onsdag 24 november 2010

Avknoppningsivrare vädrar morgonluft

Nu vill näringslivet att Stockholms stad ska avknoppa igen, och hänvisar till nya riktlinjer från Tillväxtverket med möjlighet till hembudsklausuler. Avknoppning kallas förresten för personalövertagande idag, det gamla namnet solkades av den skandalösa privatiseringen av förskolorna i halva Årsta.

Skribenterna från Almega och Svenskt näringsliv glömmer dock att brister i lagstiftningen gör privat verksamhet svårare att få insyn i, att kontrollera, att åtgärda missförhållanden och gör det svårare för personalen att få kollektivavtal jämfört med kommunal verksamhet.

Dessutom är redan en tredjedel av kommunens verksamhet konkurrensutsatt, vilket gör att vi snart inte har kommunala alternativ kvar i flera stadsdelar. Fortsatt privatisering är att sätta driftsformen före innehållet i välfärden. Den linjen påstår sig moderaterna ha övergivit, fan tro´t!

Inga kommentarer: