torsdag 21 november 2013

V-reservation Säterhöjden i Rågsved

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 9 Säterhöjden 1 Rågsved Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden beslutar att starta planarbete enligt följande Bostäder prövas längs Bjursätragatan (område 1) enligt förslaget, dock ska fasadmaterial och färgsättning harmoniera med befintlig bebyggelse. Intrånget i Rågsveds friområde ska begränsas så att studentbostäderna (område 2) i stället förläggs på den stora parkeringsplatsen, samt delvis längs gata där det trots ledningar i marken ändå kan vara möjligt. Fasader mot skogen bör vara i lämplig färg eller med träbeklädnad.

Inga kommentarer: