom området, ibland ser en knappt vad det är för en bil som svischar förbi, och det har nyligen hänt en olycka. De församlade företagarna önskar att hastigheten begränsas på något sätt, vilket är fullt förståeligt, men de har trots påstötningar inte fått gehör hos ansvariga inom stadens trafikkontor. Ett förslag som förs fram är att sopbilarna som kör till återvinningscentralen borde köra en egen väg. 

Annat intressant på mötet var stadsdelsförvaltningens information om boendedialogen i Högdalen, där oron för centrum dominerade, höga hyror som driver bort butiksägare och försämrat affärsutbud. Det positiva var kulturen i Högdalen, barnkulturen nämndes särskilt, Cyklopen, skateparken, men också kritik mot neddragna kulturanslag. Förbättringsförslag var exempelvis cykelparkeringar, lekrum för barn i centrum, löparspår, bättre utrustning på skolgårdar samt stödarbete för människor med missbruk. Det som kommit fram stämmer väl med min bild. Men nu måste det bli verkstad!

söndag 3 november 2013

Givande besök på Bandhagshemmet

Förra veckan var jag på ett intressant studiebesök på Bandhagshemmen, den del som ligger i Bandhagen vill säga. Det är ett stödboende med 63 platser för kvinnor och män med beroendeproblematik och eller psykiska funktionsnedsättningar, som ska fungera som en utsluss till eget boende. Även om det inte är stadsdelsnämnden som är ansvarig utan socialnämnden, är det värdefullt för mig som lokalpolitiker att få inblick i hur andra kommunala verksamheter i stadsdelsområdet fungerar. En del av de boende kommer också från Enskede-Årsta-Vantör men även från alla andra stadsdelsområden.

Först gick vi runt i de nyrenoverade lokalerna och sedan hade vi ett bra samtal med personalen. De tryckte på att det behövs täta nätverksmöten med socialtjänsten och uppföljning. De boendes skuldsättning är ett stort bekymmer, som stoppar lägenhetskontrakt, köp av medicin på apoteket på kredit etc. Mitt intryck var en seriös, strukturerad verksamhet, med personal som brinner för sina gäster och som lyfter fram behovet av förebyggande insatser. Skönt också att höra att relationerna med grannarna i bostadshusen omkring var bra. En riktig bonus är konstverksamheten, som leds av en anställd i en liten ateljé där det skapades konst under stor koncentration när vi tittade förbi. Hoppas se konsten utställd i Rågsveds Folkets Hus så småningom!

torsdag 24 oktober 2013

Enig nämnd vill ha bättre medborgarundersökningarDet händer inte ofta, därför bloggar jag om det när det händer.. Hela stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör ställde sig bakom ett uttalande som vänsterpartiet och socialdemokraterna tagit initiativ till. Ingalunda någon het politisk fråga, utan det handlar om den Medborgarundersökning där staden frågar folket vad de tycker om stadsmiljön, tryggheten, tillgängligheten, idrotten och kulturen. 

När det går uppåt i undersökningen använder alliansen det för att säga att de lyckas med sin politik, när det går neråt använder oppositionen det för att säga att majoriteten misslyckas med sin politik. Men ärligt talat så finns det en hel del brister i undersökningen, som hela nämnden är överens om och därför har uttalat sig gemensamt om i samband med att (det generellt försämrade) resultatet 2013 redovisades i nämnden ikväll. 

Vi vill helt enkelt ha bättre på fötterna för att veta vad folk tycker. Oavsett resultat. Så här tycker alltså vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, folkpartiet, moderaterna och centerpartiet i skön förening:

"Vi delar förvaltningens uppfattning att undersökningen bör ha ett större urval för att representera majoriteten av invånarna. Den låga svarsfrekvensen gör att vi bara har svar från 131 av ca 93 500 invånare i hela Enskede-Årsta-Vantör.  Svaren kan inte vara representativa för området i stort, särskilt som vi inte vet hur svaren fördelar sig inom området.

Förutom att fler invånare behöver tillfrågas bör metoderna för att öka svarsfrekvensen förbättras. Bara 45 % av 300 invånare i Enskede-Årsta-Vantör svarade i undersökningen, vilket var lägre än stadens totala snitt på 50 %.  Att samma antal invånare tillfrågas i alla stadsdelsområden oavsett variation i befolkningsantal ställer vi oss frågande till.Hellre färre mätningar, men med högre kvalitet, som är mer användbara i förbättringsarbete.

I ett så stort stadsdelsområde som vårt behöver resultaten brytas ner per stadsdel för att kunna vara användbara i förbättringsarbetet. Skillnader i förutsättningar i stadsdelarna kan påverka svarsfrekvens, vilket är viktigt att veta när resultatet värderas. Troligen behöver medborgarundersökningen kompletteras med andra metoder för att ge säkrare resultat."

onsdag 23 oktober 2013

330 dagar kvar till valet i Rågsved

330 dagar kvar till valet 14 september.
Fram till dess tänker jag påminna om en speciell fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Som skulle göra skillnad för Rågsved. Efter dess hoppas jag på ett nytt styre i stadshuset.

Frågan lyder: Varför får inte Rågsved en förvaltningslokal utflyttad till stadsdelen, för att öka antalet arbetsplatser och ge skjuts på lokala butiker och matställen?

Alliansen i stadshuset har ju sagt att Rågsved är prioriterat i Söderortsvisionen. Samtidigt fattas det ena beslutet efter det andra om att flytta förvaltningar till andra förorter. Nu är bestämt vart kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen ska flytta. I dagarna att Farsta får både social- och äldreförvaltningen.

Vilka förvaltningar finns kvar att flytta till Rågsved, är min arga fråga? Tycker staden att det blir för dyrt att bygga ett hus i Rågsved, som är stort nog att rymma en förvaltning? Är det i själva verket bara möjligheten att pressa hyrorna som ligger bakom besluten att flytta ut förvaltningar? Inte omsorgen om orten?

Om Rågsved inte får en utlokaliserad förvaltning, betraktar jag det ett svek mot Rågsved.

  • Är prioritering av Rågsved bara ett ord på ett papper? Något som skulle lugna oss. 
  • Eller är prioritering nyspråk för exploatering av unik natur i Rågsveds friområde?  För att lura oss.
  • Eller att uppbyggnad av fritidshemmet Vallen inte startat fast mordbranden var för 3 månader sedan? För att det inte är självklart att satsa pengar på Rågsved?
  • Eller att öppna förskolan i Rågsved varit utflyttad till Högdalen i flera år? För att det inte var viktigt?


Gärna kollektivhus på Bedaröbacken, men inte 14 radhus!

Imorgon kväll yttrar sig Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd om förslag till förslag till detaljplan för område vid Bedaröbackarna i Högdalen och Örby. Vänsterpartiet kommer att tillstyrka utökning av förskolan Skogsbacken, men avstyrka byggandet av 14 radhus.

Vi menar att nyttan av 14 nya radhus inte uppväger intrånget i naturmarken i Örbystråket. Det är det enda grönområdet i Örby och särskilt viktigt för barn och förskolor.

Detaljplanen berör också en basketplan som är dåligt utnyttjad. Många småbarnsfamiljer bor i området, och menar att planen kommer att användas mer när barnen bli äldre Med tanke på hur svårt det är att hitta ersättningsmark för Bandhagens bollplan som ska bebyggas med bostäder, är vi emot att också bebygga basketplanen. Vi kan inte minska mer på idrottsplanerna.

Enligt vad som framkom på samrådsmötet innebär förslaget till detaljplan att en liten pulkabacke byggs bort, vilket minskar möjligheter till vinterlek. Det kom aldrig fram i den barnkonsekvensanalys som gjordes i oktober 2010.

Den bebyggelse vänsterpartiet kan tänka sig vid Bedaröbackarna är ett flerfamiljshus med hyresrätter på delar av den stora och relativt lågt utnyttjade vändplanen. Hyresrätter behövs i området och det ökar mångfalden av boendeformer i området som domineras av radhus och villor. Vi skulle gärna se att det blev kollektivhus, som helt saknas i Vantör.

tisdag 22 oktober 2013

Hurra för Grön Flagg på Förskolan 44:an i Högdalen!

Den här fina flaggan fick jag som kontaktpolitiker äran att hissa i torsdags på Förskolan 44:an, Ripsavägen i Högdalen. Förskolan har miljöcertifierat sitt arbete enligt Grön Flagg, nu kom kvittot på det tålmodiga och viktiga arbetet. Ett par gånger har jag träffat bland annat Lisa Ytterell som är en av de drivande entusiasterna  miljöarbetet och diskuterat arbetssätt, målsättningar och vägen framåt. Det har varit ett roligt sätt att också få lite "markkontakt" med förskolan i vårt område, vilket är viktigt för mig som nämndpolitiker.

När flaggan hissades var barnen med förstås och biträdande föreståndaren Liza Karlsson kom med flaggan och höll ett litet tal om miljöarbetet. Hittills har fokus varit på livsstil och hälsa, med mål om att barnen är ute mycket i naturen, och lär sig om växter, djur och viktiga processer i naturen. Det har också handlat om att förstå sin del i naturens kretslopp, matvanor, utveckla empatisk förmåga genom massage och yoga och att praktiskt hjälpa till med sortering av sopor av olika slag. Det gillar barnen jättemycket!

lördag 19 oktober 2013

Bilar och snöröjning hetast på pensionärsrådet!

Underhåll av parker och gator bör inte vara uppdelat mellan stadsdelsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd. Med förra vintern i minnet var stadsdelsnämndens pensionärsråd i Enskede-Årsta-Vantör på dagens möte med nämndordföranden och mig som vice förgrymmade på de isiga trottoarerna som var omöjliga att ta sig fram på med rullator eller lite osäkra ben. Nu har vi en ny entreprenör och hoppas på en klar bättring till vintern. Men jag tog förstås tillfället i akt och sa att jag trodde det skulle vara bättre om stadsdelsnämnden även tog hand om snöröjningen av lokalgatorna.

Andra trafikfrågor som kom upp var att parkerade bilar är hinder för snöröjningen. Folk söker gratisparkeringar efter gatorna medan avgiftsbelagda parkeringsplatser står oanvända exempelvis i Stureby berättade en av pensionärsrådets medlemmar. Samma runt nya söderarenan där bilarna svämmar över närområdet medan parkeringshuset gapar tomt. Varför kan inte bilar som står i vägen bogseras bort, är en berättigad fråga. Nedanför mig på Vallhornsgatan har bilarna hindrat en fullständig städning efter de bilbränder som varit. Trots att Trafikkontoret ber att de ska flytta på sig. 

Bilar och snöröjning i all ära, vi kom till slut iallafall in på några mer direkta äldrefrågor också. Läget på Enskede Nya servicehus som gått tillbaka i kommunens regi, evighetsvisan med den bristande dokumentationen i äldreomsorgen, långa arbetspass för personalen, uteblivna promenader, måltidssituationen, behovet av möten över generationsgränserna, und so weiter.. Till sist också önskemålet om ett seniorboende i Högdalen, till rimliga hyror förstås!


torsdag 17 oktober 2013

Unga frågvisa på nämndmötet

Fyra unga grabbar ägde allmänhetens frågestund, på stadsdelsnämndens öppna möte i Enskede-Årsta-Vantör. Talespersonen frågade hur många i nämnden som nattvandrat i våras, då vi tyvärr fick vara med om bilbränder och stenkastning i flera av våra stadsdelar. Rätt så nöjd uppenbarligen med antalet som nattvandrat gick han vidare och frågade därför varför min och Magnus Dannqvists skrivelse om mötesplatser även för unga över 18 år hade avslagits. Bra fråga!

Jag fick berätta att skrivelsen kommit till efter samtal med unga under nattvandringar i Rågsved, och att när andra stadsdelsnämnder kan ha mötesplatser för unga över 18 år kan vi ha det. Nu är fritidsgårdarna stängda för de som fyllt 18 år, varav en del går i gymnasiet. Och Magnus berättade att vi haft gård för äldre unga i Hagsätra.  Förvaltningen hänvisar till Rågsved Community Center som är till för unga upp till 25 år, och ytterstadspengar sökts för liknande center i Dalen och Östberga. 

Min poäng är att Community Center, bra och till för arbetslösa och öppet på dagarna, finns i lokaler som kan användas som mötesplats på kvällen. Detta hängde talespersonen på och frågade hövligt om det gick att höra på Community center om de unga var intresserade av att vara där på kvällarna. Det kunde visst förvaltningen göra! Även ordföranden i nämnden (m) verkade tycka att det kunde va nåt. Alltså, ett konstruktivt samtal som jag hoppas leder vidare. Och bra killar att ni kom ikväll!

onsdag 16 oktober 2013

Rekommenderar en dos Nina Björk

Ta inte över din motståndares språk. Då kan bli så att du upprepar motståndarens handlingar också. Sen kanske du glömmer dina egna drömmar, och tar över motståndarens drömmar. Inte ordagrant men ungefär så uttrycker sig Nina Björk i en föreläsning om Feministiska utmaningar på Vänsterdagarna i Malmö under senaste helg. Jag kunde inte vara med, så jag såg ikväll på ABF Play.

Nina Björk tog avstamp i kvinnorörelsens historia, kopplade ihop med det ekonomiska systemet och klimatkrisen, som hon ser som det största hotet idag. Vänsterfeminismen är mer än lika lön för lika arbete eller 50 % kvinnor i bolagsstyrelserna. Det är att kämpa för ett mänskligt samhälle. 

Där lågbetalda kvinnor inte städar efter högbetalda kvinnor. Där kvinnor och män delar på att ta hand om hushåll, barn och föräldraledighet. Där varken jord eller människor exploateras, någonstans i världen. Se föreläsningen så får du höra mer om Nina Björks intressanta tankar.

söndag 13 oktober 2013

Intressant öppen stadsdelsnämnd på torsdag!

Oktobernämnden är inte lika fullspäckad som vanligt. Bara 26 punkter på dagordningen. Två medborgarförslag, sju beslutsärenden och tre remisser. Plus anmälningsärenden och nio punkter på den sekretessbelagda delen, varav en upphandling. Temat för öppna mötet är intressant, mansmottagningen i Söderort och Fridsam, arbetet mot relationsvåld. Detta är frågor som behöver lyftas mycket!

Skulle säga att de tre lokalt viktigaste ärendena på dagordningen i övrigt är det försämrade resultatet i medborgarundersökningen, förslaget till detaljplan med 14 nya radhus vid Bedaröbackarna i Högdalen/Örby samt uppföljningen av Stureby vård- och omsorgsboende/ Tussmötegården, som drivs som kommunal intraprenad efter att egenregin vunnit upphandlingen.

Vad gäller Bedaröbacken finns hårdgjord yta att bygga på, men det ska vara flerfamiljshus och gärna kollektivhus, som vi saknar i Vantör. Att ta grönmark, som förslaget också innebär, för att bygga fler radhus är jag kritisk mot. Att utöka förskolan i närheten är nog få emot, förskoleplatser måste vi ha. Tendensen att förskolorna blir större och större, denna blir 8-10 avdelningar, måste vi däremot fundera över. Jag kommer ihåg när vi rödgröna styrde Vantörs stadsdelsnämnd, då ojade sig moderater över femavdelningsförskolor...

Vad gäller Stureby vård- och omsorgsboenden inklusive Tussmötegården har förvaltningen hittat en lång rad avvikelser från avtal, åtaganden och mervärden som haft betydelse för vem som vann upphandlingen. Det handlar om brister i utevistelser och aktiviteter, dokumentation, maten, de anställdas språkkunskaper, hälso- och sjukvård, läkemedelsgenomgångar etc. Eftersom brukarundersökningarna är positiva rekommenderas att överenskommelsen om intraprenaden förlängs. Här vill jag se en återkoppling till nämnden inom en ganska snar framtid. Äldreboendet drivs utan vinstintresse, så pengarna finns kvar i verksamheten men räcker tydligen ändå inte till tillräckligt med utbildad personal som kan göra allt som lovats i upphandlingen.

Medborgarundersökningen till sist: en dyster läsning för alliansen, eftersom de flesta kurvor pekar nedåt, exempelvis skötsel och städning av grönområden, vinterväghållning och sandning av gator och gångvägar, tillgänglighet, möjlighet till spontanidrott, kultur etc. Visst är urvalet litet, men eftersom siffrorna gärna används av makten när de är positiva, anser jag att de ska användas även när de är negativa!

lördag 12 oktober 2013

Om Rågsved och förvaltningskontor igen

Måste också säga detta:

Att Rågsved är prioriterat i Söderortsvisionen borde betyda
1. Att det inte ska dröja in i det sista att få ett besked om det blir någon förvaltning eller något bolag som flyttas ut till Rågsved. Nu vet Husby att de får Kulturförvaltningen och Farsta, som redan har många arbetsplatser och inte är prioriterat, att de får både Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen. Rågsved vet ingenting.
2. Att Rågsved borde få en större förvaltning, inte nöja sig med något litet bolagskontor, om det nu blir något alls. Tystnaden är talande.
3. Att staden tycker det är lönt att satsa av sitt kapital på att bygga ett kontorshus i Rågsved, om det inte finns något befintligt som passar för en större förvaltning. 

Men vem vet. Nordin och Larsson tänker slå på stort. Tänker att det bästa kommer sist. Att det är självaste stadshuset som ska slå ner sina bopålar i Rågsved. Men det är nog bara i mina dagdrömmar något sådant skulle hända. Eller i alliansens mardrömmar ....

fredag 11 oktober 2013

Blir Rågsved utan förvaltningskontor?

Läser i handlingarna till socialnämnden och äldrenämnden att deras respektive förvaltningar (förutom några enheter) ska flytta till Farsta centrum. Enligt tidigare beslut skulle en etablering prövas antingen i Rågsved eller Farsta. Nu skriver förvaltningarna att det inte finns kontorsytor i Rågsvedsområdet som är tillräckliga för de båda förvaltningarna. Att bygganya lokaler har bedömts vara för dyrt och ta för lång tid. Som Rågsvedsbo och lokalpolitiker blir jag förstås bedrövad av beskedet. Talet om att prioritera Rågsved i Söderortsvisionen verkar bara vara tomma ord. Farsta som redan har ett stort köpcentrum, stadsdelsförvaltningskontor och jobbtorg med mera, får ytterligare arbetsplatser medan Rågsved blir utan. Ska satsningen bero på befintliga lokaler så kan vi ju inte få några flera stora arbetsplatser alls. För som det ser ut idag är intrycket att Rågsved inte räknas. Den nedbrunna paviljongen Vallen med fritidshem och skollokaler gapar fortfarande efter flera månader sotig och trasig på Snösätraskolans gård. Det gröna friområdet ska exploateras istället för att göras till naturreservat som väldigt många boende vill. Den öppna förskolan har varit i Högdalen i flera år och ska tillbaka först i november. De sociala verksamheter som drivs via Söderortsvisionen är bra, men ger inga varaktiga nya arbetstillfällen och ökat kundunderlag för centrum. Så, upp till bevis, majoriteten, vad menar ni med att prioritera Rågsved?

torsdag 10 oktober 2013

Exploatering av Rågsved - i dubbel bemärkelse

Nu kom det. Ytterligare ett ärende i exploateringsnämnden om exploatering av unika Rågveds friområde. Förklätt i skrud av markanvisningstävling för "miljöspetsområden", där byggbolagen ska tävla med hållbarhet istället för pris. Nu ska det inte bli mångmiljonradhus, utan hyresrätter i Snösätra, nära festplatsen Perssons Betong, där en del av området är nyckelbiotoper.

Hur många hus och hur många lägenheter är inte uttalat i ärendet. Så desperata att bygga i friområdet är alliansen. Verkar ha blivit en prestigesak. De miljökriterier som ställs i tävlingen säger inget om miljökrav på trafiken. Inget om att husbyggena leder till att gång- och cykelvägar blir bilvägar som ökar bullret och försämrar luften. Som gör grönområdet otryggare. Bara det byggs.

Jag ser förslaget som en dubbel exploatering av friområdet och Rågsved. Dels att till varje pris exploatera värdefull naturmark som vi behöver för rekreation och för biologisk mångfald. Dels att exploatera intresset för och stoltheten över våra koloniområden, genom att lansera området som "miljöspetsområde" och "urban odling", som om vi inte redan har miljövänlig odling i Snösätra!

Uppfinningsrikedomen är outsinlig. Går man bet på ena sättet prövar man det andra. Först ville man helt bygga bort de två koloniområden. Efter protester backade staden till synes. Sedan kom förslaget att bygga radhus inom delar av södra koloniområdet, istället för att utöka antalet lotter. Nu ska det odlas på naturmarken vid Perssons. Tala om att gå över bron efter vatten.

Först skulle Rågsveds hyreshusområden integreras med villabebyggelse. Så motiverades ingreppen i naturen. Mångfalden skulle öka. Vi i Rågsved behövde blandas upp. De första markanvisningarna gäller också radhus. Nu försöker man sig på en ny taktik med hyresrätter och urban odling. Frågan är vad som blir nästa steg, om detta går i stöpet. 

Läs mer på Kräpplagruppens hemsida. Det enda sätt att stoppa exploateringen är att i valet 2014 rösta på partier som lovar göra Rågsveds friområde till naturreservat. Exempelvis Vänsterpartiet.

tisdag 1 oktober 2013

Gemensam Jul i Rågsved - Here we come!

Ja nu börjar det igen! Ikväll hade vi ett mycket inspirerande startmöte med volontärer inför Gemensam Jul 2013 i Rågsveds Folkets Hus. Det var mysigt att träffa kamraterna från förra året, som jobbade i köket, som bordsvärdar, kokade kaffe eller stod i disken. Som ikväll bidrog med sina idéer. Vi var ett tiotal personer som diskuterade hur vi ska förbättra julfirandet, som är oerhört uppskattat och når 4-500 personer varje jul.

En del av våra stamgäster längtar redan till julaftonen fick vi höra ikväll. Jag längtar också, Gemensam Jul betyder så mycket, för det är en helg som många annars tycker är plågsam. En del gillar inte kommersialiseringen. Andra trivs inte med släkten. Åter andra är ensamma. Att få en julklapp gör mycket, även om det är en enkel sak. Att få klä upp sig som flera av besökarna från Rågsveds Äldrecentrum gör, eller att vara lika välkommen om en kommer vardagsklädd. Att träffa gamla bekanta och språka en smula.

Det är våra fina volontärer i alla åldrar från när och fjärran som gör Gemensam Jul. Många kommer tillbaka år från år. Andra bara en gång. En del skulle aldrig åka till Rågsved om det inte var för Gemensam Jul. Jag tror en del har fått sig ett minne för livet. Andra har bott länge i Vantör. Bästa föreningen Musketörerna brukar alltid vara med. Personalen på Folkets Hus gör stora insatser, det lagas julmat i förväg och fixas med inköp och juldekorationer, det städas och fejas och borden ställs i ordning.

Du som läser detta och blir nyfiken. Dra dig inte för att kontakta Nya Rågsveds Folkets Hus för att höra mera! Vi kommer troligen också att annonsera på Volontärbyrån. Håll ögonen öppna! Och varmt välkommen på julafton som gäst!
söndag 29 september 2013

Upp till bevis om Rågsved!

Tjafs om återuppbyggnaden av fritidshemmet Vallen inom Snösätraskolan som brändes ner i somras. Medan elever och lärare sitter i knät på varandra och de förkolnade resterna av Vallen påminner om branden, pågår en dragkamp om vem som ska betala och vad som ska göras. Högt över huvudet på de berörda. Långt från visionerna om att Rågsved skulle prioriteras i Söderortsvisonen. 

Mer osynliggjort men också betecknande anser jag är att öppna förskolan i Rågsved i flera år har varit evakuerad till Högdalen och först i november ska flytta tillbaka till Rågsved. Verksamheten hade dessförinnan ganska nyligen fått flytta på sig till tillfälliga lokaler. Hur många småbarnsföräldrar i Rågsved som missat att det finns en öppen förskola på grund av denna nedprioritering vet ingen. 

En annan, synlig, brist är fördröjningen av etapp 3 i Rågdalen. Boende i Snösätra ser varje dag den slitna miljön i det som utlovats bli en rustad park med aktiviteter. En yta som Gud glömde skulle en kunna säga. Men också en glömska som en del människor tolkar som att de styrande i staden inte bryr sig, inte förstår hur den försenade upprustningen kan uppfattas av Snösätraborna.

Prioriteringen av Rågsved gäller uppenbart bara projekt som styrs från stadshuset, inte mer anonyma men minst lika viktiga verksamheter som öppen förskola, fritidshem och bostadsnära parker. Om en ytterstadssatsning ska vara trovärdig måste hela staden gå åt samma håll. Alla nämnder och bolagsstyrelser måste se till att deras verksamheter prioriterar Rågsved. Nu är upplevelsen tvärtom.


torsdag 26 september 2013

Oppositionen vann debatten om otryggheten!

Antalet bostadslösa barnfamiljer ökar i Enskede-Årsta-Vantör. Om detta skriver stadsdelsförvaltningen i tertialrapport 2, som vi diskuterade på nämndmötet ikväll. Många familjer har aldrig haft en fast bostad i Stockholm, och söker kontakt med socialtjänsten för att få hjälp när det inte finns någon annan utväg. 

Jag tycker att fler bostadslösa barnfamiljer är en kraftig indikation på att otryggheten ökar i vårt område. Redan nu har vi högst antal hemlösa. Man brukar säga att ett samhälles anständighet kan mätas i hur vi behandlar våra äldre. Vi kan också säga att det kan mätas i hur våra mest utsatta medmänniskor exempelvis bostadslösa barnfamiljer har det. 

En annan värdemätare är stadens medborgarundersökning som visar att något färre är nöjda med tryggheten i vårt område. Tertialrapporten däremot bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål om en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök är helt uppfyllt. Detta kritiserade vänsterpartiet och socialdemokraterna på nämnden.

Hur trygga vi är beror på om vi är hemlösa eller har bostad, om vi är arbetslösa, lågavlönade eller företagare, turister eller stockholmare. Om vi bor i Rågsved eller Enskede. Den kan bero på ålder och kön, funktionsnedsättning och hälsa. Folkpartiet lyfte otrygghet vid arenaområdet i debatten, det är också en aspekt, även om jag ser den som marginell i förhållande till hemlösheten.

Hur som. Alliansen sa inte emot när jag kritiserade att trygghetsmålet ansågs uppfyllt. Men de röstade inte heller på vårt förslag, eller tog upp otryggheten i sitt förslag. Det var fokuserat på budgethållning till följd av de sociala problemen. Verkligheten är mycket större än den ljusa bild som målas upp i tertialrapporten. Det budskapet tyckte jag ändå att vi i oppositionen fick fram ikväll.