lördag 29 september 2012

Hurra för Higvalley Skateworld idag!

Idag invigdes Highwalley Skateworld! Trots kulet väder var det många skejtare och nyfikna Vantörsbor på plats. Vi får ännu mer fart och fläkt till Högdalen/Rågsved och det är härligt.

Jag hoppas att många av våra ungdomar i området kommer att prova att skejta, nu när vi har fått en så fin park. En bräda kostar från 300 kr fick jag veta när jag frågade en ung grabb. Mycket pengar om man inte har så mycket men kanske att det går att få ihop för den som är intresserad.

Apropå grabbar så verkar skejting vara grabbigt så det förslår även om jag såg några tjejer. När jag löste stödmedlemsskap i Sthlm Sub Surfers passade jag på att fråga tjejen som antecknade namn på intresserade. Hon sa att det nog skulle skapas någon tjejverksamhet, även Fryshuset lär ut skejting i tjejgrupper.

När Kulturhuset Cyklopen står färdigt har vi ett riktigt park- och nöjes stråk mellan Högdalen och Rågsveds friområde. Jag hoppas att det också kommer leda till att fler upptäcker vårt underbara friområde, passar på att ta en promenad längs kolonierna eller in i skogen eller ner till sjön Magelungen, så gott det nu går!

Imorgon är det Kräppladagen, kom och stödfika så att vi får råd att göra en naturinventering av friområdet, så att de höga naturvärdena och de värdefulla signalarterna kan kartläggas, så att vi får svart på vitt hur viktigt det är att göra friområdet till naturreservat. Det är inte för sent att stoppa villaplanerna!

torsdag 27 september 2012

Blunda inte, se behoven i Rågsved!

Man häpnar.

När vi ikväll i stadsdelsnämnden behandlade ärende 16, en skrivelse från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om den ökande barnfattigdomen, fick vi från moderat håll höra att barn som är hungriga och springer ute utan tillsyn är föräldrarnas ansvar. När jag föreslog att parkleken Rågdalen borde vara öppen helger och hela sommaren för dessa barn, fick jag inte instämmanden, medkänsla, empati, till svar, inte ett ord om samhällets roll att träda in när föräldraförmågan brister. Förskolan är oerhört viktig för dessa barn, men den är ju bara öppen på vardagar.

Att det är på det här sorgliga viset har kommit fram i tidigare medborgarförslag om att utöka parklekens öppettider, som möttes av viss välvilja men aldrig resulterade i mera pengar till att kunna ha mer öppet i parkleken. Mer pengar har oppositionen föreslagit men utan att få igenom förslaget. Frågan måste åter upp på dagordningen. Nämnden behöver satsa mycket mer förebyggande i Rågsved med våra egna budgetanslag, där är parkleken Rågdalen en utmärkt arena. Den är en samlingsplats för föräldrar med små barn, och viktig för nyinflyttade i området.

Men som min ersättare i stadsdelsnämnden Lars Sterneby sa, ska vi tolka det moderata beskedet som att sociala delegationen inte behövs, eller?

Barnavårdsanmälningar på hög i Enskede-Årsta-Vantör

Barn- och ungdomsanmälningar ligger på hög i Enskede-Årsta-Vantör. Utredningstider hålls inte och förlängningsbeslut fattas i en rad ärenden. Flera i personalen visar stressymptom. Om detta berättade facken Vision och SACO för oss i den samlade oppositionen och ikväll la vi därför en skrivelse till förvaltningen för beredning med en rad frågor som vi vill ha svar på.

Stadsdelsdirektören bekräftade det oacceptabla i att utredningstiderna inte hållits i 29 ärenden. Signalsystemet har inte fungerat. Nu ska ärendena upp i sociala delegationen nästa vecka. Det är bra med akuta åtgärder men troligt behövs personalförstärkningar. Eftersom vi har 30 mnkr i överskott ville vänsterpartiet och socialdemokraterna anställa fler socialsekrerare. Det röstades ner ikväll.

Sociala barnavården är underfinansierad i Stockholms stad. Det visades med all önskvärd tydlighet i BUSS-utredningen som dåvarade socialborgarrådet nuvarande socialförsäkringsministern faktiskt förtjänstfullt beställde. I utredningen kom det fram att barnavården var underfinansierad med 100 mnkr årligen. Tyvärr har inte alliansen tillfört de pengarna.

Det är inte första gången i Enskede-Årsta-Vantör som socialtjänsten inte klarat lagstadgade utredningstider, samma hände förra mandatperioden. Socialsekreterarna var överbelastade och hade inte hunnit men det är vare sig en juridiskt eller humanitärt acceptabel förklaring. För att förlänga utredningstider krävs sakskäl, återstår att se om det finns i de 29 ärendena.

onsdag 26 september 2012

Allt ljus på Vantör - Highwalley Skateworld!

Äntligen invigs Highwalley Skateworld! Etapp 1 om vi ska vara noga. För det fattas några discipliner för att parken ska vara komplett. Men på lördag blir det fest i Högdalen. Kom dit! Allt ljus på Vantör som vi sa när vi var en egen stadsdelsnämnd, och jobbade för att sätta Vantör på kartan.

Det har varit en lång resa för Högdalen och Sthlm Sub Surfers som skriver så här på sin hemsida:

"Efter 13 år av kamp är nu etapp 1 av Highvalley Skateworld färdig med en mega ditch, bowlride, kid area och flatland area, men vi stannar inte där. Kampen fortsätter för att få den av politikerna utlovade etapp 2 med street plaza, pool area samt upprustning av den ca 1 km långa longboardbanan."

Det har hänt mycket bra i Högdalen och Vantör de senaste åren. Skateparken, Kulturhuset Cyklopen, Linje 19, Fria Teaterns vänner, Kräpplagruppen, Snösätra Norra koloniträdgårdsförening. Alla jobbar på sitt sätt, i nätverk och föreningar, för det man brinner för. Det som gör att vi lever.

En levande bäckfåra i Årsta på förslag!

Imorgon torsdag behandlar stadsdelsnämnden ett spännande medborgarförslag. Det är Anders Djerf i Årsta som vill att bäckfåran i Årstaskogens bäckravin ska rensas och att vattenflödet i bäckravinen ska ökas så att det blir porlande vatten i ån igen! Med fotografier och målande beskrivningar beskriver Anders varför det är viktigt att medborgarförslaget bifalles.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna vill i huvudsak säga ja till förslaget och ge förvaltningen i uppdrag att rensa bäckfåran till senast 2013. Vi vill återställa bäckfåran så som den såg ut efter renoveringen 2007 till senast 2014. Om sökta pengar för åtgärder i Årstaskogen beviljas är det utmärkt, men rensning av bäckfåran kan göras  direkt. Nämnden beräknas nämligen få 30 mnkr i budgetöverskott så det finns pengar att ta av för att betala rensningen.

Eftersom stadsdelsnämnden inte själv kan släppa på vatten i ån vill vi att förvaltningen kontaktar  Stockholm Vatten för att hitta en lösning så att vattenflödet i bäckravinen kan öka. Porlande vatten i ån skulle glädja många Årstabor och göra både flora och fauna mer levande.


lördag 22 september 2012

Tuffa budskap från Funktionshindersmannen

Staden har fått ett bra program för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Så uppfattade jag Funktionshindersombudsmannen (FO) Riita-Leena Karlsson som besökte vårt öppna nämndmöte i Enskede-Årsta-Vantör i torsdags. Andra tuffa budskap som hon gav var att offentliga arbetsgivare är sämre på att anställa personer med funktionsnedsättningar än privata. Det manar till efterföljd!

Att personer med funktionsnedsättningar har mycket sämre hälsa, ekonomi och är utsatta för diskriminering gör att samhället måste skärpa sig på de flesta områden. Personer med funktionsnedsättningar är mest otrygga av alla, det kom fram när en specifik fråga petades in i stadens Trygghetsundersökning. Fakta är viktiga för att vi ska veta vad som ska göras.Socialpolitiska insatser är avgörande för att funktionsnedsatta ska kunna leva som andra, men hur ofta utvärderas om de leder till att de övergripande funktionshinderspolitiska målen nås? För att det nya programmet för delaktighet ska bli verkningsfullt krävs att personer med funktionsnedsättningar blir delaktiga i planering och uppföljning. Bäst fungerar det på Södermalm och Kungsholmen berättade FO.

Den hetaste funktionshinderspolitiska frågan är bostäderna. Många fattas. Valfriheten i boendet finns inte. De icke verkställda besluten har ökat. Läget är prekärt, störst krav måste ställas på de stadsdelsnämnder där det byggs mest nya bostäder. Så håll koll där! Det är också ett tungt budgetläge inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Tomma bostäder finns paradoxalt nog i viss mån, men unga som står på kö vill förstås inte flytta till gruppbostäder med äldre. Det kan också vara så att gruppbostäderna räcker till men att det behövs fler servicebostäder.  Staden borde föra tuffa resonemang med Socialstyrelsen om vilka krav som ska gälla för bostäderna, så att stadsdelsnämnderna vågar bygga menade FO.

Förskolorna är stora föredömen i det funktionshinderspolitiska arbetet får vi veta. Däremot börjar problemen i skolan, valfrihet finns inte om den närmaste skolan är otillgänglig.  Om en funktionsnedsatt kvinna eller man tragglat sig upp till högskolan blir det lättare, där finns en särskild lagstiftning som hjälper till. När det är dags att söka arbete är mångas fördomsfulla inställning ett stort hinder. Det finns mycket att göra för att förbättra attityderna. Här måste alla hjälpa till. Med inspiration från Funktionshindersmannen kan vi försätta berg!


Tråkigheter i spåren av utförsäljning av allmännyttan

Idag var Vänsterpartiet Vantör som enda parti med på höstfesten i Hagsätra. Synd att inte de borgerliga partierna mötte hyresgästerna i Svenska Bostäders hus som sålts till IKANO, en försäljning som överklagats. Hyresgästerna var med rätta upprörda och oroade över bristen på information, en hel del tror att IKANO redan äger husen, fast den rättsliga processen inte är klar. Förvaltningsrätten har sagt att det kan ta upp till ett år enligt representanter för hyresgästföreningen. Uppenbarligen tror även Svenska Bostäder det, eftersom hyresgästerna berättar om svårigheter att få fastighetsservice. På grund av stambyten har ytterligare problem drabbat de hyresgäster som har evakueringslägenheter, eftersom en av entreprenörerna har gått i konkurs. Dessutom får inte hyresgästerna del av boutvecklingspengarna på 89 000 kr (tror jag det var)!

Jag fick även en pratstund med en hyresgäst i Östberga, som bor i bostadsrättshus, omvandlat från allmännyttan. Hon beskrev hur det blivit tråkigare i Östberga efter utförsäljningarna, det som skulle göra allt så bra! Det som skulle göra att folk brydde sig om sitt område mycket mera. Numera uteblir de trevliga sociala arrangemangen och festerna i Östberga som hyresgästföreningen ordnade och som det kommunala bostadsbolaget finansierade. Bostadsrättsföreningarna har inte tagit den bollen. Uppenbarligen är det också problem med miljöstugor, som har minskat efter omvandlingen till bostadsrätter. Sopproblem kom också i spåren av bostadsrättsomvandlingen i Dalen, vilket ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden vittnade om.
söndag 16 september 2012

Ett steg framåt - att få protokollen från BRÅ

Nu ska nämnden få protokollen från Enskede-Årsta-Vantörs brottsförebyggande råd, kan vi läsa i svaret på skrivelsen om det lokala brottsförebyggande arbetet från S och V i stadsdelsnämnden. Då får vi åtminstone inblick i efterhand. Ännu bättre vore direkt politisk närvaro från stadsdelsnämnden i rådet, som i Skärholmen, och där det rapporteras fungera mycket bra. Mitti intervjuade mig i veckan om skrivelsen, bland annat efterlyste jag information. Nu får vi en redogörelse från förvaltningen, det är bra. Men det behövs mer aktivitet och lokalt arbete för att fånga upp medborgarnas engagemang i ett så stort område som Enskede-Årsta-Vantör. Ta exemplet Hagsätra som nämns i förvaltningens svar där ett intensivt arbete satts igång efter larm. Jag hade dock fått signaler långt innan om att boende kände sig otrygga. Då jag tog upp frågan med polisen förnekades att Hagsätra skulle ha speciella problem. Med ett lokalt råd för Vantör hade boende snabbare nått fram med sin oro, och insatser sättas in tidigare. Kanske hade oron på biblioteket då kunnat undvikas.

lördag 15 september 2012

Budget i balans - pyttsan!

29,8 Mnkr i beräknat överskott i stadsdelsnämndens tertialrapport, samtidigt som socialtjänsten kortar barn- och ungdomsplaceringar och varje tvångsvårdad person med missbruk spräcker vuxenvårdens budget. Som vanligt är det förskolan som får bidra med sitt överskott för att täcka underskotten i socialtjänsten och inom stöd och service för personer med funktionsnedsättningar. Nu går också äldreomsorgen med 19 Mnkr i överskott och ekonomiskt bistånd med 5,5 Mnkr. Istället för att förstärka den befintliga ordinarie sociala budgeten och skolans budget måste stadsdelen söka pengar hos Söderortsvisionen för förebyggande arbete för ungdomar, unga vuxna och småbarnsföräldrar. Det ger ingen långsiktighet. Det är dags att lägga realistiska budgetar för stadsdelsnämnderna och ge verksamheten arbetsro, istället för att tvinga socialtjänsten till ständiga nedskärningar parallellt med att nämnderna måste söka extrapengar från stadshuset.

torsdag 13 september 2012

Krångel och inskränkningar med upphandlad simhall

Folk hör av sig och är med rätta irriterade över att årskortet hos Stockholms stads simhallar inte gäller på Högdalshallen nu då driften är överförd till riskkapitalbolaget Actic. Folk går inte på det borgerliga snacket om att upphandlingen gör det bättre för stockholmarna, snarare att det har blivit krångligare och mindre att välja på eftersom en simhall är undantagen från årskortet.

Vi som köpt våra kort i just Högdalshallen har en respit så länge kortet är giltigt. För mig själv handlar det om februari 2013. Sedan vet jag uppriktigt sagt inte var jag kommer att köpa mitt årskort. Blir det i Högdalen som är närmaste simhall, men där kortet inte gäller på stadens andra simhallar, eller blir det att jag köper kortet i någon annan simhall, men där kortet inte gäller i Högdalen?

Det verkar som den styrande majoriteten mer vill hålla sig väl med friskvårdsföretagen, så att de kan höja sina vinster, än att hålla sig väl med stockholmarna, som uppskattar att ha tillgång till alla stadens simhallar. För det är praktiskt att kunna använda simkortet i ett badhus i närheten av sitt jobb likväl som nära hemmet eller där barnbarnen bor. Den valfriheten har nu tagits ifrån oss.

onsdag 12 september 2012

En pudel eller vad? Om förskolor förknippade med scientologin.

Måste skriva en kortis om att jag fått veta att Föreningen Albatross som driver förskolor i Stockholms stad har meddelat utbildningsförvaltningen att de inte längre driver sin verksamhet enligt Applied Scholastics, den "verksamhetsprofil som brukar förknippas med scientologirörelsen" enligt utbildningsförvaltningen. Tydligen har detta redovisats genom officiella beslutsdokument, som jag inte har sett själv men ska be att få ta del av.

Utbildningsförvaltningen anser idag att föreningen Albatross förskolor inte är förknippade med Applied Scholastics. Jag tycker att detta är mycket intressant. Står det för en verklig förändring? Kan det vara kritiken mot bristande öppenhet och information till förskoleföräldrarna som gör att föreningen drar öronen åt sig? Frågorna är många och verksamheten bör följas noga även fortsättningsvis.

tisdag 11 september 2012

Scientologiförskolorna måste granskas hårdare!

Föräldrar fortsätter att luras in i scientologernas förskolor. En förälder har kontaktat mig efter att ha upptäckt att barnets förskola drivs av scientologerna, något som föräldern inte fått information av från förskolan. Om denna fråga skrev jag tidigare på bloggen. Jag har nu mejlat ansvarig chef på utbildningsförvaltningen - det är dag för staden att agera!

Det kan Rågsved lära av Hökarängen!

Hökarängen börjar bli trendigt att bo i. Här skapas konstnärskluster, många barnfamiljer flyttar hit, här finns nanobryggeri, många veganer, stort intresse för odling, en kamratförening för personer med missbruk, en världsberömd tatuerare har etablerat sig i centrum. Stockholmshem som äger 3000 lägenheter, affärscentrumet och 500 lokaler ser Hökarängen som en experimentstadsdel och hoppas kunna använda erfarenheterna i andra stadsdelar. Detta och mycket annat fick jag veta när jag fick hoppa in för Ann-Margarethe Livh på ett möte med styrgruppen för ytterstadsutveckling.

Självfallet började mina tankar gå till Rågsved, min stadsdel. I Hökarängen arbetar Stockholmshem med utgångspunkt från den lokala historien, stadsdelens kvaliteter och det lokala engagemanget. Varför kan vi inte göra på samma sätt i Rågsved? Det kommunala bostadsbolaget i Hökarängen har som ambition att öka de boendes stolthet över området, inte byta ut de boende. Låter som ljuv musik i mina öron, i Rågsved pratar de styrande om villabebyggelse i fina Rågsveds friområde, som ska föra nya sorts människor till Rågsved, som om vi som bor här inte duger. Man menar att det måste byggas bostadsrätter, så att folk kan göra "bostadskarriär". Som om det inte är bra nog att bo i hyresrätt.

I Hökarängen använder man kulturen som redskap i förnyelsen av området, här fanns redan konsthall C, konstnärsateljeer och många eldsjälar. Nu ökar man antalet konstnärslokaler och skapar kulturkluster, som gör att det även blir attraktivt för kontorshyresgäster att hyra lokaler. Stockholmshem arbetar medvetet med att möta generationsväxlingen när man väljer hyresgäster i centrumet, så att det blir en attraktiv sammansättning av affärer som kompletterar varandra. Så kan en hyresvärd arbeta som har ett stort lägenhetsbestånd, många lokaler och också äger centrumet. Det ger en flexibilitet, en helhetssyn och en möjlighet att snabbt få saker att hända.

I Rågsved har jag inte hört liknande tankegångar. Här finns ingen stark fastighetsägare. De tre allmännyttiga bolagen äger mindre än 2500 lägenheter tillsammmas. Det hade varit över 3000 om inte borgarna sålt halva Snösätra med flera fastigheter till IKANO som nu har över 700 lägenheter. Den mångfald som skulle berika Rågsved enligt borgarnas planer har istället splittrat upp hela området. Totalt finns uppåt 30 fastighetsägare, varav många små bostadsrättsföreningar. Bolaget som äger centrum äger inga bostäder i området. Inte konstigt att det saknas en sammanhållande tanke och handlingskraft för att utveckla Rågsved utifrån vår historia, vår stadsdels kvaliteter och det lokala engagemanget. Istället vill man förstöra det bästa vi har, Rågsveds friområde!

Om jag fick bestämma skulle något av de kommunala bostadsbolagen köpa upp så många privata fastigheter som möjligt för att bli en tillräckligt stark aktör, köpa centrum och sedan sätta igång med förnyelsearbetet hand i hand med Rågsvedsborna. Här finns eldsjälar som i Hökarängen, här finns fantastiska Musketörerna, Perssons Betong, Nya Rågsveds Folkets Hus, koloniföreningarna, i närheten har vi kulturhuset Cyklopen, skejtparken, linje 19-ungdomarna, Fria Teaterns vänner.

söndag 9 september 2012

Öppna förskolan är en social investering


Häromdagen fick jag ett paket i brevlådan. Eftersom jag inte hade beställt något blev jag förstås nyfiken och öppnade paketet illa kvickt. Det visade sig vara en bok om Öppna förskolan Elefanten i Rågsved, skriven av Solveig Hägglund som de sista 20 åren före pensionen arbetade på just Elefanten, och med dedikationen: "Varmt tack för ditt intresse för Öppna förskolan Elefanten i Rågsved och för dina besök hos oss." 

Jag tycker det är fantastiskt bra att Solveig har skrivit sin bok till försvar för öppna förskolan. För det verkar behövas. Som det står i efterordet har mer än 1000 öppna förskolor lagts ner sedan 1992, även om nedläggningstakten planats ut de senaste åren. År 2005 gjorde Skolverket bedömningen att det skulle behövas 780 öppna förskolor om ambitionsnivån ska vara 250 målgruppsbarn per öppen förskola. 

Senast i våras besökte jag Elefanten. Som stadsdelspolitiker blir vi inbjudna med jämna mellanrum. Samtalen med mammorna och papporna ger nya infallsvinklar på hur det är att vara spädbarns- och småbarnsförälder i vårt område. Jag har också fått idéer till politiska förslag att lägga i stadsdelsnämnden. Och nu ser jag fram emot att läsa boken om öppna förskolan i Rågsved. Det kommer säkert att ge mig nya insikter.

Öppna förskolor är viktiga. Det är en social investering i barnens tidiga liv. Det framkom också när vänsterpartiets representanter i stadsdelsnämnderna samlades förra veckan för att lyssna på spännande föreläsare från Snösätra förskolor. Förskolor och öppna förskolor (som inte är barnomsorg utan ett föräldrastöd) diskuterades också på vår budgetkonferens i helgen, där vi tog fram vänsterns kommunalpolitiska förslag inför skrivandet av vår alternativbudget 2013 i Stockholm stad.

Att Solveigs bok kom just nu och att flera av våra stadsdelspolitiker vill uppmärksamma öppna förskolan är ingen slump. Öppna förskolan är inte prioriterad idag. Elefanten i Rågsved har flyttat flera gånger och är nu i tillfälliga lokaler i väntan på lokaler i Rågsvedsskolan. Då måste det bli permanenta lokaler, verksamheten måste få "bo in sig" på en plats dit många föräldrar lär sig hitta. Och det borde vara heltidsöppet!

Självfallet kommer inte lika många föräldrar från Rågsved när öppna förskolan inte ligger i området. Och det är uppåt väggarna i en stadsdel som ska prioriteras! Där stadshuset skjuter till miljontals kronor i projektpengar från Söderortsvisionen men inte har en socialbudget som räcker för ordinära insatser. Det är dags att sluta låta öppna förskolan vara ett dragspel som får husera än här än där i tillfälliga lokaler.

tisdag 4 september 2012

Nytt om Gällerstagränd

Detaljplanen för Gällerstagränd i Hagsätra var uppe för beslut i stadsbyggnadsnämnden den 30 augusti och då föreslog vänsterpartiets Maria Hannäs att planarbetet skulle avbrytas för att stadsbyggnadskontoret skulle omarbeta förslaget. Detaljplanen borde utformas så att den gröna spridningskorridoren inte begränsas i så hög utsträckning. Som planen ser ut nu (tyvärr klubbades den igenom) försämrar staden sambanden mellan Älvsjöskogen och Rågsveds friområde.

Vänsterpartiet i stadsbyggnadsnämnden anser att de åtta radhus som planeras där den gröna korridoren är som smalast aldrig borde byggas och att man istället i den norra delen av området vid korsningen mot Olshammarsgatan borde bygga någon form av stadsvillor som rymmer ett flertal bostäder. Då skulle spridningskorridoren säkras på ett bättre sätt utan att dra ner på antalet bostäder.
Ett så högt parkeringstal som 2,0 är olämpligt, det borde ha minskats till en plats per bostad.

När vi hade detaljplanen på remiss i stadsdelsnämnden var vi från vänsterpartiet också kritiska mot parkeringstalet och att man skulle bygga radhus i området, som redan domineras av radhus och bostadsrätter. Vad Ormkärr behöver är framförallt allmännyttiga hyresbostäder. Jag konstaterar att än en gång är talet om blandade boendeformer bara prat. När det gäller mer välsituerade områden lyser förslagen att bygga allmännytta med sin frånvaro, vilket bidrar till fortsatt segregerat boende.

Anonyma kommentarer publiceras inte

Jag har fått en kritisk kommentar till mitt blogginlägg Skamligt att inte alla har rätt till grundskola, som jag inte kommer att publicera eftersom den är anonym. Om författare träder fram ska jag gärna kommenterar de synpunkter som förs fram i kommentaren.

söndag 2 september 2012

Rågsveds allé - vår gröna promenad!

Rågsveds allé passar utmärkt in i tankegångarna i "Den gröna promenadstaden" - samrådsunderlaget för strategin för utveckling av stadens parker och natur som nu är ute på remiss i nämnderna. Så tänker jag när jag läser om de gröna promenader som lanseras i programmet. Det talas om bullerstörda stråk som kan vidareutvecklas med trädplanterade gator och i vissa fall ny bebyggelse som kan bidra till att minska bullret.

Förslaget att bygga Rågsveds allé har tagits fram av Vänsterpartiet Vantör och vi har i samband med Rågsvedsdagen och torgmöten i Högdalen samlat namnunderskrifter till stöd för förslaget. Vi har också i en insändare i Mittisöderort presenterat hur vi tänkt binda samman Rågsved och Högdalen genom en trädplanterad allé längs den så blåsiga och bullerstörda och gråtrista Rågsvedsvägen och bereda plats för bostäder och lokaler längs Rågsedsvägen genom att överdäcka Magelungsvägen. 

Senast i lördags var det flera ungdomar som tyckte förslaget om Rågsveds allé var väldigt bra. Tanken är att vi ska lämna in det som ett medborgarförslag med de namnunderskrifter som vi har fått in. En rolig idé vore att Rågsved unga skulle vara med och rita sin egen vision av allén. Kan vara nåt som vi bjuder in till på Rågsvedsdagen 2013!

"De gröna promenaderna ska bidra till att det blir lättare, och trevligare att cykla eller gå till arbete,skola, fritidsaktiviteter och vänner" står det på sidan 13 i samrådsunderlaget. Vi kunde inte ha uttryckt det bättre själva. Med Rågsveds allé binder vi ihop Hagätra/Rågsved med Högdalen/Bandhagen till ett mer sammanhållet Vantör. Det mina vänner är ett äkta samband, mina vänner, till skillnad från den politiska högerkonstruktion som påstår att byggandet av 200 kedjehus/stadsvillor i Rågsveds friområde skulle stärka sambandet Högdalen - Farsta.

Skamligt att inte alla har rätt till minst grundskola!

Trots att många nyanlända flyktingar har så låg utbildningsbakgrund att de inte ens har motsvarande svensk grundskola har integrationsministern inget förslag för att höja den allmänna utbildningsnivån. Alla barn i Sverige ska gå nio år i skola. Det är obligatoriskt. Men alla barn i Sverige har inte och kommer inte att ha föräldrar som har gått nio år skola om Ullenhag får styra. När det knappt räcker att ungdomar idag har gått igenom gymnasieskolan för att få jobb, ska nytillkomna i Sverige inte ens kunna få studiestöd för att utbilda sig upp till grundskolenivå.

Det enda som föreslås i utbildningsväg i Erik Ullenhags utspel är ett basår med arbetsträning, svenska och utbildning "som svarar mot behoven på den arbetsplats där arbetsträningen bedrivs". Förr kunde människor med försörjningsstöd som saknade grundskola åtminstone med bibehållet ekonomiskt stöd läsa in kurser som fattades för att få grundskolekompetens. Den möjligheten existerar knappt längre, i "arbetslinjens" Sverige. Samtidigt vet vi att föräldrarnas utbildningsbakgrund betyder alltmer för hur det går för barnen i skolan. Många barn med föräldrar utan grundskola kommer därför själva kanske inte att klara grund- eller gymnasieskolan. Så byggs segregeringen djupare in i samhället.

Skomakare bliv vid din läst. Det verkar vara regeringens inställning till människor med mycket låg utbildning. Man pratar om höga förväntningar men verkar inte förvänta sig att lågutbildade flyktingar ska vilja eller kunna utbilda sig, vilja skaffa sig en god allmänbildning som ökar möjligheterna att integrera sig i samhället och få hållbara jobb. Tillsammans med vårdbidraget som håller barnen borta från förskolan och den viktiga språkträningen inför skolstarten är bristen på utbildningssatsningar för de vuxna flyktingföräldrarna allvarliga hot mot barnens möjligheter att hävda sig i skolan.

lördag 1 september 2012

Rapport från ett rött tältmöte i Högdalen!

Varje vecka dör en missbrukare i Högdalen. Det är åt skogen att moderaterna sålde allmännyttan i Hagsätra. Socialtjänsten har blivit så hård i sina bedömningar. Man borde inte kunna bli vräkt om man bott i huset i många år, bara om man är sen med hyran, bara man betalar.

Tunnelbanebiblioteket i Högdalen har för lite böcker. Förr fanns många flera konstböcker i hyllorna. Biblioteket har blivit som en ungdomsgård. Det fanns också en stor ungdomsgård i Högdalen, nu är det bara en kvartersgård.Den gamla ungdomsgården med sina stora ytor skulle behövas idag.

Cyklopen spelar så högt att  närboende blir störda. De får gärna spela men inte så sent på nätterna. Det händer mycket spännande i Högdalen idag. Stråket med skateparken och Cyklopen är häftigt. Vantör kommer att förändras när det blir klart.

Men vägen mellan Rågsved och Högdalen är trist och bullrig. Många, särskilt ungdomar känner till och gillar starkt Vänsterpartiet Vantörs förslag om att bygga Rågsveds allé, med träd, dämpad hastighet, bra gång- och cykelvägar, bostäder och lokaler på en överdäckad väg. Så binder vi ihop stadsdelarna på ett bra sätt.

Vad bra att ni har kartor över olika delar av Vantör, där man kan rita in sina medborgarförslag om bostäder, grönområden och cykelbanor. Jag vill gärna skriva på förslaget om Rågsveds allé. Tar hem kartorna och skriver mitt förslag, lämnar in till stadsdelsförvaltningens reception vid slakthusområdet.

Detta är några Vantörsröster från idag, när Vänsterpartiet Vantör hade tältmöte i Högdalen. Trots regn och rusk hade folk intresse av att stanna och prata. Många sa spontant att de håller på vänstern. Det värmer. Mötena med människorna är det som gör politiken meningsfull. Spana efter vårt röda tält så ses vi snart igen!