lördag 11 oktober 2014

Krav på åtgärdsplan för socialtjänstens sociala barnavård

Artikeln i DN idag av forskaren PiaTham är mycket viktig. Förslag och forskning som refereras ger ett utmärkt allmänt underlag för den "... översyn av socialtjänstens utredningsarbete när det gäller barn och unga och en väl förankrad, grundligt genomtänkt åtgärdsplan." som är så nödvändig. Det gäller hela Sverige, men också Stockholms stad och vår stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör, där skyddsombuden slagit larm till Arbetsmiljöverket. Nu måste resurser fram för detta viktiga arbete!

Inga kommentarer: