tisdag 3 april 2012

Har NCC ett miljösamvete?

Imorgon kommer Kräpplagruppen att protestera mot NCC:s planer att bygga villor i Rågsveds friområde. NCC har årsstämma på Grand Hotel och från kl 15.30 och framåt ska flygblad delas ut till de som besöker årsstämman. Jag kommer att vara där. Kom dit du också!

Så här skriver Kräpplagruppen om NCC på sin hemsida:

"NCC har under många år lobbat mot Stockholms stad för att få bygga i Rågsveds friområde och de argumenterar för detta mot både översiktsplanen och rapporter och dokument som beskriver områdets kvaliteter. NCC anser att området är otryggt och anser att det bara är hus som kan skapa samband mellan stadsdelar och kommuner. Sanningen är att Rågsveds friområde är ett uppskattat rekreationsområde för både Stockholmsbor och Huddingebor."

Om NCC har ett miljösamvete, och det borde de väl ha som sponsrar Naturskyddsföreningen, borde de genast dra sig ur byggplanerna i Rågsveds friområde. Då har de gjort en riktig insats för miljön till glädje för otroligt många boende i Rågsved med omnejd idag och för kommande generationer.

Vänsterpartiet har däremot stridit för Rågsveds friområde i många år och vill göra området till ett naturreservat istället för att förstöra det finaste vi har. Vi vill inte att friområdet bebyggs med lukrativa villor som säljs till högstbjudande. Erik Slottner från Kristdemokraterna tillskriver oss något annat, mot bättre vetande.

Inga kommentarer: