tisdag 9 november 2010

En kamp som vi ska vinna!

På ett välbesökt möte ikväll i Rågsveds Folkets Hus träffades kolonister, naturälskare, v- och s-politiker, kulturvårdare och annat redigt folk för att organisera motståndet mot byggplaner på Snösätras koloniområden och Bråtegränd.

Många idéer finns om hur vi kan jobba för vår sak, som också är stockholmarnas. Det handlar om att ha ett kärnfullt budskap, att få fram relevanta fakta om naturvärdena som riskerar att gå förlorade, att ha framförhållning inför de kommunala besluten, om integrationsaspekterna - om vi hjälps åt så blir vi mer effektiva.

Mötet beslutade att bilda en samordningsgrupp med fem personer, från Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening, Kräpplagruppen, Naturskyddsföreningen, Rågsveds Samhällsförening och ytterligare en person. Rågsveds Folkets Hus sponsrar genom att stå för lokaler.

Den som vill ha information kan gå in på Facebooksidan: Gör Rågsveds friområde till Ekopark Syd http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=74642273569

Den här kampen ska vi vinna!

Inga kommentarer: