tisdag 10 april 2012

Ta inte bort tryggheten för de äldre

Igår bloggade jag om att Enskede Nya Servicehus föreslås bli trygghetsboende i stadsdelsförvaltningens budgetunderlag inför 2013 och de följande två åren, ett ärende som stadsdelsnämnden ska besluta om torsdag nästa vecka. Idag läser jag i SvD om att dödsfallen dubblerades efter tvångsflytt av äldre från servicehuset Väduren i Vasastan när det skulle göras om till trygghetsboende.

Självfallet måste de hemska uppgifterna om vad som hände på Väduren tas med i den utvärdering som staden har lovat göra av omvandlingarna av servicehusen. Jag anser att samma undersökning som SvD har gjort på Väduren ska göras på de andra servicehusen som har blivit så kallade trygghetsboenden. Inga nya förslag om omvandlingar bör föras fram innan en allsidig utvärdering är gjord. Allt annat skapar onödig oro bland de äldre.

Inga kommentarer: