torsdag 6 juni 2013

Fråga de äldre i Enskede först!På senaste stadsdelsnämnden beslutade en majoritet i nämnden att avveckla 22 lägenheter på Enskede Nya Servicehus när Caremas entreprenad upphör sista september. Vänsterpartiet och socialdemokraterna ville att pensionärerna själva skulle tillfrågas innan vi fattade beslutet, men det förslaget blev tråkigt nog nedröstat. Eftersom de flesta av de 22 lägenheterna är uthyrda måste de som bor där byta lägenhet. Om det är mot deras egen vilja blir det mycket ansträngande. I andra liknande fall har det tyvärr lett till dödsfall.

Vi har också efterlyst statistik över hur många som fått avslag men velat bo på servicehus i Enskede. Tanken är att få veta behovet, ifall bedömningen skulle bli generösare än idag. Tyvärr finns inte den statistiken som hade kunnat jämföras med de 8-10 lediga lägenheter som finns idag på Enskede Nya servicehus. Jag vet därför inte om det verkligen är nödvändigt att minska servicehuslägenheterna på grund av minskat behov, det kan lika gärna vara på grund av för strama biståndsregler. 

Men om vi skulle vara helt säkra på att lägenheterna inte behövs, ja då måste loftgångshuset tömmas i takt med att äldre flyttar av egen vilja, och inte mot deras vilja. Det kan tänkas att några behöver och vill flytta till vård- och omsorgsboende eller vill flytta till en ledig lägenhet i andra delar av servicehuset. De 22 lägenheterna är lite otillgängliga, i och med att restaurang och gemensamhetslokaler finns i en annan byggnad.

Ett annat alternativ är att tillfälligt hyra ut tomma lägenheter, exempelvis till studenter eller göra personalbostäder. Enskede vore också ett bra alternativ ur integrationsperspektiv för ett mindre boende för ensamkommande flyktingbarn. När behovet av äldrebostäder ökar kan lägenheterna återgå till servicehuset.

Inga kommentarer: