fredag 13 april 2012

Välgörenhet och toppstyre i Rågsved

Ikväll hade vi ett intensivt öppet nämndmöte på temat Söderortsvisionen och Rågsved. Det viktigaste budskapet från närvarande och djupt upprörda Rågsvedsbor till alliansen var att man inte är lyssnad på. Folk överväger till och med att flytta om friområdet exploateras. Över 2000 har skrivit på för att bevara friområdet, men det väger för lätt. Stadsbyggnadsnämndens borgerliga majoritet vet bättre.

För övrigt ska Söderortsvisionen bekosta fyra projekt, som säkert kan vara bra, men borde ingå i ordinarie socialtjänst. Men då krävs en politik som inte prioriterar sänkt skatt. De sociala insatserna borde beslutas av stadsdelsnämnden, och inte av stadshuset. Jag ser det som att stadsdelsnämnden är under förmyndarskap, vi anförtros inte tillräckligt med pengar. Stadshuset vet bättre.

Det är uppifrånperspektiv, glättiga dialoger till trots! Annars handlade temat om städning, som också borde vara ordinarie insats. Och läxhjälp som Rågsvedskolan inte själv har råd med ...
  • Till hösten tror Familjebostäder som leder arbetet med trygghet att vi boende ska se synliga åtgärder (det har vi sett också i tidigare satsningar, men inget som ändrat något i grunden)
  • Den 25 april ska Rågsveds städas (inte första gången området städas ...)
  • Det talades om att röja sly och beskära buskage, men Rågsvedsborna buade lite och kritiserade hur röjningen skötts tidigare. Professionalitet efterlystes (visst är det bra att röja ibland, men jag tror knappast de otrygga blir tryggare. För det krävs social och ekonomisk trygghet )
  • Familjebostäder ska betala pengar till Stiftelsen läxhjälpen som ska komma till Rågsvedsskolan (läxhjälp behövs, men skamligt att staden inte har råd att finansiera kärnverksamhet. Det är inte "välgörenhet" som Rågsved behöver - just så ser företagen på sin insats enligt hemsidan! Via min son som är ideell läxhjälpare på skolan har jag fått inblick i de stora behoven, och häpnat över att skolan inte har råd med egen ordentlig läxhjälp.
Summa summarum. Mönstret upprepar sig från tidigare satsningar. Två viktiga skillnader finns som jag ser det. Nu har stadsdelsnämnden inte något att säga till om alls. Vi informeras på våra egna öppna möten, men får inte besluta själv. Nu ska kommunal kärnverksamhet som att hjälpa eleverna att klara skolan fixas med välgörenhet och inte med solidarisk skattefinansiering.

PS ett gäng unga killar protesterade mot nedläggningen av filialen i Rågsved och föräldrar och förskollärare hade många frågetecken inför rivning och ombyggnad av Stureby förskola DS

2 kommentarer:

Mobke sa...

Ja, nu kallas allt det som borde ingå i kommunens och bostadsbolagera vanliga ansvar som extra satsningar! Klippa buskar ska väl alla fastighetsägare göra! Det ingår väl i den hyra jag betalar?

Mobke

Rosa sa...

Håller fullständigt med dig!