onsdag 18 april 2012

Återinför rätt att välja kommunal hemtjänst i Rågved och Hagsätra


Imorgon lägger oppositionen i stadsdelsnämnden på mitt initiativ en skrivelse om Rågsvedsbornas och Hagsätrabornas rättighet att välja kommunal hemtjänst i likhet med äldre i övriga Enskede-Årsta-Vantör. Bakgrunden är den olagliga avknoppningen av Rågsveds och Hagsätras kommunala hemtjänst. I samband med avknoppningen frågade vi om de äldre skulle kunna välja kommunal hemtjänst genom andra kommunala enheter och fick uppfattningen att det skulle undersökas. Efter det har vi inte fått andra besked.

Nu har vi på en uttrycklig fråga från mig till förvaltningen fått veta att de äldre i Rågsved och Hagsätra idag inte har rätt att välja kommunal hemtjänst. Brukare i dessa stadsdelar kan bara välja utförare som är etablerade i Rågsved och Hagsätra, och där finns ingen kommunal hemtjänstenhet förutom servicehuset. 

Vi anser att alla som bor i Enskede-Årsta-Vantör ska ha rätt att välja kommunal hemtjänst. Ett enkelt sätt att organisera den servicen är att utöka upptagningsområdet för befintliga hemtjänstenheter och/eller att hemtjänsten i servicehuset även får väljas av äldre som bor i ordinärt boende i Hagsätra och i Rågsved. Vårt förslag till nämnden är att förvaltningen får i uppdrag att organisera den kommunala hemtjänsten så att alla äldre i stadsdelsområdet har en verklig möjlighet att välja kommunal hemtjänst. Ser med spänning fram emot svaret!

Inga kommentarer: