lördag 30 november 2013

Kontraproduktiv allianspolitik i Vantör

Läser i Enskede-Årsta-Vantörs förslag till verksamhetsplan 2014 under målet "Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv" för individ- och familjeomsorgen, att det "har blivit svårare att bli godkänd som hyresgäst då kraven för att bli godkänd har ökat". Ska kolla vad som menas. Om det är vad jag tror. För samtidigt som staden säljer hyreshus till privata fastighetsägare så innebär det att många presumtiva nya hyresgäster aldrig kommer få hyra lägenheter i dessa hus. Privata kräver en inkomst fyra gånger hyran för att godkänna hyresgästen. Kommunala nöjer sig med tre gånger hyran. Även det för mycket för många låginkomstagare, studenter med flera. Och dessutom gör ju omvandlingen till bostadsrätter att hyresrätter med rimliga hyror minskar totalt sett.

På nämnden i november fick vi dessutom läsa i rapporten om ej verkställda beslut att det blivit svårare att få försökslägenheter i Högdalen och Bandhagen, hyresvärdarna tycker det är för många redan. Även andra stadsdelsnämnder har försökslägenheter här i området. Utförsäljningen av allmännyttan har också minskat antalet tillgängliga kommunala hyresrätter. Och IKANO som fått köpa allmännyttan i Hagsätra och Snösätra. Därmed har ett stort antal försökslägenheter försvunnit från bostadsförmedlingen och förmedlas direkt av IKANO. Visst är det bra att det finns ett samarbete med Musketörerna, men samtidigt ökar ju inkomstkravet för att kunna ta över kontraktet.

Som jag tolkar det gör alliansens politik att det blir svårt eller omöjligt att uppnå alliansens eget mål för socialtjänsten. Iallafall om möjligheten att leva ett självständigt liv betyder att ha en egen bostad.

Inga kommentarer: