måndag 29 december 2014

Det får aldrig bli anständigt att hålla på SD

Hur ska Sverigedemokraterna bemötas, så att deras växande väljarstöd minskar? I grunden handlar det om att stå upp för alla människors lika värde, i alla lägen, i skolan, på jobbet, där människor möts. Det handlar om folkbildning, att människor från höger till vänster måste bli medvetna om hur saker hänger ihop. Och att det är en farlig väg att gå med SD, som ställer folk mot folk. 

De som röstar brunt på grund av ekonomiska skäl, som verkligen tror att invandringen sänker pensionerna, försämrar äldreomsorgen och urholkar a-kassan. Ja, de bör kunna ändra inställning om vi lyckas genomföra en pedagogisk politik som fördelar om från högavlönade till lågavlönade, från de som jobbar till sjuka och arbetslösa, från kapitalstarka till medellösa, från män till kvinnor, till ensamstående mammor. Ökad ekonomisk trygghet minskar behovet att hitta syndabockar.

De andra, som gått från moderaterna, bor i innerstaden, kan knappast ha ekonomiska skäl att rösta brunt. Rädslan för det främmande är inte unik för Sverige. SD är i grunden inte emot invandring för att det skulle kosta. SD är emot invandring för att de är emot invandring. Partiet är sprunget ur nynazistiska rörelser, som bygger på övermänniskoideal. Alla humanister har ett oerhört ansvar för den fortsatta utvecklingen i landet. Trygga människor behöver inte slå mot andra. Det får aldrig bli anständigt att hålla på Sverigedemokraterna. Historien förskräcker.


Räta på ryggen vänstern!

Nu är det dags för en vänsterpolitik som tar strid för jämlikhet, inte bara som vision utan som politiskt löfte inom en rimlig tid. Inkomstskillnaderna ökar, så även ojämlikhet i sjukvården. Att medellivslängd mäts i inkomst är fruktansvärt. Att barns skolresultat beror av föräldrars utbildning är oetiskt. Att jobb hänger på kontakter är diskriminerande. Att en fjärdedel av kvinnorna blir fattigpensionärer. Att bostadskvarteret styr valdeltagandet avtäcker en tillitsbrist som undergräver demokratin.

Den som har ska varda givet. Efter den målsättningen har politiken drivits sedan flera decennier. Vissa förbättringar har det blivit under rödgröna styren, men det har rullats tillbaka när borgarna vunnit valen. De så kallade kundvals- eller valfrihetsmodellerna har banat väg för en välfärdsmarknad där riskkapitalet har berikat sig medan välfärden har blivit allt mer ojämlik. Otack är den fattiges lön.

Får min uppfattning av vårdvalets illusionstrick återigen bekräftad av Riksrevisionen som refereras i Politiken.se nedan. Marknad och vård efter behov är en ekvation som inte kan lösas. Varken billigare, bättre, jämlikt eller mångfald. Kan det sägas mer tydligt? Dags för en välfärdspolitik som tar människors behov som utgångspunkt och ger plats endast för icke-vinstdrivande aktörer i välfärden. Dags att vänstern kliver ut och med självförtroende hävdar att en annan rättvis värld är möjlig. 

torsdag 25 december 2014

Juldagspromenad väcker tankar om demokratiskt återuppbygge

Under juldagspromenaden genom Rågsveds parker, skogar och hagar tar tankarna fart. Vår rödgrönrosa majoritet har ett mycket stort arbete framför oss för att arbeta bort det demokratiska underskottet som har fördjupats under åtta år av alliansstyre. Om människor ska ta vårt mål om en demokratiskt hållbar stad på allvar får inte beslut fortsätta att fattas över invånarnas huvud. De samråd som centrala nämnder har ansvar för måste ta invånarna och lokalsamhället på allvar. I synnerhet när det gäller närmiljön, där de boende är experterna. Erfarenheter talar för att vi till och med kan bygga fler bostäder, om invånarna får vara med från börjat utifrån en områdesplanering.

Det som leder mina tankar till bloggens demokratitema är det jag ser längs min promenadväg idag.

Först Rågdalen 3, ett toppstyrt grönkompensationsprojekt som nyss blev färdigt. Här önskade sig Rågsvedsborna ett utegym i samrådet. Men det jag ser framför mig är en stor gräsmatta, tre utspridda trädäck och strålkastare, som vore de tänkta som en installation. Jag förstår Rågsvedskillarna som ifrågasätter varför trädäcken belyses på kvällarna, men inte konstgräsplanen i Rågdalen som släcks ner efter kl 22. Jag hoppas stadsdelsnämnden kan ändra på detta, jag har väckt frågan hos förvaltningen. Det fanns också en Rågdalen etapp 1, närmast tunnelbanan, med tre konstgjorda kullar även dessa belysta om kvällarna. Är det en golfbana hörde jag ett barn fråga. Vem vet. Min reflektion är att centrala nämnder verkar tycka att de vet bäst vad Rågsvedsborna behöver. Vem tro´t.

Rågdalen 2, själva parkleken, har jag däremot bara hört gott om. Många barn leker där så den verkar vara genomförd så att den passar behoven. Men parkleken ligger under stadsdelsnämndens ansvar, så kanske den större närheten till invånarna är förklaringen till att det blev bra i denna etapp.

Min fortsatta promenad går in i Rågsveds friområde, där alliansen i strid med folkviljan skulle bygga radhus på värdefull naturmark och utmanade med planer att vilja bygga bort den traditionella festplatsen Perssons betong med så kallade miljöspetshus. Som om vi lider brist på miljövärden, med våra koloniområden strax nedanför festplatsen. När vi vann valet vann vi också kampen om friområdet, som nu ska bli naturreservat. Fast det återstår att dra gränserna och vi väntar på besked om byggplanerna på Perssons. Miljöspetshus kan vi gärna bygga längs Rågsveds allé istället, ett förslag som har starkt stöd i Rågsved och som ger många fler bostäder än byggplanerna på Perssons.

Över gångbron passerar jag Cyklopen, ett kulturhus byggt av ideella krafter och som tillför Vantör stora värden som kulturell och social mötesplats och solidarisk aktör i lokalsamhället.  Över Magelungsvägen går jag genom Högdalens skatepark, inte helt färdigbyggd men finansierad av Stockholms stad, påminns jag om att ju längre från centrum ju mer motstånd mot alliansens politik och ju mindre var alliansen beredd att ta till sig invånarnas behov och synpunkter.

Vad jag förväntar mig av de kommande fyra rödgrönrosa styresåren är precis det som står i budgeten för 2015. Att stadsdelsnämndernas inflytande stärks genom att fler frågor behandlas politiskt, att ansvarsområden tillförs och ett bättre samarbete med centrala nämnder. Genom att stadsdelsnämnderna får ett riktat anslag för demokratiarbetet visar vi att det är viktigt, även om allt arbete inte kan mätas i budgetpengar. Frågan är vad vi i Vantör tycker är viktigast för demokratin?

Gemensam jul kräver varken pass eller plånbok

Gemensam Jul i Rågsved är en folkfest som vi firar för 33:e året i Folkets Hus. Här finns plats för alla. Här behövs varken pass eller plånbok. Våra äldre Rågsvedsbor som idag bor på servicehuset och våra allra yngsta nyinflyttade möts några timmar på julafton. Utflyttade Rågsvedsbor kommer tillbaka år från år. Inbodda Rågsvedsbor gör detsamma. Folk från trakten runtomkring hittar hit. Volontärer från hela stan tar med sina familjer. Många är trötta på den kommersiella julen och vill göra något meningsfullt för andra människor. Musketörerna tar hand om maten som blir kvar, till sitt fortsatta firande. Det underbara är att festen hela tiden utvecklas, genom förslag och insatser från våra volontärer. Många kommer tillbaka år från år, andra kommer ett år och får en upplevelse för livet.

I år hade vi för första gången ett riktigt bra sortiment av vegansk mat, tack vare ideella insatser från unga människor i Vantör som lagade mat i köket hos Fria Teatern i Högdalen. För övrigt hörde vi av gästerna att de tyckte att maten var om möjligt bättre än förra året, vilket jag kan instämma i utifrån den jultallrik jag själv hann äta. Som jag skrev inatt på Facebook var vi minst 525 personer. Troligen rekord i deltagande åtminstone sedan 2007 då jag började. Med tanke på att en del gäster nog inte registrerades kan vi ha varit upp till 550 personer, varav minst 445 gäster, 53 volontärer, många artister och medverkande från Svenska Kyrkan, personal från Rågsveds Äldrecentrum som följde med pensionärerna därifrån samt styrelsemedlemmar och anställda på Rågsveds Folkets Hus.


I år hade vi också för första gången julklappar från Skokartongsapellen, som förmedlats av två av våra duktiga volontärer. Så vi kunde dela ut ca 250 julklappar till vuxna och ca 3-400 julklappar till barn i olika åldrar. Att det var populärt är ett understatement. Stort tack till alla som skänkt julklappar och gjort Gemensam Jul ännu roligare. Nu väntar vi med spänning på fotografierna av julfirandet och resultatet av intervjuerna som gjordes av volontärer, varav en för övrigt var Äldre- och personalborgarrådet Clara Lindblom som gjorde debut på Gemensam Jul. Alla volontärer är varmt välkomna till utvärderingsmöte den 8 januari för att vi ska fånga upp förslag på förbättringar. Vi ses!


måndag 22 december 2014

Gemensam Jul i Rågsved!

Dan före dan före Gemensam Jul. Vilket julklappsberg vi har som ska delas ut till alla snälla barn och vuxna på julaftonen! Klas Ek och jag som ansvarar för julen från styrelsen i Rågsveds Folkets Hus hade ikväll en genomgång av läget, såg att mycket mat redan har kommit och kollade en rad praktiska detaljer. Imorgon kommer veganmat som lagas i Rågsved av en partikamrat och hans vänner. Det är mycket som ska fungera när vi ska ta emot de 450 - 500 gäster som kommer varje jul. Men som tur är har vi många fantastiska volontärer som gör att vi lyckas varje gång. Vi ses väl?

fredag 19 december 2014

Valvinstens inverkan på bloggandet

Kanske är det några som undrar varför jag inte skriver så mycket på bloggen numera. Jag funderar faktiskt själv på den saken. Kanske är det lättare att hitta politiska ämnen att skriva om när det egna partiet är i opposition. Kanske lättare att kritisera än att berätta vad den egna politiken leder till. 

Saken är att tiden inte räcker när budgetar ska förhandlas fram och politiken sättas igång. Vänsterpartiet har fått ansvar för Bostad och demokrati och Äldre och personal, där jag arbetar. Och den V-rotel som också håller ett öga på de "mjuka" frågorna som S, MP och FI har ansvar för.

Hoppas att tiden kommer tillbaka, så att jag kan berätta om allt spännande och viktigt i stadshuset. Om äldrefrågorna förstås. Hur det går med arbetet med att göra Rågsveds friområde till naturreservat och Rågsveds allé. Och förstås vår valfråga om vinster i välfärden. Vi ses!

torsdag 18 december 2014

Ökat valdeltagandet i Enskede-Årsta-Vantör i extra valetSista stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör lade vi rödgröna en skrivelse om att i samband med extra valet 22 mars börja arbetet att ökat valdeltagandet i stadsdelsområdet. Vi har i den rödgrönrosa majoritetens budget ett uppdrag till stadsdelsnämnderna att arbeta för att öka valdeltagandet, särskilt där det är lågt. Och sådana valdistrikt har vi tyvärr gott om i vårt område. 

När vi skrev uppdraget i budgeten visste ingen förstås att det skulle bli nytt val så snabbt. Visst är det ont om tid, men det går alltid att göra något mer för att fler ska veta hur de röstar, vilka som har rätt att rösta i vilka val och för att flera ska använda sin demokratiska rätt. Vi har exempelvis många verksamheter och offentliga platser där information från Valmyndigheten kan läggas ut.

Jag är glad för att vi har en majoritet i Stockholms stad som vill att stadsdelsnämnderna ska engagera sig mera i den demokratiska utvecklingen. Det ska bli spännande att se vilka förslag som nämnden lägger fram och vad alla vi invånare i Enskede-Årsta-Vantör vill satsa på. Det kan vara allt från medborgarkontor och ungdomsråd till något som du som medborgare har funderat ut. Vore skoj om det kommer in många medborgarförslag på vad vi kan göra!Enad front om bättre kommunikationer i ÖstbergaMin sista stadsdelsnämnd slutade på ett bra sätt. Alla partier enades om en gemensam skrivelse till trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Ett resultat av att Östbergaborna på områdesmöten och öppna nämndmöten med rätta klagat på de dåliga kommunikationerna till och från stadsdelen.

Skrivelse från samtliga partier i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd angående behoven av förbättrad kollektivtrafik till och från Östberga
Stadsdelen Östberga, som idag omfattar Gamla Östberga och det som tidigare benämndes Östbergahöjden respektive Östbergabackarna, har en kollektivtrafik som är – och som under lång tid har varit – underdimensionerad. I många sammanhang där nämnden möter medborgare frågar Östbergaborna efter vad som görs för att förbättra kollektivtrafiken. Östbergahöjden/Östbergabackarna trafikeras idag av busslinjerna 134 och 168 dag- och kvällstid. Gamla Östberga trafikeras av busslinje 144 dag- och kvällstid, nattbuss 791 samt närtrafiklinje 906 dagtid, vardagar. (Att närtrafiklinje 906 skulle passera Gamla Östberga finns inte på SL:s linjekarta. Ej heller finns Gamla Östberga med i tidtabellen, fast tre eller fyra busshållplatser längs Stamgatan trafikeras av denna buss).

Särskilt utsatt är Östbergahöjden/Östbergabackarna där turtätheten för buss 134 och 168 är tillfredställande endast under rusningstrafik, morgon och eftermiddag på vardagar. Nästan all övrig tid avgår bussarna endast en gång i halvtimmen och olyckligtvis ibland nästan samtidigt. Buss 168 slutar dessutom att gå tidigt på kvällarna trots att det är den enda kollektivtrafikförbindelsen mellan Östberga och Årsta torg. Nattbuss 791 trafikerar inte Östbergahöjden/Östbergabackarna vilket för med sig stor otrygghet för de personer som ska gå cirka en kilometer mellan nattbussens hållplats på Huddingevägen och exempelvis Östberga torg. Äldre och rörelsehindrade måste ta sig motsvarande vägsträcka från Östberga torg till Stamtorget om de önskar resa med närtrafiklinje 906.

Allt detta gör sammantaget att vi i samtliga partier i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd nu tillskriver er med en vädjan om snabb förbättring av kollektivtrafiken till och från Östberga.
I många olika sammanhang, t.ex. i samband med bostadsbebyggelse på Årstafältet och i planeringen av nya tunnelbanelinjer, visas på möjligheter till förbättringar av kollektivtrafiken i Östberga. Det finns också sedan tidigare förslag om spårväg/tvärbana som passerar Östberga. Men det handlar om förbättringar som kanske är förverkligade tio eller tjugo år fram i tiden. Det räcker inte – något måste göras även på kort sikt. Vi skriver därför till er med begäran om snabba åtgärder för ökad bussturtäthet, utökad sträckning för nattbuss och närlinjetrafik, i samtliga delar av Östberga. I sammanhanget kan också andra kollektivtrafikslag tas i beaktande t.ex. linbana eller trådbuss. Det viktiga är att Östbergaborna ser att det blir en snar förbättring.

Johanneshov den 11 december 2014


Rosa Lundmark, ordf (V)                                               Anders Hellström, vice ordf (M)

Kristina Öberg, gruppledare (S)                                      Lena Kling, gruppledare (FP)

Åsa Öckerman, gruppledare (MP)                                   Erica Tjerneld, gruppledare (C)

lördag 13 december 2014

Äldre och kvinnor - upp till kamp för en rättvis budget!

Stockholms äldre och kanske särskilt kvinnorna har skäl att vara besvikna, liksom födande kvinnor, barnfamiljer, våldsutsatta kvinnor, nyblivna föräldrar, sjuka, arbetslösa och alla andra som missgynnats av åtta års allianspolitik. Många som bor i Vantör förlorar på att regeringens budget röstades ner och att Sverigedemokraterna röstade fram alliansens budgetförslag.

Stockholms stad går miste om 100 mnkr per år som skulle ha gått till ökad bemanning i äldreomsorgen. Pensionärerna får inte det höjda bostadstillägg som vänsterpartiet förhandlade in i budgeten. Inte heller skattesänkningen som skulle ha gett 2 400 kr mer per år för pensionärer som har mellan 9 000 kr och 11 500 kr i pension. De sjuka som hade gynnats av mer pengar till sjukvården får hålla tillgodo med vad som ges idag, liksom de arbetslösa som missar höjd a-kassa.

Kvinnor går miste om bättre förlossningsvård och permanent stöd till kvinnojourerna som vänsterpartiet drivit och som varit bra tillskott till stadens budget för jourerna. Barnfamiljer som skulle fått höjd föräldrapenning och gratis läkemedel för barn kammar noll bara för att sverigedemokraterna röstade på alliansbudgeten. Höjningen för fattigpensionärer skulle särskilt ha gynnat kvinnor, som är många bland fattigpensionärerna.

Det är med stigande ilska jag tänker på att vi får leva ännu ett år under en statlig alliansbudget, med den orättvisa fördelning som den står för. Nu förväntar jag mig att alla som får rösta i det extra valet i mars tänker noga efter var rösten ska läggas och på vilken sida partierna står när det gäller rättvisa.

söndag 7 december 2014

Rågsved brinner också av engagemang

Inatt brändes bilar i Rågsved och Hagsätra. Många människor blev skrämda, helt förståeligt. Enligt Aftonbladet var det en planerad hämnd mot myndigheterna, på grund av ilska mot att en person mot sitt nekande dömts till ett långt fängelsestraff. Enligt ungdomarna som jag och Hanna Jokio från S träffade ikväll på ungdomsgården var orsaken till bränderna en helt annan - att de unga inte har någon lokal att vara i. Jag som idag talat med flera äldre som fått se sina bilar nedbrända, sa ifrån om att en sådan koppling ju är helt missriktad, om det nu skulle vara så. Mindre pengar till fritiden helt enkelt. 

Vi i stadsdelsnämnden har uppvaktats av unga från både Östberga, Dalen och Rågsved om lokaler, då de över 18 år inte får vara på fritidsgården. Det finns medborgarförslag från Dalen med flera förslag om bland annat lokal och ungdomsjobb, vilket stadsdelsförvaltningen håller på att utreda. I Rågsved har de unga fått tillgång till fritidsgården en kväll per vecka, parkleken Rågdalen en kväll per vecka och idrottshallen i skolan en kväll per vecka. En bra början tycker vi, men för de unga går det för långsamt. Vi vill förstås att det ska gå snabbare också, men försökte förklara varför det kan dröja.

Att träffas så här är ju det fina med att vara stadsdelspolitiker. Vi fick möta frustrationen över att Rågsved aldrig får konstgräs på bollplanen bakom centrum, över de märkliga gröna kullarna som staden anlagt i etapp 1 av Rågdalen, att trätrallar belyses på kvällarna i området som kallas etapp 3 av Rågdalen men lilla konstgräsplanen saknar lyse efter 22. I grunden handlar det om att beslut fattas för långt ifrån folket. Vore bättre om stadsdelsnämnden fick mer att säga till om, som vänsterpartiet vill, eftersom vi har bättre uppfattning om de lokala behoven.

Vi är till exempel många som är besvikna över att det inte blev utegym i etapp 3. Det tyckte ungdomarna också hade varit bra. Jag berättade att det varit samrådsmöte om etapp 3, faktiskt på ungdomsgården, men att besluten på exploateringskontoret ändå inte gick i den riktning många av oss ville. Mötet slutade med att de unga ville träffa nya stadsdelsnämnden när den har börjat. Och jag lovade kolla lyset över bollplanen.