torsdag 18 december 2014

Enad front om bättre kommunikationer i ÖstbergaMin sista stadsdelsnämnd slutade på ett bra sätt. Alla partier enades om en gemensam skrivelse till trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Ett resultat av att Östbergaborna på områdesmöten och öppna nämndmöten med rätta klagat på de dåliga kommunikationerna till och från stadsdelen.

Skrivelse från samtliga partier i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd angående behoven av förbättrad kollektivtrafik till och från Östberga
Stadsdelen Östberga, som idag omfattar Gamla Östberga och det som tidigare benämndes Östbergahöjden respektive Östbergabackarna, har en kollektivtrafik som är – och som under lång tid har varit – underdimensionerad. I många sammanhang där nämnden möter medborgare frågar Östbergaborna efter vad som görs för att förbättra kollektivtrafiken. Östbergahöjden/Östbergabackarna trafikeras idag av busslinjerna 134 och 168 dag- och kvällstid. Gamla Östberga trafikeras av busslinje 144 dag- och kvällstid, nattbuss 791 samt närtrafiklinje 906 dagtid, vardagar. (Att närtrafiklinje 906 skulle passera Gamla Östberga finns inte på SL:s linjekarta. Ej heller finns Gamla Östberga med i tidtabellen, fast tre eller fyra busshållplatser längs Stamgatan trafikeras av denna buss).

Särskilt utsatt är Östbergahöjden/Östbergabackarna där turtätheten för buss 134 och 168 är tillfredställande endast under rusningstrafik, morgon och eftermiddag på vardagar. Nästan all övrig tid avgår bussarna endast en gång i halvtimmen och olyckligtvis ibland nästan samtidigt. Buss 168 slutar dessutom att gå tidigt på kvällarna trots att det är den enda kollektivtrafikförbindelsen mellan Östberga och Årsta torg. Nattbuss 791 trafikerar inte Östbergahöjden/Östbergabackarna vilket för med sig stor otrygghet för de personer som ska gå cirka en kilometer mellan nattbussens hållplats på Huddingevägen och exempelvis Östberga torg. Äldre och rörelsehindrade måste ta sig motsvarande vägsträcka från Östberga torg till Stamtorget om de önskar resa med närtrafiklinje 906.

Allt detta gör sammantaget att vi i samtliga partier i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd nu tillskriver er med en vädjan om snabb förbättring av kollektivtrafiken till och från Östberga.
I många olika sammanhang, t.ex. i samband med bostadsbebyggelse på Årstafältet och i planeringen av nya tunnelbanelinjer, visas på möjligheter till förbättringar av kollektivtrafiken i Östberga. Det finns också sedan tidigare förslag om spårväg/tvärbana som passerar Östberga. Men det handlar om förbättringar som kanske är förverkligade tio eller tjugo år fram i tiden. Det räcker inte – något måste göras även på kort sikt. Vi skriver därför till er med begäran om snabba åtgärder för ökad bussturtäthet, utökad sträckning för nattbuss och närlinjetrafik, i samtliga delar av Östberga. I sammanhanget kan också andra kollektivtrafikslag tas i beaktande t.ex. linbana eller trådbuss. Det viktiga är att Östbergaborna ser att det blir en snar förbättring.

Johanneshov den 11 december 2014


Rosa Lundmark, ordf (V)                                               Anders Hellström, vice ordf (M)

Kristina Öberg, gruppledare (S)                                      Lena Kling, gruppledare (FP)

Åsa Öckerman, gruppledare (MP)                                   Erica Tjerneld, gruppledare (C)

Inga kommentarer: