måndag 15 november 2010

En revisors lektion i privat och kommunalt

Många kan inte skilja på privat och kommunal verksamhet, fick jag höra av en mycket erfaren kommunalt förtroendevald revisor på ett informationsmöte för förtroendevalda från olika politiska partier ikväll. Och han menade att det är förödande om en sådan person släpps lös i kommunen ...

För att inte vi skulle åstadkomma sådan skada gav han oss en lektion i vad som skiljer kommunalt och privat:

Kommunen
Mål - verksamheten
Medel - pengarna

Privat
Mål - pengarna
Medel - produktionen

Det är helt olika miljöer som de olika organisationsformerna verkar inom. Revisionen ser därför också olika ut i de båda sfärerna. I privat verksamhet står pengar i fokus, i kommunen är det verksamheten.

Ingen borgerlig opponerade sig. När oppositionen yttrar liknande tankegångar i fullmäktige eller i nämnderna får man däremot mothugg. För framtida bruk kan det vara bra att påminna om att vi verkar ha revisorerna på vår sida ...

2 kommentarer:

Anonym sa...

"I privat verksamhet står pengar i fokus, i kommunen är det verksamheten."

Det har vi förstått....är det detta som varit i fokus hos kommunen i Göteborg också?

Rosa sa...

När det inte är så är det fel. Och det är sånt som revisorerna ska ha ögonen på.