lördag 13 december 2014

Äldre och kvinnor - upp till kamp för en rättvis budget!

Stockholms äldre och kanske särskilt kvinnorna har skäl att vara besvikna, liksom födande kvinnor, barnfamiljer, våldsutsatta kvinnor, nyblivna föräldrar, sjuka, arbetslösa och alla andra som missgynnats av åtta års allianspolitik. Många som bor i Vantör förlorar på att regeringens budget röstades ner och att Sverigedemokraterna röstade fram alliansens budgetförslag.

Stockholms stad går miste om 100 mnkr per år som skulle ha gått till ökad bemanning i äldreomsorgen. Pensionärerna får inte det höjda bostadstillägg som vänsterpartiet förhandlade in i budgeten. Inte heller skattesänkningen som skulle ha gett 2 400 kr mer per år för pensionärer som har mellan 9 000 kr och 11 500 kr i pension. De sjuka som hade gynnats av mer pengar till sjukvården får hålla tillgodo med vad som ges idag, liksom de arbetslösa som missar höjd a-kassa.

Kvinnor går miste om bättre förlossningsvård och permanent stöd till kvinnojourerna som vänsterpartiet drivit och som varit bra tillskott till stadens budget för jourerna. Barnfamiljer som skulle fått höjd föräldrapenning och gratis läkemedel för barn kammar noll bara för att sverigedemokraterna röstade på alliansbudgeten. Höjningen för fattigpensionärer skulle särskilt ha gynnat kvinnor, som är många bland fattigpensionärerna.

Det är med stigande ilska jag tänker på att vi får leva ännu ett år under en statlig alliansbudget, med den orättvisa fördelning som den står för. Nu förväntar jag mig att alla som får rösta i det extra valet i mars tänker noga efter var rösten ska läggas och på vilken sida partierna står när det gäller rättvisa.

Inga kommentarer: