tisdag 5 november 2013

Livligt företagarråd i Högdalens industriområde

En efterlängtad snygghetsvandring i Högdalens industriområde och ett mycket tydligt uttryckt önskemål om att staden måste lösa trafiksituationen i industriområdet var två konkreta resultat från eftermiddagens företagarråd i Enskede-Årsta-Vantör. Företagarna vill ha snyggt och städat, de vill också bidra själva. Eftersom det mest är gatumark i området och minimalt med parkmark är Trafikkontoret huvudansvarig aktör. En rundvandring i området med företagare, Trafikkontoret och stadsdelsförvaltning blir ett första steg. 

Trafikfrågan verkar mer svårlöst. Tung trafik kör alldeles för snabbt genom området, ibland ser en knappt vad det är för en bil som svischar förbi, och det har nyligen hänt en olycka. De församlade företagarna önskar att hastigheten begränsas på något sätt, vilket är fullt förståeligt, men de har trots påstötningar inte fått gehör hos ansvariga inom stadens trafikkontor. Ett förslag som förs fram är att sopbilarna som kör till återvinningscentralen borde köra en egen väg. 

Annat intressant på mötet var stadsdelsförvaltningens information om boendedialogen i Högdalen, där oron för centrum dominerade, höga hyror som driver bort butiksägare och försämrat affärsutbud. Det positiva var kulturen i Högdalen, barnkulturen nämndes särskilt, Cyklopen, skateparken, men också kritik mot neddragna kulturanslag. Förbättringsförslag var exempelvis cykelparkeringar, lekrum för barn i centrum, löparspår, bättre utrustning på skolgårdar samt stödarbete för människor med missbruk. Det som kommit fram stämmer väl med min bild. Men nu måste det bli verkstad!

Inga kommentarer: