lördag 20 november 2010

Allmänintresset hotat i Sätra

Man häpnar. I dagens DN står att Sätraborna riskerat att inte kunna åka tunnelbana, om fastighetsägaren Leif-Ivan Karlsson till centrumanläggningen inte skulle få bygglov. Ingången till tunnelbanan går nämligen genom centrumet.

Efter hot från fastighetsägaren om att stänga centrumet, och därmed ingången till tunnelbanan, ger staden nu bygglov. Fastighetsägaren har tidigare gjort en kritiserad ombyggnad utan bygglov, och nu ska det tydligen bli vissa förändringar, även om de inte är optimala.

Ordföranden i Skärholmens stadsdelsnämnd Jan Jönsson, (FP) ville helst riva och börja om men befarade otaliga överklaganden och många års kaos för Sätraborna. Det kan jag ha förståelse för, men tillgång till tunnelbanan kan aldrig hänga på enskilda fastighetsägares godtycke. Det nya bygglovet måste förenas med villkor som gör att detta aldrig kan hända igen.

Hur kan staden och landstinget ha gått med på att en enskild fastighetsägare kan stänga av folket från sin egen tunnelbanestation? Det måste synas i grunden. Jag förutsätter att Folkpartiet ser till att ordna en sådan utredning, eftersom de ingår i den styrande majoriteten både i staden och landstinget.

Inga kommentarer: