lördag 28 april 2018

Snösätra, Persssons och mardrömmen som inte får bli verklighet

Idag skriver tidningen Årsta/Enskede/Vantör om att de lokala politikerna i stadsdelsnämnden ger tummen upp för medborgarförslaget att göra Snösätra industriområde till ett kulturcenter. Det kan bli hur spännande som helst, läs mer om detta här. För oss som bor i Rågsved är det dock inget nytt att vi har både unika naturvärden i vårt friområde som äntligen ska bli naturreservat och ett unikt kulturliv, båda kvaliteter som förblivit okända för många som av olika skäl aldrig har satt sin fot i vårt område.

Jag ska inte närmare gå in på förslaget om kulturcenter mer än att det måste utformas i samklang med statuterna för naturreservatet och att även vår klassiska fest- och mötesplats Perssons betong måste få goda förutsättningar att utvecklas vidare. Den tystnad som utmärker friområdet är en kvalitet som måste värnas när det blir naturreservat. Skogarna omkring Perssons behöver förbli obebyggda och istället bör förslagen om spännande naturlek, utegym m.m. tas tillvara. Det här vill vi prata mer om med Rågsvedsborna på Valborg. Vänsterpartiet Vantör finns som vanligt på plats i vårt röda tält, med hembakt fika, aktiviteter för barn och ser fram emot bra samtal med alla.

En sak måste dock sägas tydligt om den del av Snösätra industriområde som i samrådsförslaget föreslås lämnas utanför reservatet (vilket många ställt sig frågande till då det likväl kunnat ingå i reservatet med en särskild syftesbeskrivning) och nu diskuteras som ett kulturcenter. Här på platsen får under inga omständigheter byggas bostäder, i motsats till vad alliansen i stadsdelsnämnden anser vara möjligt i sitt förslag till beslut i stadsdelsnämnden. Med bostäder kommer biltrafiken ledas in i området och den tystnad som råder bli ett minne blott. Alliansen säger följaktligen också blankt nej till naturreservat i Rågsved i sina förslag i facknämnderna som behandlar frågan om naturreservat.

Alla vänner av Rågsveds friområde vet därmed att får alliansen chansen efter valet så kommer de givetvis att återkomma med förslag om att bygga bostäder, denna gång mitt i ett naturreservat. Det är vår gemensamma uppgift att inför valet se till att den mardrömmen inte blir verklighet, inte sant?


Inga kommentarer: