måndag 16 april 2012

Behövs mer pengar till socialtjänsten!


På torsdag ska stadsdelsnämnden besluta om månadsrapporten för mars. Det anses vara ett rutinärende, där förvaltningen visor siffror på hur pengar som har gått åt och ger lite fakta om till exempel barnomsorgsgarantin, försörjningsstödet, barnavården och vård- och omsorgsbehovet för äldre.

Men månadsrapporten är inget rutinärende. Så länge vi har så stora klyftor i stadsdelsområdet kan vi inte fortsätta att underbudgetera socialtjänsten. Arbetslösheten är 1,9 % på Enskedefältet men 7,6 % i Rågsved. Barnfattigdomen i Vantör är högre 2009 än 1991 men har minskat med nära hälften i Enskede-Årsta. 

I mars är det "strukturella underskottet" 15 mnkr inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och ekonomiskt bistånd. Underskottet vägs upp av överskott med mer än 13 mnkr i förskola, fritid och kultur och nära nog fördubblat överskott på 9 mnkr inom äldreomsorg.

Som vi gång efter gång påpekar missgynnar den borgerliga budgeten våra medborgare med störst behov. Vårdbudgeten för barn och unga är redan efter tre månader intecknad till 101 procent! När utredningsärendena har ökat med 30 procent det senaste året behövs mer pengar, inte bara nya metoder. 

Nämnden borde tala om för stadshuset att arbetet med barnavården och ungdomsarbetslösheten måste få mera pengar, så att vi kan hjälpa flera. Pengar för barn och unga ska gå till förskola, fritid och kultur och inte täcka svarta hål i budgeten, som fylls på bakvägen genom pengar ur Söderortsvisionen. Det är bakvänt så det förslår.

Inga kommentarer: