tisdag 3 april 2012

Näst mest vårdnadsbidrag i Enskede-Årsta-Vantör

I Enskede-Årsta-Vantör betalades 221 vårdnadsbidrag ut under år 2011, uppdelat på 178 heltider och 43 deltider. Det ger oss en mindre hedrande andraplats i staden, efter Rinkeby-Kista med sina 432 vårdnadsbidrag varav 361 på heltid och 71 på deltid.

Vårdnadsbidraget borde tas bort, det är både en kvinnofälla och barnfälla, framförallt i de stadsdelar där inkomstnivån och utbildningsnivån är låg. Kvinnorna kommer allt längre bort från arbetsmarknaden och barnen får inte det stöd som är så viktigt i förskolan, om de är hemma på heltid.

I Enskede-Årsta-Vantör kostade vårdnadsbidraget 2 651 164 kronor, vilket var mer än Rinkeby-Kista men mindre än  Spånga-Tensta där vårdnadsbidraget kostade 3 032 607 kronor. Varför det skiljer på det här sättet har jag frågat kommunens utredningstjänst och väntar på svar.

Inga kommentarer: