lördag 30 april 2011

Välkomna till Valborg Persson Betong!

Välkommen till Valborg på Perssons Betong i Rågsved, från klockan 17! Det är föreningslivet som ordnar och premiär för Vänsterpartiet Vantörs nya röda fina tält, bara Heidi och jag får upp det!

V-Vantör bjuder på barnlotteri, där priset är barnens förslag om ett bättre Rågsved, Vantör, Stockholm, Sverige, Världen med vinster till alla barn. Vi har också en lokalpolitisk tipstolva för vuxna med fina bokpriser.

Vårt 25-punktsprogram om ett bättre Vantör finns förstås med i tältet, liksom medlemsansökningar, och lokalpolitiskt material om privatiseringar inom äldreomsorgen och simhallen och namninsamling för att bevara koloniområdena.

torsdag 28 april 2011

Religiösa förskolor kan inte ta ansvar för barnomsorgsgarantin!

För någon dag sedan toppade DN med nyheten att en familj i Enskede-Årsta-Vantör var tvungen att ta en förskoleplats i en scientologförskola i Enskede, för att inte förlora barnomsorgsgarantin. Föräldrarna hade tingat plats i en annan privat förskola men den hade förskolan tydligen gett bort till någon annan!

Den kommunala förskolan blev räddningen trodde familjen men inget av förstahandsalternativen kunde tillgodoses. Resultatet blev scientologförskolan, som nyligen anslutit sig till stadens gemensamma förskolekö, godkänd som förskolan var av utbildningsförvaltningen. Vi har för övrigt också liknande förskolor i Rågsved. Frågan är hur många vi har i hela stadsdelsområdet?

Efter att ha fått en broschyr om förskolan förstod föräldrarna iallafall vad det var fråga om men fick också veta att tog de inte platsen skulle det dröja länge innan ett nytt erbjudande. En omöjlig sits, att tvingas ta en förskoleplats med en extrem religiös inriktning för att kunna börja jobba igen!

Mediakontakten gav resultat, staden backade och föräldrarna har nu fått en annan förskoleplats för sitt barn och är nöjda enligt uppgift från stadsdelsförvaltningen. Slutet gott med andra ord, men ändå många frågetecken kvar!

1. Ska föräldrar behöva gå till media för att få rätt i en så här självklar fråga?
2. Hur många föräldrar har redan tackat ja till platser i liknande förskolor, för att de inte kände att de hade något val?
3. Hur många föräldrar vet att "applied scholastics" som pedagogiken kallas i själva verket handlar om scientologi?
4. Hur fungerar egentligen anvisningen av förskoleplatser, uppdelat som det är på två kommunala instanser, kontaktcenter och stadsdelsförvaltningen? Finns risk att något ramlar mellan stolarna?
5. Hur kan vi ha regler som gör att kommunen tvingas godkänna religiösa extrema förskolor och till och med ge extra bonus för att de är med i den gemensamma kön?
6. Behövs i själva verket ytterligare en kommunal förskola i Enskede, med tanke på problemen att få plats?

Enligt min mening är det ytterst tveksamt om religiösa eller andra extrema inriktningar ska kunna ingå i den gemensamma förskolekön, eftersom de i praktiken inte är ett reellt neutralt alternativ.

onsdag 27 april 2011

Intressant om effektiva skolor

Fortfarande andfådd och kall efter att ha cyklat hem från möte om skolfrågor i Stadshuset med vänsterpartiets kommunala grupp. Undvek som vanligt att cykla genom Bandängen, som jag annars gör före mörkrets inbrott. En nätt men kanske tryggare omväg runt halva Bandhagen och Högdalen för att komma vidare till Rågsved!

På gruppmötet talade docent Lennart Grosin om vad som kännetecknar effektiva skolor, dvs. skolor där elever får bra resultat oavsett bakgrund. Där man inte skyller på eleven om det går dåligt. Kanske 10 procent av våra skolor hör hit.

Det finns förstås också skolor där elever får bra resultat, utan att skolorna är bra. Då beror resultatet på att eleverna har välutbildade och ofta högavlönade föräldrar. De skolorna ligger förstås inte i lågstatusförorter i ytterstan.

Begreppet valfrihet i skolan förknippar många med det så kallade fria skolvalet. För Grosin är det något annat. Helt enkelt att alla elever ska ha samma möjligheter att välja utbildning, och inte behöva gå i en skola som tidigt sorterar ut elever från studieovana hemmiljöer. Något för vänsterns skolpolitik att ta tag i!

söndag 24 april 2011

Blandat kompott i veckans lokala händelser

Strålande påskväder och härligt varmt på balkongen idag. Mysigt att kunna äta lunch ute! Mellan varven i tvättstugan och säsongsröjning i källaren hann jag också plöja en del av veckans tidningar och tidskrifter som samlats på hög under semestern.

Största lokalnyheten i Stockholms stad är nog att förslag finns på efterträdare till Carin Jämtin som oppositionsborgarråd, Karin Wanngård. Ett okänt namn för mig, men vet att hon sitter i arbetsmarknadsnämnden där det varit bra samarbete mellan vänstern och socialdemokraterna. Bådar gott!

Lokalt här i Rågsved är det största som hänt så vitt jag vet att posten lär ska läggas ner. Infon fick jag via mejl från en boende och inte via media. Säger väl nåt om en fråga som är väldigt viktig för oss boende men saknar nyhetsvärde för tidningsdrakarna.

4 406 namn för att rädda Fria Teatern i Högdalen

Fick just veta att det nu finns 4 406 namnunderskrifter för att rädda Fria Teatern i Högdalen, insamlade genom ett fantastiskt ideellt engagemang. Namnen har lämnats in av Fria Teaterns Vänner till kulturförvaltningen. Nu ligger bollen hos borgarna i kulturnämnden!

Vänsterpartiet i Stockholms stad har stödköpt en föreställning av Fria Teatern, Svårast är det med dom värdelösa, som vi bjuder på! Anmäl om du vill ha en biljett eller två teater26@gmail.com. Efter föreställningen debatt om kulturen i förorten och kulturpolitiken. Som grädde på moset blir det diktläsning av Bengt Berg, poet och riksdagsledamot(V). Välkomna!

Bronsåldersvandring!

Lördagen den 30 april blir det visning och bronsåldersvandring runt Snösätra norra koloniområde tillsammans med Snösätra norra fritidsträdgårdsförening. Samling kl 17.00 på Perssons Betong. Vandringen tar cirka två timmar.

Arrangör är Kräpplagruppen - en ideell förening som arbetar med att utveckla och underhålla natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde, Kräppladalen och Norra Magelungens naturområden. År 2001 fick gruppen Vantörs stadsdelsnämnds kulturpris för sina insatser.

Hoppas många tar tillfället och deltar i vandringen. Området som Vänsterpartiet Vantör vill göra till naturreservat har borgarna planer på att bebygga med villor. Det skulle innebära att kolonisterna körs bort och att ett stort område privatiseras.

Fågelexkursion i Rågsveds friområde

Tillfälle! Lördagen den 30 april blir det fågelexkursion i Rågsveds Friområde. Samling klockan 7.30 vid parkeringen Snösätra Norra koloniområde. Vandringen tar två timmar och det blir fika i naturen. Kostnad 20 kr per deltagare.

Arrangör är Kräpplagruppen - en ideell förening som arbetar med att utveckla och underhålla natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde, Kräppladalen och Norra Magelungens naturområden. År 2001 fick gruppen Vantörs stadsdelsnämnds kulturpris för sina insatser.

Ryktas att posten läggs ner i Rågsved

Fick information ikväll via ett mejl från en Rågsvedsbo att postservicen i tobaksaffären i Rågsved ska läggas ned. Just hemkommen från semester var det en nyhet för mig. Tråkig nyhet men inte oväntad nyhet. Varken staten eller staden bidrar till att Rågsved får ett mer levande centrum.

Tyvärr har det mest varit försämringar ute hos oss sedan den borgerliga majoriteten kom till makten. Servicen i Vantör tunnas ut allt eftersom de politiska ambitionerna serveras allt glättigare i flerfärgsfoldrar om Söderortsvisionen.

Det första dråpslaget var den nedlagda stadsdelsförvaltningen och arbetsmarknadsverksamheten, som innebar att ett stort antal arbetsplatser försvann från Högdalen och Rågsved.

Tusentals Vantörsbor protesterar nu mot planerna att bygga villor på våra fina koloniområden i Snösätra, mot beslutet att halvera anslaget till Fria Teatern i Högdalen och mot planerna att lägga ut Högdalshallen på privat drift.

Vänsterpartiet har helt andra visioner för Vantör, som vi uttryckt i vårt lokala 25-punktsprogram.

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Våra konkreta punkter kan man läsa om på vår hemsida.

Måtte folk gå kvinna och man ur huse på Valborg på Perssons Betong i Rågsved och på Rågsvedsdagen den 7 maj och skriva upp sig på protestlistorna som jag vet kommer att finnas på plats.

onsdag 13 april 2011

Från försörjningsstöd till kyrkan

Idag har jag som ledamot i stadsdelsnämnden haft förmånen att få "prya" på försörjningsstöd och få en ögonblicksbild av förutsättningar i arbetet och behov som finns av nya stöd- och arbetsträningsinsatser. Allt fler människor passar inte in i de allt mer slimmade systemen i samhället, och då återstår att söka försörjningsstöd. Där är det bidragshandläggare och socialsekreterare som tar emot.

Jag har fått en liten inblick i hur socialsekreterare resonerar kring ansökningar som de får och den många gånger svåra situation som de som söker försörjningsstöd har. Många utförsäkrade och sjuka som inte heller har haft sjukpenning måste söka försörjningsstöd eftersom socialförsäkringarna har urholkats. Eftersom människor är komplexa är det unika situationer som socialsekreterarna ska ta ställning till. Strävan är att få en samsyn kring handläggningen, folk ska behandlas rättvist enligt reglerna helt enkelt.

Socialarbetarna är en yrkeskår som nu börjar höras i offentligheten, från att ha varit ganska tysta i många år. Det tycker jag är jättebra. De har ett tufft jobb, hård arbetsbelastning och tvingas göra prioriteringar som ibland borde ligga på politisk nivå. I deras yrkesroll ingår att visa samhällets brister, när pengarna som politikerna anslår inte räcker för att jobba enligt socialtjänstlagen.

På väg hem stötte jag så på en diakon i Högdalen, som berättade att varje vecka kommer utförsäkrade eller människor som ligger på gränsen till att få försörjningsstöd till kyrkan som sista utvägen, när man inte går till socialtjänsten. Förutsättningarna för försörjningsstöd bestäms av politiker, genom lagstiftning, normer, riktlinjer och genom personalpolitik, inte av de som jobbar. Det är viktigt att komma ihåg.

Att kyrkan är djupt engagerad i situationen för de förtvivlade människor som blivit utförsäkrade har framgått klart av riksmedia. Så också av veckans Mitt i Söderort, där diakonerna i Enskede-Årsta manar till ett samhälle där mänsklighet och solidaritet återigen är viktiga. Det går inte annat än att instämma.

söndag 10 april 2011

Oklart om bebyggelse i Snösätra

Blir orolig när jag läser "Kompletteringsbebyggelse planeras bland annat i Snösätra öster om Rågsved" i den nya glättiga broschyren "Söderort 2030 Framtidsvision blir verklighet", utgiven av Stockholms stad och utdelad till stadsdelsnämnden i torsdags.

En närmare analys av hur utvecklingen i Vantör behandlas och belyses i dokumentet ska jag återkomma till men vad jag vet har inte politiskt beslut fattats om ovan nämnda kompletteringsbebyggelse, utan endast att ge NCC en så kallad markreservation.

När kolonisterna, Rågsvedsborna och naturvännerna inledde kampen för kolonierna och för friområdet som naturreservat fick vi höra att det är först när markanvisning ges som staden satt ner foten. Alltså skulle loppet inte vara kört, alltså fanns tid för ett demokratiskt samtal.

Nu låter det som att det demokratiska beslutet om markanvisning redan är taget i slutna rum, att det formella beslutet blir en formsak, för hur annars kan man tolka att bebyggelse "planeras"? Ska sägas igen, folk har inget emot att det byggs, finns många mer lämpliga platser i Rågsved/Vantör att bygga på än i Snösätra.

Jag hoppas vid gud (om jag vore troende) att jag har fel, för om byggplanerna sätts i verket och förstör det värdefullaste vi har i Rågsved, kan borgarna i Stockholms stad omedelbart upphöra med sina "dialogmöten" - ingen kommer att tro på dem längre!

fredag 8 april 2011

Skåda fåglar i Rågsveds friområde!

Tillfälle! Lördagen den 16 april blir det fågelexkursion i Rågsveds Friområde. Samling klockan 8.00 vid parkeringen Snösätra Norra koloniområde. Vandringen tar två timmar och det blir fika i naturen. Kostnad 20 kr per deltagare.

Arrangör är Kräpplagruppen - en ideell förening som arbetar med att utveckla och underhålla natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde, Kräppladalen och Norra Magelungens naturområden. År 2001 fick gruppen Vantörs stadsdelsnämnds kulturpris för sina insatser.

Spår och drama på stadsdelsnämnden

Ikväll hade vi SL på stadsdelsnämnden som informerade om upprustningen av tunnelbanans linje 19 och fick många frågor från publiken och politiken. Själv frågade jag om den trånga passagen i spärren i Enskede Gård skulle åtgärdas och ville att SL skulle följa upp hur tillgängligheten på ersättningsbussarna fungerar i rusningstrafiken.

Även om inte frågeställarna alltid var nöjda med svaren ikväll (till exempel varför inte månadskortet reducerades med hänsyn till de förlängda restiderna) var det ett bra tema, frågor i tiden och området som berör folk. Just sånt som det ska vara på stadsdelsnämndens öppna möten.

Det är bra när stadsdelsnämnden är en länk till andra myndigheter i ämnen som rör området. Frågestundens andra tema, som togs upp av Fria Teaterns Vänner, rörde också en fråga som stadsdelsnämnden inte är direkt ansvarig för. Det handlade om kulturnämndens nedskärning av anslaget till Fria Teatern i Högdalen, på ett felaktigt faktaunderlag, med starkt negativa effekter för Vantörsborna.

Vad stadsdelsnämnden faktiskt bör vara intresserad av är utvecklingen i området, till det hör levande centrum med kultur och mötesplatser. Stödcaféet för att rädda teatern har blivit en kulturell träffpunkt över generationsgränserna, för ett gemensamt mål, drivet av ideella krafter!

Vad som var roligt ikväll var att moderaterna visserligen poängterade att det är kulturnämnden som äger frågan om Fria Teaterns anslag, men betonade att en dialog pågår och att folkpartiet tyckte kulturnämndens beslut var olyckligt, sa att diskussioner pågår och att beslut ska fattas på riktiga underlag. Detta känns lovande, loppet verkar inte vara helt kört.

Oppositionens skrivelse tänkte moderaterna däremot inte bifalla, återstår att se vad som kommer istället. För Fria Teatern går tidsfristen snart ut, om de ska kunna fortsätta sina produktioner för hösten.

Min uppfattning är att stadsdelsnämnden kan agera, det är extraordinärt läge. En garanti motsvarande det nedskurna anslaget kan gott utfärdas i avvaktan att kulturnämnden ändrar sig och/eller en ansökan till Söderortsvisionen beviljas. Kan Tensta konsthall få ekonomiskt bidrag från Järvavisionen kan Fria Teatern få från Söderortsvisionen!

torsdag 7 april 2011

Den som väntar på något gott ...

Vilken rysare!

Skellefteå avgjorde till slut i femte perioden och vann med 3-2 mot Färjestad. Välförtjänt tycker jag, partisk som bördig från Skellefteå, men ändå. SAIK hade fler skott och färre utvisningar, bra jobbat!

Det hade varit roligt att vara en av de 6001 i publiken en kväll som denna. Nu gäller det på lördag, vore toppen om SAIK kunde vinna Elitserien, som "vi" gjorde 1978, samma år som jag flyttade till Stockholm. Inte trodde jag då att det skulle dröja i princip hela mitt yrkesverksamma liv tills Skellefteå skulle ha ny chans på SM-Guld!

onsdag 6 april 2011

Hurra för Rågsveds servicehus!

Rågsveds servicehus som fortfarande är kommunalt drivet får bättre betyg i brukarundersökningen som tas upp på stadsdelsnämndens sammanträde imorgon än de två servicehusen i Enskede som drivs av privata utförare. Dessutom får servicehuset i Rågsved bättre värden än genomsnittet i staden på flera punkter.

Vi har alltså ett väl fungerande kommunalt drivet servicehus i Vantör som har höjt sina värden från 65 procent nöjda i förra årets mätning till 89 procent nöjda i årets mätning. Det ska vi förstås vara stolta över i Rågsved!

Vänsterpartiet Vantör tycker att servicehuset ska få fortsätta att vara så bra, och omtyckt av de som bor där, så att det vare sig konkurrensutsätts eller görs om till trygghetsboende. Det har vi med som en av fem viktiga punkter för äldreomsorgen i vårt lokala program. Tyvärr är det inte självklart att bra servicehus får fortsätta att vara servicehus och fortsätta att drivas kommunalt.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska nämligen alla servicehus inom tio år läggas ned och bli trygghetsboende som är dyrare och ger sämre service. Dessutom ska all verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategisk ledning konkurrensutsättas. Staden är på god väg med äldreomsorgen. Enligt årsredovisningen för 2010 drivs faktiskt så mycket som cirka 60 procent av äldreomsorgen på entreprenad av privata företag!

Så upp till kamp alla i Vantör och visa den styrande majoriteten att vi värnar vårt servicehus, där vi nu har både Salongerna, hälsoträdgårdarna och matlagning i huset!

tisdag 5 april 2011

Våren i korridoren

Rågsveds Folkets Hus bjuder på vernissage måndagen den 11 april kl 12- 15 med en liten fotoutställning av Carina Bjärme Palmgren.

Utställningen heter Vår i vår korridor, och ger oss längtan efter sommarens alla blommor. Korridoren ligger mellan folkets hus och servicehuset, en liten gång som fungerar utmärkt som minikonsthall.

Fotoutställningen är öppen 11-29 april kl 10-14.30, i Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds Torg 11, ersättningsbuss 19 eller 19X stannar intill centrum.

Välkommen!

Fortsätt mejla regina.kevius@stocholm.se

Viktigt att alla som vill ha kvar Högdalshallen i kommunal regi fortsätter att mejla regina.kevius@stockholm.se och säga ifrån. Kräv att vi får rösta innan simhallar och annan gemensam egendom kan läggas ut på entreprenad eller säljas ut. Är säker på att det skulle bli nej, folk vill inte att skattepengarna ska rinna iväg till privata vinster och spekulation.

Mitt i Söderort uppmärksammar protesterna i Högdalen i en notis på sidan 5 i senaste numret. Vänsterpartiet har delat flygblad om attt rädda hallen och Rättvisepartiet har samlat namn, 1 882 underskrifter enligt notisen.

Låt badhus vara badhus och inte en vinstbringade verksamhet för privata bolag. Låt förskola vara förskola och hemtjänst hemtjänst utan att styras av annat än barnens och de äldres behov. Visst finns det brister i kommunal verksamhet, ta itu med de bristerna istället för att privatisera!

Just nu pågår ett arbete för att förbereda upphandlingen, sedan tas förfrågningsunderlag fram till idrottsnämnden. Det är nu som protesterna måste nå fram till idrottsborgarrådet. När upphandlingen genomförts är det inte lätt att stoppa privatiseringen, om den inte avbryts som förra gången.

måndag 4 april 2011

Solidaritet - sprutbyte.nu

Moderaterna säger återigen nej till sprutbyte och Anna König Jerlmyr, socialborgarråd hänvisar till barn som kan komma i kontakt med narkomaners sprutor i en närbelägen park.

Måste säga att det känns krystat med moderaternas krumbukter för att stoppa en hälsopolitisk insats som räddar liv. Själv hade jag narkomaner som grannar när barnen var små, och kom aldrig på tanken att protestera till någon politiker.

De besuttna är mer ömtåliga, det visar många protester mot verksamheter för missbrukare och hemlösa till socialpolitikerna. Vänsterns Karin Rågsjö vittnade till exempel om detta i kvällens kommunfullmäktigedebatt med König Jermyr.

Problem uppförstoras och till det bidrar politiker som förhalar sprutbytet, och villigt griper tag i oro hos människor som inte har tillräcklig information. För det mesta är oron obefogad. Politikerna ska upplysa, inte underblåsa oro.

Rädda Fria Teatern i Högdalen

Att Fria Teatern är nedläggningshotad är väl känt i Vantör och Stockholm för den delen. Många har protesterat mot kulturnämndens beslut att halvera anslaget i år och dra in helt nästa år. Mot detta opponerade sig rödgröna oppositionen, och ville bordlägga för att alla fakta skulle fram.

En nedläggning av teatern ville folket inte finna sig i. Att publik och närboende slöt upp till teaterns försvar och manifesterar det genom stödcafé öppet varje söndag visar om något lokal förankring. Här samlas båda unga och seniorer. I söndags besökte också DN:s Lars Epstein caféet.

Vi har fått nog av hoten mot kulturlivet i Vantör. Picknickteatern vägg i vägg med Fria kämpar sedan flera år utan kommunala anslag för sin överlevnad genom att sälja dockteaterföreställningar till förskolorna. Svea Sträng överlever genom turnéer men amatörteatern Ung utan pung fick läggas ner, då den nytillträdda borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden drog in anslaget.

Till det tråkiga i historien om Fria Teatern hör att de fakta som kulturnämndens borgerliga majoritet lutar sig mot starkt kan ifrågasättas. Fria Teatern har i brev till kulturnämnden på punkt efter punkt visat det som inte stämmer. Några exempel:

* Teatern har 61 procent barn i publiken och inte noll procent
* Teatern har 9102 i publik och inte 8000
* Teatern har stagnerat vilket motsägs av publik och teaterkunniga
* Teatern har hög produktionsnivå och inte låg och har till och med fått Madeleine Sjöstedts högsta kulturbonus

Vi i oppositionen i stadsdelsnämnden ville dra vårt strå till stacken och gjorde en skrivelse där vi bad stadsdelsförvaltningen undersöka vad de kunde göra för att rädda teatern. Tyvärr grundar de sitt svar på fakta som ifrågasätts.

Nu har stadsdelsnämndens ledamöter fått brevet som gått till kulturnämnden där felaktigheterna bemöts. Jag hoppas mina kollegor i stadsdelsnämnden läser noga och är beredda att fatta ett självständigt beslut. Det räcker inte med att köpa föreställningar för att rädda kulturen i förorterna, det behövs långsiktigare stöd.

På torsdag är det öppet möte i stadsdelsnämnden och alla kan komma och säga sin mening. Torsdagen därpå ska vi besluta. Då vill jag se hela nämnden bakom en skrivning att vi stöder en ansökan från teatern med lokala samarbetspartners till Söderortsvisionen för att rädda Fria Teatern i Högdalen.

Håll löftet till skejtarna i Högdalen!

Hörde på kvällens frågestund i Kommunfullmäktige att frågan om skateparken i Högdalstriangeln kom upp. Det var MP:s Mats Lindqvist som frågade idrottsborgarrådet vad skateklubben Stockholm Sub Surfers var missnöjd med. Han fick inget klargörande svar utan bara en hänvisning till en upphandling.

Jag hoppas för skejtarnas skull att det blir en så fin skatepark som de hoppats på. Så länge som de har kämpat för en skatearena i Högdalen får de inte bli svikna av politikerna ytterligare en gång.

För det fanns under den rödgröna mandatperioden långt gångna planer på en skateanläggning i världsklass på Högdalstopparna. När borgarna kom till makten flyttades den av ekonomiska skäl till Högdalstriangeln - ett sämre läge tyvärr.