tisdag 10 april 2012

Läsvärt om kvinnofridsarbete

År 2010 berördes 200 barn av våld i hemmet, av de vars mammor varit i kontakt med kvinnofridsteamet i Enskede-Årsta-Vantör. År 2011 var det 275 barn. År 2010 handlade tio ärenden om hedersrelaterat våld, år 2011 var det sju ärenden. Och detta är bara de kända fallen, det finns också ett stort mörkertal.

Om detta och mycket mera kan vi läsa i stadsdelsförvaltningens slutrapport av projektet "Kvinnofrid i Enskede-Årsta-Vantör" som behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde nästa torsdag. Kvinnofridsarbetet har verkligen fått en skjuts framåt, jämfört med för några år sedan då nämnden fick stark kritik av länsstyrelsen.

Självfallet återstår mycket att göra. I slutrapporten talas om en vision om ett långsiktigt arbete för våld i nära relation. Vi som nämnd kan inte nöja oss förrän alla utsatta för hot och våld i hemmet vågar söka hjälp. Förrän varje barn i Enskede-Årsta-Vantör är tryggt i sitt hem.
Inga kommentarer: