söndag 14 november 2010

Uppdatera Vänsterpartiet.nu

Jonas Sjöstedt skriver på sin blogg att "Idag är det Vänsterpartiet som allt för ofta uppfattas som försvarare av något gammalt. Inte sällan handlar vår politik om att säga nej, vara emot eller kritisera."

Det här måste vi måste ta på största allvar. Lokalt gör vi det i Vantör genom att ha antagit ett 25-punktsprogram om vad vi vill förbättra i området. Hade vi vunnit valet hade vi haft bättre förutsättningar att genomföra programmet. Nu får vi i opposition visa vad vi vill, som alternativ till den borgerliga politiken. Samma resa måste vi göra nationellt, annars är vänstern förlorade.

Jonas fortsätter: "Men många väljare har en vag bild av vad vi faktiskt vill uppnå. Vi lyckas inte förmedla en positiv bild av det Sverige vi vill se. Däri ligger vårt huvudproblem."

Det här måste vi också jobba med. Lokalt håller vi på att förändra våra former för att möta folk. Vårt tältprojekt gör oss mobila, vi ska finnas i olika centrum, där det händer saker, festivaler, och visa att valet inte bara vinns på valdagen. Det här måste vi också göra nationellt, annars är vänstern förlorade.

Jonas igen: "Vi måste fokusera på radikala och genomförbara lösningar som visar en väg ut ur samhällsproblem som arbetslöshet, klimatkris och växande klassklyftor. Det är vänsterns utmaning."

Här räcker vi inte till lokalt. Men tillsammans räcker vi till. Vi behöver ny energi, kraftsamling, kreativitet, hearings, studier, debatter, kunskapssammanställningar. Allt för att mejsla fram skarpa sammanhängande spännande solidariska förslag som visar möjligheter och riktning.

Fråga till Vänsterpartiets Framtidskommission: Varför inte ordna kreativa tänkardagen för hela partiet i hela landet?

Ser sedan att ni skickar ut enkäter för att få fram en rättvis bild av partiet, omvärldsanalyser och kvinnors organisering. Det ska bli underlag för "långtgående diskussioner på regionala konferenser" - förhoppningsvis blir de förutsättningslösa häftiga odogmatiska tänkardagar som vi så väl behöver.

2 kommentarer:

Tankesmedjan Det sovande folket sa...

"Samförståndet" genomsyrar idag hela samhället. Det heter ofta "samverkansavtal"mm Svenska folket har utvecklats till ja-sägare. Att säga nej är ju så negativt! Det måste väl vara ok att säga nej till något som man uppfattar som dåligt? Jag tycker Sjöstedt är bra men jag undrar om han inser att hans utspel bekräftar att det återigen är högern som sätter agendan?

Rosa sa...

Visst är det viktigt att säga nej till det man tycker är dåligt. Vänsterpartiet är ofta bra på att kritisera, och det behövs, men vi måste också tala om vad vi vill istället.