lördag 11 oktober 2014

Krav på åtgärdsplan för socialtjänstens sociala barnavård

Artikeln i DN idag av forskaren PiaTham är mycket viktig. Förslag och forskning som refereras ger ett utmärkt allmänt underlag för den "... översyn av socialtjänstens utredningsarbete när det gäller barn och unga och en väl förankrad, grundligt genomtänkt åtgärdsplan." som är så nödvändig. Det gäller hela Sverige, men också Stockholms stad och vår stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör, där skyddsombuden slagit larm till Arbetsmiljöverket. Nu måste resurser fram för detta viktiga arbete!

onsdag 8 oktober 2014

Områdesmöte i Årsta utan besökare men bra ändå

Ikväll hade stadsdelsnämnden områdesmöte i vackra Årsta Folkets Hus. Uppenbarligen hade Årstaborna annat för sig ikväll, för inga medborgare kom till mötet. Eftersom polisen i Söderort var inbjuden ville vi politiker och tjänstemän som var på plats ändå passa på att ha ett samtal om polisens arbete i området. Årsta är ganska lugnt ur polissynpunkt fick vi veta och att polisens stora omorganisation gör att polisnämnderna försvinner och många praktiska frågor måste lösas.

Tyvärr finns både mer narkotika och den har blivit billigare. Cannabis är stort bland de unga, ökar och är mycket starkare idag än på 70-talet. Att polisen öste beröm över förvaltningens preventiva arbete och samverkan med socialtjänsten var gott att höra. Vad mer kan förvaltningen göra var en fråga från avgående ordföranden som besvarades med "mer personal på ungdomsgrupperna". Det stämmer väl överens med kommande majoritetens bild av läget, vi behöver fler socialsekreterare.

Så trots att inga medborgare kom - pga. brist på annonsering, brännande frågor eller annat? - fick vi ett bra möte med ett intressant samtal. Vi kom in på hur viktigt det är att uppmärksamma flickor tidigare och öka vuxnas närvaro i våra stadsdelar om kvällarna. Polisen ska vara mer i Dalen fick vi veta. Jag blev uppringd idag av tidningen Årsta/Enskede om oron hos föräldrar i området. Förvaltningen berättade att nedläggningen av högstadiet har gjort att den områdesbaserade samverkan mellan skolan och socialtjänsten försvunnit, och nya vägar måste sökas. I Östberga har förvaltningen öppet hus en gång i veckan och ska dra igång föräldravandringar på fredagar.

PS På nämnden i oktober byter ordföranden (M) och undertecknad vice (V) plats fram till nyår, pga. ändrad majoritet i kommunfullmäktige från och med den 20 oktober DS