tisdag 3 april 2012

Carema brister i information till staden

Tänker att Carema har mycket kvar att göra för att förbättra sitt rykte. Om det nu går, vilket jag betvivlar. Till exempel att ha en ordentlig bemanning så att äldre inte riskerar att dö av undernäring. En sådan tragisk situation på Enskede Nya Servicehus och Socialstyrelsens kritik skrev Metro om 23 mars. Tänker också på den bristande informationen från Carema.

När jag chockad kontaktade förvaltningen visade det sig att ingen där kände till kritiken från Socialstyrelsen och således inte heller vi i stadsdelsnämnden. Förvaltningen fick inte Socialstyrelsens beslut förrän de begärde det från Carema, efter att samma dag ha läst samma artikel i Metro som jag läst.

Carema har gjort minst två misstag när det gäller att hålla stadsdelsnämnden informerade. Dels har de inte skickat sin internutredning och dels har de inte skickat Socialstyrelsens kritik till förvaltningen. Märkligt nog står det inget i avtalet om andra ärenden från Socialstyrelsen än Lex Sarah och Lex Maria. Om det tänker jag lägga en skrivelse till nästa stadsdelsnämnd.

Dessutom kan man ifrågasätta om en förstärkning av bemanningen från 3,1 till 3,35 sjuksköterska verkligen är tillräcklig för att förebygga liknande händelser? Det är dags att bemanna upp äldreomsorgen. Många äldre som bor på servicehus har mycket stora omvårdnadsbehov.

Inga kommentarer: