onsdag 4 april 2012

Rågsved, lär av Husby! Staden, backa bandet!

Erfarenheterna från Järva är viktiga att lyssna på för oss i Rågsved. På DN - debatt skriver nu de två aktiva Husbyborna Rami Al-khamisi och Basar Gerecci från Megafonen att Järvalyftet har misslyckats i två avseenden. 1. Bristen på medborgardialog 2. För mycket fokus på den fysiska miljön.

För att satsningen ska ha trovärdighet framåt i tiden krävs enligt debattörerna 1. Lokala styrgrupper i varje stadsdel på Järva 2. Behåll trafiksepareringen i Husby, för den vill folk ha kvar.

Det är viktigt för oss i Rågsved att lära av Järva, för arbetet med Söderortsvisionen. En lokal styrgrupp med folk som bor och är engagerade i föreningslivet i Rågsved vore utmärkt för att få en lokal förankring. För den saknas idag.

På samma sätt som trafiksepareringen verkar vara en demokratisk ödesfråga i Husby är exploateringen en demokratisk ödesfråga i Rågsved. Genomförs förslagen kör man helt över befolkningen. Då finns ingen trovärdighet kvar längre gentemot de styrande. Backar man bandet finns en chans.

Inga kommentarer: