söndag 28 mars 2010

Nytt tänk från vänster om äldres sjukvård

Såg på texttteve att Lars Ohly lanserat förslaget om ett universitetssjukhus inriktat på äldreomsorg, och det tycker jag verkar vara ett utmärkt förslag. Själv har jag tänkt i liknande banor sedan jag under jul- och nyårshelgen följt min svärsmors sjukhusvistelser, och sett att vården inte är anpassad till äldres situation. Varför har vi barnsjukhus men inte äldresjukhus har jag frågat mig.


Inte vilka nötter som helst!

Upptäckte en rolig affär när jag var en sväng i Rågsveds C, där man sedan den 8 mars säljer nyrostade nötter, nyrostat kaffe, thé i lösvikt och choklad. Nötterna och kaffet rostas i butiken så därför är det alltid färskt. Testade deras rökta mandlar och rostade cashewnötter och de var jättegoda!

lördag 27 mars 2010

Högdalsbor tycker om Högdalen

Kom i samspråk med några kvinnor från Högdalen idag, när jag var på loppisen som Musketörerna i Rågsved ordnade, och fick veta både ett och annat tänkvärt när jag frågade efter förslag till förbättringar av centrum.

Det är viktigt att det händer saker, svarade kvinnorna, det behöver inte vara stora ståhej och kända artister som när Högdalen firade 50 år, utan bara att det rör på sig lite. Till exempel vore det trevligt om någon sålde mackor utanför tunnelbanan, många som rusar till jobbet hinner inte äta frukost hemma.

Folk slänger skräp utanför papperskorgarna fick jag veta. Det finns en man som plockar skräp i centrum för han vill göra fint, tänk om han uppskattades sa kvinnorna. Butiksägarna kunde ge honom en slant var ett förslag.

Höjda hyror är ett hot, det har gått bra för nya järnaffären som haft nedsatt hyra med 25 procent berättade kvinnorna, men frågan är vad som händer när nedsättningen upphör? Den utmärkta fiskaffären är för dyr, den är uppköpt av han som äger ICA fick jag veta. Men pensionärerna handlar där ändå, hur har de råd funderade kvinnorna? Kanske handlar det om social kontakt?

Parksofforna utanför Fria Teatern vill många äldre sitta på, men det går inte för där sitter folket med för stora alkoholproblem. De som sitter där är ju sysslolösa sa kvinnorna, kanske kan man börja i den änden och spinna vidare?

Naturstudie!


Humor på vårsalongen.

Tack SL!


Äntligen display över tunnelbanetiderna utanför stationen i Rågsved.

Loppis hos Musketörerna


12-16 lördag och söndag

fredag 26 mars 2010

Söderortsvisionen

Förslaget till Söderortsvision har behandlats i Kommunstyrelsen i veckan, och det är ett mycket viktigt program för oss som bor i Söderort. Jag saxar lite ur Vänsterpartiets reservation, där vi delvis bifaller det lagda förslaget:

Programmet innehåller flera positiva förslag som Vänsterpartiet i Stockholms stad ställer sig bakom:

• samordning från Kommunstyrelsen om förutsättningarna för lokal centrumutveckling i ytterstaden
• samordning av berörda stadsdelsnämnder för det lokala utvecklingsarbetet
• trafik- och renhållningsnämnden ska prioritera förbättrade kollektiva tvärförbindelser i Söderort.

Programmet innehåller annat som vi inte ställer oss bakom.

*Vi vill gärna förbättra sambanden mellan Söderorts stadsdelar men det får inte ske genom att exploatera grönområden och bygga småhus.

*Vi vill överdäcka trafikleder och bygga bostäder i anslutning.

*Vi vill läka såren som Nynäsvägen, Örbyleden, Huddingevägen, Älvsjövägen och E4/E20 skapar i Söderort.

*Vi prioriterar Spårväg syd på riktigt. I alliansens nationella plan för infrastruktur ligger den för genomförande efter 2020, vi vill se en förstudie nu.

*Vi vill att Söderorts stadsdelar profilerar sig inom olika områden och att befintliga lokala inriktningar förstärks. Farsta gymnasiums idrottsprofil kan hjälpa till att profilera Farsta inom motion och rekreation. Kontfacks etablering vid Telefonplan används till att profilera hela området inom kultur, konst och design.

*Den rika tillgången till grönområden ska tas tillvara och alla som bor i Söderort ska ha möjlighet till naturupplevelse och spontanidrott inpå knuten.

*Vi vill att Söderorts centrum ska vara levande, med butiker och närservice och gärna en profilering som gör centrumen lockande för människor från hela staden.

*Dessutom måste befintliga bostäder rustas upp och energieffektivseras, det måste byggas billiga hyresrätter så att Söderorts ungdomar kan flytta hemifrån, och kompletteras med större lägenheter i områden med många ettor och tvåor.

Vi är, precis som de som bor i Söderort stolta över de kvalitéer som finns men vill också förbättra och förstärka det som redan är bra.

torsdag 25 mars 2010

Känslor i svang - det är vår!

Utan en enda närvarande medborgare
beslutades i många viktiga ärenden
som väckte helt olika känslor
under kvällens sammanträde med
stadsdelsnämnden för Enskede-Årsta-Vantör.


TRÅKIGT
Allra tråkigast var att basbemanningen på Poppelgården 2 lades ner, trots protester från handikapprådet, som inte tyckte att de fått vara med i beredningen av ärendet utan endast fått information om det färdiga nedläggningsförslaget.

ROLIGT

Positiva vibrationer kändes vi lämnade vårt rödgröna remissvar på programmet om Årstafältet, där vi är eniga om att återuppta arbetet med att färdigställa landskapsparken samtidigt som vi säger ja till 1500 bostäder i Årstastråket, 450 lägenhter på f.d. Årstalänken och bebyggelse på ICA:s lagerfastighet. Årsta och Östberga bör länkas samman både med ett nytt bostadsområde och med en attraktiv landskapspark, där koloniområdet blir kvar på nuvarande plats.

Vi vill att staden ska verka för att resten av partihallsområdet öster om Åbyvägen ersätts med kvartersbebyggelse, planera nya bostäder vid entrén till landskapsparken från Tvärbanans hållplats Årstafältet samt på sluttningarna mot Östbergahöjden från Östbergavägen, Ersta gårdsväg och Åbyvägen. Det bör också övervägas att gräva ned eller överdäcka Huddingevägan förbi fältet för att göra parken mer tillgänglig och bygga fler bostäder.

VÄRDELÖST
Svaret på den rödgröna skrivelsen om uppföljning av villkor om meddelarfrihet för anställda i privat drivna verksamheter visar att stadens meddelarfrihetsvillkor inte är vattnet värt utan en systematisk uppföljning. Bäst är förstås om lagen kan ändras så att villkoren blir lika bra som för offentligt anställda.

ENIGT
Återremiss på borgerlig begäran blev det på svaret till oppositionens skrivelse om konsekvenser av sänkt timberäkning av insatser i hemtjänsten, och det satte vi oss inte emot! Utmärkt med en grundligare redovisning, att personalens arbetsvillkor blivit sämre kunde vi för övrigt läsa om i Mitt i Söderort den här veckan.

söndag 21 mars 2010

Bibbla i Rågsved!

Lässugen i Rågsved? Då kan du gå till biblioteket i Rågsveds Folkets Hus, som har öppet måndagar til fredagar klockan 9 till 16 och torsdagar klockan 9 till 18. Sociala kooperativet sköter biblioteket för Folkets Hus räkning, och böckerna är skänkta av fackföreningar och privatpersoner.

tisdag 16 mars 2010

Tankar från en busskö

Jag får erkänna att jag har svårt för personer som glider förbi en lång ofta lite oordnad men dock utan tvivel en busskö, går fram till stolpen med tidtabellen, studerar tabellen (eller låtsas) och sedan blir stående så att deras position är mycket god när bussen väl kommer. Smidigt tar personen sig en plats i kön, ala är trötta och inga medväntande protesterar (förutom jag när jag står nära).

lördag 13 mars 2010

Kreativt möte i Rågsveds friområde

Hemma igen efter skön promenad i soligt friområde, där jag träffade en av de aktiva medlemmarna i Kräpplagruppen. Hon på väg till Bandhagen och jag hem hann byta några ord om behovet av kontakt med och samordning av de kommunala centrala och och lokala nämndernas skötsel av Rågsveds friområde. Får klura på något att skriva i frågan.

fredag 12 mars 2010

Svarat och klart

Häromdagen fick vi som sitter i stadsdelsnämnderna i Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck brev från det bostadspolitiska nätverket inom Hyresgästföreningen Sydost. Brevet talar uppskattande om dialogen mellan stadsdelsnämnderna och hyresgästföreningen och den oro som många känner för att att påverkansmöjligheterna ska försämras på grund av krafter som vill ta bort stadsdelsnämnderna.

Så här svarade jag på brevet!

Tack för brev med frågor. Jag uppskattar kontakterna med hyresgästföreningen och delar verkligen er oro över de krafter som vill ta bort stadsdelsnämnderna. Det vore ett hårt slag mot demokratin i Stockholm om ytterligare verksamheter ska toppstyras från stadshuset eller facknämnder som sammanträder bakom stängda dörrar.

Vänsterpartiet vill tvärtom stärka stadsdelsnämnderna och föra tillbaka ansvar för frågor som har tagits ifrån den lokala demokratin, framförallt grundskolan men också arbetsmarknads- och stadsmiljöfrågor. Med större mandat för stadsdelsnämnderna ökar också medborgarnas insyn, möjlighet till påverkan och möjlighet att ställa förtroendevalda politiker till svars i samband med öppna frågestunder.

Den stadsdelsnämnd som jag är ledamot av är alldeles för stor både geografiskt och invånarmässigt. Det har blivit längre avstånd för många stadsdelsinvånare att besöka förvaltningskontoret, som centraliserats till Slakthusområde från Högdalen respektive Årsta. Stadsdelsområdets storlek likt en större stad anonymiserar förvaltning och nämnd och försvårar kontakter med medborgare och föreningar, i synnerhet när man representerar ett parti med få ledamöter i nämnden.

Jag ser fram emot era utfrågningar av stadsdelsnämndernas ledamöter inför valrörelsen. Vi har många viktiga frågor framför oss där det är viktigt med engagerade medborgare, till exempel Söderortsvisionen som nämns i ert brev, planering av grönområden som är viktiga för söderortsborna och även arbetet för att få bättre tvärkommunikationer. Stadsdelsnämnden har ett demokratiskt mandat att trycka på för en bra stadsplanering och trafikpolitik, även om vi inte fattar beslut i många av dessa frågor.

Bröllopsfotografen

Passa på att se Bröllopsfotografen på bio i Rågsvedssalen, Rågsveds Folkets Hus, tisdagen den 23 mars kl 15. Pris 50 kronor inklusive kaffe och bulle. Arrangörer är Folkets Hus i samverkan med PRO Rågsved Hagsätra och ABF Stockholm.

torsdag 11 mars 2010

Vill du ha icke-vinstdriven service får du anstränga dig!

Fick brev från apoteket, dvs. gamla vanliga statliga apoteket. I brevet stod att medlemsskapet i kundklubben upphör, eftersom mitt "värdapotek" har privatiserats, Mina kontaktuppgifter lämnas till nya ägarna för erbjudande om medlemsskap i deras kundklubb, om jag inte aktivt motsätter mig överlämningen före ett visst datum.

Vill jag däremot fortsätta att vara medlem i det statliga apotekets kundklubb måste jag aktivt söka upp ett av de återstående statliga apoteken (som ligger längre bort från mitt hem) och göra en ny ansökan. Skälet till dessa manövrar är att statliga apotek annars kan få konkurrensfördelar.

En liknande situation inträffade när stadsdelsnämnden till underpris beslutade att "avknoppa" Rågsveds och Hagsätra hemtjänst (Vantörs hemtjänst). Då följde hemtjänsttagarna automatiskt med till de privata ägarna, om de inte aktivt bestämde sig för att byta. Dessutom fanns ingen kommunal hemtjänst kvar i området, så vad skulle de välja?

Jag tycker vare sig om privatiseringen av apoteken eller hemtjänsten, lika lite som förfaringssättet med kundklubben och hemtjänst-"kundstocken" är konkurrensneutralt. I praktiken blir det enklare att välja det privata alternativet i båda fallen, eftersom ett passivt förhållningssätt leder till att den privata utföraren får behålla kunden respektive hemtjänstmottagaren.

Varmt och kallt

Tänker på kvällens områdesmöte i Rågsved med blandade känslor.

Varmt känner jag för alla engagerade Rågsvedsbor, fantastiska Musketörerna, Rågsveds samhällsförening som träget jobbar lokal utveckling, kolonisterna, kyrkan, volontärerna, NAV, somaliska kvinnoföreningen, Rågsvedsskolan och Snösätraskolan, alla fantastiska förskolor, Salongerna, hälsoträdgårdarna, Rågsveds Folkets Hus, hyresgästföreningen och så vidare.

Kallt känner jag för uppgifter om att Bråtegränd ska utredas för småhusbebyggelse, att vi Rågsvedsbor inte kan ha för höga förväntningar på vad som kan göras i den nya Söderortsvisionen, att de privata bolagen som köpt upp allmännytta (vilket motiverades med att de skulle bidra till utvecklingen av området) inte finns med i boendedialogen i maj.

Varmt känner jag för uppslutning kring behovet av att värna mötesplatser, återuppta stadsdelskonferenser, önskan om en innebandyhall, skatepark på Högdalstopparna, lokala nätverk med volontärer, traditionen med Gemensam Jul, Rågsvedsdagen, Valborg på Persson Betong och min egen dröm om kulturfestivaler på Älvsjöbadet.

Kontentan efter ett antal olika "satsningar" i Rågsved är att staden måste ta sitt sociala ansvar och långsiktigt skjuta till kapital för utökad kommunal infrastruktur som idrottshallar, kulturutbud och bra förutsättningar för föreningslivet. Våra ungdomar är stolta över Rågsved och de ska känna att vi satsar på att deras förort ska bli ännu bättre. Bra förskolor och skolor har vi redan!

Allt kan hända!

Ikväll ska jag på områdesmöte i Rågsved, där vi ska diskutera hur föreningslivet kan bidra till en positiv utveckling och hur vi kan få fler att engagera sig i stadsdelens framtid. Det är stadsdelsförvaltningen som bjuder in till mötet tillsammans med Rågsveds samhällsförening. Hoppas på en spännande kväll!

måndag 8 mars 2010

Sanna kvinnor

Promenerade hem efter premiären på Sanna kvinnor, av Anne Charlotte Leffler i regi av Ulla Gottlieb spelad med bravur på trevliga Fria teatern i Högdalen.

Föreställningen om en "riktig" kvinna som började ifrågasattes av Leffler finns kvar idag, mitt bland oss, ibland inuti oss, speglad i media, exploaterad, falsk.

Rekommenderar pjäsen, man förflyttas 100 år tillbaka i tiden och inser att vi i Sverige har gått framåt en hel del i kvinnokampen, även om mycket återstår.

Fullt ös


8 mars-demo samling Slussen

Punkt 15: Bygg kollektivhus och behåll servicehusen

Bygg kollektivhus, behåll servicehusen och bygg trygghetsboenden - även äldre kvinnor med låga pensioner ska ha råd att bo tryggt

Det här är Stockholmsvänsterns femtonde viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 14: Bygg bort otrygga platser

Bygg bort otrygga platser - staden tillhör också flickor och kvinnor

Det här är Stockholmsvänsterns fjortonde av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 13: Bygg ut kollektivtrafiken

Bygg ut kollektivtrafiken - ja till jämställt resande och nej till Förbifarten

Det här är Stockholmsvänsterns trettonde av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 12: Allla chefer och anställda ska få en jämställdhetsutbildning

Alla chefer och anställda i Stockholms stad ska få en jämställdhetsutbildning - all statistik ska vara könsuppdelad

Det här är Stockholmsvänsterns tolfte av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 11: Lika mycket stöd till kvinnors som till mäns organisationer

Lika mycket ekonomiskt stöd till kvinnors som till mäns organisationer - stöd organisationer som arbetar för barns och kvinnors rättigheter

Det här är Stockholmsvänsterns elfte av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 10: Handlingsplaner i alla skolor för att hjälpa barn som lever ett hedersrelaterat liv

Handlingsplaner i alla skolor för att hjälpa barn som lever ett hedersrelaterat liv - alla flickor och pojkar har rätt till liv och utveckling

Det här är Stockholmsvänsterns tionde av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 9: Ta hänsyn till kön och klass i bidragen till föreningsidrotten

Gör om bidragssystemet för föreningsidrotten och ta hänsyn till kön och klass - öka flickors och kvinnors möjlighet till motion och idrott

Det här är Stockholmsvänsterns nionde av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 8: Genuspedagoger i alla förskolor

Genuspedagoger i alla förskolor, skolor, fritidsgårdar och inom socialtjänsten och äldreomsorgen - bryt könsmaktsordningen

Det här är Stockholmsvänsterns åttonde av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 7: Kvinnofridsteam ska finnas i varje stadsdel

Kvinnofridsteam ska finnas i varje stadsdel - tillgängligt för alla kvinnor

Det här är Stockholmsvänsterns sjunde av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 6: Dela lika på föräldraledigheten

Dela lika på föräldraledigheten - barns rätt till båda sina föräldrar

Det här är Stockholmsvänsterns sjätte av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 5: Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid - för barnens skull

Det här är Stockholmsvänsterns femte av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 4: Förskola för barnens skull - avskaffa vårdnadsbidraget

Förskola för barnens skull - avskaffa vårdnadsbidraget

Det här är Stockholmsvänsterns fjärde av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 3: Högre löner för lågavlönade kvinnor i service- och omsorgsyrken

Högre löner för lågavlönade kvinnor i service- och omsorgsyrken

Det här är Stockholmsvänsterns tredje av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 2: Kortare arbetstid i äldreomsorgen

Kortare arbetstid för vårdbiträden och undersköterskor i äldreomsorgen - rätt att ha krafter kvar att njuta av livet även efter pensionen

Det här är Stockholmsvänsterns andra av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Punkt 1: Rätt till fasta jobb på heltid

Rätt till fasta jobb på heltid – rätt till ekonomiskt oberoende!

Det här är Stockholmsvänsterns första av femton viktiga förslag för att bygga en jämställd stad på riktigt – från Grunden, för Alla, för Framtiden! säger Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd i ett pressmeddelande på Internationella kvinnodagen.

Kvinnor behövs om sanningen ska fram ...

Härligt att läsa på Internationella kvinnodagen idag den 8 mars att kvinnorna aldrig varit rödare! Enligt SvD idag skulle hela 54,4 procent rösta rödgrönt om det var val idag, medan endast 41,9 procent skulle rösta blått.

söndag 7 mars 2010

Att lägga en skrivelse

Gör några utkast till skrivelser till nästa stadsdelsnämnd. Det är ett sätt för oss i vänsterpartiet och rödgröna oppositionen att få upp viktiga frågor på dagordningen och få kunskapsunderlag för att eventuellt lägga politiska förslag.

Makten över dagordningen är en viktig demokratisk arena.

De som styr har makten men medborgarna och oppositionen kan också få upp en fråga på dagordningen, genom opinionsarbete, demonstrationer, ställa frågor på öppna frågestunden, skriva medborgarförslag, insändare och som sagt, lägga skrivelser!

Ta ungdomstempen!

Det måste till något nytt om Stockholm ska kunna bli en stad för alla och inte bli allt mer uppdelad efter inkomstklasser och kulturellt kapital. Vi måste exempelvis bli bättre på att lyssna på de unga, deras tankar om uppväxtmöjligheter och livschanser borde väga tungt i politiken för vår stad.

Varför inte mäta ungas synpunkter lika ofta som vuxnas? Opinionsundersökningar inför valet duggar tätt, men lika viktigt är att veta de ungas syn på arbetslöshetspolitik, bostadspolitik, idrottspolitik och på kulturpolitik!

För att veta om vi är på rätt eller fel väg i integrationspolitiken tror jag att de ungas synpunkter skulle kunna vara en bra temperaturmätare.

Staden mäter drogvanor vartannat år och det är bra. Men varför inte en enkät som avläser hur de ungas livsvillkor i tonåren och som unga vuxna utvecklas i olika stadsdelar. För den rådande medelklassnormen som speglas i medierna är inte för alla.

Hur många åker på skidresan till fjällen, språkresa till England och solresa till Thailand! Hur många är hemma på lov, tar del av kommunala aktiviteter (det finns en del) och hur många gör inte det. Hur det ser ut per stadsdel blir underlag för en kommunal omfördelning, som måste bli ganska radikal.

lördag 6 mars 2010

Insikt under lördagsstädning

Dammar av mammas konstböcker och pappas arbetarböcker och inser varför jag tycker om att gå på konstutställningar och bibliotek ...

I mitt rätta element!


Vinter. Snö. Sol. Ledig.

Tvärbanan nästa


Hem efter en härlig dag på Årstafältet

Isbjörnar!


Vinnare?

Snöäpple!


Skulpturtävling ÅRSTAFÄLTET

Underbara skidspår


Årstafältet, lördag

Årstafältet lördag!Från min balkong


Undrar om Lelångshuset någongång ska bli färdigt...

5 grader minus

Lördag förmiddag strålar solen över Rågsved och vintern är som vackrast på sportlovets näst sista dag. För min del blir det skidutflykt för att prova spåren på Årstafältet och se på snöskulpturtävlingen där.

torsdag 4 mars 2010

Förorter med profil

Nyss hemkommen från två timmars uppfriskande skidtur i Rågsveds friområde läser jag på DN:s Stockholmblogg om stora skillnader i integrationspolitiken mellan blocken (här jämförs S och M).

Medan S helt riktigt vill satsa på skola och jobb vill M bygga bort segregationen och ha större blandning av hyres- och bostadsrätter. Att M går helt motsatt väg i innerstan och närförort och omvandlar hyresrätter till bostadsrätter förtigs. Det är inte trovärdigt. Om S "i princip gett upp möjligheten att öka mångfalden i stadens mer välbärgade områden" har S också tyvärr accepterat segregationen.

Jag anser att staden bör göra områdesplaneringar för alla segregerade "rika" omåden och ta fram förslag på platser som lämpar sig för att bygga allmännyttiga flerfamiljsbostäder på. Istället för att ta av omtyckta grönområden för att bygga kan staden successivt köpa in fastigheter som blir till salu och långsamt förtäta områdena med hyreshus. Det ger mångfald i boendeformer fast på sikt.

Självfallet krävs både satsningar på skola, jobb och stadsplanering i förorterna för att minska segregationen. Min vision är att varje förortscentrum bygger upp sin egen profil och stolthet, och därigenom blir intressant att besöka för en större krets. Tänk att till exempel åka till Hökarängen för att köpa 50-talsprylar, till Rågsved för att köpa musik- och skateprylar och till Årsta för att köpa det bästa konsten i stan!

Det ska vara trevligt att handla i förortscentrat, men man ska också kunna göra mer än bara bo. Det behövs många fler mötesplatser och lokala kulturaktiviteter. Genom att utlokalisera kommunala förvaltningar får vi fler arbetsplatser i förorterna, och kundunderlaget för kommersiell service ökar. Med en rejäl satsning på den kommunala skolan "mitt i byn" ökar barnfamiljernas trygghet och chansen ökar att de bor kvar.

Däremot vill jag inte att förorterna ska bli lika täta som innerstan. Många vill slippa trafik och buller och väljer förortsliv på grund av närheten till naturen. Genom att lyfta naturvärdena, satsa på naturvård, tvärförbindelser, cykeluthyrning etc blir förorterna intressanta som utflyktsmål för fler än närboende.

Det skymmer


Rågsveds friområde

Spår som möts


Rågsveds friområde

tisdag 2 mars 2010

När tömdes den här senast?


F 177:107

Ospårat i Rågsveds friområdeLeve kommunalskatten

Varje gång jag simmar i Högdalshallen tänker jag på att detta inte vore möjlig utan kommunalskatten. För är det någon som tror att avgiften skulle vara lägre om det privata kapitalet hade bekostat hallen? Eller är att det skulle ha intresse av att överhuvudtaget bygga en simhall i Vantör?

Vi har också ett fint naturområde i Rågsveds friområde, där Kräpplagruppen har anlagt en Kultur- och Naturstig. Staden har bidragit med viss upprustning men naturvården är eftersatt. Här kommer kommunalskatten också in, som ett medel för att friområdet ska skötas med löpande underhåll och upprustning.

Stadsdelsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i december en begäran från Kräpplagruppen om skötselåtgärder i Rågsveds friområde. De ideella krafterna kan göra mycket men utan kommunalskatten förfaller våra gemensamma tillgångar, vare sig det är simhallar eller naturområden!

måndag 1 mars 2010

Nästan på skidor till Globen

Sportlov som det är har jag sportat idag. Jag började med morgonyoga, fortsatte med att "nästan åka skidor" från Rågsved till Globen (pjäxor på fötterna och stavar i händerna, på en resultatlös shoppingrunda för att köpa nya skidor...) och avslutade med träningscykel hemma i vardagsrummet.

Under stavgångspromenaden konstaterade jag att större delen av gång- och cykelvägarna inte var framkomliga för cykel och definitivt inte för personer som har svårt att gå. Det var knöligt och isigt och trångt och snålt med sand. På flera ställen måste man ut på gatan för att komma fram.

En slutsats är att det som kallas barmarksrenhållning och vinterväghållning på kommunspråk måste uppgraderas pengamässigt, eller ännu hellre återföras till kommunen så kan vi använda vinstmarginalerna till en kvalitetshöjning. För alla måste kunna gå ut, även de som är funktionsnedsatta.