måndag 30 april 2012

Filial, nedläggning på prov, samlokalisering - stängningen av Rågsveds ungdomsmottagning har många namn

Ungdomsmottagningens saga i Rågsved är all. Åtminstone så länge det är borgerligt i landstinget och staden.

I praktiken lades mottagningen ner för länge sedan, under förra borgerliga mandatperioden då den fullvärdiga mottagningen i Rågsved stängdes liksom de lokala mottagningarna i Dalen och Skarpnäck. Rågsvedsmottagningens färd mot slutlig fysisk nedläggning har kantats av språkliga omskrivningar - filial, samlokalisering, nedläggning på prov. För borgarna gav ett vallöfte om att mottagningen skulle vara kvar, så då måste man ju hitta ett sätt att beskriva det som döljer att vallöftet brutits.

Så här har turerna gått.

Först hade vi en "fullvärdig ungdomsmottagning" i Rågsved. Sedan blev det "filial" i en förskolepaviljong som inte passade för ungdomsmottagning och knappt hade öppet alls, bara enstaka timmar. Inga skolbesök lades i Rågsved utan allt väsentligt centraliserades till Gullmarsplan. Inte konstigt att besöken uteblev. Som man kan skylla på, för att motivera att inte ens filialen ska vara kvar (till exempel i en bättre lokal).

Oppositionen har flera gånger besökt filialen och påpekat ett stort antal brister, till exempel att gynstolen inte packats upp och att lokalen inte alls gjorts i ordning på ett trevligt inbjudande sätt. Förstår mycket väl att ungdomarna inte är lockade att gå dit. Så avskräckande ser det ut. Vänsterpartiet och övriga oppositionen har lagt flera skrivelser för att få upp frågan på bordet.

I ett uppdrag från alliansen till sjukvårdsstyrelsen i mars 2012 fick förvaltningen slutligen uppdrag att undersöka förutsättningarna att "samlokalisera" filialen med mottagningen på Gullmarsplan. I media kallades det "nedläggning på prov". I svaret till alliansen och på oppositionens skrivelse om en fullvärdig mottagning i Vantör heter det nu att en "samlokalisering" av filialen och Gullmarsplan är den bästa lösningen.

Så knyts trådarna till slut ihop om nedläggningen av en viktig förebyggande resurs för ungdomarna i Rågsved och Vantör. Detta händer det året då Rågsveds ska prioriteras i Söderortsvisionen. Den bistra sanningen är att skattepengarna inte räckte till en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved. Så prioriterat är Rågsved.

Inga kommentarer: