söndag 29 april 2018

Hagsätraskogen nästa, när vi vinner valet!

Ett fint bildreportage om Hagsätraskogen (kallas också östra Älvsjöskogen) som föreslås bli naturreservat i veckans nummer av tidningen Årsta/Enskede/Vantör, titta här eller gå in på biblioteket i Hagsätra, medborgarkontoret i Älvsjö eller stadsdelsförvaltningens kontor T-bana Globen.

Stora delar av Hagsätraskogen är, liksom Rågsveds friområde, klassad som ett område med höga naturvärden. Det är också ett viktigt ströv- och rekreationsområde för såväl unga som äldre. Tyvärr gör stambanan som går mitt i skogen att det är besvärligt för såväl djur som människor att röra sig mellan Hagsätraskogen och västra Älvsjöskogen. Det skulle en ekodukt över spåren råda bot på, vilket vi i Vänsterpartiet Vantör driver.

Så ta chansen att tyck till i samrådet som pågår ända fram till den 4 juni. Beslut i kommunfullmäktige väntas fattas i slutet av 2018, men hur det blir med den saken avgörs sannolikt av hur det går i kommunfullmäktigevalet den 9 september. Vänsterpartiet Vantör har länge stridit för att Hagsätraskogen skulle bli naturreservat, läs tex här där jag också länkat till en rad tidigare inlägg.

Att värna våra unika naturområden står inte i motsättning till att bygga bostäder. Vi i Vänsterpartiet Vantör har till exempel tagit fram egna förslag om bebyggelse i Rågsved-Högdalen, det vi kallar Visionen om Rågsveds alle. Läs mer om detta här.

Om du vill vara säker på att det blir naturreservat i Hagsätraskogen krävs att vi röstar fram ett fortsatt rödgrönrosa majoritetsstyre i stadshuset. För alliansen har aldrig visat intresse för naturområden i stadsdelar som våra. Rågsveds friområde skulle exploateras med radhus i miljonklassen och det var bara västra Älvsjöskogen, med omgivande villabebyggelse, som man ville göra till naturreservat.


Inga kommentarer: