onsdag 18 april 2012

Fortsätt säja ifrån mot byggplaner i friområdet

Fick in insändaren "Ge makten till Rågsvedsborna" i Mittisöderort om hur Rågsvedsborna körs över när det gäller friområdet. På samma sätt som Husbyborna körs över när det gäller trafiksepareringen. Ödesfrågor för demokratin och medborgarinflytandet.

Nu krävs att vi fortsätter att engagera oss, tar fram våra egna visioner för området, tar fram förslag på lämpligare platser att bygga bostäder på. Vi ska visa att vi är att räkna med. Vi låter oss inte nöja med att vi körs över. Det är vi som bor här som har nyckeln till framtiden för vårt bostadsområde.

Än finns chans och hopp om att få den borgerliga majoriteten att sansa sig och backa från planerna. Än har bara beslut fattats om programmet för Sambandet Högdalen - Farsta. Än återstår flera utredningar av läget i friområdet; frågor som rör vatten, arkeologi etc. Än finns ingen detaljplan framtagen.

Så gott folk det är bara att fortsätta att protestera. Kontakta politiker framförallt borgerliga och försök få dem att förstå områdets värden, för människor och naturen själv. Friområdet är utpekat i program för skydd av tätortsnära natur som ett område som bör skyddas som naturreservat. Det viker vi inte från.

Inga kommentarer: