torsdag 19 april 2012

En annan stad är möjlig - med röd politik!

Kvällens debatt i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd om budgetunderlaget för 2013 och de kommande två åren visade tydligt skillnaden mellan borgerlig politik och vänsterpartiets och socialdemokraternas stadsdelspolitik. När vi vill lyfta fram klassklyftor tycker borgarna att vi svartmålar, när vi vill prata verklighet gömmer de sig bakom statistiska medelvärden.

Verkligheten är att den öppna arbetslösheten varierar mellan 1,9 procent på Enskedefältet och 7,6 procent i Rågsved. Att barnfattigdomen är högre i Vantör 2009 än 1991, medan den minskat i Enskede-Årsta mellan samma år. När vi tittar på siffrorna för hela Enskede-Årsta-Vantör ser det inte illa ut, när vi tittar på de olika stadsdelarna ser vi de djupa klyftorna som vi måste göra något åt. Som den styrande majoriteten intevill tala om.

Vi nöjer oss inte med färre träningslägenheter när Slingan stängs för renovering, utan kräver minst lika många som idag. Vi vill inte göra Enskede Nya Servicehus till trygghetsboende, utan vill att kommunen tar över driften när Caremas avtal löper ut. Vi vill att Rågsvedsskolan ska ha råd med kvalificerad läxhjälp och inte lita till sponsring, som kan stoppas när som helst. Rågsvedseleverna behöver inte välgörenhet utan har rätt till en kommunalt finansierad bra skola.

Det behövs andra arbetssätt för att få fram tillräckligt många gruppbostäder. Det går inte att gå på i samma hjulspår som tidigare. Även i mindre bostadsprojekt måste vi planera in gruppbostäder. De bostäder som vi bygger ska vara klimatsmarta och ha rimliga hyror. Vi måste bygga hyresrätter i villatäta och bostadsrättstäta områden för att motverka den starka bostadsegregationen.

Makten måste åter till medborgarna för att stadsdelspolitiken ska bli demokratiskt greppbar. Det krävs en helt annan lyhördhet från stadshuset inför medborgarnas synpunkter. Rågsveds friområde måste värnas som naturreservat, enligt boendes önskan uttryckt bland annat i namninsamlingar. Stadsdelsnämnden måste få större social budget, ska inte vara beroende av projektbidrag för att ha råd med uppsökande arbete bland sysslolösa unga, sociala insatser för unga i riskzonen, föräldrautbildning och fritidsverksamhet i Rågsvedsskolan.

Det krävs en helhetssyn med respekt för medborgarna som bor i förorterna. Faktiskt bor större delen av stockholmarna i ytterstaden. Det är ingen nödlösning. Stadens budget för stadsdelsnämnderna ska därför vara så stor att den rymmer tillräckliga anslag för en fullgod kommunal service. Det ska inte behövas projekt för att städa gatorna ordentligt eller ge ungarna läxhjälp i skolan. Att ständigt lösa problem med projektmedel istället för att fylla på ordinarie budget är kränkande mot folket.

Personalen måste ha bra arbetsvillkor och kunna försörja sig på sin lön. Löftet om heltid får inte stanna vid kartläggningar utan ska genomföras med rimliga villkor, till exempel utan delade turer. Det extra löneutrymme som skapas när äldre går i pension och yngre nyanställs ska användas för att göra en kraftig lönesatsning på våra medarbetare som bär upp verksamheten idag.

När vi kritiserar den borgerliga majoriteten för att flytta makten till stadshuset menar folkpartiet att vi antyder en dold agenda. När vi kritiserar att nämnden inte får yttra sig över ansökningar till Söderortsvisionen får vi veta att vi misstror tjänstemännen. När vi kritiserar privatiseringen får vi veta att nämnden har full handlingsfrihet, inte alls är styrd av kommunfullmäkriges beslut om att konkurrensutsätta allt utom myndighetsutövning och strategisk ledning!

Det är så att jag tar mig för pannan, när det i själva verket är så att de nämnder som inte anses uppnå konkurrensutsättningsmålen alltid får påpekanden från stadsledningskontoret. När vi kräver att alla förskolor ska ingå i den gemensamma kön och ta ansvar för barnomsorgsgarantin vill moderaterna ha kvar frihet för de privata att välja om de vill vara med. Den friheten ger möjlighet att välja vilka barn som ska tas in i förskolan. Det är allt annat än lika villkor mellan kommunal och privat förskola.Inga kommentarer: