torsdag 2 november 2017

Dags att tycka till om Rågsveds naturreservat!

Äntligen finns ett förslag om inrättande av ett naturreservat för Rågsveds friområde, som ska behandlas redan på sammanträde med exploateringsnämnden den 9:e november. Om ärendet klubbas kommer förslaget till bildande av Rågsveds naturreservat att skickas ut på samråd till alla markägare och sakägare och berörda statliga, regionala och kommunala instanser och föreningar.

Förslaget kommer också att ställas ut på Rågsveds medborgarkontor, så gå dit alla intresserade och gör er röst hörd. Att staden nu har lagt ett förslag om naturreservat är resultat av ett långvarigt och envist politiskt arbete. Du som är ny i Rågsved ska veta att utan vårt rödgrönrosa styre i stadshuset hade alliansens lyxvillor varit i full gång att byggas, vilket hade privatiserat stora delar av naturen. Och utan Kräpplagruppens ideella arbete hade förslaget om reservat kanske inte heller lagts fram.

Ikväll har jag bara skummat förslaget, men inser att helgen är räddad. Det blir att lusläsa gränser för reservatet, hur de motiveras, skötselplan och kalkyler. Känner jag andra engagerade Rågsvedsbor så är det några till som kommer att göra detsamma. Kul att pendelstation nämns helt kort! Så långt jag läst sticker det ut att halva industriområdet på Bråtegränd inte ingår, utan ligger som en ö omsluten av reservatet. Varför är min fråga, som jag hoppas finns besvarad i handlingarna som hör till ärendet.

Funderar på att festplatsen Perssons Betong med omgivning inte ingår. Det är givetvis kopplat till skisserna på nya bostäder tätt kring festplatsen, på vars ena sida det är nyckelbiotoper. Byggplanerna är dock långt ifrån tagna, och vi är flera som har skickat synpunkter till de som ansvarar för arbetet med programmet för Hagsätra och Rågsved. Vi i Vänsterpartiet Vantör kommer givetvis att aktivt engagera oss i planerna både för naturreservatet och bostadsbebyggelsen, för båda behövs!

Tänker på att Vänsterpartiet Vantör hade som valfråga att bygga hyresrätter längs Rågsveds allé och öppna pendelstation. Det var vårt populära motförslag till alliansens planer att bygga bort unika naturvärden och rekreationsvärden i Rågsveds friområde. Även om vi inte är där än. Även om vi kommer att ha synpunkter på gränsdragningen för naturreservatet. Även om det bara finns lösa skisser på framtida bebyggelse på Hardemogatan/Rågsvedsvägen. Så är vi på väg.