fredag 28 juni 2013

Normalisera inte vinstintresset - utvisa kapitalet från välfärden!

Det finns en annan väg. Idag skriver Johan Höök på DN.Debatthttp://www.dn.se/debatt/okad-kontroll-och-insyn-over-de-privata-utforarna/ om sina förslag för att öka kontrollen och insynen över de privata utförarna. Ett uppdrag som han fått från en regering som släppt marknadskrafterna loss i välfärden i kommuner och landsting utan att skydda allmänhetens insyn och välfärdens kvalitet.

Så vad annat är att vänta, än förslag som ser privatiseringen som en naturlag, som förutsätter att utvecklingen med "Allt mer kommunal verksamhet som hemtjänst, primärvård och teknisk service bedrivs av privata utförare som företag eller idébruna organisationer" ska fortsätta.

Utredaren verkar dock ha gjort upp med de värsta avarterna: "Det går inte att säga att kvalitetsbrister får lösas genom att medborgarna väljer en annan utförare". Men att tro att kommunerna och landstingen ska kunna garantera medborgarna att verksamheten håller kvaliteten så länge vinstintresset får styra är naivt.

Privatiseringspolitiken har tjänat sitt syfte, har öppnat nya marknader för riskkapitalspekulanter och andra som styrs av den egna vinningen och inte av syften om alternativa pedagogiker och omsorger. Vad jag förstår har den ideella sektorn fått allt svårare att hävda sig, och många har dragit sig ur avtalen.

De kommunala tjänstemännen hinner inte följa upp privata utförare, ständigt på efterkälken när nya skandaler visar att regelverken inte håller måttet. En katt- och råtta-lek där kapitalet hittar nya kreativa vägar att öka sin vinst och värdet på sina investeringar, samtidigt som segregationen ökar och ingen vetenskaplig utvärdering har visat att välfärdens kvalitet har blivit bättre.

Under mantrat om valfrihet har välfärden kommersialiserats. De som gynnats av valfriheten är som vanligt de mest informerade, ekonomiskt gynnade, friska, de som har engagerade anhöriga, de som orkar och har tid att planera sina barns skolgång, sin ålderdom. Detta försprång kan aldrig hämtas in med bättre information som utredaren tycks tro. Övriga kommer hjälplöst på efterkälken. De som betalar valfrihetens pris.

Johan Höök är inte ens beredd att föreslå öppna böcker och att offentlighetsprincipen ska gälla all verksamhet som utförs åt kommuner och landsting, till skillnad från friskolekommittén som vill att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor. Privat utförd kommunalt finansierad verksamhet kan med utredarens förslag aldrig ge medborgarna samma insyn som i kommunal verksamhet. Så varför privatisera?

Nej, låt kommunen driva kommunalt finansierad verksamhet. Ta bort vinstsyftet ur välfärden. Låt behoven styra. Låt vinsterna hamna i välfärden, hos medborgarna och inte i aktieägarnas fickor. Låt ideella sektorn som syftar till utveckling driva kompletterande kommunalt verksamhet, med lika stark offentlighetsprincip, meddelarfrihet och rätt kollektivavtal som i offentligt driven verksamhet.

torsdag 27 juni 2013

Glöm inte T-bana Hagsätra-Älvsjö!

Bra att det äntligen kommer förslag om utbyggd tunnelbana i Stockholm, även om finansieringen är oklar som DN skriver här. Det är hög tid att ta fram pengar och sätta igång byggena, om vi inte ska få en olidligt trång och otrivsam huvudstad, som folk flyr ifrån snarare än vill flytta till. Staten måste bidra, om det ska gå. (Detsamma gäller förstås Norrbotniabanan, som jag stödjer helhjärtat.) Hela landet ska leva!

Den del som berör Enskede-Årsta-Vantör är hopkopplingen av gröna linjens Hagsätradel med linjen till Nacka. Alla vi som åker tunnelbana på linje 19 vet hur stor trängseln är i rusningtid. På morgonen får jag knappt sittplats fast jag stiger på i Rågsved, som är näst längst bort på linjen. På kvällen när jag ska hem från jobbet får jag armbåga mig in i tunnelbanevagnen vid Gamla Stan, om jag prompt måste med.

Vad jag saknar i tunnebanepaketet är förslag om att knyta ihop linje 19 i Hagsätra med pendeltåget i Älvsjö. Nu då det planeras för bostäder i Älvsjö-/Örby blir det än viktigare. Även en pendeltågsstation i Högdalen vore bra. Vad Stockholm lider stor brist på är kollektiva tvärförbindelser. Det är ett klimatfientligt tänkande att allt ska centrera kring city. Alla orter behövs i utvecklingen av Stockholm. Hela staden ska leva!

fredag 21 juni 2013

Rågsved får inte socialförvaltningen

Igår stod det i DN Stockholm att socialförvaltningen skulle flytta till Rågsved. Det stämmer inte. Tidningen måste ha hämtat uppgiften från ett tjänsteutlåtande där Rågsved angavs som ett av flera alternativ. Socialförvaltningen ska till Farsta. Så frågan kvarstår: vilken förvaltning flyttar till Rågsved?

Stockholm är inte som Skellefteå

Skellefteå är inte som Stockholm. Skriver Sakine Madon i Norra Västerbotten. Det handlar om två städer som styrs helt olika politiskt. I Stockholm förs en ideologiskt mycket medveten politik som säljer ut så mycket som möjligt av gemensam egendom. Förskolor, hemtjänst, hyreshus som stockholmarna arbetat ihop i generationer. Avknoppningar, utmaningar och utförsäljningar gör några rika men många fattigare.

I den ena staden är jag uppväxt och i den andra bor jag nu. Om sommaren är jag tillbaka i Skellefteå där jag bodde fram tills jag gått ut gymnasiet. Utan sommaren i Skellefteå är jag en halv människa. Jag är präglad av min uppväxt. Geografiskt och politiskt. Tallskogen, hjortronmyrarna, insjöarna. Arbetarlitteraturen hemma i vardagsrummet. 1-majtågen med pappa. Vänsterengagemanget i Folket i Bild Kulturfront under IB-affären.

Bor i Rågsved. I Vantör där simhallen drivs av ett riskkapitalbolag. Där vård- och omsorgsboendet drivs av ett annat riskkapitalbolag. Där hemtjänsten avknoppades till underpris och där moderaterna och folkpartiet sedan dess vägrar låta äldre få möjligheten att välja kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra. Där högstadieskolan väljs bort av elever till förmån för vinstdrivande grundskolor eller skolor i stan.

Sakine skriver att det som är bra för ledande partier inte behöver vara det bästa för kommuninvånarna. Kritisk både mot blåa Stockholm som säljer till underpris och röda Skellefteå som driver en kommunal camping. Säger att företag inte behöver vara sämre i vården bara för att de är företag, om man har bra regler. Vad hon inte säger är dock att företag är till för att ge vinst till ägarna, till skillnad från kommunen.

Hur goda reglerna än är riskerar vinstintresset att pressa tillbaka kvaliteten genom minskad bemanning, glädjebetyg, sämre villkor för personalen. Marknadstänkandet spiller också över på kommunerna. För att vi ska vara säkra på att det är människors behov som är viktigast, måste vinstintresset bort ur skolan, äldreomsorgen och övrig välfärd. Då finns också plats för ideella organisationer som vill utveckla välfärden.

I Skellefteå är det mesta av välfärden fortfarande kommunal, som en följd av en medveten politik. Den välfärd som mina föräldrar jobbade ihop finns kvar i gemensam ägo. Vinster har inte hamnat i Jersey. För mig är valet lätt. Jag fördrar kommunal camping om jag får välfärden utan vinstsyfte, istället för en stad med privatisering som dogm, som minskar vår gemensamma egendom och gör staden allt mer segregerad.

torsdag 20 juni 2013

Förvirrande om förvaltningsflytt till Rågsved

Vad gäller egentligen? I tertialrapport 1 för kommunstyrelsen som klubbades igår står att socialförvaltningen flyttar till Farsta, men i DN Stockholm idag (tydligare i grafiken i papperstidningen, på nätet verkar det som en del ska till Farsta och en del till Rågsved) står att socialförvaltningen flyttar till Rågsved.

Så min fråga som jag ställt på bloggen tidigare gäller fortfarande, vilken förvaltning flyttar till Rågsved? För det blir väl någon, Rågsved ska ju vara mest prioriterat i Söderortsvisionen!

måndag 17 juni 2013

Stadsdelsdirektören besökte Rågsveds friområde

Idag har jag varit på visning av Rågsveds friområde, med Kräpplagruppen, Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening, stadsdelsdirektören och en politiker från majoriteten i stadsdelsnämnden. Vi fick en bra överblick över områden som är nyckelbiotoper, men där det ändå planeras radhusbebyggelse, och nya bilvägar isåfall kommer att dras fram där vi idag har promenad- och cykelvägar.

Vad jag fick veta som jag inte visste, är att delar av den mark där det planeras radhus har varit odlingslotter. Lotterna lämnades tillbaka till staden då det var svårt att hyra ut. Idag är det köer och lotterna skulle behövas! Dessutom försvinner befintliga lotter på södra området om byggplanerna sätts i verket. Vi fick också en genomgång av hur byggplanerna strider mot stadens miljöprogram.

Kräpplagruppen gör ett fantastiskt arbete med att göra friområdet känt. Friområdet har varit relativt bortglömt i staden, få politiker i stadshuset känner till området.  Därför är det så viktigt att föra ut kunskapen om de höga naturvärdena och hur viktigt området är för rekreation och friluftsliv. Friområdet är Rågsveds stolthet och det är de positiva värdena staden måste bygga vidare på!

Med ett naturreservat för Rågsveds friområde plus Kynässkogen, vind- och regnskydd, rastplatser och bra skyltning, gärna en tillsynsperson som både sköter om området och kan informera skulle göra friområdet ännu mer tilltalande. Staden borde jobba för att ännu fler kommer ut i naturen. Vi har ju högre ohälsotal i Vantör än i många andra områden, så att satsa stort på rekreation bara vara en vinnare!

torsdag 13 juni 2013

Fattiga fångar i sin stadsdelSedan borgarna kom till makten har SL-kort inte ingått i normen för ekonomiskt bistånd. De som inte får SL-kort genom särskild prövning blir fångar i sin stadsdel. I Enskede-Årsta-Vantör fick bara 56 % av hushållen SL-kort i april 2013 enligt statistik från SWECO, vilket motsvarar ungefär 400 hushåll. I kvällens diskussion på stadsdelsnämnden blev det tydligt att alliansen tycker att detta är helt i sin ordning.

Hur många som får SL-kort skiljer sig stort i staden. På Södermalm var det så få som 20 % medan det på Kungsholmen var 71 %. Det är inte acceptabelt . Stockholm är en och samma kommun. SL-kortet är frihetsfråga. Flera stadsdelar har knappt någon service så folk måste åka kommunalt för att besöka läkare, tandläkare, apotek, bibliotek, simhall, bio, följa barn på träning eller besöka ett öppet stadsdelsnämndsmöte.

Alliansen hänvisar till individuell behovsbedömning, men hur i hela fridens namn kan den leda till att nästan hälften inte behöver SL-kort? I själva verket hinner inte handläggarna göra alla de individuella prövningarna, det hann man inte heller när jag arbetade med frågorna. Men då ingick åtminstone SL-kortet i normen.

Att vi diskuterade frågan berodde på en remiss om riktlinjer. Vänsterpartiet och socialdemokraterna föreslog att SL-kort ska återinföras i normen som åren 2003-2006. Alliansen försökte blanda bort korten och hänvisa till riksdagsbeslut om jobbstimulans i försörjningsstöd. Uppenbarligen är det känsligt att konfronteras med att den egna politiken är så kall. Som Magnus Dannqvist (S) sa, valfriheten gäller tydligen inte folk med försörjningsstöd. Nekas SL-kort kan man exempelvis inte välja som förskola i andra änden av stan.

onsdag 12 juni 2013

Rullstolsslinga vid Högdalens vård- och omsorgsboende


Imorgon har vi sista stadsdelsnämnden för terminen. Ett av ärendena är ett medborgarförslag om att göra naturmarken vid Högdalens vård- och omsorgsboende mer tillgängligt för de äldre och deras anhöriga. Förvaltningen är kallsinnig men tänker se om det går att göra skogspartiet mer tillgängligt för förskolebarnen som huserar i fastigheten. Att tänka på de äldres behov finns dock inga pengar till i budgeten.

Enligt mannen som skrivit medborgarförslaget rullas äldre idag ut i rullstolar framför boendet och blir sittande där, trots att det är så nära till en park. Om det gjordes i ordning en slinga för rullstolar skulle de anhöriga kunna gå runt med de äldre som sitter i rullstol. Det skulle höja värdet på utevistelsen för de äldre och vara trevligt för de anhöriga. Gärna också en bänk längs slinga är önskemålet i medborgarförslaget.

Ett annat avslagsskäl är att det ska planeras ett nytt vård- och omsorgsboende i Högdalen med inflyttning tidigast 2018. Vänsterpartiet och socialdemokraterna tycker att det är långt fram i tiden. Många äldre passerar vård- och omsorgsboendet fram till dess och skulle ha stor glädje av högre kvalitet på utevistelsen. Vi föreslår därför att förvaltningen åtminstone ska få undersöka priset för att göra en slinga för rullstolar.

tisdag 11 juni 2013

Moderatstyrd förvaltning till Rågsved?

Det folkpartistiskt styrda Tensta får den folkpartistiskt styrda utbildningsförvaltningen med 400 anställda rapporterar ABC ikväll. Det blir ett bra tillskott av arbetsplatser. För någon dag sedan sa också den folkpartistiske ministern att diskrimineringsombudsmannen, DO, skulle till Rinkeby eller Tensta. Folkpartiet för hela slanten alltså...

Om DO är viktigast att flytta till Järva tycker folk olika om. Jag avundas inte DO kan jag iallafall säga. Men utbildningsförvaltningen hade jag gärna sett i Rågsved eller kulturförvaltningen. Nu väntar vi på vilken förvaltning som kommer hit. Hörde på Facebook att det ryktats om Stockholmshem. Bättre vore Familjebostäder, som ska ta över all allmännytta i området.

Om det finns samband mellan partifärg, stadsdelsnämndsstyre och utflyttad förvaltning bör det vara något som är moderatstyrt ... ifall det inte är så illa att Tekniska nämndhusets flytt gör att man anser att vi har fått vårt. Men det är i Rågsved och Högdalen vi saknar arbetsplatser, inte i Globenområdet!

söndag 9 juni 2013

Härliga Årstafältets koloniområde!

Idag var jag på politikervandring på Årstafältets koloniförening, som enda politiker. Tråkigt att inte fler tar chansen att se våra fina koloniområden och lyssna på kolonisterna. Kolonirörelsen är en viktig folkrörelse, så viktigt för människor att i storstäderna att ha nära till de gröna lungorna, kunna odla ekologiskt och få möjlighet att koppla bort stressen i vardagen.

Speciellt bra med Årstafältets koloniområde är att odlingslotter är integrerade med stuglotter. Här finns också en fin kryddträdgård med stolar och bord som är öppen för alla att besöka. För övrigt var det städdag idag så det rensades friskt i kryddbäddarna. Det bjöds också på en härlig vegetarisk lunch som vi påpassligt kunde äta under tiden som det dundrande åsk- och regnvädret kom över oss.

Vi hann prata om mycket när vi gick runt området. Exempelvis att det behövs bättre pollinering av både de odlade och vilda växterna och att det därför vore bra med en biodling i området. Och varför inga toaletter finns Årstafältet, som är så stort grönområde? Det är en fråga att ta tag i politiskt.

Kolonisterna vill förstås helst vara kvar i sitt fina område, som nu har tio år på nacken, och slippa flytta till en annan del och sämre del av fältet som staden beslutat i sina byggplaner. Nu har föreningen ett tvåårsavtal och det har gett lite andrum. Men frågan är hur många äldre som orkar en flytt. Bakom en koloniodling ligger mycket arbete och kärlek. Vare sig ett träd som nu är uppvuxet eller en kolonist kan flytta hur som helst.

Själv hoppas jag på valvinst 2014 och att hela den kommande majoriteten följer vänsterpartiets linje om att koloniområdet ska vara kvar, landskapsparken bevaras och att bostäder får byggas runt fältet och på hårdgjord mark, och inte som de nuvarande planerna som för övrigt kraftigt kritiserats av länsstyrelsen.
fredag 7 juni 2013

171 för många unga arbetslösa

Apropå social oro i våra stadsdelar. Frågan är komplex och det finns flera orsaker, men arbetslösheten är en viktig faktor. Jag tog ut statistiken för öppet arbetslösa (senaste uppgiften 31 oktober 2012) över Hagsätra, Rågsved, Östberga och Gamla Enskede (där Dalen ingår men inte särredovisas). så här såg det ut:

Hagsätra hade 3,4 % arbetslösa 18-19 år, 3,3 % som var 20-24 år och 5,4 % som var 25-54 år. I antal räknat var det 9 som var 18-19 år, 24 som var 20-24 år och 209 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre 2012.

Rågsved hade 6,4 % arbetslösa 18-19 år, 5,0 % som var 20-24 år och 7,6 % 25-54 år. I antal räknat var det 18 som var 18-20 år, 50 som var 20-24 år och 433 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre än 2012, särskilt i gruppen 18-19 år.

Östberga hade 4,9 % arbetslösa 20-24 år och 5,5 % som var 25-54 år (inget värde 18-20 år). I antal räknat var det 24 som var 20-24 år och 138 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre än 2012, särskilt i gruppen 20-24 år.

Gamla Enskede hade 2,4 % arbetslösa 18-19 år, 4,9 % som var 20-24 år och 3,5 % som var 25-54 år. I antal räknat var det 8 som var 18-20 år, 38 som var 20-24 år och 176 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre än 2006, särskilt i gruppen 20-24 år.

Helt klart är att det är 171 för många unga arbetslösa 18-24 år, och det är bara i dessa fyra stadsdelar. Tillkommer även de som inte jobbar eller pluggar men som inte är med i statistiken. Bara i Rågsved uppskattades de till 160 då Rågsved Community Center RCC lanserades. Jämför vi med 2006 redovisades bara 106 unga arbetslösa för de fyra stadsdelarna. Om vi bara jämför den äldre gruppen 20-24 år var de 136 i oktober förra året mot 100 år 2006.

Det är tydligt att alliansens skol- och arbetsmarknadspolitik inte lyckats hjälpa dessa unga. En allt mer segregerad skola och flera års ointresse efter valet 2006 för de unga som varken gick i skolan eller jobbade är två av orsakerna. Samhället har en skuld att betala tillbaka till de unga arbetslösa. De borde få läsa in gymnasieskolan utan att skuldsätta sig och erbjudas jobb inom kommunen, för att komma på fötter igen.


torsdag 6 juni 2013

Fråga de äldre i Enskede först!På senaste stadsdelsnämnden beslutade en majoritet i nämnden att avveckla 22 lägenheter på Enskede Nya Servicehus när Caremas entreprenad upphör sista september. Vänsterpartiet och socialdemokraterna ville att pensionärerna själva skulle tillfrågas innan vi fattade beslutet, men det förslaget blev tråkigt nog nedröstat. Eftersom de flesta av de 22 lägenheterna är uthyrda måste de som bor där byta lägenhet. Om det är mot deras egen vilja blir det mycket ansträngande. I andra liknande fall har det tyvärr lett till dödsfall.

Vi har också efterlyst statistik över hur många som fått avslag men velat bo på servicehus i Enskede. Tanken är att få veta behovet, ifall bedömningen skulle bli generösare än idag. Tyvärr finns inte den statistiken som hade kunnat jämföras med de 8-10 lediga lägenheter som finns idag på Enskede Nya servicehus. Jag vet därför inte om det verkligen är nödvändigt att minska servicehuslägenheterna på grund av minskat behov, det kan lika gärna vara på grund av för strama biståndsregler. 

Men om vi skulle vara helt säkra på att lägenheterna inte behövs, ja då måste loftgångshuset tömmas i takt med att äldre flyttar av egen vilja, och inte mot deras vilja. Det kan tänkas att några behöver och vill flytta till vård- och omsorgsboende eller vill flytta till en ledig lägenhet i andra delar av servicehuset. De 22 lägenheterna är lite otillgängliga, i och med att restaurang och gemensamhetslokaler finns i en annan byggnad.

Ett annat alternativ är att tillfälligt hyra ut tomma lägenheter, exempelvis till studenter eller göra personalbostäder. Enskede vore också ett bra alternativ ur integrationsperspektiv för ett mindre boende för ensamkommande flyktingbarn. När behovet av äldrebostäder ökar kan lägenheterna återgå till servicehuset.

onsdag 5 juni 2013

Fyra besökare och en nämnd

Kvällens öppna nämndmöte gick i orons tecken. Fyra besökare och nämnden hade gott om tid att ventilera de fyra orosfrågor som kom upp, eftersom kulturskolans besök ställts in:

Social oro i våra stadsdelar under den senaste tiden, oro för utsläpp av farliga ämnen från Högdalsverket - där socialdemokraterna och vänsterpartiet har en skrivelse för beredning - oro för exploatering av Rågsveds friområde och oro för husvagnsbosättningarna.

Jag har redan lärt av oron. Exempelvis behövs mötesplatser för unga över 18 år. Unga vuxna -mittemellan ungdom och vuxna - kan ha intressen som riskerar att glömmas bort. Vuxenvandringarna har betytt mycket, folk mobiliserar när det gäller att stå upp för sina områden. Förstås att fortsätta att jobba för en jämlik stad, där alla får lika förutsättningar till ett bra liv.

Alla är medvetna om att romerna har det svårt. Lösningen ligger inte i stadsdelsnämndens händer, socialnämnden har huvudansvaret i staden. Staden kunde ordna uppställningsplats för husvagnar med sanitära möjligheter. EU agera för romers rätt till ett anständigt liv i sina hemländer.

Utsläppen från Högdalsverket som gjort personal sjuka oroar boende, som i några fall uppges ha fått hälsoproblem. Miljömedicin på Karolinska ska ha gjort analyser sa en av besökarna. Förvaltningen noterade och svar på skrivelsen utlovades till septembersammanträdet.

De öppna nämndmötena är viktiga kanaler, fast jag önskar att nämnden hade mycket mera att säga till om. Bra ändå att det knöts kontakter och blev bestämt med visning av friområdet för nya stadsdelsdirektören. Kräpplagruppen är guide och en från allians och opposition går med.