måndag 30 april 2012

Lägenhetsarrest 3 tr upp utan hiss

Fånge i sitt eget hem. Sån är verkligheten för många äldre. Enligt tidningen Hem och Hyra riskerar 150000 äldre att bli instängda i sina lägenheter på grund av att de bor minst tre trappor upp utan hiss. Hälften av de äldre bor i hem som har brister i tillgängligheten. I Vantör har vi många trevåningshus utan hiss. Äldre börjar oroa sig över hur de ska klara sig när benen inte bär och hjärtat inte orkar. När förvaltningshuset i Högdalen las ner kom ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden om att göra om det till bostäder för äldre. Dags att ta fram förslaget nu när programarbetet för Högdalen läggs fram!

Men för att seniorboenden och trygghetsbostäder ska bli ett verkligt alternativ krävs att det blir billigare att hyra. Idag rusar priserna i höjden när servicehusen läggs ner och ersätts med trygghetsboenden. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att servicehusen är kvar som ett tryggt boende när vårdbehoven ökar. I Enskede-Årsta-Vantör har nämndens borgerliga majoritet tyvärr fört fram att Enskede Nya Servicehus borde läggas ner och ersättas med trygghetsboende när avtalet med Carema löper ut. Detta är ingen bra lösning. Se hur illa det har gått med andra omvandlingar i staden, med ökade dödsfall som följd.

Trygghetsboende eller seniorboende kan inte ersätta servicehus, däremot komplettera och bidra till att många kan bo tillgängligare och tryggare om staten går in med bättre subventioner och höjda bostadstillägg. Annars kan inte pensionärer med låga inkomster som idag bor i trevåningshus utan hiss flytta in. Bara de som har det bättre ställt. Som har råd att köpa bostadsrätt för seniorer. Hallstahammars kommun verkar vara ett föredöme. Där är hyran bara 3 000 kr månaden för ett trygghetsboende. Ingen extra avgift för gemensamma utrymmen eller aktivitetsvärdar som Stockholms stads borgerliga majoritet har beslutat om. Om vänstern är med och vinner valet 2014 hoppas jag vi tar bort avgifterna!

Inga kommentarer: