söndag 28 november 2010

Gärna vinterkallt, men inte inomhus

Idag ville jag ha åkt skidor på den nyfallna snön, men när mejlboxen är nära att sprängas, räkningarna ligger på hög och kurslitteraturen oläst får jag vackert stanna inne. Dessutom är skidorna i källaren,

Men att sitta stilla inne innebär en dag som denna att frysa om fötter, nästipp och fingrar trots strumpor, ylletröjor och fleecefiltar! Åtminstone om man bor hos AB Familjebostäder. Verkar som om man vill frysa ut oss hyresgäster ...

lördag 27 november 2010

Tips om bra genväg - till vänster

Jöran Fagerlund gör ambitiösa sammanställningar av läsvärt på bloggarna under rubriken Lördagsläsning. Hinner du inte själv scanna av bloggosfären så finns således bra genvägar!

Gå in och titta själv, där finns både en exposé över veckan som gått ur vänsterperspektiv och godbitar som Erik Bergs Hemliga öppna städer som både ökar din kunskap och väcker kreativa tankar.

Tillbaka till ruta ett?

Nu vill Boultbee samarbeta säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) i SvD idag. Återstår att se hur länge den samarbetsviljan finns kvar, om staden står fast vid att det är Boultbee som ska betala sina egna kostnader för centrumanläggningarna och inte övervältra dessa på stockholmarna.

Nu ska man alltså vara tillbaka där man började, med stadens krav på utveckling av förortscentrumen, det som aldrig stadgades i avtalen, och ska börja diskutera centrum för centrum och vad som behöver göras.

Nordin kallar oviljan hos Boultbee för "lomhördhet", vilket är en snäll omskrivning av verkligheten. Under Boultbee styre har småföretagare blivit sjuka av oro och drivits bort från sina lokaler pga skyhöga hyres- och avgiftshöjningar och förortsborna har fått se sina centrum förfalla.

Att referenser inte har tagits enligt SVD:s granskning är Sten Nordins partigrupp i stadshuset delansvariga för, genom ansvariga borgarrådet Kristina Alvendal. Att bara kalla det en "miss" visar det moderata lättsinnet inför privatiseringar.

För det finns verkligen många allvarliga sidor av myntet i denna affär, som gör att jag inte kan rycka på axlarna och ta så lätt på det hela som Sten Nordin tycks göra:

1. Människorna som drabbats - dvs. småföretagarna som driver sina verksamheter och förortsborna som är deras kunder.
2. Förorterna som drabbats - dvs. den minskade attraktiviteten som boendemiljö när servicen försvinner och det minskade antalet arbetsplatser.
3. Kommunens trovärdighet som drabbats - dvs. kommunens minskade möjlighet att ta ansvar för det offentliga rummet i hela staden och medborgarnas ökade utsatthet för marknadens hunger efter maximala vinster
4. Borgarnas dubbla bokföring - dvs. att lägga ned kommunala arbetsplatser och dra undan kundunderlaget för befintliga småföretag och det politiska målet att samtidigt skapa fler arbetsplatser genom Järvalyftet och Söderortsvisisonen

fredag 26 november 2010

Vänsterpartiet igår idag imorgon

Det går neråt för vänstern och uppåt för högern.

Jinges ord "... kan konstatera att det är synd att landets enda vänsterparti gör som björnen när vintern kommer." är hårda men lätta att instämma i.

Nu måste något hända i partiet. Förändringar som märks. Förutsättningarna är goda, vi har många nya medlemmar, många gamla medlemmar som är mycket kunniga och i grunden har vi en radikal och framtidsinriktad politik.

I Vantör är vi 97 medlemmar i senaste räkningen, nästan en fördubbling efter valet. De kom till oss för att de tror på vår politik och ogillar högern. Men det räcker inte. Vi måste få många många fler väljare att tro på oss och gilla oss.

Så, hur gör vi det? Ett sätt är att göra som vi i Vänsterpartiet Vantör, dra igång medlemsdiskussioner, vi träffs klockan 19 onsdagen den 8 december i Picknickteatern, på temat "Vänsterpartiet igår idag imorgon!"

Det går uppåt för vänstern och neråt för högern. Snart.

Även dags för V att byta partiledare

Läser att Lukas Löfling i Uppsala kräver Lars Ohlys avgång, med tanke på att Vänsterpartiet backat två val i rad med honom som partiledare. Jag kan inte säga annat än att jag håller med. Och det har jag gjort länge.

En ansvarsfull ledare ställer efter två förlustval sin plats till förfogande och ger medlemmarna möjlighet att i en öppen och lugn process nominera kandidater till efterträdare. Helst två, kvinna och man, för jag tror på delat ledarskap.

Titta på MP, vars språkrör har begränsade mandatperioder. Då blir det inte så traumatiskt att byta. Befriande att se att flera kvinnor där säger ja till att kandidera. Samma frimodighet önskar jag att vänsterpartiet kan uppvisa.

Med Lukas Löflings ord: "Oavsett hur mycket partiet omprövar sin politik är det svårt att återfå förtroende hos medborgarna om man inte också byter ut den främste representant som ska föra ut partiets politik."

Bra att missa bussen ibland

Missade 744:an precis när jag handlat mat i Högdalen. Den kan gott få gå en gång i kvarten. Trodde jag hade en halvtimmes tråkig väntan framför mig. Men inget ont som inte för något gott med sig.

För först träffade jag nämligen en kvinna från Rågsved som är kolonist i Snösätra Norra Koloniträdgårdsförening . Vi diskuterade förstås vad som kan göras för att få beslutsfattarna att ge upp planerna att bygga 85 småhus på koloniområdena och på Bråtegränd. Heja kolonisterna!

Och sedan kom fem kvinnor från Kräpplagruppen och samlade namn mot byggnationen och för att göra Rågsveds friområde till ett naturreservat. Isande kyla och krasslighet stoppar inte dessa entusiaster. Heja Kräpplagruppen!

onsdag 24 november 2010

Boultbee igen

Nämnas kan att finansborgarrådet Sten Nordin vägrade att kommentera Boultbeeaffären i dagens budgetdebatt i stadshuset. Hukar var ordet.

Det här ser illa ut inför Stockholmarna. Att inte våga svara ger intryck av osäkerhet. Saken ska tigas ihjäl verkar det.

Nu är Boultbeeaffären både revisorsanmäld (av V) och polisanmäld (av S), får se vad lagens långa arm och revisionens kloka förtroendevalda säger i frågan.

Avknoppningsivrare vädrar morgonluft

Nu vill näringslivet att Stockholms stad ska avknoppa igen, och hänvisar till nya riktlinjer från Tillväxtverket med möjlighet till hembudsklausuler. Avknoppning kallas förresten för personalövertagande idag, det gamla namnet solkades av den skandalösa privatiseringen av förskolorna i halva Årsta.

Skribenterna från Almega och Svenskt näringsliv glömmer dock att brister i lagstiftningen gör privat verksamhet svårare att få insyn i, att kontrollera, att åtgärda missförhållanden och gör det svårare för personalen att få kollektivavtal jämfört med kommunal verksamhet.

Dessutom är redan en tredjedel av kommunens verksamhet konkurrensutsatt, vilket gör att vi snart inte har kommunala alternativ kvar i flera stadsdelar. Fortsatt privatisering är att sätta driftsformen före innehållet i välfärden. Den linjen påstår sig moderaterna ha övergivit, fan tro´t!

Stad utan gränserIdag och imorgon pågår budgetdebatten i Stockholms stad. Vänsterpartiet har en budgetreservation som bygger på en solidarisk finansiering för en stad med jämlika levnadsvillkor, miljörättvisa, hållbar stadsmiljö och gemensam välfärd.

Läs mer, inspireras, gör politik av och ladda ner på Stockholmsvänstern

tisdag 23 november 2010

Utvisa moderaterna från stockholmspolitiken

Boultbeeaffären fortsätter att granskas i Svd. Nu tycker Boultbee att staden ska betala för upprustningen av centrumen och dåvarande ansvariga finansborgarråd att Boultbee ska anmälas för avtalsbrott. Helt uppochnedvänt med andra ord. De ansvariga borgerliga politikerna borde istället dömas av väljarna till livtids utvisning från Stockholms stads fullmäktigeförsamling för sin monumentalt dåliga slarviga arroganta politik.

Om strukturella orsaker till brister i såväl välfärdens verksamheter som faktiskt i effekterna av Boultbeeaffären skriver Lena Sommestad pricksäkert om. Kan inte låta bli att citera:

"Om vi verkligen vill främja ett väl fungerande näringsliv i Sverige, och om vi också vill främja hög kvalitet i offentliga verksamheter, god myndighetsutövning och lika behandling av alla medborgare, då bör vi säkerställa att verksamheter av allmänintresse - som t.ex infrastruktur, utbildning, sjukvård och offentliga miljöer – inte ägs av bolag som, i linje med den självklara logik som ska styra privat verksamhet, sätter egna vinstintressen för allmänintresset."

Imorgon är det budgetdebatt i Stockholms stad. En av de frågor som vänsterpartiet lyfter i reservation efter reservation år efter år är pengsystemets invadering av den kommunala välfärdssektorn och dess uppenbart negativa konsekvenser för jämlikhet och effektivitet. Vi behöver helt enkelt se över ersättningssystemet så att det gynnar allmänintresset och inte företagens egenintresse. Även där finns ett passande citat av Lena Sommestad:

"Vi bör också se till att offentliga aktörer inte drivs in i styrsystem där de tvingas att ständigt sätta ekonomiska mål före verksamheternas mål. Vi måste kort sagt bygga institutioner och styrsystem som är utformade för att värna allmänintresset."

Kanske kan denna erbarmerliga Boultbeeaffär vara en liten pusselbit i arbetet med att öppna ögonen på folk så att vi får en politisk vändning och möjlighet att bygga upp kommunens verksamhet på ett solidariskt uthålligt sätt från och med valet 2014?

Moderaterna hukar om Snösätra

Ikväll hade vi områdesmöte för Hagsätra och Rågsved om aktuella frågor. Jag kan inte påstå att Hagsätraskolans matsal var fullsatt, men ganska många boende hade hittat dit trots det ruggiga vädret. Från oppositionen var alla tre partiet representerade.

Polisen bekräftade att hasch och marijuana ökat, vilket är nytt i våra områden. När oppositionen nyligen tog upp narkotikan i nämnden var majoriteten dock mer intresserad av att alkoholen minskat än att narkotikan ökat.

De konstgräsbeklädda kullarna i Rågdalen kom också upp, folk anser inte att de passar i Rågsved, vilket jag instämmer i. Finns de som gillar eländet också enligt exploateringskontoret. Uppenbarligen fanns ett annat förslag om park a la Enköping, men det stöp på pengar till driften. Om jag uppfattade saken rätt. Något som kostar lite mer har staden inte råd med när man sänker skatten.

Positiva nyheter är iallafall att IKANO bygger en ny ungdomsgård i Hagsätra Centrum, det är behövligt med tanke på de bedrövliga lokaler som används idag.

Stadsbyggnadskontoret slängde ut en trevare om att bygga på bollsplanen mitt emot Lidl, för att bekosta konstgräs vid Rågsveds Centrum. Värt att tänka på, även om planen används av korpfotbollen. Rågsved och våra ungdomar har nog större glädje av konstgräs i centrum än av denna avides belägna plan.

Bostäder kanske kan byggas ovanpå Lidl och över parkeringsplatsen som står ganska biltom, då har de åtminstone chans på fler kunder... Även längs Bjursätragatan kan man bygga fler bostäder, till exempel i Snösätra där det nu ligger en affär och en likaledes ganska tom parkeringsplats. Det bör inte behöva rubba planerna på aktiviteter för ungdomar, cykelbanor och annat kul som planeras.

Överhuvudtaget efterlystes långsiktighet och områdesplanering av de kloka mötesdeltagarna. Det bästa områdesmötet tyckte vi från S och V unisont.

Den hetaste frågan under kvällen var dock hotet om bebyggelse på kolonierna i Snösätra och på Bråtegränd, tjänstemännen från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret betonade gång på gång att inget beslut är fattat, det finns bara "direktiv" om utredning av lämpligheten av bebyggelse.

Men att ens utreda bebyggelse i detta biologiskt känsliga område är skrämmande. Från Kräpplagruppen påpekades det bakvända med att beslutet om markreservation till NCC kom innan programsamrådet. Ett önskemål var att biotoputredningar som staden gör kan läggas på hemsidan. Kanske till samrådet var svaret, för sent ropades från salen!

Moderaterna som styr de politiska nämnderna för byggnation och även folkpartiet lyste märkligt nog med sin frånvaro, bara KD-ordföranden i stadsdelsnämnden fanns på plats. Detta uppfattades inte som positivt av de boende. Vågar inte moderaterna försvara sina egna beslut är frågan?

måndag 22 november 2010

Minnesförlusten verkar vara total

I SvD:s tredje artikel om stadens försäljning av Centrumkompaniet till Boultbee framkommer att Boultbees anbud faktiskt innehöll flera referenser. Det var kommunpolitiker och höga tjänstemän i svenska städer där Boultbee hade verksamhet, men högst en verkar ha blivit uppringd.

Stadens ansvarige säger i artikeln att man tog andra kontakter, bland annat utomlands. Man trodde inte att det skulle ge så mycket att tala med kommunpolitiker! Kanske de hade fel partifärg? Inte heller lyssnade man på varningar från handlare till alla 101 ledamöter i kommunfullmäktige! Så ingen kan säga att man inte visste.

Trots detta minns dåvarande finansborgarrådet inga varningar och ansvariga borgarrådet minns bara en varning. Ingen minns heller ett personligt grattismejl till valsegern från Boultbees dåvarande vd till finansborgarrådet.

söndag 21 november 2010

Spänningen stiger i svensk politik

Läste DN-Debatt med stort intresse idag, Lena Sommestad skriver tydligt om socialdemokratins vilsenhet som en följd av en bristande ekonomisk politik. Hon lyfter fram tidlösa värderingar som jämlikhet och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, som jag som vänsterpartist förstås instämmer i.

Välfärden som motor i samhällsutvecklingen, reproduktionens ekonomi, arbetets värde, breda bildningsideal, klimatkrisen är andra avgörande faktorer i en progressiv ekonomisk politik som Sommestad beskriver i stark polemik med den framtidsvision som Thomas Östros redovisat.

Wow, nu kan det bli spännande i svensk politik igen!

Vi i vänsterpartiet har också en stor uppgift det kommande året, att analysera vårt valnederlag och komma ut starkare ur krisen, både organisatoriskt och politiskt. Jonas Sjöstedt skriver klokt om det rödgröna samarbetet, varför det var nödvändigt och varför det misslyckades.

Han sätter ord på sånt som jag upplevt, men inte formulerat. Mitt i valarbetets intensitet hann jag aldrig ha koll på de rödgröna överenskommelserna som tecknades stup i kvarten. Det är klart att väljarna inte heller kunde hänga med i svängarna.

Och sedan var det uppifrånperspektivet, "det blev partiledningarnas och partistrategernas samarbete" skriver Jonas Sjöstedt, och det håller jag med om. Vi hade behövt breda dialoger som grund, där lokala erfarenheter i den breda vänstern hade kunnat tas till vara och tjänat som en grund för mobilisering.

Lokalt i Vantör har vi alltid haft ett bra rödgrönt samarbete och vi hade också en valmanifestation på Bandängen. Nu är det bara att ta nya tag, i våra respektive partier och gemensamt nationellt för att ta tillbaka regeringsmakten hoppas jag när dimmorna skingrats över hur våra partier väljer att utveckla oss.

Monumentalt M-Misslyckande

Finns det något som centrumägaren Boultbee har lyckats med i Stockholm? Var är den utveckling till stockholmarnas fromma som utlovades men som aldrig sattes på papper i bindande villkor av de styrande moderaterna?

Det är inte bara små förortscentrum i det brittiska bolagets ägo som förtvinar utan till och med flaggskeppet i Skärholmen har Boultbee misslyckats med. Butikslokaler står tomma och butiksägarna är i fejd med hyresvärden.

Tvisterna med Boultbee slår alla rekord, och det är inte bara de små förortsföretagarna som är missnöjda, utan stora starka ICA-koncernen tar nu ton och stämmer företaget.

SvD har i sin artikelserie berättat om 38 vräkningar av hyresgäster på tre år. "Att kontrakten avslutas på det sättet är en naturlig del av centrumförnyelsen, säger Steve Boultbee Brooks." Avveckling istället för utveckling.

Denna brutala regim har staden gjort storaffärer med, utan att lyssna på oppositionens kritik! Hade man gjort det hade en seriösare part kunnat köpa alternativt hade staden behållit centrumen, vilket vore det mest ansvarsfulla.

Nej tvärtom har borgarna stoltserat med att sälja Centrumkompaniet till överpris, vars kostnader betalas av butiksägarna genom ofantliga hyreshöjningar och odefinerade avgifter. Och av förortsborna som får sämre service.

Det är en rå och cynisk näringslivspolitik och småföretagare som heter duga!

lördag 20 november 2010

Värmande mejl

Det kom ett mejl, som värmde gott i novemberrusket:

"Kära ni!
Ni har hjälpt till att bevara vår kära Sturebyhöjdens skogspark för oss alla och för framtidens generationer som ett andningshål för lek och rekreation.

ETT JÄTTESTORT OCH HJÄRTEKÄNT TACK FÖR DIN INSATS FRÅN OSS !!!

Sturebyhöjdens vänner"

På väg men inte framme

Kan trots allt inte låta bli att vara glad över att som kvinna leva idag och inte på 1700-talet, då kvinnor blev avrättade när de krävde att få bilda egna föreningar. Det ödet drabbade Olympe de Gouges, född 1748 och skändligen mördad 1793.

Och tänk att Stockholmsäktenskapen uppstod som en konsekvens av äktenskapslagstiftningen, som fram till 1921 omyndigförklarade kvinnor som gifte sig. Från 1884 blev ogifta kvinnor myndiga vid 21 år, samma som för män.

I Sverige fick kvinnor rösträtt 1919-1921, bland det senaste i Europa, i Frankrike inte förrän 1944. Även rösträtt för alla män infördes sent i Sverige, 1909. Säkert vet någon klok varför dessa två länder var så sena?

Först tio år efter att jag var född kriminaliserades våldtäkt i äktenskapet och inte förrän jag gick första året i gymnasiet kom särbeskattning för äkta makar. Inte undra på att mamma inte började jobba igen efter att barnen fötts.

Fortfarande är det dock skillnad på formella rättigheter och hur de efterlevs i praktiken. Det är skälet att jag börjat läsa kursen "Kvinnor och mänskliga rättigheter", idag har jag läst första kapitlet i Annika Åkerbloms "När kvinnor fick rättigheter. Sverige 1700-2010."

Filmfestival i Rågsved 25-28 november

MÅNGKULTURELL FILMFESTIVAL I RÅGSVED 25 - 28 november 2010

Kortfilmer, långfilmer och dokumentärer visas från Afrika, Mellanöstern, Asien, Europa och Sydamerika. Det kostar inget och för varje visning finns 80 platser. först till kvarn gäller.

Plats: Rågsveds fritidsgård, Rågsveds torg 3

Det är stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör som ordnar denna filmfestival. Bra initiativ!

Någon j-a ordning ska det vara i Stockholms stad

Tack SvD för en mycket bra artikel om Boultbee. Synd bara att den inte kom före valet! Men, jag ser fram emot de kommande artiklarna i serien. Och fortsatt stenhård bevakning av privatiseringarnas konsekvenser.

Privatiseringarna i Stockholms stad går över alla gränser. Det finns inga spärrar. Det märker vi också i stadsdelsnämnden när avtal med privata utförare inom äldreomsorgen förlängs trots stora brister. Om vi hade fått maktskifte hade eländet kunnat hejdas.

Nu återstår fyra år till med samma politiska styre som är blinda för konsekvenserna av sin politik. Eller rättare sagt, förfallet i förortscentrumena hade kunnat förutses och stoppas om moderaterna tagit referenser på Boultbee innan köpet.

De värsta kvalitetsbristerna i privat äldreomsorg, förskola och fritid hade vi sluppit med kommunal drift, eller åtminstone med hårdare krav, uppföljning och genom att inte betala ut hela ersättningen om inte kvaliteten upprätthålls. Sådana villkor finns till exempel i landstinget, och det borde självklart Stockholms stad införa.

Jag hoppas att borgarna får kraftiga reprimander av revisorerna när det gäller Boultbeeaffären. Vänsterpartiet har även lämnat in en revisorsanmälan när det gäller att egenregianbud har missgynnats systematiskt inom socialtjänstsen.

Skämmas borde de som är ansvariga för privatiseringskarusellen i Stockholms stad, för det är inte seriöst att släppa loss marknadskrafterna i välfärden.

Och jag hoppas att borgarna i valet 2014 åker ut för många mandatperioder framåt i stadshuset. För någon j-a ordning måste det vara i Stockholms stad.

Den skamliga Boultbeeaffären

Äntligen kommer Svenskans reportage om Boultbees framfart i förortsgalleriorna i Stockholm. Detta har vänsterpartiet i stadshuset kritiserat starkt från första början och i höstas lämnades en anmälan in till revisorerna.

Tidigare tog vänsterpartiet även fram en rapport som visade de mycket stora bristerna i de fem värst drabbade förortscentrumen, bland annat Högdalens centrum. En viktig debatt hölls i Tensta där förtvivlade småföretagare från Järvafältet vittnade om Boultbees hårda framfart.

När jag och Mattias Ericsson från Vänsterpartiet Vantör på sensommaren pratade med företagarna i Högdalens centrum fick vi en entydig bild av att all utveckling avstannat när Boultbee tog över. De är anonyma ägare som bara märks när ospecificerade räkningar dimper ner hos företagarna.

Högdalens centrum liksom alla andra förortscentrum förtjänar bättre. Vi som bor i förorterna behöver levande spännande centrum med en bra mix av butiker, kultur och möteslokaler. Det för vi i vänsterpartiet fram i vårt förortsprogram.

Läs mer om vänsterpartiets kritik mot Boultbee och förslag till en radikal förortspolitik och ladda ner vår Boultbeerapport från Stockholmsvänstern.

Allmänintresset hotat i Sätra

Man häpnar. I dagens DN står att Sätraborna riskerat att inte kunna åka tunnelbana, om fastighetsägaren Leif-Ivan Karlsson till centrumanläggningen inte skulle få bygglov. Ingången till tunnelbanan går nämligen genom centrumet.

Efter hot från fastighetsägaren om att stänga centrumet, och därmed ingången till tunnelbanan, ger staden nu bygglov. Fastighetsägaren har tidigare gjort en kritiserad ombyggnad utan bygglov, och nu ska det tydligen bli vissa förändringar, även om de inte är optimala.

Ordföranden i Skärholmens stadsdelsnämnd Jan Jönsson, (FP) ville helst riva och börja om men befarade otaliga överklaganden och många års kaos för Sätraborna. Det kan jag ha förståelse för, men tillgång till tunnelbanan kan aldrig hänga på enskilda fastighetsägares godtycke. Det nya bygglovet måste förenas med villkor som gör att detta aldrig kan hända igen.

Hur kan staden och landstinget ha gått med på att en enskild fastighetsägare kan stänga av folket från sin egen tunnelbanestation? Det måste synas i grunden. Jag förutsätter att Folkpartiet ser till att ordna en sådan utredning, eftersom de ingår i den styrande majoriteten både i staden och landstinget.

onsdag 17 november 2010

Dags att återkommunalisera

Imorgon är det stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör. Bland annat kommer frågan upp om förlängning av avtalet för drift av Enskede Nya Servicehus.

Jag anser att avtalet inte ska förlängas och att servicehuset ska återgå i kommunal drift när avtalet gått ut. Skälet är att det finns många brister som inte har åtgärdats. Detta framkommer i ett annat ärende på dagordningen.

För de som vill informera sig om vad som står i ärendena finns de på "Insyn" på stadens hemsida. Kom gärna och lyssna på mötet som börjar kl 18:00.

Även lokala pensionärsrådet ifrågasätter en förlängning. Upp till bevis om det är de äldre som sätts främst av borgarna, eller den privata driften i sig!

Tisdagsbio i Rågsveds Folkets Hus

Filmklubben i Rågsved presenterar "SIN NOBRE", som spelas i Rågsvedssalen - Rågsveds Folkets Hus, tisdag den 23 november kl 15.00. Pris 50 kr inkl. kaffe och bulle.

”Sin Nombre" är inte bara ett våldsamt drama som fullkomligt knockar sin publik utan också en fin skildring av naiv tonårskärlek. Med fantastisk regi och snyggt foto är det här en film som griper tag och berör.

Sin Nombre som fick pris för bästa regi vid Sundance-festivalen i år handlar om Sayra, en tonårstjej från Honduras som beger sig ut på en farlig resa tillsammans med sin pappa och farbror. De ska ta sig till USA där pappans nya familj väntar. Sayra känner knappt sin pappa och ser inte direkt fram emot att träffa hans fru och barn men under resan växer känslorna för pappan fram. (SVD)”


Arrangörer är Filmklubben i Rågsved tillsammans med Rågsveds Folkets Hus, PRO Rågved Hagsätra samt ABF Stockholm.

tisdag 16 november 2010

Det glömda Sverige

Dagersättningen för asylsökande har inte höjts sedan 1994. Jämför med att enligt Statistiska centralbyrån har matpriset ökat i genomsnitt med 17,1 procent mellan 1994 och 2009.

I betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige som lämnades till regeringen förra året föreslås en höjning från 61 till 70 kronor. Men det har inte prioriterats av regeringen läser jag i ETC och finner inte ord.

måndag 15 november 2010

En revisors lektion i privat och kommunalt

Många kan inte skilja på privat och kommunal verksamhet, fick jag höra av en mycket erfaren kommunalt förtroendevald revisor på ett informationsmöte för förtroendevalda från olika politiska partier ikväll. Och han menade att det är förödande om en sådan person släpps lös i kommunen ...

För att inte vi skulle åstadkomma sådan skada gav han oss en lektion i vad som skiljer kommunalt och privat:

Kommunen
Mål - verksamheten
Medel - pengarna

Privat
Mål - pengarna
Medel - produktionen

Det är helt olika miljöer som de olika organisationsformerna verkar inom. Revisionen ser därför också olika ut i de båda sfärerna. I privat verksamhet står pengar i fokus, i kommunen är det verksamheten.

Ingen borgerlig opponerade sig. När oppositionen yttrar liknande tankegångar i fullmäktige eller i nämnderna får man däremot mothugg. För framtida bruk kan det vara bra att påminna om att vi verkar ha revisorerna på vår sida ...

söndag 14 november 2010

Uppdatera Vänsterpartiet.nu

Jonas Sjöstedt skriver på sin blogg att "Idag är det Vänsterpartiet som allt för ofta uppfattas som försvarare av något gammalt. Inte sällan handlar vår politik om att säga nej, vara emot eller kritisera."

Det här måste vi måste ta på största allvar. Lokalt gör vi det i Vantör genom att ha antagit ett 25-punktsprogram om vad vi vill förbättra i området. Hade vi vunnit valet hade vi haft bättre förutsättningar att genomföra programmet. Nu får vi i opposition visa vad vi vill, som alternativ till den borgerliga politiken. Samma resa måste vi göra nationellt, annars är vänstern förlorade.

Jonas fortsätter: "Men många väljare har en vag bild av vad vi faktiskt vill uppnå. Vi lyckas inte förmedla en positiv bild av det Sverige vi vill se. Däri ligger vårt huvudproblem."

Det här måste vi också jobba med. Lokalt håller vi på att förändra våra former för att möta folk. Vårt tältprojekt gör oss mobila, vi ska finnas i olika centrum, där det händer saker, festivaler, och visa att valet inte bara vinns på valdagen. Det här måste vi också göra nationellt, annars är vänstern förlorade.

Jonas igen: "Vi måste fokusera på radikala och genomförbara lösningar som visar en väg ut ur samhällsproblem som arbetslöshet, klimatkris och växande klassklyftor. Det är vänsterns utmaning."

Här räcker vi inte till lokalt. Men tillsammans räcker vi till. Vi behöver ny energi, kraftsamling, kreativitet, hearings, studier, debatter, kunskapssammanställningar. Allt för att mejsla fram skarpa sammanhängande spännande solidariska förslag som visar möjligheter och riktning.

Fråga till Vänsterpartiets Framtidskommission: Varför inte ordna kreativa tänkardagen för hela partiet i hela landet?

Ser sedan att ni skickar ut enkäter för att få fram en rättvis bild av partiet, omvärldsanalyser och kvinnors organisering. Det ska bli underlag för "långtgående diskussioner på regionala konferenser" - förhoppningsvis blir de förutsättningslösa häftiga odogmatiska tänkardagar som vi så väl behöver.

Moderat feltänk om barriärer

När skog skälls för att vara barriär får man se upp.

Då frågar jag mig vems intressen som styr. Det känns befogat efter att ha läst stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M) uttalande i DN om markreservationen till NCC för att bygga minst 75 villor på Bråtegränd och två koloniområden. Det område som Rågsvedsbor vill skydda och göra till Ekopark Syd.

"Stora barriärer mellan områden är aldrig bra, vare sig det är en motorväg eller en skog. Det är klart att ett nytt område inte kan vara en isolerad plats", säger Kevius.

Ska vi tala barriärer är det inte skogen utan upplaget på Bråtegränd som är barriär med stort B. Det förstör miljön med utsläpp, buller, tung trafik, otrygghet och fula klottrade byggnader. Om den politiska enigheten i dåvarande Vantörs stadsdelsnämnd hållit i sig, hade upplaget varit borta idag.

För att inte skapa nya barriärer måste upplagsområdet återgå till natur och bli en del av Ekopark Syd. Det är vad vänsterpartiet vill. Om Kevius istället säger ja till villor bygger hon nya barrärer. Oaser för kolonister och naturälskande söderortsbor blir privat mark, instängslad, där allemansrätt inte råder. Det blir bara de som har råd att köpa villor som får njuta naturen.

Vi som bor i hyresrätt ska blandas upp med villaägare för att bli bättre integrerade tycker moderaterna. För mig är den gemenskap över gränser som skapats i koloniföreningarna integration i bästa mening. Om integration vore målet skulle staden istället för att förstöra kolonier utreda möjligheter att mitt i höghusområden bygga villor och mitt inne i villaområden bygga allmännyttiga hyresrätter. Men av miljöskäl ska helst inga villor byggas alls i Stockholm.

Sanningen är att villorna i Rågsveds friområden inte är tänkta att byggas för vanliga Rågsvedsbor, utan för en inflyttande övre medelklass. De kommer inte att bidra till ökad integration, tvärtom. Om de ska lockas duger det inte med villor nära höghus, men ett vackert naturläge kan duga. Och säkert kommer mäklarna inte att kalla området för Rågsved ...

lördag 13 november 2010

Reclaime stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnderna är inte vad de var en gång.

Lokaldemokrati där de boende inte hade alltför långt till lokalpolitikerna och de öppna mötena i nämnden. Där det mesta av lokal kommunal service avhandlades och beslutades. Där vi kunde handla snabbt när det behövdes. När föräldrar var missnöjda med skolan kom de och diskuterade med politiker som fattade besluten.

Så är det inte idag. Skolbarnsföräldrar har ingen öppen kanal att vända sig till när de är missnöjda. Istället får man byta skola. De som inte fattar galoppen får skylla sig själva. Så trollar borgarna bort sitt ansvar.

De som vill klaga på omsorgen om äldre, funktionsnedsatta, socialt utsatta har fortfarande chansen, gör det tack och lov när stora nedskärningar är på gång. Men mycket har blivit privat, och det är svårare att göra något åt bristerna.

Nu på torsdag har vi stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör. Av dagordningens 13 beslutsärenden handlar 5 om privatiseringar på ett eller annat sätt, 4 om oppositionens skrivelser om eländet till följd av högerpolitiken och 2 om rapporteringar till Socialstyrelsen.

Återstår månadsrapporten om 24 miljoner kronor plus och en rapport som bland annat visar allt fler pojkar prövat narkotika. Vi har alltså pengar att satsa till en förstärkning av det förebyggande arbetet, men i M-klassade Stockholm styrt av stadshuset premieras budgetöverskott högre än allt annat.

Med vänsterpolitik hade vi haft mer pengar i budgeten, vi hade kunnat förstärka alla verksamheter i stadsdelsnämnden och ha en budget i balans. Plus minus noll är målet, inte att alltid ha tio tjugo miljoner kronor plus.

Stadsdelsnämnderna måste åter få spela roll.

Bäddat för Parkteatern tillbaka på Perssons Betong

Parkteatern ska vara alla stockholmares teater men så är det inte idag. När man tittar i programmet ser man att antalet föreställningar i förorterna är väldigt få i förhållande till innerstaden.

Om detta har jag skrivit en kritisk insändare i Mitt i Söderort och Britta Båvner, ersättare för V i Stockholms stadsteaters styrelse lagt en skrivelse. I veckan lovade teaterledningen bot och bättring.

Vi har många platser som skulle vara utmärkta för Parkteater i Vantör, Älvsjöbadet, Bandängens parklek och klassiska Perssons Betong i Rågsved, som nyligen rustats upp med fast scen, tillgång till vatten och el samt en dansbana.

Nu när diskrimineringen av förorterna har varit upp i teaterstyrelsen ska vi ligga på för att få tillbaka Parkteatern till Vantör. Varför inte ett upprop från föreningslivet och boende i Vantör?

tisdag 9 november 2010

En kamp som vi ska vinna!

På ett välbesökt möte ikväll i Rågsveds Folkets Hus träffades kolonister, naturälskare, v- och s-politiker, kulturvårdare och annat redigt folk för att organisera motståndet mot byggplaner på Snösätras koloniområden och Bråtegränd.

Många idéer finns om hur vi kan jobba för vår sak, som också är stockholmarnas. Det handlar om att ha ett kärnfullt budskap, att få fram relevanta fakta om naturvärdena som riskerar att gå förlorade, att ha framförhållning inför de kommunala besluten, om integrationsaspekterna - om vi hjälps åt så blir vi mer effektiva.

Mötet beslutade att bilda en samordningsgrupp med fem personer, från Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening, Kräpplagruppen, Naturskyddsföreningen, Rågsveds Samhällsförening och ytterligare en person. Rågsveds Folkets Hus sponsrar genom att stå för lokaler.

Den som vill ha information kan gå in på Facebooksidan: Gör Rågsveds friområde till Ekopark Syd http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=74642273569

Den här kampen ska vi vinna!

söndag 7 november 2010

Konst i Högdalen

Vantörs konstförening har vernissage i Högdalens centrum lördag 13 november kl 12-16 med Karin Petri Wennström och Berndt Wennström. Utställningen pågår till och med söndag den 21 november.

Jag brukar titta in hos konstföreningen när jag har vägarna förbi, tråkigt nog otillgängligt en lång trappa ned. Det är balsam för själen att låta sig inspireras av konst, om du klarar trapporna så avsätt några minuter och njut!

lördag 6 november 2010

Here we come!

Inköp av ett läckert rött tält med v-logga och elaggregat och dessutom start av ett studieutskott var två konkreta beslut som fattades av Vänsterpartiet Vantör på dagens medlemsmöte i Rågsveds Folkets Hus.

Med många nya medlemmar möter vi trots allt kommande fyra år under fortsatt borgerligt ok med tillförsikt och framtidsplaner. Snacket med folk i valstugan, våra guerillapartyn gav mersmak och nu ska vi ut och tälta i Vantör!

Det kom också upp goda idéer till öppna föreläsningar och studiecirklar, förhoppningsvis ett spännande forum hoppas vi för Vantörsborna att träffas i och diskutera politik och bygga upp en bra rörelse som siktar på valvinst 2014.

torsdag 4 november 2010

Leve Luna - avsätt Bildt

Tänker att om jag bott i Sudan hade jag riskerat 40 piskrapp idag, eftersom jag hade långbyxor på mig. I själva verket hade jag riskerat 40 piskrapp väldigt många gånger, eftersom jag oftast bara har klänning eller kjol på sommaren.

Om den modiga journalisten Luna Ahmad al-Hussein som trotsade byxförbudet, påverkade opinionen och förmodligen bidrog till att färre kvinnor nu döms för sin klädsel i Sudan läser jag i nya numret av Amnesty Press.

I det här landet där människor fördrivs, mördas och behandlar kvinnor så illa hade utrikesminister Carl Bildt egna ekonomiska intressen utan att skämmas ögonen ur sig, hur är det möjligt att han får sitta kvar!?

tisdag 2 november 2010

Hellre Skevehus än småhus på kolonin

Det fanns människor av kött och blod som förväntade sig en bostad. Men politikerna tänkte inte på de hemlösa, när projektet Skevehus ströks efter att den borgerliga majoriteten tagit över i Stockholms stad efter valet 2010.

Idag skriver Metro om "Sveket mot de hemlösa" och berättar om deras besvikelse. Det blev att flytta tillbaka till husvagnen, åtta grader kallt imorse.

Förslaget att bygga de små huslängorna med små lägenheter för hemlösa som inte klarade att bo i andra lägenheter togs när V styrde sociala frågor i staden. En av de tänkbara platserna var faktiskt Hagsätra, om jag inte minns fel.

Men idag är det minsann inga radhus för hemlösa som planeras i Vantör, utan villor på fina koloniområden i Snösätra. Rågsvedsbor som har koloni riskerar att förlora sin oas. Det är skillnad på folk och folk i högerstyrda stan.

Medan socialborgarrådet (M) inte hunnit sätta sig in i ärendet säger Karin Rågsjö, vice ordförande i socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden(V) att vänstern är beredd att ta upp frågan om Skevehus igen. Det tycker jag är bra.

måndag 1 november 2010

Vårdnadsbidrag poppis bland rika

Fler vill vårda barn med bidrag ropar City ut i en rubrik idag, där det visar sig att allt fler miljoner kronor delas ut i vårdnadsbidrag i Stockholms stad. Förra året betalades 24 miljoner kronor ut och i år är prognosen 28 miljoner kronor.

Som vanligt har de som har pengar också koll på var man kan få ut bidrag, det är nämligen antalsmässigt flest föräldrar på Östermalm och Bromma som tog ut vårdnadsbidraget första kvartalet 2010. Rinkeby-Kista kom på tredje plats. I Enskede-Årsta-Vantör var det 71 som tog ut bidraget på heltid och 26 på deltid.

Hur man använder bidraget skiljer sig. De som har råd förlänger föräldraledigheten en kortare tid och väntar in förskoleplats medan andra är hemma flera år. När kvinnor i Rinkeby vårdar barn kommer de längre ifrån arbetslivet, medan föräldrar på Östermalm tvärtom kan satsa mer på jobbet genom att använda bidraget som delbetalning för en barnflicka. Eller en jämställd pappa i Bromma kan ta ut bidraget som utfyllnad när föräldradagarna är slut, och har råd med det!

Det enda raka ur barnperspektiv vore att bygga ut föräldraförsäkringen, med en ersättning som alla kan leva på. Då kan även barn till ensamstående föräldrar få vara hemma längre. Och om försäkringen är individuell kan barn få lika mycket av pappa som av mamma, som på köpet får lättare i arbetslivet. Vinna-vinna-situation med andra ord!