måndag 29 december 2014

Räta på ryggen vänstern!

Nu är det dags för en vänsterpolitik som tar strid för jämlikhet, inte bara som vision utan som politiskt löfte inom en rimlig tid. Inkomstskillnaderna ökar, så även ojämlikhet i sjukvården. Att medellivslängd mäts i inkomst är fruktansvärt. Att barns skolresultat beror av föräldrars utbildning är oetiskt. Att jobb hänger på kontakter är diskriminerande. Att en fjärdedel av kvinnorna blir fattigpensionärer. Att bostadskvarteret styr valdeltagandet avtäcker en tillitsbrist som undergräver demokratin.

Den som har ska varda givet. Efter den målsättningen har politiken drivits sedan flera decennier. Vissa förbättringar har det blivit under rödgröna styren, men det har rullats tillbaka när borgarna vunnit valen. De så kallade kundvals- eller valfrihetsmodellerna har banat väg för en välfärdsmarknad där riskkapitalet har berikat sig medan välfärden har blivit allt mer ojämlik. Otack är den fattiges lön.

Får min uppfattning av vårdvalets illusionstrick återigen bekräftad av Riksrevisionen som refereras i Politiken.se nedan. Marknad och vård efter behov är en ekvation som inte kan lösas. Varken billigare, bättre, jämlikt eller mångfald. Kan det sägas mer tydligt? Dags för en välfärdspolitik som tar människors behov som utgångspunkt och ger plats endast för icke-vinstdrivande aktörer i välfärden. Dags att vänstern kliver ut och med självförtroende hävdar att en annan rättvis värld är möjlig. 

Inga kommentarer: