söndag 5 augusti 2018

Så ser vänsterpolitik ut i Rågsved!Som jag skrev på Vänsterpartiet Vantörs hemsida i juni byggs de första Stockholmshusen med 70 hyresrätter av allmännyttiga Familjebostäder i Rågsved, och det i samma kvarter där jag själv bor.  

Det är roligt när kommunal vänsterpolitik blir så synlig i våra bostadskvarter. Då det blir lätt att säga: "Det här får vi när vänstern är med och styr". 

Tyvärr har Rågsved också exempel på alliansens byggpolitik. Det byggdes så billigt att säkerheten sattes på spel. Jag menar förstås hyreshusen längs Bjursätragatan som Lelångshus fuskbyggde och där hyresgästerna drabbades hårt av brister i brandsäkerheten. Vänsterpartiet tog redan under byggnationen upp frågan i stadsbyggnadsnämnden och ägaren polisanmäldes efter den stora branden. Nu i augusti ser vi att Stockholmshusen börjar ta verklig form. Inflyttning planeras nästa år. Det blir pressade hyror i de nya lägenheterna. Upp till 30% lägre hyror kan det bli i kommande års nyproduktion, med vänsterpartiets nya förslag i riksdagen om "Vänsterhyror", läs mer här och här.  

Så ett tips för dig som vill ha bra bostäder till rimliga hyror är att rösta på Vänsterpartiet i riksdagen och i kommunen (även landstinget förstås om du vill ha en sjukvård där behoven styr och få ett slut på den dyra och osunda privatiseringspolitiken).

måndag 21 maj 2018

Rätten till ett tryggt hem och välfungerande centrum!

Passa på och diskutera med:
– Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V)
– Rikard Warlenius, gruppledare (V)
Som alla vi som bor i Rågsved vet har vi haft långvariga problem med en privat fastighetsvärd som missköter vårt centrum och med bristande brandsäkerhet, redan från att de byggdes, i några bostadshus med privat fastighetsvärd.
Så här kan vi inte ha det. 
Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera att fastighetsvärdar kan tjäna pengar på fallfärdiga och otrygga bostäder. Vi står på hyresgästernas sida
– alla har rätt till ett tryggt hem!
– vi ska också ha välfungerande centrum i våra förorter.
Läs mer här:

söndag 6 maj 2018

Spännande vandring mellan Högdalen och Rågsved!

Det händer mycket i Rågsved nu!

Tycker alla ska ta tillfället att gå en söndagsvandring med fd kulturborgarrådet Per Sundgren från Högdalen till Rågsved, start kl 13 i Högdalen. Både du som bor i området och du som aldrig satt en fot här kommer att ha glädje av vandringen.

Kultur- och naturvandringen går via skateparken, Cyklopen och vidare in i Rågsveds friområde, det blivande naturreservatet, mot graffitiutställningen i Snösätra och avslutas i Rågsved ca kl 15. Gratis! Läs mer här.

måndag 30 april 2018

Vi ses väl kl 17 ikväll på Perssons betong!

Klockan 17 startar föreningslivets trivsamma valborgsfirande på Perssons betong i Rågsved. Här möter unga och gamla våren mitt i den fantastiska naturen i Rågsveds friområdet.

Som vanligt är Vänsterpartiet Vantör på plats med våra aktiviteter för barnen och samtal med vuxna, ofta om utvecklingen i Vantör. Brasan tänds kl 20.

Välkommen till vårt röda tält för fika med hembakt till en låg slant!

söndag 29 april 2018

Hagsätraskogen nästa, när vi vinner valet!

Ett fint bildreportage om Hagsätraskogen (kallas också östra Älvsjöskogen) som föreslås bli naturreservat i veckans nummer av tidningen Årsta/Enskede/Vantör, titta här eller gå in på biblioteket i Hagsätra, medborgarkontoret i Älvsjö eller stadsdelsförvaltningens kontor T-bana Globen.

Stora delar av Hagsätraskogen är, liksom Rågsveds friområde, klassad som ett område med höga naturvärden. Det är också ett viktigt ströv- och rekreationsområde för såväl unga som äldre. Tyvärr gör stambanan som går mitt i skogen att det är besvärligt för såväl djur som människor att röra sig mellan Hagsätraskogen och västra Älvsjöskogen. Det skulle en ekodukt över spåren råda bot på, vilket vi i Vänsterpartiet Vantör driver.

Så ta chansen att tyck till i samrådet som pågår ända fram till den 4 juni. Beslut i kommunfullmäktige väntas fattas i slutet av 2018, men hur det blir med den saken avgörs sannolikt av hur det går i kommunfullmäktigevalet den 9 september. Vänsterpartiet Vantör har länge stridit för att Hagsätraskogen skulle bli naturreservat, läs tex här där jag också länkat till en rad tidigare inlägg.

Att värna våra unika naturområden står inte i motsättning till att bygga bostäder. Vi i Vänsterpartiet Vantör har till exempel tagit fram egna förslag om bebyggelse i Rågsved-Högdalen, det vi kallar Visionen om Rågsveds alle. Läs mer om detta här.

Om du vill vara säker på att det blir naturreservat i Hagsätraskogen krävs att vi röstar fram ett fortsatt rödgrönrosa majoritetsstyre i stadshuset. För alliansen har aldrig visat intresse för naturområden i stadsdelar som våra. Rågsveds friområde skulle exploateras med radhus i miljonklassen och det var bara västra Älvsjöskogen, med omgivande villabebyggelse, som man ville göra till naturreservat.


lördag 28 april 2018

Snösätra, Persssons och mardrömmen som inte får bli verklighet

Idag skriver tidningen Årsta/Enskede/Vantör om att de lokala politikerna i stadsdelsnämnden ger tummen upp för medborgarförslaget att göra Snösätra industriområde till ett kulturcenter. Det kan bli hur spännande som helst, läs mer om detta här. För oss som bor i Rågsved är det dock inget nytt att vi har både unika naturvärden i vårt friområde som äntligen ska bli naturreservat och ett unikt kulturliv, båda kvaliteter som förblivit okända för många som av olika skäl aldrig har satt sin fot i vårt område.

Jag ska inte närmare gå in på förslaget om kulturcenter mer än att det måste utformas i samklang med statuterna för naturreservatet och att även vår klassiska fest- och mötesplats Perssons betong måste få goda förutsättningar att utvecklas vidare. Den tystnad som utmärker friområdet är en kvalitet som måste värnas när det blir naturreservat. Skogarna omkring Perssons behöver förbli obebyggda och istället bör förslagen om spännande naturlek, utegym m.m. tas tillvara. Det här vill vi prata mer om med Rågsvedsborna på Valborg. Vänsterpartiet Vantör finns som vanligt på plats i vårt röda tält, med hembakt fika, aktiviteter för barn och ser fram emot bra samtal med alla.

En sak måste dock sägas tydligt om den del av Snösätra industriområde som i samrådsförslaget föreslås lämnas utanför reservatet (vilket många ställt sig frågande till då det likväl kunnat ingå i reservatet med en särskild syftesbeskrivning) och nu diskuteras som ett kulturcenter. Här på platsen får under inga omständigheter byggas bostäder, i motsats till vad alliansen i stadsdelsnämnden anser vara möjligt i sitt förslag till beslut i stadsdelsnämnden. Med bostäder kommer biltrafiken ledas in i området och den tystnad som råder bli ett minne blott. Alliansen säger följaktligen också blankt nej till naturreservat i Rågsved i sina förslag i facknämnderna som behandlar frågan om naturreservat.

Alla vänner av Rågsveds friområde vet därmed att får alliansen chansen efter valet så kommer de givetvis att återkomma med förslag om att bygga bostäder, denna gång mitt i ett naturreservat. Det är vår gemensamma uppgift att inför valet se till att den mardrömmen inte blir verklighet, inte sant?


torsdag 4 januari 2018

Belys gärna min park men ge mig också bussturerna tillbaka!

Trygghet är en grundläggande fråga, såväl materiellt som existentiellt.  Så viktig att Stockholms stad gör återkommande trygghetsmätningar, senast våren 2017. Syftet med just denna undersökning är "... att skapa en samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar." I Rågsved tillfrågades 300 personer varav 137 svarade (46,4%) och i hela Enskede-Årsta-Vantör var det 3 088 personer varav 1 642 svarade (53,6%).  Av svaren att döma finns ett samband mellan otrygghet och stadsdel som folk bor i. Inte oväntat, men den som inte känner till socioekonomins variationer i stadsdelsområdet kan lära av inledande statistik om inkomst, utbildning, arbetslöshet etc. 

Trygghet är också viktigt för de politiska partierna. Men särskilt ett valår är det viktigt att bredda blicken, inte gå på de enkla lösningarna, som ser trygghet i ett stuprörsperspektiv. Trygghet kräver i grunden ett jämlikt samhälle, dit vi bara når med ekonomisk omfördelning och gemensamma klimatsmarta lösningar. Igår reagerade jag exempelvis på ett pressmeddelande från centerpartiet om att den upplevda otryggheten skulle motverkas med centerns oppositionsförslag om dubblering av pengarna till belysning. Javisst ska vi ha bra parkbelysning, men också kollektivtrafik som tar oss hem säkert om kvällarna. 

Så varför har centern i landstinget försämrat turtätheten för bussarna? Exempelvis 744:an som jag tar från Högdalen till Rågsved för att slippa gå hem genom den ensliga parken, oavsett hur väl belyst den är. Buss är det enda alternativet för icke bilägare, varav många är kvinnor som känner otrygghet om kvällarna.  Numera går buss 744 bara en gång i timmen från kl 21:56 fram till 00:58, vardag som helg. Det är lätt att förstå centerns fokus på belysning i staden snarare än ökad turtäthet med bussen, det är någon annan politisk majoritets ansvar.