måndag 30 april 2012

Filial, nedläggning på prov, samlokalisering - stängningen av Rågsveds ungdomsmottagning har många namn

Ungdomsmottagningens saga i Rågsved är all. Åtminstone så länge det är borgerligt i landstinget och staden.

I praktiken lades mottagningen ner för länge sedan, under förra borgerliga mandatperioden då den fullvärdiga mottagningen i Rågsved stängdes liksom de lokala mottagningarna i Dalen och Skarpnäck. Rågsvedsmottagningens färd mot slutlig fysisk nedläggning har kantats av språkliga omskrivningar - filial, samlokalisering, nedläggning på prov. För borgarna gav ett vallöfte om att mottagningen skulle vara kvar, så då måste man ju hitta ett sätt att beskriva det som döljer att vallöftet brutits.

Så här har turerna gått.

Först hade vi en "fullvärdig ungdomsmottagning" i Rågsved. Sedan blev det "filial" i en förskolepaviljong som inte passade för ungdomsmottagning och knappt hade öppet alls, bara enstaka timmar. Inga skolbesök lades i Rågsved utan allt väsentligt centraliserades till Gullmarsplan. Inte konstigt att besöken uteblev. Som man kan skylla på, för att motivera att inte ens filialen ska vara kvar (till exempel i en bättre lokal).

Oppositionen har flera gånger besökt filialen och påpekat ett stort antal brister, till exempel att gynstolen inte packats upp och att lokalen inte alls gjorts i ordning på ett trevligt inbjudande sätt. Förstår mycket väl att ungdomarna inte är lockade att gå dit. Så avskräckande ser det ut. Vänsterpartiet och övriga oppositionen har lagt flera skrivelser för att få upp frågan på bordet.

I ett uppdrag från alliansen till sjukvårdsstyrelsen i mars 2012 fick förvaltningen slutligen uppdrag att undersöka förutsättningarna att "samlokalisera" filialen med mottagningen på Gullmarsplan. I media kallades det "nedläggning på prov". I svaret till alliansen och på oppositionens skrivelse om en fullvärdig mottagning i Vantör heter det nu att en "samlokalisering" av filialen och Gullmarsplan är den bästa lösningen.

Så knyts trådarna till slut ihop om nedläggningen av en viktig förebyggande resurs för ungdomarna i Rågsved och Vantör. Detta händer det året då Rågsveds ska prioriteras i Söderortsvisionen. Den bistra sanningen är att skattepengarna inte räckte till en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved. Så prioriterat är Rågsved.

Lägenhetsarrest 3 tr upp utan hiss

Fånge i sitt eget hem. Sån är verkligheten för många äldre. Enligt tidningen Hem och Hyra riskerar 150000 äldre att bli instängda i sina lägenheter på grund av att de bor minst tre trappor upp utan hiss. Hälften av de äldre bor i hem som har brister i tillgängligheten. I Vantör har vi många trevåningshus utan hiss. Äldre börjar oroa sig över hur de ska klara sig när benen inte bär och hjärtat inte orkar. När förvaltningshuset i Högdalen las ner kom ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden om att göra om det till bostäder för äldre. Dags att ta fram förslaget nu när programarbetet för Högdalen läggs fram!

Men för att seniorboenden och trygghetsbostäder ska bli ett verkligt alternativ krävs att det blir billigare att hyra. Idag rusar priserna i höjden när servicehusen läggs ner och ersätts med trygghetsboenden. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att servicehusen är kvar som ett tryggt boende när vårdbehoven ökar. I Enskede-Årsta-Vantör har nämndens borgerliga majoritet tyvärr fört fram att Enskede Nya Servicehus borde läggas ner och ersättas med trygghetsboende när avtalet med Carema löper ut. Detta är ingen bra lösning. Se hur illa det har gått med andra omvandlingar i staden, med ökade dödsfall som följd.

Trygghetsboende eller seniorboende kan inte ersätta servicehus, däremot komplettera och bidra till att många kan bo tillgängligare och tryggare om staten går in med bättre subventioner och höjda bostadstillägg. Annars kan inte pensionärer med låga inkomster som idag bor i trevåningshus utan hiss flytta in. Bara de som har det bättre ställt. Som har råd att köpa bostadsrätt för seniorer. Hallstahammars kommun verkar vara ett föredöme. Där är hyran bara 3 000 kr månaden för ett trygghetsboende. Ingen extra avgift för gemensamma utrymmen eller aktivitetsvärdar som Stockholms stads borgerliga majoritet har beslutat om. Om vänstern är med och vinner valet 2014 hoppas jag vi tar bort avgifterna!

söndag 29 april 2012

Rågsvedsbornas förslag - är de också kastade?

Läser i tidningen att Stockholms stad slängt alla de tusentals lappar med förslag från Järvaborna i de så kallade boendedialogerna. Det är klart upprörande att ursprungsmaterialet inte finns kvar!

Undrar om Rågsvedsbornas förslag har gått samma väg? Skickar genast ett mejl till projektledaren för Söderortsvisionen och frågar. Skulle vara intressant att se hur många som har tyckt att det skulle vara bra med villor i friområdet och hur många som tyckt att området ska fortsätta att få vara vår gröna lunga!

Valborg på Perssons Betong!

Imorgon finns Vänsterpartiet Vantör som vanligt på plats på Perssons Betong i Rågsved. Kolla efter det röda tält så hittar du oss direkt.

Vi bjuder på barnlotteri med vinst på varje lott, vuxenfrågesport med 5 bra böcker som pris, möjlighet att skriva medborgarförslag, prata stockholmspolitik, kolla när förstamajdemon börjar, få ett ex av stockholmsvänsterns nya bostadspolitiska rapport som DN skrev om i veckan eller vår kulturpolitiska rapport som visar hur orättvist stadens kulturpengar är fördelade.

Eller varför inte ta ett äpple - vi bjuder!

onsdag 25 april 2012

Så var det samrådsmöte med sjukvårdsstyrelsen igen

Imorgon har vi samrådsmöte med Sjukvårdsstyrelse City och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. På agendan står först och främst ungdomsmottagningen, där den borgerliga majoriteten och oppositionen har landat olika. Vänsterpartiet vill ha en fullvärdig mottagning i Rågsved medan borgarna vill utreda en utvidgning av Gullmarsplan och en nedläggning av filialen i Rågsved "på prov." Antar att vi får veta mera om hur långt utredningen har kommit på morgondagens möte. För övrigt utbyter förvaltningarna information och vi politiker kan förstås ta upp frågor, men jag vet egentligen inte hur betydelsefulla dessa möten är.

måndag 23 april 2012

Välkommen till Stockholmsdagen!

Epstein har nästan blivit lite av en lokalreporter för Vantör, bevakar det mesta som händer på Fria Teatern i Högdalen och friområdet i Rågsved och skriver här om gårdagens hyresgästprotestmöte mot utförsäljningarna och till försvar för allmännyttan.

Jag bloggade om det välbesökta mötet i Rågsveds Folkets Hus här. Välkomnar också Lars till spännande seminarier om stadsplanering, bostadsbyggande och lokal organisering på Stockholmsdagen i Högdalen nu på lördag!

söndag 22 april 2012

Försvara allmännyttan!

I eftermiddags var jag på Hyresgästföreningens protestmöte mot utförsäljningarna och för att rädda allmännyttan i Rågsveds Folkets Hus. Det var många arga hyresgäster som samlats i Rågsvedssalen för att ställa Joakim Larsson (M) till svars. Vi var också flera från Vänsterpartiet Vantör på plats, förstås också för att heja på Ann-Margarethe Livh som representerade Vänsterpartiet i panelen.

Det blev väldigt tydligt under debattens gång att moderaterna talar vackert om hyresrätten men desto tystare om allmännyttan. Inte konstigt för ett parti som vill konkurrensutsätta nästan allt av kommunens verksamhet. Bostäderna är inget undantag. De privata hyresrätterna har blivit betydligt fler än de allmännyttiga, som en direkt följd av den borgerliga politiken, och de ökar.

För mig är det oerhört viktigt att försvara allmännyttan, som ger vanligt folk möjligheter till ett bra boende. Där politikerna kan ställa tydliga politiska krav på bolagen att hålla anständiga hyror, att inte diskriminera hyresgäster som har låga inkomster, att bygga billiga bra bostäder för ungdomar, studenter, etc. Inte att bygga lyxbostäder som byggbolagen kan få ut maximalt i vinster för.

Joakim Larsson blev rejält pressad på varför inte hyresgästerna fått information innan försäljningen av deras hus, senast bland annat Svenska Bostäder i Hagsätra. Han kunde inte svara ordentligt. Det blev tydligt att möjligheten att sälja till så stor vinst som möjligt var viktigare än att hyresgästerna skulle tillfrågas. Per Sundgren spetsade till läget med att konstatera att hyresgäster kan säljas som boskap och Joakim Larsson sa inte emot.

lördag 21 april 2012

Folkpartiet kramar stadsdelsnämnderna till döds?

Folkpartiet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd säger att de är "oerhört positiva" till stadsdelsnämnderna. Det blir tomt prat när stadsdelsnämnderna varje år med stöd från folkpartiet i stadshuset avlövas på ansvar. I år dödsboutredningar, administration av kollo, heminstruktörer, hyresadministration för andrahandsuthyrning till brukare samt köhantering för vård- och omsorgsboende. Måhända att några av dessa små verksamheter kan vara bra att driva i regioner eller samlat, men exempel i motsatt riktning lyser med sin frånvaro.

Sedan borgarna inklusive folkpartiet vann valet hösten 2006 har bland annat grundskolan, särskolan, fritidshemmen, mellanstadieverksamheten,  arbetsmarknadsverksamheten, stadsmiljöfrågor, snöröjning och familjehemsrekrytering/-utbildning tagits ifrån stadsdelsnämnderna. Dessutom får inte stadsdelsnämnderna längre yttra sig över markanvisningar, vilket kraftigt minskar det lokala inflytandet. Även stadsdelsbiblioteken har legat på stadsdelsnämnderna tidigare. Alla dessa frågor kunde tidigare debatteras lokalt på öppna möten, föräldrar, arbetslösa, medborgarna kunde ställa sina politiker till svars. Nu möts de av stängda dörrar i stadshuset och tekniska nämndhuset när det är nämndmöten. Så vad är egentligen folkpartiet positiva till?

Det tydliga politiska riktningen är centralisering av stadsdelsnämndernas verksamhet, så folkpartiets positivism till stadsdelsnämnderna gäller snart bara namnet. Vi är nästan tillbaka till de sociala distriktsnämndernas tid, förutom att vi har öppna nämndmöten och har hand om parkskötseln lokalt. Vår stadsdelsnämnd är inte ens betrodd att yttra sig över förvaltningens förslag till ansökan om projektmedel hos Söderortsvisionen. Förr kunde medborgarna möta lokala politiker med ett betydande ansvar för närområdet. Idag blir vi mest ett transportkompani som får skicka medborgarnas frågor och protester vidare till partikamrater centralt.


torsdag 19 april 2012

En annan stad är möjlig - med röd politik!

Kvällens debatt i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd om budgetunderlaget för 2013 och de kommande två åren visade tydligt skillnaden mellan borgerlig politik och vänsterpartiets och socialdemokraternas stadsdelspolitik. När vi vill lyfta fram klassklyftor tycker borgarna att vi svartmålar, när vi vill prata verklighet gömmer de sig bakom statistiska medelvärden.

Verkligheten är att den öppna arbetslösheten varierar mellan 1,9 procent på Enskedefältet och 7,6 procent i Rågsved. Att barnfattigdomen är högre i Vantör 2009 än 1991, medan den minskat i Enskede-Årsta mellan samma år. När vi tittar på siffrorna för hela Enskede-Årsta-Vantör ser det inte illa ut, när vi tittar på de olika stadsdelarna ser vi de djupa klyftorna som vi måste göra något åt. Som den styrande majoriteten intevill tala om.

Vi nöjer oss inte med färre träningslägenheter när Slingan stängs för renovering, utan kräver minst lika många som idag. Vi vill inte göra Enskede Nya Servicehus till trygghetsboende, utan vill att kommunen tar över driften när Caremas avtal löper ut. Vi vill att Rågsvedsskolan ska ha råd med kvalificerad läxhjälp och inte lita till sponsring, som kan stoppas när som helst. Rågsvedseleverna behöver inte välgörenhet utan har rätt till en kommunalt finansierad bra skola.

Det behövs andra arbetssätt för att få fram tillräckligt många gruppbostäder. Det går inte att gå på i samma hjulspår som tidigare. Även i mindre bostadsprojekt måste vi planera in gruppbostäder. De bostäder som vi bygger ska vara klimatsmarta och ha rimliga hyror. Vi måste bygga hyresrätter i villatäta och bostadsrättstäta områden för att motverka den starka bostadsegregationen.

Makten måste åter till medborgarna för att stadsdelspolitiken ska bli demokratiskt greppbar. Det krävs en helt annan lyhördhet från stadshuset inför medborgarnas synpunkter. Rågsveds friområde måste värnas som naturreservat, enligt boendes önskan uttryckt bland annat i namninsamlingar. Stadsdelsnämnden måste få större social budget, ska inte vara beroende av projektbidrag för att ha råd med uppsökande arbete bland sysslolösa unga, sociala insatser för unga i riskzonen, föräldrautbildning och fritidsverksamhet i Rågsvedsskolan.

Det krävs en helhetssyn med respekt för medborgarna som bor i förorterna. Faktiskt bor större delen av stockholmarna i ytterstaden. Det är ingen nödlösning. Stadens budget för stadsdelsnämnderna ska därför vara så stor att den rymmer tillräckliga anslag för en fullgod kommunal service. Det ska inte behövas projekt för att städa gatorna ordentligt eller ge ungarna läxhjälp i skolan. Att ständigt lösa problem med projektmedel istället för att fylla på ordinarie budget är kränkande mot folket.

Personalen måste ha bra arbetsvillkor och kunna försörja sig på sin lön. Löftet om heltid får inte stanna vid kartläggningar utan ska genomföras med rimliga villkor, till exempel utan delade turer. Det extra löneutrymme som skapas när äldre går i pension och yngre nyanställs ska användas för att göra en kraftig lönesatsning på våra medarbetare som bär upp verksamheten idag.

När vi kritiserar den borgerliga majoriteten för att flytta makten till stadshuset menar folkpartiet att vi antyder en dold agenda. När vi kritiserar att nämnden inte får yttra sig över ansökningar till Söderortsvisionen får vi veta att vi misstror tjänstemännen. När vi kritiserar privatiseringen får vi veta att nämnden har full handlingsfrihet, inte alls är styrd av kommunfullmäkriges beslut om att konkurrensutsätta allt utom myndighetsutövning och strategisk ledning!

Det är så att jag tar mig för pannan, när det i själva verket är så att de nämnder som inte anses uppnå konkurrensutsättningsmålen alltid får påpekanden från stadsledningskontoret. När vi kräver att alla förskolor ska ingå i den gemensamma kön och ta ansvar för barnomsorgsgarantin vill moderaterna ha kvar frihet för de privata att välja om de vill vara med. Den friheten ger möjlighet att välja vilka barn som ska tas in i förskolan. Det är allt annat än lika villkor mellan kommunal och privat förskola.onsdag 18 april 2012

Återinför rätt att välja kommunal hemtjänst i Rågved och Hagsätra


Imorgon lägger oppositionen i stadsdelsnämnden på mitt initiativ en skrivelse om Rågsvedsbornas och Hagsätrabornas rättighet att välja kommunal hemtjänst i likhet med äldre i övriga Enskede-Årsta-Vantör. Bakgrunden är den olagliga avknoppningen av Rågsveds och Hagsätras kommunala hemtjänst. I samband med avknoppningen frågade vi om de äldre skulle kunna välja kommunal hemtjänst genom andra kommunala enheter och fick uppfattningen att det skulle undersökas. Efter det har vi inte fått andra besked.

Nu har vi på en uttrycklig fråga från mig till förvaltningen fått veta att de äldre i Rågsved och Hagsätra idag inte har rätt att välja kommunal hemtjänst. Brukare i dessa stadsdelar kan bara välja utförare som är etablerade i Rågsved och Hagsätra, och där finns ingen kommunal hemtjänstenhet förutom servicehuset. 

Vi anser att alla som bor i Enskede-Årsta-Vantör ska ha rätt att välja kommunal hemtjänst. Ett enkelt sätt att organisera den servicen är att utöka upptagningsområdet för befintliga hemtjänstenheter och/eller att hemtjänsten i servicehuset även får väljas av äldre som bor i ordinärt boende i Hagsätra och i Rågsved. Vårt förslag till nämnden är att förvaltningen får i uppdrag att organisera den kommunala hemtjänsten så att alla äldre i stadsdelsområdet har en verklig möjlighet att välja kommunal hemtjänst. Ser med spänning fram emot svaret!

Fortsätt säja ifrån mot byggplaner i friområdet

Fick in insändaren "Ge makten till Rågsvedsborna" i Mittisöderort om hur Rågsvedsborna körs över när det gäller friområdet. På samma sätt som Husbyborna körs över när det gäller trafiksepareringen. Ödesfrågor för demokratin och medborgarinflytandet.

Nu krävs att vi fortsätter att engagera oss, tar fram våra egna visioner för området, tar fram förslag på lämpligare platser att bygga bostäder på. Vi ska visa att vi är att räkna med. Vi låter oss inte nöja med att vi körs över. Det är vi som bor här som har nyckeln till framtiden för vårt bostadsområde.

Än finns chans och hopp om att få den borgerliga majoriteten att sansa sig och backa från planerna. Än har bara beslut fattats om programmet för Sambandet Högdalen - Farsta. Än återstår flera utredningar av läget i friområdet; frågor som rör vatten, arkeologi etc. Än finns ingen detaljplan framtagen.

Så gott folk det är bara att fortsätta att protestera. Kontakta politiker framförallt borgerliga och försök få dem att förstå områdets värden, för människor och naturen själv. Friområdet är utpekat i program för skydd av tätortsnära natur som ett område som bör skyddas som naturreservat. Det viker vi inte från.

tisdag 17 april 2012

Konstgräs till Årsta!

Hur kan Älvsjö med 26 000 invånare ha 5 konstgräsplaner när Enskede-Årsta-Vantör med 91 000 invånare bara har fyra? Kraftig bakläxa åt idrottsnämnden! I Älvsjö finns en konstgräsplan per 5 200 invånare medan det måste till mer än fyra gånger så många invånare (22 750) per konstgräsplan i Enskede-Årsta-Vantör. Vi har sämst med planer i hela söderort!

Årsta är värst drabbat, där finns ingen konstgräsplan alls trots att Årsta FF enligt Mittisöderort sysselsätter en tredjedel av Årstas barn. Enskede däremot har två planer, Hagsätra och Bandhagen var sin. Konstgräsplaner planeras i Rågsved (har vi hört länge, var finns pengarna?)  och i Stureby (ersätter en bollplan i Bandhagen där det byggs bostäder).

Självfallet måste Årsta få konstgräs till sina fotbollsälskande flickor och pojkar. Överhuvudtaget måste planeringen göras rättvis. Det verkar behövas ett nyckeltal för konstgräsplaner, relaterat till befolkning, antal barn och unga och kanske också geografin. Kan vi ha parkeringstal och trädtal, ja då kan vi väl också ha konstgrästal!

måndag 16 april 2012

Behövs mer pengar till socialtjänsten!


På torsdag ska stadsdelsnämnden besluta om månadsrapporten för mars. Det anses vara ett rutinärende, där förvaltningen visor siffror på hur pengar som har gått åt och ger lite fakta om till exempel barnomsorgsgarantin, försörjningsstödet, barnavården och vård- och omsorgsbehovet för äldre.

Men månadsrapporten är inget rutinärende. Så länge vi har så stora klyftor i stadsdelsområdet kan vi inte fortsätta att underbudgetera socialtjänsten. Arbetslösheten är 1,9 % på Enskedefältet men 7,6 % i Rågsved. Barnfattigdomen i Vantör är högre 2009 än 1991 men har minskat med nära hälften i Enskede-Årsta. 

I mars är det "strukturella underskottet" 15 mnkr inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och ekonomiskt bistånd. Underskottet vägs upp av överskott med mer än 13 mnkr i förskola, fritid och kultur och nära nog fördubblat överskott på 9 mnkr inom äldreomsorg.

Som vi gång efter gång påpekar missgynnar den borgerliga budgeten våra medborgare med störst behov. Vårdbudgeten för barn och unga är redan efter tre månader intecknad till 101 procent! När utredningsärendena har ökat med 30 procent det senaste året behövs mer pengar, inte bara nya metoder. 

Nämnden borde tala om för stadshuset att arbetet med barnavården och ungdomsarbetslösheten måste få mera pengar, så att vi kan hjälpa flera. Pengar för barn och unga ska gå till förskola, fritid och kultur och inte täcka svarta hål i budgeten, som fylls på bakvägen genom pengar ur Söderortsvisionen. Det är bakvänt så det förslår.

lördag 14 april 2012

Hänt i Högdalen

Fram med vinterkängorna och på med yllemössan, för nu ska jag iväg till Högdalen. Först dela information om Andra Varvet som öppnar i dag. Återbruk av prylar och kläder, det är framtidens melodi, så att vi hushållar med våra resurser och återanvänder så mycket vi kan.

Sedan blir det torgmöte om bostäder med Vänsterpartiet Vantör i vårt röda tält nära tunnelbanan. Bland annat deltar Ann Mari Engel från kommunfullmäktige. Vi tar emot förslag om var i Vantörs olika stadsdelar det skulle kunna gå bra att bygga bostäder. Och var det inte går bra. För vi ska ju inte bara bo utan också leva!

fredag 13 april 2012

Välgörenhet och toppstyre i Rågsved

Ikväll hade vi ett intensivt öppet nämndmöte på temat Söderortsvisionen och Rågsved. Det viktigaste budskapet från närvarande och djupt upprörda Rågsvedsbor till alliansen var att man inte är lyssnad på. Folk överväger till och med att flytta om friområdet exploateras. Över 2000 har skrivit på för att bevara friområdet, men det väger för lätt. Stadsbyggnadsnämndens borgerliga majoritet vet bättre.

För övrigt ska Söderortsvisionen bekosta fyra projekt, som säkert kan vara bra, men borde ingå i ordinarie socialtjänst. Men då krävs en politik som inte prioriterar sänkt skatt. De sociala insatserna borde beslutas av stadsdelsnämnden, och inte av stadshuset. Jag ser det som att stadsdelsnämnden är under förmyndarskap, vi anförtros inte tillräckligt med pengar. Stadshuset vet bättre.

Det är uppifrånperspektiv, glättiga dialoger till trots! Annars handlade temat om städning, som också borde vara ordinarie insats. Och läxhjälp som Rågsvedskolan inte själv har råd med ...
  • Till hösten tror Familjebostäder som leder arbetet med trygghet att vi boende ska se synliga åtgärder (det har vi sett också i tidigare satsningar, men inget som ändrat något i grunden)
  • Den 25 april ska Rågsveds städas (inte första gången området städas ...)
  • Det talades om att röja sly och beskära buskage, men Rågsvedsborna buade lite och kritiserade hur röjningen skötts tidigare. Professionalitet efterlystes (visst är det bra att röja ibland, men jag tror knappast de otrygga blir tryggare. För det krävs social och ekonomisk trygghet )
  • Familjebostäder ska betala pengar till Stiftelsen läxhjälpen som ska komma till Rågsvedsskolan (läxhjälp behövs, men skamligt att staden inte har råd att finansiera kärnverksamhet. Det är inte "välgörenhet" som Rågsved behöver - just så ser företagen på sin insats enligt hemsidan! Via min son som är ideell läxhjälpare på skolan har jag fått inblick i de stora behoven, och häpnat över att skolan inte har råd med egen ordentlig läxhjälp.
Summa summarum. Mönstret upprepar sig från tidigare satsningar. Två viktiga skillnader finns som jag ser det. Nu har stadsdelsnämnden inte något att säga till om alls. Vi informeras på våra egna öppna möten, men får inte besluta själv. Nu ska kommunal kärnverksamhet som att hjälpa eleverna att klara skolan fixas med välgörenhet och inte med solidarisk skattefinansiering.

PS ett gäng unga killar protesterade mot nedläggningen av filialen i Rågsved och föräldrar och förskollärare hade många frågetecken inför rivning och ombyggnad av Stureby förskola DS

tisdag 10 april 2012

Läsvärt om kvinnofridsarbete

År 2010 berördes 200 barn av våld i hemmet, av de vars mammor varit i kontakt med kvinnofridsteamet i Enskede-Årsta-Vantör. År 2011 var det 275 barn. År 2010 handlade tio ärenden om hedersrelaterat våld, år 2011 var det sju ärenden. Och detta är bara de kända fallen, det finns också ett stort mörkertal.

Om detta och mycket mera kan vi läsa i stadsdelsförvaltningens slutrapport av projektet "Kvinnofrid i Enskede-Årsta-Vantör" som behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde nästa torsdag. Kvinnofridsarbetet har verkligen fått en skjuts framåt, jämfört med för några år sedan då nämnden fick stark kritik av länsstyrelsen.

Självfallet återstår mycket att göra. I slutrapporten talas om en vision om ett långsiktigt arbete för våld i nära relation. Vi som nämnd kan inte nöja oss förrän alla utsatta för hot och våld i hemmet vågar söka hjälp. Förrän varje barn i Enskede-Årsta-Vantör är tryggt i sitt hem.
Ta inte bort tryggheten för de äldre

Igår bloggade jag om att Enskede Nya Servicehus föreslås bli trygghetsboende i stadsdelsförvaltningens budgetunderlag inför 2013 och de följande två åren, ett ärende som stadsdelsnämnden ska besluta om torsdag nästa vecka. Idag läser jag i SvD om att dödsfallen dubblerades efter tvångsflytt av äldre från servicehuset Väduren i Vasastan när det skulle göras om till trygghetsboende.

Självfallet måste de hemska uppgifterna om vad som hände på Väduren tas med i den utvärdering som staden har lovat göra av omvandlingarna av servicehusen. Jag anser att samma undersökning som SvD har gjort på Väduren ska göras på de andra servicehusen som har blivit så kallade trygghetsboenden. Inga nya förslag om omvandlingar bör föras fram innan en allsidig utvärdering är gjord. Allt annat skapar onödig oro bland de äldre.

måndag 9 april 2012

Enskede Nya kan bli "otrygghetsboende"

Nu flaggar stadsdelsförvaltningen för att göra exempelvis Enskede Nya Servicehus till trygghetsboende. Man hänvisar till att äldre inte frågar efter lägenhet på servicehus lika mycket som tidigare och att många lägenheter står tomma. Dessutom behöver toaletterna byggas om.

Jag studsade när jag läste och har därför ställt en fråga till förvaltningen. Stadshuspolitikerna har nämligen talat om en utvärdering av omvandlingen av servicehus innan man går vidare. Vänsterpartiet centralt har frågat efter utvärderingen men det lär visst inte vara klart vem som ska göra den.

Visserligen har Carema som driver Enskede Nya fått kritik, senast påminde Socialstyrelsen om utförarens ansvar för en sjuksköterskebemanning som garanterar god vård. Men istället för att lägga ner och göra till trygghetsboenden när avtalet går ut 2013 kan kommunen ta tillbaka driften.

Att det inte skulle finnas intresse för servicehus motsägs av den statistik som redovisas i boendeplaneringen, en bilaga till budgetunderlaget. Där framgår att 240 äldre i Enskede-Årsta-Vantör sökte servicehus, 76 fick avslag och 5 av 16 som överklagade fick bifall till ansökan. De åtta tomma lägenheterna på Enskede Nya kan nog fyllas med en lite generösare biståndsbedömning och en återgång till kommunal regi där ingen del av budgeten behöver gå till vinstuttag.

Om detta och en del annat intressant, exempelvis om befolkningsutvecklingen och förskoleplaneringen kan man läsa i "Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd." 

PS När jag besökte det lokala pensionärsrådet förra året tyckte ledamöter i rådet att servicehusen är det riktiga trygghetsboendet och att det som kallas trygghetsboende är mycket otryggare och dessutom dyrare. DS

onsdag 4 april 2012

Rågsved, lär av Husby! Staden, backa bandet!

Erfarenheterna från Järva är viktiga att lyssna på för oss i Rågsved. På DN - debatt skriver nu de två aktiva Husbyborna Rami Al-khamisi och Basar Gerecci från Megafonen att Järvalyftet har misslyckats i två avseenden. 1. Bristen på medborgardialog 2. För mycket fokus på den fysiska miljön.

För att satsningen ska ha trovärdighet framåt i tiden krävs enligt debattörerna 1. Lokala styrgrupper i varje stadsdel på Järva 2. Behåll trafiksepareringen i Husby, för den vill folk ha kvar.

Det är viktigt för oss i Rågsved att lära av Järva, för arbetet med Söderortsvisionen. En lokal styrgrupp med folk som bor och är engagerade i föreningslivet i Rågsved vore utmärkt för att få en lokal förankring. För den saknas idag.

På samma sätt som trafiksepareringen verkar vara en demokratisk ödesfråga i Husby är exploateringen en demokratisk ödesfråga i Rågsved. Genomförs förslagen kör man helt över befolkningen. Då finns ingen trovärdighet kvar längre gentemot de styrande. Backar man bandet finns en chans.

tisdag 3 april 2012

Har NCC ett miljösamvete?

Imorgon kommer Kräpplagruppen att protestera mot NCC:s planer att bygga villor i Rågsveds friområde. NCC har årsstämma på Grand Hotel och från kl 15.30 och framåt ska flygblad delas ut till de som besöker årsstämman. Jag kommer att vara där. Kom dit du också!

Så här skriver Kräpplagruppen om NCC på sin hemsida:

"NCC har under många år lobbat mot Stockholms stad för att få bygga i Rågsveds friområde och de argumenterar för detta mot både översiktsplanen och rapporter och dokument som beskriver områdets kvaliteter. NCC anser att området är otryggt och anser att det bara är hus som kan skapa samband mellan stadsdelar och kommuner. Sanningen är att Rågsveds friområde är ett uppskattat rekreationsområde för både Stockholmsbor och Huddingebor."

Om NCC har ett miljösamvete, och det borde de väl ha som sponsrar Naturskyddsföreningen, borde de genast dra sig ur byggplanerna i Rågsveds friområde. Då har de gjort en riktig insats för miljön till glädje för otroligt många boende i Rågsved med omnejd idag och för kommande generationer.

Vänsterpartiet har däremot stridit för Rågsveds friområde i många år och vill göra området till ett naturreservat istället för att förstöra det finaste vi har. Vi vill inte att friområdet bebyggs med lukrativa villor som säljs till högstbjudande. Erik Slottner från Kristdemokraterna tillskriver oss något annat, mot bättre vetande.

Näst mest vårdnadsbidrag i Enskede-Årsta-Vantör

I Enskede-Årsta-Vantör betalades 221 vårdnadsbidrag ut under år 2011, uppdelat på 178 heltider och 43 deltider. Det ger oss en mindre hedrande andraplats i staden, efter Rinkeby-Kista med sina 432 vårdnadsbidrag varav 361 på heltid och 71 på deltid.

Vårdnadsbidraget borde tas bort, det är både en kvinnofälla och barnfälla, framförallt i de stadsdelar där inkomstnivån och utbildningsnivån är låg. Kvinnorna kommer allt längre bort från arbetsmarknaden och barnen får inte det stöd som är så viktigt i förskolan, om de är hemma på heltid.

I Enskede-Årsta-Vantör kostade vårdnadsbidraget 2 651 164 kronor, vilket var mer än Rinkeby-Kista men mindre än  Spånga-Tensta där vårdnadsbidraget kostade 3 032 607 kronor. Varför det skiljer på det här sättet har jag frågat kommunens utredningstjänst och väntar på svar.

Carema brister i information till staden

Tänker att Carema har mycket kvar att göra för att förbättra sitt rykte. Om det nu går, vilket jag betvivlar. Till exempel att ha en ordentlig bemanning så att äldre inte riskerar att dö av undernäring. En sådan tragisk situation på Enskede Nya Servicehus och Socialstyrelsens kritik skrev Metro om 23 mars. Tänker också på den bristande informationen från Carema.

När jag chockad kontaktade förvaltningen visade det sig att ingen där kände till kritiken från Socialstyrelsen och således inte heller vi i stadsdelsnämnden. Förvaltningen fick inte Socialstyrelsens beslut förrän de begärde det från Carema, efter att samma dag ha läst samma artikel i Metro som jag läst.

Carema har gjort minst två misstag när det gäller att hålla stadsdelsnämnden informerade. Dels har de inte skickat sin internutredning och dels har de inte skickat Socialstyrelsens kritik till förvaltningen. Märkligt nog står det inget i avtalet om andra ärenden från Socialstyrelsen än Lex Sarah och Lex Maria. Om det tänker jag lägga en skrivelse till nästa stadsdelsnämnd.

Dessutom kan man ifrågasätta om en förstärkning av bemanningen från 3,1 till 3,35 sjuksköterska verkligen är tillräcklig för att förebygga liknande händelser? Det är dags att bemanna upp äldreomsorgen. Många äldre som bor på servicehus har mycket stora omvårdnadsbehov.